Sunteți pe pagina 1din 5

SEMIOLOGIA CICLULUI SEXUAL

Spre deosebire de masculi, la femele activitatea sexuală se desfăşoară ciclic


Ciclul sexual: definiţie
Fazele ciclului sexual: estrogenică (foliculinică), progesteronică (luteinică) şi interestruală.
Faza foliculinică este separată de faza estrogenică de către ovulaţie.
Stadiile ciclului sexual: proestru + estru apartin fazei estrogenice; metestru - apartine fazei
luteinice şi diestru – aparţine fazei interestruale
Din punct de vedere al repetabilităţii ciclurilor sexuale pe durata unui an, animalele se pot
clasifica în: monoestrice, diestrice şi poliestrice (cu cicluri care se repetă pe tot parcursul anului şi
sezoniere)

Examenul clinic în timpul ciclului sexual la vacă

Vacile sunt animale poliestrice la care CS se repetă pe tot parcursul anului, constatându-se un
sezon sexual mai intens primăvara şi toamna.
Primul ciclu sexual apare la vârsta de 9-12 luni. Prima însămânţare se recomandă la vârsta de
16-18 luni.
Durata CS este de 20 zile la viţele şi 21 zile la vaci. Limite de oscilaţie: 18-24 zile
După fătare, căldurile apar la 21-45 de zile. La vacile cu producţii mari de lapte pot să apară la
60-90 dezile. Perioada de timp scursă de la fătare la însămânîarea fecundă se numeşte SERVICE
PERIOD. Nu trebuie să depăşească 80 de zile.
După fătare, însămânţarea se recomandă la al doilea sau al treilea ciclu de călduri.
După avortul precoce, căldurile apar la 21 de zile.
După avortul tardiv, căldurile apar după epuizarea duratei normale a gestaţiei.
Durata stadiilor CS: proestru 3zile; estru 18 ore; metestru 2-3 zile; diestru 14 zile.
Ovulaţia are loc la 15-16 ore de la sfârşitul căldurilor sau la 25 de ore de la vârful preovulator
de LH.
Proestru
Vaca este puţin neliniştită. Uneori pot apărea modificări de apetit. Producţia lactată scade şi la
fierbere coagulează uşor.
Inspecţia vulvei evidenţiază o uşoară tumefiere a acesteia
La examenul vaginal se constată:
- Mucoasa vestibulo-vaginală roz-roşietică, edemaţiată, acoperită cu mucus translucid, puţin
aderent. Se observă vascularizaţia submucoasă.
- Faldurile cervicale sunt congestionate, puţin edemaţiate
- Secreţia vaginală are un pH alcalin
- Frotiul executat din secreţia vaginală evidenţiază celule semicheratinizate, resturi de nuclei,
leucocite
Examenul transrectal evidenţiază
- Unul dintre ovare este mărit în volum, cu consistenţă mai redusă decât celălalt; pe suprafaţa
lui se constată 1-2 denivelări sferice cu diametrul de 1cm,, reprezentate de foliculii evolutivi pe cale de
maturare; se poate palpa şi o formaţiune ovoidă, de consistenţă fermă care este corpul galben involutiv
format în timpul CS anterior
- Uterul este uşor mărit în volum, hiperton, hiperchinetic, cu contractilitate crescută,
reacţionează la palpare devenind semirigid pe o perioadă scurtă de timp
- Cervixul este uşor mărit în volum
Estrul durează 18 ore (limite 12-36 ore)
Sunt evidente modificările de comportament şi semnele nervoase: vaca este neliniştită, agitată,
uneori agresivă, apetit capricios, uneori chiar absent; mugeşte des, este atentă la cele mai mici zgomote,
întorcând capul la intrarea în adăpost a persoanelor străine; deranjează animalele din jur; la păşune este
agitată, face saltul pe alte femele executând mişcări asemănătoare montei; ia poziţie campată acceptând
saltul altor femele şi al masculului; urinează puţin şi des; dacă i se întinde o mână o linge.
La primipare şi la cele în stabulaţie prelungită, căldurile sunt şterse. Cantitatea de lapte scade şi
coagulează la fierbere.
Prin inspecţie se observă edemaţierea şi congestionarea vulvei; printre labii se scurge un mucus
filant, translucid, care atârnă până la jarete; când animalul se află în decubit sterno-abdominal, mucusul
de călduri se elimină pe pardoseală; clitorisul este uşor mărit şi este proiectat înafară.
Examenul colposcopic evidenţiază congestia mucoasei vestibulo-vaginale care are culoare
roşie, uneori cu puncte hemoragice; vasele sanguine sunt dilatate, prezentând un desen vascular
evident; pliurile florii involte sunt edemaţiate, faldurile sunt destinse; cervixul este întredeschis;
mucusul cervical este crescut cantitativ, translucid, filant; un frotiu al mucusului vaginal evidenţiază
celule epiteliale descuamate, fără nucleu; aspectul frotiului realizat din mucusul cervical are aspectul
frunzei de ferigă.
La examenul transrectal se constată: - unul dintre ovare este mărit în volum, de consistenţă
moale, pe suprafaţa lui se constată o denivelare mai accentuată care dă la palpare senzaţia de fluctuaţie,
reprezentată de foliculul ovarian; după ovulaţie, pe locul foliculului se constată o cavitate în care se
poate introduce vârful degetului.
- Coarnele uterine sunt uşor îngroşate, hipertone, hiperkinetice, reacţionează la palpare
devenind şi rămânând erectile o perioadă mai mare de timp decât în proestru; la palpare sunt rigide;
- cervixul este uşor mărit în volum şi rigid
Metestrul
Femela este liniştită, îşi consumă raţia de hrană, răspunde normal la excitaţiile mediului
înconjorător.
Examenul colposcopic: orificiul cervical este închis; mucoasa vestibulo-vaginală este roz-pal;
pliurile florii involte sunt micşorate; cantitatea de mucus scade. Frotiul mucusului vaginal evidenţiază
celule nucleate din epiteliu şi leucocite polinucleare; edemul vulvar dispare; proucţia de lapte este
normală cantitativ şi calitativ; femela nu acceptă saltul.
Examenul transrectal
Pe suprafaţa unui ovar se remarcă un corp galben sub forma unei proeminenţe cu diametrul de
2-3 cm, atingând dezvoltarea maximă la 5-6 zile. Este delimitat de suprafaţa ovarului printr-o gâtuitură,
având aspect de dop de şampanie. La început are consistenţa unui coagul sanguin, apoi devine elastică
Coarnele uterine au pereţii îngroşaţi, normotone şi normokinetice; nu reacţionează la palpare
Cervixul este de consistenţă fermă, uşor redus în volum
Diestru
Femela nu prezintă modificări de comportament.
Examenul colposcopic evidenţiază aceleaşi caracteristici ca în metestru
Examenul transrectal: ovarele sunt de consistenţă elastică, pe suprafaţa unuia se află un corp
galben de formă ovoidă. Coarnele uterine sunt micşorate în volum, flasce, hipotone, hipochinetioce

