Sunteți pe pagina 1din 6

Ascultarea

Ascultarea persoanelor implicate intr-un proces penal este necesara pentru documentarea
activitatii infractionale. Intr-un proces penal sunt situatii in care subiectii procesuali penali au roluri si
pozitii diferite.
Potrivit art. 97 C.Pr.pen, ca mijloace de proba sunt enumerate declaratiile inculpatului,
declaratiile partii vatamate, partii civile si partii responsabile civilmente precum si declaratiile
martorilor.
Ascultarea inculpatului/suspectului
Intr-un proces penal, inculpatul este persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala.
Ascultarea incupatului este efectuata de catre organul de urmarire penala pentru a stabili valoarea
probatorie a datelor in cauza ce face obiectul cercetarii penale. Inculpatul in procesul penal
beneficiaza de prezumtia de nevinovatie iar in cursul urmaririi penale isi schimba sau retracteaza
declaratia. Ascultarea inculpatului are importanta deoarece:
- Inculpatul detine cele mai importante informatii cu privire la fapta savarsita
- Inculpatul este partea importanta in procesul penal
- Declaratiile invinuitului trebuie sa aiba pondere in dosar
- Daca n-a comis fapta incriminata poate sa probeze nevinovatia sa
In timpul anchetei, organul de cercetare penala trebuie sa acorde o deosebita importanta psihologiei
inculpatului, aceasta putandu-se schimba pe parcursul cercetarilor, fiind nevoie schimbarea tacticii de
ascultare.
Pregatirea ascultarii inculpatului are o importanta deosebita facandu-se printre urmatoarele activitati:
- Studierea dosarului ce presupune studierea cu atentie a actelor existente din dosar. In
studierea materialului cauzei se tine cont atat de probele in acuzare cat si de probele in
aparare, circumstante agravante sau atenuante.
- Cunoasterea personalitatii inculpatului, ce presupune cunoasterea caracterului si a
temperamentului, cunoasterea medilui social si familial in care s-a format, a cercului de
relatii, starii de sanatate si a antecedentelor penale
- Intocmirea planului de ascultare care trebuie sa cuprinda: natura faptei ilicite savarsite,
probele ce urmeaza a fi lamurite, materialul probator ce va fi folosit in timpul ascultarii,
timpul cand va fi folosit materialul probator si datele cunoscute despre personalitatea celui
ascultat. Intrebarile pot fi de tema (foarte generale), de problema (cu scopul de a lamuri
aspecte din activitatea infractionala), de detaliu (ce urmaresc obtinerea unor amanunte)
Etapele ascultarii presupune:
1. Verificarea identitatii inculpatului, se realizeaza prin adresarea de intrebari cu privire la:
- Nume,prenume, porecla
- Data si locul nasterii
- Numele si prenumele parintilor
- Cetatenia
- Studii si locul de munca, ocupatia
- Domiciliul
- Antecedente penale
2. Ascultarea libera este etapa in care i se aduce la cunostinta inculpatului fapta ce formeaza
obiectul cauzei si dreptul de a avea un aparator sau de a nu face o declaratie, specificand ca
tot ceea ce declara poate fi folosit impotriva sa. Refuzul de a da declaratie se consemneaza
intr-un proces verbal.
Potrivit art 109 Cpp.Ascultarea libera presupune faptul ca inculpatul este mai intai lasat sa
declare tot ceea ce stie in cauza, dupa care i se pot pune intrebari. Inculpatul are dreptul sa se
consulte cu avocatul atat inainte cat si in cursul audierii.
3. Ascultarea dirijata ofera posibilitatea anchetatorului de a extrage unele informatii de la
inculpat cu privire la fapta, informatii noi fata de cele obtinute prin ascultarea libera.
