Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUSANI

COMUNA SUSANI
JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIEREA PARINTILOR
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR
An şcolar 2018-2019

NR. TEMA ACTIVITĂŢII PERIOADA ORA


CRT.
1. Prelucrarea regulamentelor şcolare S1 14:00-15:00
-prezentare regulamente
-discuţii libere
2. Cât de bine îmi cunosc copilul S2 14:00-15:00
-chestionare
-discuţii libere
3 Timpul liber şi copilul meu S3 14:00-15:00
-discuţii libere
-dezbateri
4. Responsabilizarea copiilor S4 14:00-15:00
-material pentru părinţi
-discuţii libere
5. Cum să comunic non-violent cu copilul meu S5 14:00-15:00
-chestionar
-dezbateri
6. Dependenţa copilului de calculator S6 14:00-15:00
- referat
- discuţii libere
7. Stresul la copii S7 14:00-15:00
-material pentru copii
-discuţii libere
8. Rolul temei pentru acasă în activitatea elevului S8 14:00-15:00
- chestionar
- dezbateri
9. Sărbătorile şi familia S9 14:00-15:00
- material pentru părinţi
- discuţii libere
10. Comunicarea familie-şcoală, factor important în S10 14:00-15:00
activitatea didactică
- referat
- discuţii libere
11. Rolul notelor S11 14:00-15:00
- chestionar
- discuţii
12. Prezentarea situaţiei la învăţătură ; măsuri S12 14:00-15:00
ameliorative pentru elevii cu probleme
- discuţii libere
13. Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală S13 14:00-15:00
-material pentru părinţi
-discuţii
14. Drepturile şi îndatoririle părinţilor şi ale elevilor S14 14:00-15:00
-regulamentul şcolar
-discuţii
15. Reguli de igienă S15 14:00-15:00
- discuţii libere
16. De ce mint copiii S16 14:00-15:00
- discutii
- referat
17. Programul zilnic al elevului S17 14:00-15:00
- discuţii libere
- chestionar
18. Rolul imitaţiei în formarea competenţelor socio- S18 14:00-15:00
emoţionale
- dezbateri
19. Suntem atenţi la comportamen S19 14:00-15:00
tul nostru
- referat
- discuţii libere
20. Educație juridică- Cum prevenim delicvența S20 14:00-15:00
juvenilă
- material
- chestionar
21 Igiena alimentatiei şi prevenirea îmbolnăvirii S21 14:00-15:00
organismului
- discuţii
- material pentru părinţi
22. Implicarea părinţilor în parteneriatele clasei S22 14:00-15:00
- activități extrașcolare în cadrul săptămânii
Școala Altfel
23. Meseria de părinte S23 14:00-15:00
- chestionar
- discuţii
24. Pedeapsa şi importanţa ei S24 14:00-15:00
- discuţii libere
- referat
25. Profesorul de ieri – profesorul de azi S25 14:00-15:00
- discuţii libere
- material pentru părinţi
26. Programul zilnic al elevului S26 14:00-15:00
- chestionar
- dezbateri
27. Dezvoltarea valorilor morale S27 14:00-15:00
- referat
- discuţii libere
28. Ce meserie aleg pentru copilul meu? S28 14:00-15:00
- discuţii libere
29. Prezentarea situaţiei şcolare a elevilor; măsuri de S29 14:00-15:00
remediere petru următorul an şcolar
- dezbateri
30. Alcoolul-Rolul familiei în combaterea acestui S30 14:00-15:00
pericol.
31. Scăldatul în locuri neamenajate-prelucrarea S31 14:00-15:00
regulamentului, pericolului şi responsabilităţii
părinţilor .
32. Analiza situaţiei la învăţătura până la acest S32 14:00-15:00
moment
34. Respectul profesorului ca om-respectul pentru S33 14:00-15:00
munca profesorului.
35. Pregătirea EN de la sfârsitul clasei a VIII -a. S34 14:00-15:00
Ora la dispoziția părintelui

La nivelul Școlii Gimnaziale Susani toate cadrele didactice au programat ora la


dispoziția părinților în afara programului conform tabelului de mai sus
SCOPUL orei la dispozilia părintelui: discuții cu părinții cu privire la situația de invățare și
disciplină a elevului, programele derulate de școală, activitățile extracurriculare.

Pașii specifici procedurii:

1. Orele stabilite pentru audință se afișează la loc vizibil la secretariat, sala profesorală și la
avizierul școlii.

2. Părintele interesat se adresează secretariatului școlii și se programează (cu număr de


inregistrare) respectând planificarea zilelor și orelor pentru audiență, cu 48 de ore inaintea
evenimentului. in situalii speciale programarea se poate face și in afara orelor planificate.

3. Serviciul secretariat va aduce la cunoștință cadrului didactic audiența programată care va


semna de luare la cunoștință.

4. Întâlnirea cadru didactic-părinte se poate desfășura in sala de ședințe a Consilliului de


Administralie, cancelarie. întâlnirea cu părintele se va consemna de către fiecare cadru
didactic într-un proces verbal (semnat de către ambele părți) se va păstra in documentele
personale ale profesorului.

5. Dacă situația o cere, sau la solicitarea directorului, procesul verbal se înaintează spre
știință și direcțiunii școlii.

Director, Consilier educativ,


Prof. Vărzaru Alina Maria Prof. Simianovici Ion Eugen