Sunteți pe pagina 1din 8

Exemple de alocare a punctajului pe factori şi subfactori în vederea

calculării punctajelor aferente posturilor


I) Varianta în care ponderea factorilor este egală cu gradul 1 de complexite, gradele de complexitate
sunt egale pentru toţi factorii

Nr. Gradul maxim


Denumirea factorilor pi
crt. 5
Cerinţe educaţionale, cunoştinţe,
1 30 300
aptitudini şi experienţă
2 Responsabilitate 40 400
3 Efort 20 200
4 Condiţiile postului 10 100
Total 100 1000

Aplicând formula pentru a afla raţia de creştere (Pimax – Pimin)/ n – 1


Pimax –Punctajul maxim aferent gradului maxim i (gradul 5)
Pimin – Punctajul minim aferent gradului minim i (gradul 1)
n – numărul de grade aferente factorilor
pi – ponderea factorilor

Cerinţe educaţionale, cunoştinţe, aptitudini şi experienţă = (300 – 30)/5 – 1 = 67,5


Responsabilitate = (400 – 40/ 5 – 1 = 90
Efort = (200 – 20)/ 5 – 1 = 45
Condiţiile postului = (100 – 10)/ 5 – 1 = 22,5

Pentru gradul 2 alocarea punctajului:


Nr. Repartizarea punctajelor pe grade
Denumirea factorilor pi
crt. 1 2 3 4 5
Cerinţe educaţionale, cunoştinţe,
1 30 30 97,5 300
aptitudini şi experienţă
2 Responsabilitate 40 40 130 400
3 Efort 20 20 65 200
4 Condiţiile postului 10 10 32,5 100

100 100 325 1000


Total

Pentru gradul 3 alocarea punctajului:


Nr. Repartizarea punctajelor pe grade
Denumirea factorilor pi
crt. 1 2 3 4 5
Cerinţe educaţionale, cunoştinţe,
1 30 30 97,5 165 300
aptitudini şi experienţă
2 Responsabilitate 40 40 130 220 400
3 Efort 20 20 65 110 200
4 Condiţiile postului 10 10 32,5 55 100
Total 100 100 325 550 1000
Pentru gradul 4 alocarea punctajului:
Nr. Repartizarea punctajelor pe grade
Denumirea factorilor pi
crt. 1 2 3 4 5
Cerinţe educaţionale, cunoştinţe,
1 30 30 97,5 165 232,5 300
aptitudini şi experienţă
2 Responsabilitate 40 40 130 220 310 400
3 Efort 20 20 65 110 155 200
4 Condiţiile postului 10 10 32,5 55 77,5 100
Total 100 100 325 550 775 1000

II) Varianta în care ponderea factorilor nu este egală cu gradul 1 de complexite, gradele de complexitate
sunt egale pentru toţi factorii

Repartizarea
Nr.
Denumirea factorilor şi subfactorilor pi punctajelor pe
crt.
grade 5

Cerinţe educaţionale, cunoştinţe, aptitudini şi


1 30 300
experienţă
2 Responsabilitate 40 400
3 Efort 20 200
4 Condiţiile postului 10 100
Total 100 1000
Aplicând formula pentru a afla raţia de creştere Pimax / n
Pimax –Punctajul maxim aferent gradului maxim i
n – numărul de grade aferente factorilor
pi – ponderea factorilor
Cerinţe educaţionale, cunoştinţe, aptitudini şi experienţă = 300/5 = 60
Responsabilitate = 400/ 5 = 80
Efort = 200/ 5 = 40
Condiţiile postului = 100/ 5 = 20

Pentru gradul 1 alocarea punctajului


Nr. Repartizarea punctajelor pe grade
Denumirea factorilor şi subfactorilor pi
crt. 1 2 3 4 5
Cerinţe educaţionale, cunoştinţe,
1 30 60 300
aptitudini şi experienţă
2 Responsabilitate 40 80 400
3 Efort 20 40 200
4 Condiţiile postului 10 20 100
Total 100 200 1000

Pentru gradul 2 alocarea punctajului


Nr. Repartizarea punctajelor pe grade
Denumirea factorilor şi subfactorilor pi
crt. 1 2 3 4 5
Cerinţe educaţionale, cunoştinţe,
1 30 60 120 300
aptitudini şi experienţă
2 Responsabilitate 40 80 160 400
3 Efort 20 40 80 200
4 Condiţiile postului 10 20 40 100
Total 100 200 400 1000

Pentru gradul 3 alocarea punctajului


Nr. Repartizarea punctajelor pe grade
Denumirea factorilor şi subfactorilor pi
crt. 1 2 3 4 5
Cerinţe educaţionale, cunoştinţe,
1 30 60 120 180 300
aptitudini şi experienţă
2 Responsabilitate 40 80 160 240 400
3 Efort 20 40 80 120 200
4 Condiţiile postului 10 20 40 60 100
Total 100 200 400 600 1000

