Sunteți pe pagina 1din 11

SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

Nr………………/……………………………

CONVOCATOR

CATRE

Cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala ,,Preda Buzescu” Vlădaia,

Prin prezenta sunteti convocati a lua parte la lucrarile sedintei Consiliului de Administratie din
data de 08.09.2017,orele 10:00 la Scoala Gimnaziala ,,Preda Buzescu” Vlădaia,cu urmatoarea ordine
de zi

-Aprobarea ordinei de zi

-Validarea membrilor consiliului de administratie


-Acordarea calificativelor finale
-Aprobarea schemelor orare pentru anul școlar 2017-2018;
-Aprobarea desfasurarii programului ,,Școala Altfel” pentru anul școlar 2017-2018;
- Aprobarea încadrărilor cu personal didactic, didactic-auxiliar pentru anul școlar 2017-2018;
-Aprobarea indepliniri funcției de secretar al Consiliului Profesoral și Consiliului de Administrație
a doamnei Saman Verginica;
-Aprobarea comisiilor ce funcţionează în şcoală; stabilirea componenţei şi a atribuţiilor comisiilor
de lucru;
- Aprobarea repartizari educatorilor,învățătorilor și profesorilor diriginți;
-Aprobarea orarului cursurilor din unitate
- Discuții;

Nr.crt Numele si prenumele Semnatura


.

1. Raveanu Mirel Fanel

2. Vlaicu Gina Suzana

3. Dumbrava Bunus Silvia Bertha

4.

5.

7.

Director,

Raveanu Mirel Fănel


SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

COMPONENȚA CONSILIULUI PROFESORAL

AN ȘCOLAR 2017-2018

Nr.crt Numele si prenumele Observații


.

1. Bleoancă Elena-educatoare titulară, gr.I

2. Petrică Lămâița Georgeta-educatoare, titulară,definitivat

3. Grigorescu Iuliana Georgiana- educatoare titulară, gr.II

4. Săman Verginica-prof.înv.primar,titular,gr.II

5. Iordache Anișoara- prof.înv.primar,titular,gr.I


SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

6 Calotescu Sofia Camelia-institutor,titular,definitivat

7. Dumbravă Bunuș Silvia Bertha- prof.înv.primar,titular,gr.II

8. Popescu Alexandra-prof,înv.primar,suplinitor

9. Vlaicu Gina Suzana –prof.matematică,titular,gr.I

10. Pătruș Marcela-prof.lb.rom.titular,,gr.II

11. Golea Mihai Robert-prof.georgrafie-lb.engleză,titular,definitivat

12. Tudorică Georgiana Adelina-prof.înv.primar,titular,definitivat

13. Pițiga Carmen Florentina-prof.religie,suplinitor,definitivat

14. Stănculeasa Iulian-prof.fizică,suplinitor,gr.II

15. Motoi Violeta-prof.lb.franceză,titular,gr.II

16. Golea Cornel-prof.geografie,suplinitor,gr.I

17. Moța Andruța-prof.înv.primar , suplinitor,debutant

18. Stoican Ileana-prof.necalificat,lb.rromani

19. Amza Maria Liliana-prof.istorie-lb.franceză,titular,gr.II COMPLETARE DE CATEDRA

20. Răveanu Mirel Fănel-prof.educație fizică,titular,gr.II In anul școlar 2017-2018 ocupă


funcția de director

CONVOCATOR

CATRE

Cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Corlatel,

Prin prezenta sunteti convocati a lua parte la lucrarile sedintei Consiliului Profesoral din data de
…………………..,orele ……………………la Scoala Gimnaziala Corlatel,cu urmatoarea ordine de zi:

- Prezentarea raportului de monitorizare de către Comisia pentru evaluare şi asigurarea


calităţii; planuri operaţionale.
- Transformarea timpului liber al elevilor în activităţi instructiv educative atractive –
tema
-Discutarea si aprobarea dosarelor cadrelor didactice pentru obtinerea gradatiei de
merit;
SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

-Prezentarea activitatii comisiei dirigintilor;


-Discutarea rezultatelor obtinute de elevii clasei a VIII-a la examenul de simulare a
Evaluarii Nationale -2015
-Prezentarea programului final pentru saptamana,,Sa stii mai mult,sa fii mai bun!”
Nr.crt Numele si prenumele Semnatura
.

