Sunteți pe pagina 1din 21

ABECEDAR

+ • +

EN AeHNAI~
-
TYnOI~ n. 1:1. ~AKEAAAPIOY

1925
-3-

Parva Strana

a
a al al al a
-4- -5-

e
.0.

b b-e be b-a ba

b-a ba b-a ba be -be bebe


ba-ba baba bebe
baba
-6- -7-

v-a va v-e ve
k
va va
k-a ka k-e ke
ve ve
baba bebe
ba be va ve
ka ke kake
vava
vaka
-8- -9-


1
b-o bo v-o vo k-o ko
• •
b-i bi v-~ v~
o-ko oko
k-i ki b-i bi ka-ko kako
k-a ka k-e ke ba-bo babo
vika oko babo
baba vika babo vika bebe
-10- -11-

m
d In-a Ina In-e Ine
• •
d.a da d.e de d-i di In-~ In~ In-O InO

d-o do ma-mo mamo


mo-ma moma
de-do dedo ba-ba baba
dO-Ina doma
be-be bebe va-di vadi mama vika moma
dedo vika baba mOma idi doma
baba dava voda doma ima voda
- 12- - 13 -

u
b-u bu V-U VU k-u ku p-a pa p-e pe p-1.• p1.•
d-u du I1l-U I1lU
p-o po p-u pu
bu-ba buba
p-o po popo
ku-ku kuku
pai-ka paika
du-va duva . .
pl-e ple
vi-ka vika popo idi doma
kuko vika kuku paika pie voda
babo idi buba doma imame paika
dedo vika buba
- 14- - 15-

n
n-a na n-e ne n-l• nl•
n-o no n-u nu
t-a ta t-e te t-i ti
ne-bo nebo
t-o to t-u tu .
nI-va nIva
ta-te tat-ko tatko ne-ma nema
tet-ka tetka tetin
de-te dete top-ka topka deteto nema topka
tetka vika tuka deteto m6mata nema maika
tatko imaika odat doma nunko ima dve paiki
deteto ima topka
.
- 17 -
- 16 -

1 s
s-a sa s-e se s- i si
l-a la l-e le 1- ili 1-010
s-o so s-u su
l-ulu
se-lo selo
le-b leb se-no seno
le-n len se-rne seIne
larrl-ba lamba sa-t sat
li- man limon sen-ka senka
tatko vadi livadata tate spie pot senkata
t6pkata padna vo lakot senata e suo
Lenka oide da kupi leb kolku' esatot?
lebot e mek itopol. sato epet.
.0

-18-
- 19 -:-

S
v v v v v. v.
z
s-a sa s-e se s-:J. s:J.
z-a za z-e ze Z-:J.• Z:J.

v v v v
s-o so s-u su
v .
z-o ZO z-u ZU
v •
sa-mI-a samIa za-b zab
šai-ka šaika ze-len zelen
v v
san-dan sandan ZI-ma ZIma
sfe-ti sfeti zo-ra zora
zu-kum zukum
Maika ima edna bela šamia
zabo TIle boli
imame eden mal šandan Maro, zemi zimbiljo.
šandano sfeti doma Striko-~i zede ID.eso ot pazaro.
Mamo, d6nesi šandano. Vlezirne vo zimata.
"

- ~o- - 21 -

v r
Z
• •
v v v v • v v • r-a ra r-e re r·~ r~
z-a za z-e ze z-~ z~
v v
v
z-o zo z-u zu
v
r-o ro r-u ru
v v ra-ka raka
za-r zar
v
ze-na
v
zena re-ka reka
v v
zi-to zito ri-ba riba
v v
zol-t zolt ru-s rus
v v
za-ba zaba Aide da odime na rekata,
v
Zavhata vika vo hHttoto da fatime mali ribi,
v Zitoto ima pesok sestra-mi ima rusa kosa
Zenata iIna vzolta futa brat-mi ekaleš.
v
Ot zitoto praime hrasno.
- 22 -
- 23-

i
• • •• ••
j-a ja J-e Je J-~ J~
• • •
o-i oi kai ki d-i di
j-o JO J-u JU
bir-kam birkam
ja-zik jazik
. dir-vo dirvo
Jag-ne Jagne v
kir-sam kiršam
jo-gurt jogurt
mir-da mirda
ja-bol-ko jabolko
tir-sin. tirsia
.Jas jadam leb so luk.
Dirvoto jet suo.
J ag'neto pasi vo livadata.
Maistorot ~irsi kameno
Mitre jade jabolko
Zmia:ta Inirdi vo trevata.
i si kasna jazikat.
Vohlatoto rastat tirsiata.
- 24- - 25-

