Sunteți pe pagina 1din 7

REFERAT

Tema : Exercitarea profesiei de expert contabil

PROF. coordonator :

student anul III


specializarea : C.I.G.

2020
EXERCITAREA PROFESIEI DE EXPERT CONTABIL

de un expert contabil, cu
- litigiu, de a clarifica modul în care

-
Expertiza, în general, este:

activitatea de litatea de expert, cu


- sau litigiu;
de sau
dovedire, pe cu privire la o

Ca mijloc de
identic.
Conform literaturii de specialitate, expertiza este:

sau de a constata unele


fapte, de a controla, de a examina,
pe
faptelor pe ca -ar putea aprecia;
mijloc se ajunge fie la fie la

de codul de

de omeniul
sau
în
în
-

PROFESIA DE EXPERT CONTABIL

Profesia de expert contabil


con de lege. În ultimii ani, profesia de

directivelor europene, ceea ce a condus la un profund proces de armonizare


Contabilul autorizat
de
financiare.
Expertul este definit în difer

-
de -
avizul în cazuri de organizare a unei întreprinderi

- de
competente în scris asupra
constatate;
persoa

speciale, es de organul judiciar sau ales procure anumite


-
obiectul unui proces sau unui litigiu între sau mai multe
Expertul c

rtize contabile.
-

EXERCITAREA PROFESIEI DE EXPERT CONTABIL

de deosebiri: astfel,

lege care întocm

profesionist.
Expertul contabil poate executa pentru per

financiare;

rganele judiciare sau solicitate de persoanele


lege;
-

în mandatul de cenzor la
comerciale;

comerciale;

de contabilitate.
Persoanele fizice sau
de

anul 1999 au fost adoptate standarde de audit, prin armonizarea standardelor


de audit.
în
de incompatibilitate.
le orii economici sau
la
în le
operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau
sau

fondul de
de profil cu

de de servicii încheiate în
de contabile.

Accesul la profesia de de concurs de admitere prin


efectuarea unui stagiu de aptitudini la terminarea
stagiului.
Regulamentul privind accesul la profesia de
omânia, avizat de Ministerul Economiei
de
Guvernului.

aptitudini pentru accesul la profesia de


esului la profesia de
se de
se
-se armonizarea cu prevederile directivelor europene din domeniu.
Se pot prezenta la concursul de admitere pentru profesia de expert contabil persoane

are capacitatea de

are studii economice superioare, cu de Ministerul


Tineretului;
nu de
comerciale;
a promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

La cerere,

au capacitate de

nu au suferit nici o condamnare care interzice dreptul de gestiune de


comerciale.
Accesul la profesia de de examen de admitere la
care se cel media 7 minimum nota 6 la fiecare prin efectuarea
unui

la terminarea
acestuia.
Examenul de

promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de


stagiului de
examenul de

Exercitarea profesiei de expert contabil se face

profesiei de
persoa de criteriul
teritorial.

Cont

deration
des Experts Comptables Europeens-FEE). La
unde
contabili din România.

cu de
Acountants-IFAC).