1. Oksuz Georgeta

2. Voichita Ana

3. Cioara Eugen

4. Pleniceanu Mihaela

5. Constantinescu Ligia

6 Paun Adriana

7. Osman Viorica

8. Gantolea Narcisa Mirabela

9. Semen Florin

10. Curuescu Lucretia

11. Boblea Dorina

12. Hoanca Ioana

13. Marinchescu Valter

14. Gantolea Liviu Danut

15. Birau Daniel

16. Alexandroniu Daniel

17. Raveanu Silvia Daniela

Director,

Raveanu Silvia Daniela


SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

CONVOCATOR

CATRE

Cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Corlatel,

Prin prezenta sunteti convocati a lua parte la lucrarile sedintei Consiliului Profesoral din data de
…………………..,orele ……………………la Scoala Gimnaziala Corlatel,cu urmatoarea ordine de zi:

-Prezentarea , analiza activitatii desfasurate in Saptamana ,,Sa stii mai multe,sa fii mai
bun!’’
-Prelucrarea ordinului privind aprobarea planurilor cadru pentru invatamantul primar;
SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

-Prelucrarea programului „Euro 200”de achiziţionarea de calculatoare pentru elevi


(etapa a VIII-a);
- Pregătirea organizării şi desfăşurării Evaluării naţionale la clasele a II-a, a IV-a si a
VI-a, 2014-2015
- Parteneriate şcoală-comunitate, şcoală-autorităţi locale, şcoală-poliţie etc.; analiza
activităţii derulate prin aceste parteneriate
Nr.crt Numele si prenumele Semnatura
.

1. Oksuz Georgeta

2. Voichita Ana

3. Cioara Eugen

4. Pleniceanu Mihaela

5. Constantinescu Ligia

6 Paun Adriana

7. Osman Viorica

8. Gantolea Narcisa Mirabela

9. Semen Florin

10. Curuescu Lucretia

11. Boblea Dorina

12. Hoanca Ioana

13. Marinchescu Valter

14. Gantolea Liviu Danut

15. Birau Daniel

16. Alexandroniu Daniel

17. Raveanu Silvia Daniela

Director,

Raveanu Silvia Daniela


SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

CONVOCATOR

CATRE

Cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Corlatel,

Prin prezenta sunteti convocati a lua parte la lucrarile sedintei Consiliului Profesoral din data de
…………………..,orele ……………………la Scoala Gimnaziala Corlatel,cu urmatoarea ordine de zi:
SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

- Pregătirea organizării şi desfăşurării Evaluării naţionale la clasa a a VIII-a, 2014-


2015 (iunie 2015)
-Prezentarea metodologiei şi calendarului privind admiterea în liceu 2015-2016;
-Motivarea elevilor, cadrelor didactice si a parintilor pentru autodepasire in ceea ce
priveste educatia permanenta;
-Raport privind prevenirea si combaterea violentei la Scoala Gimnaziala Corlatel;
-Prezentarea ,analiza rezultatelor la EN-2015, clasele a II-a, a IV-a si a VI-a.
-Stabilirea beneficiarilor programului ,,Euro-200”

Nr.crt Numele si prenumele Semnatura


.

1. Oksuz Georgeta

2. Voichita Ana

3. Cioara Eugen

4. Pleniceanu Mihaela

5. Constantinescu Ligia

6 Paun Adriana

7. Osman Viorica

8. Gantolea Narcisa Mirabela

9. Semen Florin

10. Curuescu Lucretia

11. Boblea Dorina

12. Hoanca Ioana

13. Marinchescu Valter

14. Gantolea Liviu Danut

15. Birau Daniel

16. Alexandroniu Daniel

17. Raveanu Silvia Daniela

Director,

Raveanu Silvia Daniela


SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

CONVOCATOR

CATRE

Cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Corlatel,

Prin prezenta sunteti convocati a lua parte la lucrarile sedintei Consiliului Profesoral din data de
…………………..,orele ……………………la Scoala Gimnaziala Corlatel,cu urmatoarea ordine de zi:
SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

-Probleme organizatorice Evaluare Nationala,admitere in liceu 2015-2016;


-Prezentarea rezultatelor la învăţătură şi a situaţiei privind mişcarea şi starea
disciplinară pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015; completarea acestei
situaţii în SIIIR;
-prezentarea spre dezbatere şi aprobare a planului managerial pentru perioada vacanţei
de vară 2015;
-Planificarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic şi nedidactic în perioada
01.07-31.08.2015;
Nr.crt Numele si prenumele Semnatura
.

1. Oksuz Georgeta

2. Voichita Ana

3. Cioara Eugen

4. Pleniceanu Mihaela

5. Constantinescu Ligia

6 Paun Adriana

7. Osman Viorica

8. Gantolea Narcisa Mirabela

9. Semen Florin

10. Curuescu Lucretia

11. Boblea Dorina

12. Hoanca Ioana

13. Marinchescu Valter

14. Gantolea Liviu Danut

15. Birau Daniel

16. Alexandroniu Daniel

17. Raveanu Silvia Daniela

Director,

Raveanu Silvia Daniela


SCOALA GIMNAZIALA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
PREDA BUZESCU
VLĂDAIA

_______________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și