Sunteți pe pagina 1din 2

Acizi carboxilici

1. Definiţie
Compuşii carboxilici sau acizii carboxilici sunt compuşi organici care conţin în moleculă
grupa funcţională carboxil (- COOH) legată de un radical hidrocarbonat. Formula generală a acizilor
carboxilici este: R─ COOH.

2. Nomenclatură:
a) Denumirea acizilor monocarboxilici se formează după regula generală: acid + numele
hidrocarburii cu aceeaşi catenă de atomi de carbon + sufixul – oic.
Exemple:
CH4 -------- H – COOH
metan acid metanoic

C2H6 -------- CH3 – COOH


etan acid etanoic

C3H8 -------- CH3 – CH2 – COOH


propan acid propanoic

3
CH3 ─ 2CH ─ 1COOH
|
CH
acid 2-metilpropanoic
Formula Denumirea
moleculară structurală sistematică nesistematică
(istorică)
CH2O2 H – COOH Acid metanoic Acid formic
C2H4O2 CH3 - COOH Acid etanoic Acid acetic
C3H6O2 CH3 – CH2 - COOH Acid propanoic Acid propionic
C4H8O2 CH3 – (CH2)2 - COOH Acid butanoic Acid butiric
C5H10O2 CH3 – (CH2)3 - COOH Acid pentanoic Acid valeric
C6H12O2 CH3 -(CH2)4 - COOH Acid hexanoic Acid capronic
C16H32O2 CH3 -(CH2)14 - COOH Acid hexadecanoic Acid palmitic
C18H36O2 CH3 -(CH2)16 - COOH Acid octadecanoic Acid stearic
Acizii monocarboxiici saturați ce sunt componenți ai grăsimilor se numesc acizi grași cu
următoarele proprietăți:

 au număr mare de atomi de carbon (între 4 și 24);


 au număr par de atomi de carbon;
 au catenă liniară, fără ramificații;
Cei mai răspândiți acizi monocarboxilici saturați grași sunt:

 , acid palmitic; C16H32O2


 , acid stearic; C18H36O2
 , acid butiric; C4H8O2

b) Pentru denumirea acizilor cu două grupări funcţionale (dicarboxilici) se foloseşte sufixul – dioic.

Exemplu: HOOC ─ CH2 ─ COOH


acid propandioic

c) Denumirea acizilor care conţin grupa carboxil legată de o catenă ciclică se formează după regula:
acid + numele hidrocarburii cu catenă ciclică + carboxilic.

Exemplu:
COOH

acid benzencarboxilic

d) Foarte mulţi acizi au şi denumiri uzuale:


acid metanoic – acid formic
acid etanoic – acid acetic
acid propanoic – acid propionic
acid etandioic – acid oxalic
acid propenoic – acid acrilic
acid butandioic – acid succinic

saturati
CH3COOH
alifatici acid etanoic
R COOH (acid acetic)
nesaturati
dupa natura
radicalului CH2 CH COOH
hidrocarbonat acid propenoic
(acid acrilic)
Compusi aromatici
carboxilici Ar COOH: C6H5 COOH
acid benzen carboxilic
(acid benzoic)
dupa numarul monocarboxilici
grupelor carboxil HCOOH
din molecula acid metanoic
(acid formic)
di- sau policarboxilici
HOOC COOH
acid etandioic
(acid oxalic)

S-ar putea să vă placă și