c v v
c-a ca
v
c-e ce c-~
v v. v.
c~
• • v v v v
c-a ca c-e ce c-~ c~ c-o co c-u cu
c-o co c-u cu v
ca-sa v
easa
ce-lo celo čes-ma cesnla
ce-na cena čo-ek coek
efe-ke cfeke
či-buk čibuk
cirk-fa cirkfa
ce-re-va cereva Lenko, dai-mi. edna časa voda
Popo orli rano na-cirkfa Koačo cukat so čekano
tate pie cirno vino Dedo zapali čibuko
deteto celiva ik6nike sestra-mi oide na-češma za voda
sfeketo mirisfat uboo.
"

- 26- - 2.7-

g
• •
g-a ga g-e ge g-~ g~

g-i gi g-o go g-u gu.


gra-d grad
gro-b grob :l-a :la :l.e :le :f-i :li
ge-m gem
gi-bam gibam
·:l-o :lo :l-u :lu
fe-ner fener
gis-ka giska fi-dan fidan
gu-Iap gulap flo-rin fIorin
eto eden golem grad dete d6nesi fenero
ela da go vidime ot blizu fidano rasti vo gradinata.
ima mnogu knki, cirkfi i skolii Petre, ·rasipi-mi eden florin.
vistina 'golem i cudem grad. Inome, odnesi tavata nafurna.
- 28- - 29-

h-a ha h.e he h.i hi


h.o ho h.u hu ii
ha-k hak k-ii kii l-ii lii
ha-mam hamam
ha-riz-vam harizvam lii-t hit
ho-ne-psam honepsam ku-ti kuti
hu-ni.a hunia !lll-ka liiIka
Imam hak za hiliada drahmi Iii-le lille
Zeto mi hariza eden florin. Deto zapali lilleto
hamamo e čist kilti utoo dete.
Starot ima stra ot Harot. deteto se llile na hilkata.

.0
- 30- - 31 -

dz
dz-a dia di-e dže
dz-a dza dz-e dze dz.o džo
dz-i dzi dža-m džam
dža-mi-a džamia
dzi-d dzid
dzVu-ap džuap
no-dze nodze V
džum-bus džumbuš
mol-dzam moldzam
deteto sk1rsi dzvamot
Dzidot je visok eto edna visoka dzvamia
jas imam dve nodze ke dai dzvuap za ova rabota
v . v v
maika-mi lllOldzi k6zata vecer nname goleln dzumbus.
- 32- - 33-

• •
ja je jo ae el. 01.

kja lja nja kjo Ijo njo


• •
gJa gJo hai.de haide
lei-ka leika
ku-kja kukja mai-ka maika
lu-Ijam hiltjam
šai.ka šaika
lam-nja lamnja
kjos-k kjosk mOl toi sfoi
Ijo-ko lj oko haide da leime voda
. . ..
sIre-nJe SIrenje
maika-mi et ot golem soi
Nasata kukja je visoka.
lnoite brakja set vo cllsdžina
Cupata se lulka
deteto jadi lep so sirenje.
Gjorče et edno armo dete.

.......
- 34- - 35-

1) a e ilo li Q Ftora Strana

2) c č k m Ii r s Švz z 1.- Jas ti toi


nie vie tie
moi toi sfoi
3) b d hIt naše vaše sf6e

Jas peam vo kn1gata


4) g j P Ti odiš na sk6lia
toi oide na sk6lia

5' f
) v
nie sme uMni či
vie ste umni
tie set loši deca.

Aa Bb Cc eč Dd Ee Nl1šata baba
ni kažva pr1kaski.

