Sunteți pe pagina 1din 5

OBSERVAȚII ale atributului substantival genitival:

-Substantivul cu funcția de atribut genitival poate fi determinat la


rândul lui de unul sau mai multe atribute genitivale, adjectivale sau de
alt fel.
Exemplu: „Veneam din regiunile fericite ale frumoasei noastre văi.”
OBSERVĂ că: atributele „frumoasei” și noastre” s-au intercalat între
articolul posesiv „ale” și atributul genitival „văi”.
ASTFEL: ALE VĂI(I) – atribut substantival genitival exprimat prin
substantiv comun
FRUMOASEI – atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu
zis
NOASTRE – atribut adjectival exprimat prin pronume cu
valoare adjectivală;
Fericite – atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis;
SĂ NU FACI GREȘEALA DE A LUA ARTICOLUL „ALE” cu
adjectivul „FRUMOASEI”, PENTRU CĂ VEI ÎNCURCA TOATĂ
ANALIZA!
-Articolul posesiv care precedă atributul genitival se acordă în gen și
număr cu substantivul pe care îl determină atributul.
Exemplu: Plecările acestea repetate ale copilului i-au dat de gândit.
Ale cui plecări? ALE COPILULUI! Substantivul determinat este
„plecările”
Așadar, articolul posesiv „ALE” va avea același gen și număr ca al
substantivului „plecările”!
ALE – (o plecare, două plecări) gen feminin, număr plural;
Copilului (se analizează separat de articolul posesiv ALE) – (un copil,
doi copii) gen masculin, număr singular;
RECAPITULAREA EXEMPLULUI: ALE COPILULUI – atribut
genitival exprimat prin substantiv la masculin, la singular, care
determină substantivul la feminin, plural – „plecările”.
TEMA 1: Construiește:
a) Două propoziții cu atribute genitivale exprimate prin substantive
masculine la singular sau plural, care să determine un substantiv
feminin;
b) Două propoziții cu atribute genitivale exprimate prin substantive
feminine la singular sau plural care să determine un substantiv
masculin;
• În toate propozițiile, substantivele genitivale să fie despărțite
de substantivele determinate prin mai multe cuvinte;
• Subliniază cu o linie atributele genitivale și cu două linii
articolul posesiv și substantivul cu care l-ai acordat.

ATRIBUTUL SUBSTANTIVAL PREPOZIȚIONAL

- Este exprimat de cele mai multe ori printr-un substantiv la


acuzativ precedat de diferite prepoziții – de, către, spre, fără,
fără de, în, pentru – ori de adverbele de comparație ca sau cât
cu valoare de prepoziție.

- Exemple: livadă de pruni; drumul spre sat; o apă ca oglinda;


un om cât un brad;

- PREPOZIȚIA SAU ADVERBUL SE IA ÎMPREUNĂ CU


ATRIBUTUL SUSBTANTIVAL!

- - FII ATENT LA CAZURILE ÎN CARE ÎNTRE PREPOZIȚIE


ȘI SUBSTANTIVUL CU FUNCȚIA DE ATRIBUT
SUBSTANTIVAL PREPOZIȚIONAL SUNT INTERCALATE
ALTE CUVINTE!
Ex: lanurile de pe întinsele și mănoasele câmpii;
De pe câmpii – atribut substantival prepozițional;
TEMA 2: texte,pag 504
Subliniază atributele adjectivale, substantivale genitivale și pe cele
substantivale prepoziționale. Analizează felul atributelor, părțile de
vorbire prin care sunt exprimate și precizează substantivul determinat.
a) „I se deslușiseră în urechi zvonuri de pâraie depărtate. Târziu,
prin lumina de lună, trecură pe deasupra brazilor păsări străine.”
b) „Și drumul tot era covor
De flori de mai.”
c) „Sub șirul lung de mândri tei
Ședeau doi tineri singurei.”
d) „După ce trecu peste un grăunte de piatră cât un munte, se trezi
la rădăcina crinului.”
e) „O, rămâi, rămâi la mine, tu cu viers duios de foc,
Zburător cu plete negre, umbră fără de noroc.”
f) „Ancheta ținu vreo două ceasuri. Între timp sosiră și cei
cincisprezece din Vaideei, escortați de doi jandarmi.”
g) „Iar pe brâiele de piatră se aștern dungi de flori ca și florile de pe
prichiciul cu oale cu flori, ce se pun la ferestre.”

OBSERVAȚIE:
-Atributul substantival prepozițional se poate exprima și printr-un
substantiv la genitiv precedat de o prepoziție sau de o locuțiune
prepozițională!
Ex: o privire asupra rezultatelor; lupta contra tiraniei; lupta
împotriva nedreptății; locul din fața casei; locul din jurul școlii;
TEMA 3: texte pagina 505
Identifică atributele substantivale prepoziționale exprimate prin
susbstantive la acuzativ sau genitiv și atributele substantivale
genitivale. Analizează-le.
a) „Zâmbea Decebal către vitejii lui soldați, amintindu-și cum într-
o clipă grea a retezat coamele pădurilor din fața Sarmisegetuzei.”
b) „Alăturea, în umbra depărtării, stătea nemișcată și gânditoare,
parcă, vestita Cetate a Neamțului, cetatea lui Ștefan, martoră
nepieritoare a gloriei noastre trecute.”
c) „Frunzișoarele din jurul florilor au un neastâmpăr ca și oamenii.
Se mișcă necontenit, cât le permite strânsa legătură cu ramura...
Unele sunt tivite cu dungi de drojdie de vin roșu pe margini.”
d) „Văzând eu o vreme ca asta, am șparlit-o la baltă cu gând rău
asupra mamei...”.
OBSERVAȚIE:
- Uneori, când un substantiv are două sau mai multe atribute
substantivale prepoziționale, prepoziția este pusă numai înaintea
primului atribut, iar înaintea celorlalte atribute prepoziționale ea
se subînțelege;

- Ex: stofă țesută cu fire de aur și argint; (de argint)

-
TEMA 4: texte pag. 506
Subliniază predicatele (notează-le cu P), subiectele (S) și
atributele. Analizează felul atributelor și precizează prin ce sunt
exprimate.
a) „Textul Proclamației poartă în întregime pecetea gândirii
acestui luptător pentru libertatea și independența națiunii
sale.”
b) „Saluta cu strigăte de entuziasm numele cu plete și barbă de
negură, cu mantie de aură și purpură.”
c) „Era un monah cu toiag alb, cu glugă și mantie sură, cu
picioarele desculțe și sângerate.”
d) „Deodată se deschide ușa ți văd intrând un tânăr slab, palid,
cu ochii vii și visători... cu părulnegru, lung, cu fruntea înaltă
și inteligentă.”