Ciclul sexual la bivoliţă

Bivoliţa este animal poliestric cu manifestări estrale mai pregnante în lunile iulie la munte,
respectiv aprilie-septembrie la şes. Durata CS: 25 zile, cu limite 21-30 zile. Călduriol durează 1-3 zile.
După fătare, căldurile reapar după 28-63 sau chiar 168 de zile.

Examenul clinic în timpul ciclului sexual la iapă

Iapa este animal poliestric, căldurile ovulatorii apărând grupat primăvara şi toamna. La iepele
cu stare de întreţinere bună, CS se repetă tot timpul anului. CS prezintă numeroase neregularităţi în
funcţie de rasă, regiune, altitudine, alimentaţie, individualitate, vârstă.
Durata CS este de 21 de zile, cu limite 16-30 zile. Ovulaţia se produce cu 1-2 zile înainte de
terminarea căldurilor. Însămânţarea iepelor se face imediat după depistarea căldurilor, cu repetare din
două în două zile. După fătare, căldurile reapar după 7-12 zile, frecvent 9-11 zile, când se
însămânţează.
Proestru 3-4 zile
Iapa reacţioează normal la excitanţii din jur, nu acceptă masculul.
Examenul colposcopic evidenţiază mucoasa vaginală roz roşietică, uşor edemaţiată, acoperită
cu mucus translucid.
La examenul transrectal se constată un ovar mărit în volum în care se dezvoltă 1-2 foliculi
greu de palpat. Coarnele uterine sunt uşor mărite, reactive, de consistenţă elastică. Corpul uterin are
consistenţă păstoasă. Cervixul este mărit în volum şi rigid. Examenul mucusului vaginal relevă celule
epiteliale cu nucleu slab colorat şi leucocite.
Estru durează 4-6 zile cu oscilaţii 3-12 zile
Se observă modificări de comportament: iepele obosesc uşor, execută cu greutate numerele de
dresaj, sunt uşor iritabile, bat din picioare, ciulesc urechile, manifestă sensibilitate crescută a trenului
posterior; temperatura corpului creşte cu 1 grad; depărtează şi apropie ritmic labiile vulvare, cu
proiectarea clitorisului; urinează puţin şi des, cantităţile mici de urină fiind amestecate cu mucus;
adoptă poziţia campată; acceptă saltul masculului; labiile vulvare sunt edemaţiate.
Examenul colposopic relevă floarea involtă edemaţiată, hiperemiată, orificiul cervical
întredeschis, infiltrat; mucoasa vestibulo-vaginală este edemaţiată, congestionată, de culoare roşie;
mucusul are aspect lucios, de culoare gălbui. Un frotiu al mucusului vaginal evidenţiază grămezi de
celule epiteliale cu sau fără nucleu, cu tendinţă de cheratinizare.
Examenul transrectal. Unul dintre ovare este mărit în volum, piriform, cu o zonă fluctuantă.
Uterul este mărit în volum, hiperton, hiperkinetic. Cervixul apare îngroşat, cu volum crescut
Metestrul durează 4-5 zile. Femela răspunde normal la excitanţii mediului extern.
La ex. colposcopic se observă orificiul cervical tronconic, cu pliuri strânse. Frotiul executat din
mucusul vaginal evidenţiază celule epiteliale mici şi resturi de celule cheratinizate.
Examenul transrectal relevă reducerea volumului ovarului care îşi recapătă consistenţa elatică.
Coarnele uterine devin normotone, normochinetice, de consistenţă păstoasă. Cervixul este uşor
micşorat în volum.
Diestru
Se constată aceleaşi aspecte ca şi în metestru

