Sunteți pe pagina 1din 1
@ SRPREESYR EERIE, NATIONaue SPORE NH INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ Olimpiada de Fizicad Etapa local - 22 ianuarie 2016 Clasa a XI -a Subiectul I 10 puncte ‘Un corp cu masa de 2 kg efectueazi o migcare oscilatorie armonic’ sub acfiunea unui resort ideal. Constanta de clasticitate este de 50 N/m. Valoarea maxima a forfei elastice este 4 N. Sa se determine a) acceleratia maximéa a corpului; ) viteza maxima; ©) perioada oscilatiei; 4d) pulsafia; ©) deviatia gi viteza corpului in momentul in care faza oscilatiei este egal cu 1/6. Subjectul 11 10 punete in cirouitul alaturat se cunoso: tensiunile electromotoare ale surselor Ey= 12 V si Ez= 18 V gi, de asemenea, rezistentele lor interme r) = 1,5 © si r2 = 3 Q. Rezistenfa externa are valoarea R = 6 Q. Ampermetrul este ideal (Ra~+0). Se cere: Daca intrerupatorul Ky este deschis, iar intrerupatorul Ko este inchis, aflati: a) tensiunea pe rezistorul R; b) intensitatea curentului de scurtcireuit al sursei Ea; Daca intrerupatorul Ky este inchis, iar intrerupatorul Ko este deschis, aflati: c) intensitatea curentului electric prin cele doua surse; Daca ambele intrerupatoarele, Ks si Ko, sunt inchise gi daci ampermetrul indicé [= 2 A, aflati 4) valorile intensititilor curenjilor, J; si 2, prin cele doud surse. Subiectul OL 10 puncte ‘Un punct material de mast m se mised in planul xy. Dependenfa de timp a coordonatelor x si y sunt date de urmatoarele functii: x = A - cost, si y = B + C+ sinwt Unde: A, B, C si w sunt constante, iar masa punctului material se considera cunoscutt SA se determine: a) ecuatia traiectoriei punctului material; b) ecuafia vitezei si a acceleratiei in funcfie de timp; ©) viteza punctului material in momentul 1 = 7/4, unde Teste perioada miscarii; 4) ecuatia fortei rezultante care actioneaz asupra punctului material in functie de timp. Nota: Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 3 ore din momentul distribuirii subiectelor. Fiecare subiect valoreaza 10 p. Se acorda céte 1 punct din oficiu pentru fiecare subiect. Se va puncta orice rezolvare coreeta din punct de vedere fizie prin care se obtine rezultatul corect, In aceasta situatie evaluatorii vor intocmi un barem corespunzator.