Sunteți pe pagina 1din 1

Explicația titlului (scheletul/planul)

Genul epic

În opinia mea, titlul.....se găsește într-o strânsă legătură cu


semnificațiile profunde ale textului propus.
În primul rând, ....este unul analitic ( alcatuit din două sau mai multe cuvinte)/ sintetic
( dintr-un singur cuvânt), fiind alcătuit din..... ( se precizează din punct de vedere
morfologic)..... . În plan real, el semnifică....., iar în plan simbolic, el desemnează......
În al doilea rând, legătura dintre titlu și text se face prin intermediul ( rezumatul și
sentimentele degajate)....Modul de expunere predominant este..... care se îmbină în țesătura epică
cu .....
În concluzie, titlul.....constituie o cheie spre descifrarea vibrației epice ( descifrarea
mesajului textului epic).

Genul liric

În opinia mea, titlul.....se găsește într-o strânsă legătură cu semnificațiile profunde ale
textului propus.
În primul rând, ....este unul analitic ( alcătuit din două sau mai multe cuvinte)/ sintetic
( dintr-un singur cuvant), fiind alcătuit din..... ( se precizează din punct de vedere morfologic).....
În plan real, el semnifică....., iar în plan simbolic, el desemnează......
În al doilea rând, legătura dintre titlu și textul liric este foarte strânsă, fapt vizibil prin
prezența figurilor de stil....ce creează imagini artistice....Poezia dobândește încărcătura afectivă,
transmițănd sentimente de....
În concluzie, titlul.....constituie o cheie spre descifrarea vibratiei lirice ( descifrarea
mesajului textului liric), reprezentând imaginea metaforică a sensibilității eului liric.