Ciclul sexual la oaie

Oile sunt animale poliestrice sezoniere: augst-noiembrie. Cele care nu au rămas gestante pot
manifesta călduri primăvara. Rasele de carne şi Merinos pot manifesta călduri tot timpul anului. Oile
manifestă primul estru la cca 5-8 luni. Mieluţele fătate primăvara devreme pot fi montate în toamna
aceluiaşi an. Durata CS: 16-17 zile, cu limite 14-19 zile.
Proestrul durează 2-3 zile. Se constată puţine modificări comportamentale şi la nivelul
tractusului genital.
Colposcopic se constată: orificiul cervical închis, uşor hiperemiat. Mucusul vaginal lucios,
translucid. În frotiu apar celule epiteliale, unele cu tendinţă de cheratinizare.
Prin tuşeu rectal se pot remarca cele două coarne uterine elastice, normotone, normochinetice.
Cervixul are consistenţă fermă.

Estrul (1-2 zile)


Se observă discrete modificări de comportament. Oaia este neliniştită, refuză hrana, se mişcă
mereu în turmă, behăie, urinează puţin şi des, acceptă masculul.
Colposcopic se identifică: mucoasa vestibulo-vaginală puţin congestionată, edemaţiată; orificiul
cervical întredeschis; pliurile orificiului cervical edemaţiate, hiperemiate, hipertrofiate; mucusul de
călduri translucid, filant; labiile vulvare edemaţiate.
Frotiul executat din mucusul vaginal conţine celule epiteliale, cu nucleu slab colorat şi tendinţă
de cheratinizare.
La tuşeul rectal se constată: coarne uterine îngroşate, hipertone, hiperchinetice. Cervixul mărit
în volum şi rigid.
Metestru (2 zile)
Oaia devine liniştită şi are apetit normal. Coarnele uterine au tonus şi sensibilitate normală.
Mucoasa vestibulo-vaginală este pală. Orificiul cervical închis. Mucusul vaginal este aderent şi tulbure.
Frotiul vaginal evidenţiază celule ciliate şi leucocite puţine.

Ciclul sexual la capră

Caprele sunt animale poliestrice sezoniere, dar întreţinute în condiţii corespunzătoare, pot
manifesta călduri tot timpul anului. Durata CS este de 16-18 zile la animalele tinere şi 19-21 zile la
adulte.
Estrul (2-3 zile) Apar modificări de comportament evidente. Se observă tumefacţia vulvei,
ridicarea şi coborârea rapidă a cozii. Separată de mascul behăie puternic.
La examenul colposcopic se observă: cervix deschis; floarea involtă cu pliuri edemaţiate;
mucusul vaginal este gri la început apoi devine albicios. Ovulaţia are loc la sfârşitul căldurilor. După
fătare, căldurile apar la 15-20 zile

