Sunteți pe pagina 1din 2

TEME PENTRU REFERATE

VALABILE NUMAI PENTRU SESIUNEA


IANUARIE – FEBRUARIE 2020

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR

1. Istoricul organizării judecătoreşti şi al administrării justiţiei în România


2. Principiile organizării judiciare
3. Cooperarea judiciară internaţională
4. Structura şi organizarea instanţelor judecătoreşti
5. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
6. Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
7. Evidenţa activităţii instanţelor
8. Incompatibilităţile şi interdicţiile judecătorilor şi procurorilor
9. Drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor
10. Răspunderea juridică a judecătorilor şi procurorilor
11. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
12. Direcţia Naţională Anticorupţie
13. Parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale pentru minori şi familie
şi judecătorii
14. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii
15. Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
16. Inspecţia Judiciară
17. Institutul Naţional al Magistraturii
18. Şcoala Naţională de Grefieri
19. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice
20. Personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare
de specialitate criminalistică

DREPTUL MEDIULUI

1. Formarea istorică a dreptului mediului


2. Principiile fundamentale ale dreptului mediului
3. Izvoarele dreptului mediului
4. Dreptul fundamental la un mediu sănătos. Conţinutul dreptului şi jurisprudenţa
CEDO în materie
5. Garanţiile procedurale ale dreptului fundamental la un mediu sănătos
6. Reglementarea activităţilor cu impact asupra mediului. Instituţiile mediului în
România.
7. Protecţia atmosferei, a apei şi a solului pe plan intern şi internaţional
8. Conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier şi protecţia altor forme de
vegetaţie terestră
9. Protecţia faunei terestre şi acvatice.
10. Protecţia şi conservarea ariilor naturale
11. Protecţia mediului în aşezările umane
12. Regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, precum şi al deşeurilor de orice
fel.
13. Regimul juridic al activităţilor nucleare
14. Regimul juridic al organismelor modificate genetic
15. Răspunderea juridică pentru prejudicii aduse mediului

1
• Referatele trebuie să aibă minim 10 pagini, cuprins, note de subsol şi
bibliografie.
• Conţinutul referatului trebuie să corespundă cu titlul acestuia.
• Referatele se trimit până la data de 3 februarie 2020 (inclusiv)
numai în format electronic, pe adresa de e-mail:
mazilumarius@yahoo.com
• Referatele trimise după data de 03.02.2020 nu vor fi evaluate.

Lect.dr. Marius-Ioan MAZILU

S-ar putea să vă placă și