Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de interventie personalizat/ PIP

Numele şi prenumele beneficiarului: Popa Răzvan


Data şi locul naşterii : 26.07.2008 Caracal
Domiciliul : Draganesti -Olt
Echipa de lucru :

Probleme cu care se confruntă copilul ( rezultatele evaluării complexe):


 probleme de limbaj;
 toleranţă scăzută la frustrare;
 dificultăţi de relaţionare;
 capacităţi cognitive reduse.

Priorităti pentru perioada ( se specifică perioada de timp ) : 17.04.2012 – 18.07.2012


 dezvoltarea jocului;
 dezvoltarea limbajului;
 îmbunătăţirea capacităţii de relaţionare;
 îmbunătăţirea capacităţilor cognitive;
 dezvoltarea abilităţilor motrice

Structura programului de intervenţie personalizat:

Metode şi Criterii
mijloace de Perioada de minimale Metode şi
Domeniul Obiective Conţinuturi realizare intervenţie pentru instrumente
evaluarea de evaluare
progresului
Sa salute 17.04.2012 Repeta Observaţia
persoanele 18.07.2012 formula de
familiare salut
-Dezvolta- cand i se
rea aduce aminte
Socialiazare abilităţilor
de ajutor fizic
socializare -să ia parte la şi verbal,
conform jocuri,să jocuri,
vârstei împingă o demonstraţ
maşină,să i-a
arunce
mingea de la
unul la altul -a dobândit jocul cu
abilităţi de jucării,maşini,
folosire a păpuşi
sa initieze unor jucării
jocul specifice
Utilizarea vârstei
adecvată a
jucăriilor
Stimularea -Să imite 17.04.2012 Imită
imitaţiei exemplele de 18.07.2012 exemplele de
verbale a miogimnasti- miogimnastic
unor că(deschide ă cu
exerciţii de gura,scoate ajutor(deschi
miogimnas- limba,suflă); de gura)
tică şi a
unor sunete -Să imite demonstraţ jocul,
onomatopee ia fizică şi observaţia,
verbal. imitaţia
-să poată dea verbală
şi arăta la Oferă
Limbaj cerere(când i obiecte la
Semnaliza- se spune dă- cerere cu
rea mi sau arată) ajutor
înţelegerii
unui mesaj -să 18.04.2012 Reproduce
simplu, reproducă 18.07.2012 anumite
prin sunetul unui sunete prin Instrucţiuni
răspunsuri animal,obiect imitaţie. verbale,
adecvate
-să execute
comenzi Execută
simple fără a comenzi
i se da simple cu
indicaţii prin indicaţii prin
gesturi(mâini gesturi(mâini
le sus,dă- le sus,ia-mă
mi,ia-mă în în braţe)
braţe)

-să asocieze 17.04.2012 Asociază Joc,exerciții


imagini 18.07.2012 imagini de potrivire
identice la identice la
imagini imagini
identice(2d – identice cu
2d) ajutor
demonstraţ Asociază
-să asocieze i-a obiecte
obiecte exerciţii de identice la
identice(3d,3 asociere, obiecte
d) jetoane, identice
diverse
-să asocieze obiecte, Comenzi
Stimularea obiecte cu jucării verbale,joc
capacităţii imaginea
cognitive a lor(3d la 2d
Comportament copilului, identice)
cognitiv prin
activităţi de -să asocieze
asociere, culori Asociază
sortare, culori cu
grupare şi -să pună ajutor
prin jocuri obiecte
de tip cilindrice în Pune trei
puzzle. planşeta cu obiecte
orificii(shape cilindrice în
sorter,incastr ,cuburi planşeta cu
u) orificii

-să realizeze Realizează Păpuşi,planşa


construcţii Exerciţii construcţii corpul uman
din Puzzle din două
cuburi,după cuburi
model

Realizează Minge,ma-
-să realizeze puzzle din şina
puzzle de 3 două piese
piese cu ajutor

Identifica- Arată o parte


rea părţilor -să identifice exerciţii a corpului pe
corpului. la cerere privind interlocutor
parţile dezvoltarea
corpului(ochi schemei
,nas,gură, corporale
mână,picior)

-să facă 17.04.2012


biluţe din 17.07.2012
plastilină

-să îndoaie o
jumătate de
hârtie în scop
imitator
Prinde
-să prindă mingea cu Mingea,
mingea cu ambele Plastilina,
Dezvolta- ambele mâini Exemplul, mâini ajutat Jocul
rea Explicaţi,
Comportament capacităţii -să arate cu Demonstra- Arată cu
motor de imitaţie degetul ce ţia,Jocul degetul când
motrică doreşte i se
simplă şi cu aminteşte
obiecte, -să facă
fină şi morişca
grosieră;
-să pună Face morişca
mâinile pe imitativ
cap şi să
tropăie –
imitaşie
Pune mâinile
-să apuce pe cap cu
creionul între ajutor
degetul mare
şi arătător,
sprijinind-ul
pe degetul
mijlociu

Evaluarea periodică:
Obiective realizate…………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………….........
.....................................................................................................................................................................
Dificultăti întâmpinate : Au fost întâmpinate dificultăţi în realizarea obiectivelor din cauza toleranţei scăzute la
frustrări si a comportamentului autoagresiv .

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice)


………………………………………………………………………………...........................

Recomandări particulare: Au fost făcute recomandări părintilor pentru a interveni pe domeniul


”Autoservire”,

Să se spele si să se steargă singura pe mâini;


Să îsi scoată haina când este descheiată;
Să îsi scoată pantalonii când sunt decheiati.

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: Părinții ocupă un rol foarte important în terapie.
Acestora le sunt date recomandări și sunt instruiți pentru continuarea unor programe și acasă.