Pentru gradul 4 alocarea punctajului


Nr. Repartizarea punctajelor pe grade
Denumirea factorilor şi subfactorilor pi
crt. 1 2 3 4 5
Cerinţe educaţionale, cunoştinţe,
1 30 60 120 180 240 300
aptitudini şi experienţă
2 Responsabilitate 40 80 160 240 320 400
3 Efort 20 40 80 120 160 200
4 Condiţiile postului 10 20 40 60 80 100
Total 100 200 400 600 800 1000

III) Varianta în care ponderea factorilor este egală cu gradul 1 de complexite, gradele de complexitate
nu sunt egale pentru toţi factorii

Punctajul
Nr. Numarul gradelor Punctajul maxim pentru primul grad
Denumirea factorilor
crt. de complexitate al factorilor de complexitate a
factorilor

1 Cerinţe educaţionale 6 150 15

2 Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă 7 200 20

3 Responsabilitate 6 350 35

4 Efort fizic 4 50 5

5 Efort intelectual 5 200 20


6 Condiţiile postului 4 50 5
TOTAL 1000 100
Aplicând formula pentru a afla raţia de creştere (Pimax – Pimin)/ n – 1
Pimax –Punctajul maxim aferent gradului maxim i
Pimin – Punctajul minim aferent gradului minim i
n – numărul de grade aferente factorilor
pi – ponderea factorilor
Cerinţe educaţionale = (150 – 15)/ 6 – 1 = 27
Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă = (200 – 20)/7 – 1 = 30
Responsabilitate = (350 – 35)/ 6 – 1 = 63
Efort fizic = (50 – 5)/ 4 – 1 = 15
Efort intelectual = (200 – 20)/ 5 – 1 = 45
Condiţiile postului = (50 – 5)/ 4 – 1 = 15

Pentru gradul 1 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 15 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 20 200

350
3 Responsabilitate 35 35

4 Efort fizic 5 5 50

5 Efort intelectual 20 20 200


6 Condiţiile postului 5 5 50
TOTAL 100 100

Pentru gradul 2 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 15 42 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 20 50 200

350
3 Responsabilitate 35 35 98

4 Efort fizic 5 5 20 50

5 Efort intelectual 20 20 65 200


6 Condiţiile postului 5 5 20 50
TOTAL 100 100 295

Pentru gradul 3 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 15 42 69 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 20 50 80 200

350
3 Responsabilitate 35 35 98 161

4 Efort fizic 5 5 20 35 50

5 Efort intelectual 20 20 65 110 200


6 Condiţiile postului 5 5 20 35 50
TOTAL 100 100 295 490
Pentru gradul 4 alocarea punctajului
Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 15 42 69 96 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 20 50 80 110 200

350
3 Responsabilitate 35 35 98 161 224

4 Efort fizic 5 5 20 35 50

5 Efort intelectual 20 20 65 110 155 200


6 Condiţiile postului 5 5 20 35 50
TOTAL 100 100 295 490 685

Pentru gradul 5 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 15 42 69 96 123 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 20 50 80 110 140 200

350
3 Responsabilitate 35 35 98 161 224 287

4 Efort fizic 5 5 20 35 50

5 Efort intelectual 20 20 65 110 155 200


6 Condiţiile postului 5 5 20 35 50
TOTAL 100 100 295 490 685 850

Pentru gradul 6 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 15 42 69 96 123 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 20 50 80 110 140 170 200

350
3 Responsabilitate 35 35 98 161 224 287

4 Efort fizic 5 5 20 35 50

5 Efort intelectual 20 20 65 110 155 200


6 Condiţiile postului 5 5 20 35 50
TOTAL 100 100 295 490 685 850 970

Pentru gradul 7 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 15 42 69 96 123 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 20 50 80 110 140 170 200

350
3 Responsabilitate 35 35 98 161 224 287

4 Efort fizic 5 5 20 35 50
5 Efort intelectual 20 20 65 110 155 200
6 Condiţiile postului 5 5 20 35 50
TOTAL 100 100 295 490 685 850 970 1000

IV) Varianta în care ponderea factorilor nu este egală cu gradul 1 de complexite, gradele de
complexitate nu sunt egale pentru toţi factorii

Punctajul
Nr. Numarul gradelor Punctajul maxim pentru primul grad
Denumirea factorilor
crt. de complexitate al factorilor de complexitate a
factorilor

