Sunteți pe pagina 1din 3

Programe C++

TERMENUL DE PE POZITIA N DIN SIRUL LUI FIBONACCI


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a=1, b=1, n, i;
cout << "TERMENUL DE PE POZITIA N DIN SIRUL LUI FIBONACCI" << endl;
cout << "\nIntroduceti pozitia numarului din sir: ";
cin >> n;
i=2;
while (i<n)
{
b=a+b;
a=b-a;
i++;
}
cout << "\nNumarul de pe pozitia " << i << " este: " << b << endl << endl;
return 0;
}
NUMAR IN SIRUL LUI FIBONACCI
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a=1, b=1, x;
cout << "NUMAR IN SIRUL LUI FIBONACCI" << endl;
cout << "\nIntroduceti numarul care trebuie verificat daca apartine sirului lui Fibonacci: ";
cin >> x;
while (b<x)
{
b=a+b;
a=b-a;
}
if (b==x)
cout << "\nNumarul " << x << " este in sirul lui Fibonacci. " << endl;
else
cout << "\nNumarul " << x << " nu este in sirul lui Fibonacci. " << endl;
return 0;
}
ECUAȚIA DE GRADUL ii

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{ float a,b,c,x,x1,x2,delta;
cout<<"a="; cin>>a;
cout<<"b="; cin>>b;
cout<<"c="; cin>>c;
if(a==0)
if(b==0)
if(c==0)
cout<<"Ecuatia are o infinitate de solutii!"<<endl;
else
cout<<"Ecuatie imposibila!"<<endl;
else
{ cout<<"Ecuatie de gr I cu solutia ";
x=-c/b;
cout<<x<<endl;
}
else
{ delta=pow(b,2)-4*a*c;
if(delta<0)
cout<<"Ecuatia nu are solutii reale!"<<endl;
else
if(delta==0)
{ cout<<"Ecuatia are solutii egale!"<<endl;
cout<<"x1=x2="<< -b/(2*a) <<endl;}
else
{ x1=(-b+sqrt(delta))/2*a;
x2=(-b-sqrt(delta))/2*a;
cout<<"Ecuatia are solutii reale!"<<endl;
cout<<"x1="<<x1<<endl;
cout<<"x2="<<x2 <<endl;
}
}
return 0;
}