Sunteți pe pagina 1din 1

Terra 2019

I. 1. B 2.B 3.C 4.B 5.D 6.C 7.B 8.D 9.D 10.C


II. A. A6, B5, C2, D3 B. 1.b 2.b 3.a 4.a 5.a
III. A. 1.Sardinia 2.Baleare 3.7 4.2 B. 1.4 2.6 3.8 4.3 5.6 6.5
IV. 1.d 2.c 3.b 4.b

Terra 2018

I. A.d B.b C.a D. 1.Venetia 2.Roma 3.Berlin E. 1.Grecia 2.Corint 3.Creta 4.Albania F.
1.Portugalia 2.Insulele Azore 3.Lisabona 4. Capul Roca
II. A. 1.b 2.b 3.a B. 1.a 2.a 3.b
III. A. 1.a 2.a 3.b 4.b 5.b 6.a B. Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad
IV. A. 1.a 2.c 3.b 4.d 5.c B. a.A b.B c.D C. 1.5 2.G 3.1 4.4
V. A. 1. A.Muntii Pirinei B. Muntii Carpati C.Bazinul Parisului D.Campia Panonica 2. 1.estuar
2.delta 3.1 4.A B. 1.D 2.A 3.1 4.B 5.2

Terra 2014

I. 1.C 2.D 3.B 4.A


II. 1. a.c b.a c.c d.c e.a 2. a.a b.b c.b d.a e.b
III. 1. a.Mări: Baltică, Nordului, Mănecii, Ligurică, Tireniană, Adriatică, Egee b. Str. Calais,
Bonifacio c.dalmatic d.Vatican e.Luxemburg
2. a.1 b.4 c.A d.8 e.10

IV. 1. E 2.2 3.B 4.6 5.7

IV. Clima: subpolar, temperat continental, temperat oceanic, Vegeteție: tundră, pădure de
foioase Sol: cernoziomuri