Sunteți pe pagina 1din 3

Test de verificare a cunostintelor-

Organizarea resurselor umane clasa a XI-a

1. Realizati inventarul resurselor umane pentru o firmă ce comercializează


produse electronice pe baza indicatorilor cunoscuţi, ştiind că la începutul lunii
noiembrie 2018 identificăm:

- numărul total de angajaţi este de 600;


- 10% sunt angajaţi pe perioada determinată;
- 8% din angajaţi reprezintă personalul de conducere;
- în funcţie de vechimea în muncă situaţia angajaţilor este următoarea:
• 10% între 1-5 ani
• 25% între 5-15 ani
• 30% între 15-25 ani
• 25% între 25-35 ani
• 10% peste 35 ani

La sfârșitul lunii noiembrie 2018 numărul de salariați este de 650;

a) Stabiliți structura personalului angajat în funcție de vechimea în


muncă la începutul lunii noiembrie 2018
b) Calculați numărul mediu lunar de salariați din luna noiembrie 2018;
c) Calculați sporul absolut;
d) Calculați indicele de evoluție al numărului de personal si explicati
rezultatul
e) Determinați structura personalului în funcţie de tipul de contract si
funcțiile din firma.

2. In luna octombrie 2018, firma SC Anca SRL, având un număr de 20


salariaţi a obţinut o cifră de afaceri de 50.000 lei. Determinaţi care va fi numărul
de angajaţi necesari pentru luna noiembrie, când se estimează o scădere a cifrei
de afaceri cu 20%, în condiţiile în care productivitatea rămâne aceeaşi.

1
Subiectul. II. TOTAL: 45
puncte
II. 1. 45 p
a) Structura personalului în funcţie de vechime

- între 1-5 ani: 10% x 600 = 60 salariaţi 2p


- între 5-15 ani: 25% x 600 = 150 salariaţi 2p
- între15-25 ani: 30% x 600 =180 salariaţi 2p
- între 25-35 ani: 25% x 600 = 150 salariaţi 2p
- peste 35 ani : 10% x 600= 60 salariaţi 2p

b) Nr mediu de salariati = N1 + N0 = 650 + 600=1250= 625 salariați 5 p


2 2 2

c) Sporul absolut al nr. de salariati: ∆ N = N1 – N0 = 650 – 600 = 50


persoane 5p
d) Indicele de evolutie a nr. de personal : In = N1 x 100 = 650 x 100 = 108%
N0 600
Se constata cresterea cu 8 % a nr de personal 5p

e) Structura personalului în funcţie de tipul de contract

- Salariaţi pe perioadă determinată = 10% x 600 = 60 persoane 5 p

- Salariaţi au contract pe perioadă nedeterminată = 600 – 60 = 540 persoane 5 p

- Personal cu functie de conducere = Total personal x 8% = 600 x 8%= 48


persoane 5p
- personal cu functie de executie = Total personal – personal cu functie de
conducere = 600 -48 = 552 persoane. 5 p

II.2. 15 puncte
Nm = CA./W 3p
CA – cifra de afaceri sau Q – volumul productiei pentru o perioada de
activitate
W - productivitatea muncii
W = CA/ Nm = 50000 / 20= 2 500 lei 3 p
CA feb. = CA – CA x 20% = 50000 – (50000 x 0,20) = 50000 – 10000 =
40000 lei 5p
Nm feb= CA feb/W= 40 000/ 2500= 16 salariati 4 p

2
Oficiu 40 p