1 Cerinţe educaţionale 6 150 15

2 Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă 7 200 20

3 Responsabilitate 6 350 35

4 Efort fizic 4 50 5

5 Efort intelectual 5 200 20


6 Condiţiile postului 4 50 5
TOTAL 1000 100

Aplicând formula pentru a afla raţia de creştere Pimax / n


Pimax –Punctajul maxim aferent gradului maxim i
n – numărul de grade aferente factorilor
pi – ponderea factorilor
Cerinţe educaţionale = 150 / 6 = 25
Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă = 200 /7 = 28,5
Responsabilitate = 350 / 6 = 58,3
Efort fizic = 50 / 4 = 12,5
Efort intelectual = 200 / 5 = 40
Condiţiile postului = 50 / 4 = 12,5

Pentru gradul 1 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 25 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 28,5 200

350
3 Responsabilitate 35 58,3

4 Efort fizic 5 12,5 50

5 Efort intelectual 20 40,0 200


6 Condiţiile postului 5 12,5 50
TOTAL 100 176,8
Pentru gradul 2 alocarea punctajului
Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 25 50 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 28,5 57,0 200
350
3 Responsabilitate 35 58,3 116,7

4 Efort fizic 5 12,5 25,0 50

5 Efort intelectual 20 40,0 80,0 200


6 Condiţiile postului 5 12,5 25,0 50
TOTAL 100 176,8 353,7

Pentru gradul 3 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 25 50 75 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 28,5 57,0 85,5 200

350
3 Responsabilitate 35 58,3 116,7 175,0

4 Efort fizic 5 12,5 25,0 37,5 50

5 Efort intelectual 20 40,0 80,0 120,0 200


6 Condiţiile postului 5 12,5 25,0 37,5 50
TOTAL 100 176,8 353,7 530,5

Pentru gradul 4 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 25 50 75 100 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 28,5 57,0 85,5 114,0 200

350
3 Responsabilitate 35 58,3 116,7 175,0 233,3

4 Efort fizic 5 12,5 25,0 37,5 50

5 Efort intelectual 20 40,0 80,0 120,0 160,0 200


6 Condiţiile postului 5 12,5 25,0 37,5 50
TOTAL 100 176,8 353,7 530,5 707,3

Pentru gradul 5 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 25 50 75 100 125 150


Cunoştinţe, aptitudini şi
2 experienţă
20 28,5 57,0 85,5 114,0 142,5 200

350
3 Responsabilitate 35 58,3 116,7 175,0 233,3 291,7

4 Efort fizic 5 12,5 25,0 37,5 50

5 Efort intelectual 20 40,0 80,0 120,0 160,0 200


6 Condiţiile postului 5 12,5 25,0 37,5 50
TOTAL 100 176,8 353,7 530,5 707,3 859,2

Pentru gradul 6 alocarea punctajului


Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 25 50 75 100 125 150


Cunoştinţe, aptitudini şi 171,0
2 experienţă
20 28,5 57,0 85,5 114,0 142,5 200

350
3 Responsabilitate 35 58,3 116,7 175,0 233,3 291,7

4 Efort fizic 5 12,5 25,0 37,5 50

5 Efort intelectual 20 40,0 80,0 120,0 160,0 200


6 Condiţiile postului 5 12,5 25,0 37,5 50
TOTAL 100 176,8 353,7 530,5 707,3 859,2 971,0
Pentru gradul 7 alocarea punctajului
Nr.
Denumirea factorilor Pi Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7
crt.

1 Cerinţe educaţionale 15 25 50 75 100 125 150


Cunoştinţe, aptitudini şi 171,0
2 experienţă
20 28,5 57,0 85,5 114,0 142,5 200

350
3 Responsabilitate 35 58,3 116,7 175,0 233,3 291,7

4 Efort fizic 5 12,5 25,0 37,5 50

5 Efort intelectual 20 40,0 80,0 120,0 160,0 200


6 Condiţiile postului 5 12,5 25,0 37,5 50
TOTAL 100 176,8 353,7 530,5 707,3 859,2 971,0 1000

Pentru a demonstra că modul de calcul al punctajului posturilor este înţeles, aveţi de calculat punctajul
pentru cele trei posturi indicate în tabelul de mai jos, pentru cazul în care gradul unul de complexitate este
egal cu ponderea factorilor, dar şi pentru cazul când gradul unul de complexitate nu este este egal cu ponderea
factorilor.
Situatia efectiva privind gradul de
Punctajul pentru complexitate pentru postul de:
Numarul Punctajul
Nr. primul grad de
Denumirea factorilor gradelor de maxim al
crt. complexitate a Sef
complexitate factorilor Director
factorilor serv. Electician
general
mkt.

1 Cerinţe educaţionale 6 150 15 5 3 1

Cunoştinţe, aptitudini şi
2 7 200 20 7 3 2
experienţă

3 Responsabilitate 6 350 35 6 3 1

4 Efort fizic 4 50 5 1 1 2

5 Efort intelectual 5 200 20 5 3 1


6 Condiţiile postului 4 50 5 1 1 1
TOTAL 1000 100

Dacă un puct are valoarea de 8 $, care este valorea salariului de bază pentru cele 3 posturi indicate?