Ciclul sexual la scroafă

Scroafa este animal poliestric la care ciclurile sexuale apar mai şterse în perioada caniculară.
Durata CS este de 20-21 zile, cu oscilaţii între 18 şi 24 de zile. Post-partum, căldurile apar după 5-7 zile
de la înţărcarea purceilor. Ovulaţia are loc la cca 36 de ore la începutul estrului.
Proestru (3 zile)
Se caracterizează prin agitaţie şi apetit capricios.
Colposcopic se evidenţiază mucoasa vestibulo-vaginală uşor congestionată. Mucusul este redus
cantitativ. Labiile vulvare sunt tumefiate.
Dacă se face laparatomie, pe ovare se pot număra 10-20 foloculi printre corpii galbeni în
regresie. Uterul este mărit în volum, congestionat. Epiteliul mucoasei vaginale se îngroaşă, numărul
straturilor celulare se măreşte de la 3-6 la 10-15.
Estrul (2-3 zile) Femelele sunt neliniştite, agitate, au apetit capricios, sar pe pereţii boxei sau pe
alte animale, unele devin agresive. La exercitarea de compresiuni în regiunea lombo-sacrală se constată
instalarea reflexului de imobilitate.
Colposcopia evidenţiază: mocoasa vestibulo-vaginală congestionată; orificiul cervical
întredeschis; faldurile îngroşate, congestionate, edemaţiate. Mucusul cervical translucid. Pereţii
conductului vestibulo-vaginal au tonus crescut. Labiile vulvare sunt edemaţiate
Metestrul (3-5 zile)
Dispare reflexul de imobilitate, apetitul devine normal. Mucoasa vestibulo-vaginală este pală,
secreţia cervicală devine vâscoasă, albicioasă, aderentă. Pereţii vestibulo-vaginali sunt hipotoni şi
flasci. Canalul cervical este închis. Dispare edemul şi congestia labiilor vulvare.
Diestrul (8-12 zile).

Ciclul sexual la căţea


Căţeaua este animal diestric, cu manifestări estrale primăvara şi toamna. La animalele de
apartament pot să apară tot timpul anului. Durata CS este de 6 luni.
Proestru (4-7 zile).
Femelele sunt neliniştite, au tendinşă de dromomanie, unele devin agresive. Vulva este puţin
edemaţiată. Prin tuşeu rectal se constată cervixul de consistenţă fermă. Mucoasa vestibulo-vaginală este
uşor hiperemiată.
Estrul
Femela este neliniştită, uneori părăseşte incinta, acuitatea mirosului scade. Caută masculul. Prin
palpare profundă, prin traversul pereţilor abdominali se constată coarnele uterine d forma unor
cordoane cu consistenţă crescută. Mucoasa vestibulo-vaginală este hiperemiată şi acoperită cu mucus
translucid. Cervixul are consistenţă păstoasă. Labiile vulvare sunt congestionate. La nivelul comisurii
inferioare a vulvei se observă un mucus roşietic la început, apoi translucid, cu miros specific.
Dorinţa de împreunare începe din a 4-a a 5-a zi a CS şi ţine până la sfârşitul căldurilor. Acceptă
copulaţia numai la sfârşitul estrului: zilele 9-11.
Ovulaţia are loc la sfârşitul căldurilor
Metestru şi diestru. Femela este liniştită, cervixul este ferm, mucoasa vestibulo-vaginală pală,
mucusul redus cantitativ.

Ciclul sexual la pisică

Pisicile sunt animale cu CS incomplet deoarece ovulaţia este provocată de actul montei.
Are loc după 24 ore de la împerechere. Căldurile se manifestă primăvara şi toamna.
Proestrul (1-2 zile). Se constată reducerea activităţii, se freacă de obiecte, devine prietenoasă,
se observă alternarea trenului posterior de pe un membru pe celălalt, are tors caracteristic.
Estrul (6-10 zile). Manifestările din proestru se intensifică şi acceptă masculul.

Ciclul sexual la iepuroaică


Iepuroaica este animal poliestric cu manifestări estrale mai evidente primăvara şi toamna.
Durata CS 4-6 zile. După fătare, căldurile apar la 1-3 zile. Monta se recomandă după 10-15 zile.
Ovulaţie este provocată.
Estrul (3-4 zile). Femela este neliniştită, răscoleşte aşternutul, face cuib, smulge părul de pe
abdomen. Vulva este edemaţiată, congestionată, mărită în volum. Mucoasa vestibulo-vaginală este
congestionată, acoperită cu mucus fluid.

Ciclul sexual la nutrie


Nutria este animal poliestric fără condiţionare de anotimp. CS durează 23-30 zile. După fătare,
căldurile apar in intervalul 3 zile şi durează 4-6 zile. Căldurile sunt liniştite, discrete: femela urinează
puţin şi des, sunt neliniştite, apetitul scade, caută masculu. Pentru depistarea căldurilor se introduc în
cuşca masculului.