Ff Gg Hh Ii J j Kk' 2.- Tu-ka tuka


ta-mo tamo
nad-vor nadvor
des-no desno
go-re gore le-vo levo
LI MmNn Oo Pp ..
do-lu dolu
na-tre natre
na-pret napret
na-zat nazat

Rr Ss sš rt Uli Uli Ela tuka.-Odi damo.-Odam gore.-- Odite


dolu. - Vlezi natre.- Izlezite nadvor.-=Sflrtise
Vv Zz Žž Dz Dz. na desno. - Sf1rtise na levo.--
- 35- - 37 -

3.- De-nes denes


Gospo gO· rnilvan.
fce-ra fčera
u-tre utre
Gospo je na neboto. Gospo site llige i mil-
dos·na dosna.
vat. Gospo vlrni doš i puščat slnceto na zem-
Denes ke kupam celi. njata. Boga prai da rasti trevata, sfekinjata,
Fčera doide sestra-mi dirvata ijemišite. Ovje site i dava Boga za
utre ke odam m1-clrkfa č6eko. Gospo je doblr i milostiv. Za-toa treba
mnogu dosna doide doma
site nie mali i g6lemi da go milvame.
6tfori btrgu vratata.

4.-Sta-ni, se- di, če-kai. ot-fo-ri, zat-fo-ri.-


o-be-si, ot-be-si.-Za-klli-či, ot-klli-či, meti. Ni-
kola, sM.ni ot stolo. - Odi kai vratata. Otfori Snagata na čoeko.
vratata i izlezi nadvor. Maro, obesia gunata,
zaklliči d6hrpo, meti odajata.
Site liige imat edna glava, dve race, dve
nodze. Glavata ima zgore kosie, i napret Ima
5. - Ze-mam, na-pol-nam, i-stur-vam, pirs-kam, dve oči, eden nos i edna usta. Ustata natre ima
na-to-pi-am, su-šam. zabi i eden jazik- Zabite set beli, jaziko je clrven'
Pavle, zemia st6mnata. Nap6lnia so voda, do- So ustata jadime, pieme i zb6rvame. So racete
nesia tuka da piam voda. - Fanko, čedo moe, rab6tame, so n6dzite 6dime, t1rčame i rfpame.
isturigo Iegeno. -Maikami m1plrska fčera av1ia-
Jas tirčam btrgu i ripam mnogu visoko.
ta.- Nat6pia ktrpata, za da žistime pendžero
Sušia šamiata na 6gano.
- 38- - 39-

Cirkfa.
Fam.ilia.
Denes je Nedeljia. Klepalato čukat. Mai-
J as sum edno malo dete. Ti si g61ema čupa. v
kata skorna Mitre da 6ti na c1rkfata. Sčo ubo!
Toe dete igra sa 16pkata.· Nie sme mali deca.
Site deca oblečeni so n6vite ališča odat na-
Vie ste g61emi čupi. Ovje set stari ženi. Jas
c1rkfata. Klepaloto se čuka so rados i kanvat
imam tatko, maika, eden brat i edna. sestra.
lQgeto da odlit na cirkfata. Site hristiani odat
Tatkot, maikata i decata pravat edna familia.
m1-cirkfa za da se moljat na Boga.

Skolia.
Popo vloisat decata.
Jas odam so rados na sk6lia. Na sk6lia se
Mitre se zabai. Se pr6mena so n6vite ališ-
m6lime na Gospo. Daskalo ne uči da zb6r·
ca. n6vite čeli i n6vata kapa i t1rči na c1r-
vame, da peime, da pišime, da broime i da 'v

kfata za da ftasa liturjiata. Stom vlezi na-


igrame. Arnite deca slagat idaskalo i fali
cirkfa celiva ik6nite irakata na popo. K6ga bi-
Daskalo ni kazvat mnogu ubai raboti. Za ru-
tisa liturjiata, popot vloisa decata i ji date
čeko sfriršvame skoIiata i so rados 6dime
nd-fora. Mitre se vrakjat doma i dava nMora-ta
doma.
na maika-mu.
- 40-

Maikata IT101dZi kbzata

Je rano. Maika moldzi kozata. Maro i


Lenka tlrčat da vidat' kako se moldzi k6-
zata. Mlekotq ji ušče t6plo. Maikata i dava
da piat po edna časa toplo mleko. Piat. piat
so golem kef. Lenka vika: A! ščo blago i
slateo mleko

Lenka, lošata cupa.

Petre i Gjorgia odat na-pole za da igrat


so drugarite. Malata sestra na Petre, Lenka,
sakat i taja da odi s6nimi da igra. Petre ja
J'.ekeše. Lenka plači, vika i se flrli na-zemnja
i fati da klocat. Fl1stano mu se stori berbat.
Babata ja sluša kako plačese ot aurot, kai
davaše seno na vol6ite. Istlrca i ja krena, ja
istrese i mu dade edno clrveno jabolko. Lenka
papsa da plači i si go jade jab6lkoto.