Ascultarea dirijata presupune folosirea urmatoarelor procedee tactice
a. Intrebarile de detaliu – pentru a obtine amanunte referitoare la diferite imprejurari ale faptei
b. Ascultarea progresiva – prin folosirea probelor de vinovatie
c. Ascultarea frontala - prin prezentarea celei mai importante probe inculpatului
d. Ascultarea repetata – pentru a verifica verosimilitatea declaratiilor date anterior
e. Ascultarea incrucisata – se realizeaza de doua sau mai multe persoane
f. Intalnirile surpriza- in timpul audierii, inculpatul sa se intalneasca intamplator cu un complice
g. Complexul de vinovatie – atunci cand inculpatul este marcat de cele intamplate
h. Ascultarea sistematica – este folosit in cazul inculpatului sincer
i. Verificarea alibiului
4. Verificarea declaratiilor inculpatului se realizeaza prin
- Compararea continutului cu datele si probele administrate si verificate anteriori ascultarii
- Verificarea prin efectuarea de perchezitii domiciliare, ridicari de obiecte si inscrisuri,
confruntari si expertize,reconstituiri
- Ascultarea altor persoane decat cele care au legatura directa cu fapta cercetata
- Verificarea evidentelor institutiilor statului
Audierea martorului
Martorul e persoana care are cunostinte despre vreo fapta sau imprejurare sa serveasca la aflarea
adevarului in procesul penal. Ascultarea martorilor este procedeul probatoriu prin care unele persoane
care detin informatii in legatura cu o infractiune sau faptuitor sunt chemate sa dea explicatii organelor
judiciare. Scopul ascultarii martorilor il constituie
- Stabilirea identitatii faptuitorilor
- Stabilirea contributiei fiecarui faptuitor la savarsirea faptei
- Identificarea activitatii desfasurate de faptuitor inainte si dupa comiterea faptei
- Identificarea locurilor unde sunt locuri provenite din infr sau care sunt obiect al infractiunii
- Obtinerea unor date privind complicii, investigatorii si tainuitorii
Pentru ca o persoana sa dobandeasca calitatea procesuala de martori trebuie intrunite
urmatoarele conditii:
 existenta unui proces penal in curs de desfasurare
 existenta unei persoane care cunoaste fapte sau imprejurari de natura sa ajute la aflarea
adevarului in procesul penal
 ascultarea persoanei cu privire la datele pe care le cunoaste
Ca regula generala se poate afirma ca orice persoana fizica poate fi ascultata ca martor. Exceptii
de la aceasta regula sunt
 Minorii pana la varsta de 14 ani ce sunt audiati in prezenta parintilor si tutorelui
 Persoane ce nu pot avea calitatea de martor in proc penal ( avocatii, medicii, notarii,
preotii)
 Persoane ce nu pot fi ascultate ca martor in proc penal. Aparatorul, partea
vatamata, reprezentantii partilor
 Persoane ce nu pot fi obligate sa depuna marture (sotul,rudele apropiate)
In cazul in care folosirea identitatii reale a martorului in declaratii ar aduce prejudicii in orice
natura acestuia, legea permite ascultarea sub o alta identitate. Depozitiile martorilor in procesul
penal au un grad ridicat de relativitate datorita urmatoarelor cauze:
- Imperfectiunea organelor de simt
- Procesele psihice distorsionate (subiectivism, selectivitatea psihica)
- Convingerea generala a mediilor judiciare e ca declaratia martorului trebuie sa fie o
reproducere absolut fidela a faptelor la care a asistat
- Particularitatile psihologiei organului judiciar, esentiale in luarea declaratiilor si evaluarea
lor.
Pregatirea in vederea ascultarii martorilor
Ascultarea martorilor necesita o pregatire prealabila atat in cauzele simple cat si in cele complexe. Acest
lucru este posibil prin urmatoarele activitati
- Studierea dosarului cauzei ajuta la stabilirea : naturei faptei savarsite, persoanele din randul
carora se pot alege martori, conditii in care s-a comis fapta, posibilitatile de perceptie a
persoanelor ce urmeaza a fi audiate ca martori, modul de operare folosit de infractor,
conditiile necesare realizarii ascultarii
- Cunoasterea persoanei ce urmeaza a fi ascultata se face atat inainte de intalnirea cu aceasta
dar si in momentul intalnirii. Cultura redusa si lipsa de experinta fac dificila perceperea
evenimentului judiciar.
- Planul de ascultare, este intocmit de catre persoana ce realizeaza ascultarea. Planul de
ascultarea cuprinde: cauza si persoana care va fi audiata ca martor, problemele care trebuie
lamurite, mijloacele de proba care vor fi folosite, intrebarile ce vor fi folosite si variante de
intrebari pentru martorii de rea credinta.
- Asigurarea prezentei pers prevazute de lege la audiere in anumite cazuri
- Stabilirea si amenajarea locului ascultarii care este de regula sediul organului de up. Dupa
caz martorul poate fi ascultat si la domiciliul sau, locul de munca, locul faptei sau locul de
detinere in cazul detinutilor
Efectuarea ascultarii martorilor
Ascultarea martorilor se face de obicei prin reproducere orala care poate imbraca forma relatarii libere
sau a interogatoriului. Ascultarea cuprinde trei etape:
1. Verificare identitatii si ascultarea cu privire la date personale – se verifica datele personale ale
martorului cat si relatiile acestuia cu faptuitorul
2. Relatarea libera sau spontana. Martorul este lasat sa declare tot ceea ce stie in legatura cu
faptele sau imprejurarile de fapt pentru dovedirea carora a fost propus ,apoi i se pot adresa
inrebari. Nu i se pot adresa intrebari cu privire la optiunile politice ,ideologie sau religioase ori
circumsante personale si de familie.
Inainte de audierea martorului acestia ii este solicitat de catre organul de urmarire penala sa depuna
juramantul de credinta sau declaratia solemna.
3. Adresarea de intrebari si ascultarea raspunsurilor . Relatarile libere sunt deseori incomplete si
este necesara interventia organului judiciar cu o serie de intrebari. Dupa adresarea intrebarilor,
organul consemneaza in declaratie asa cum a fost relatat de martor.
Aprecierea rezultatelor activitatii de ascultare a mrtorilor se consemneaza in scris, suportul tip fiind
declratia tipizata. Dupa consemnare, declaratia martorului se semneaza de catre aceasta, precum si de
persoanele prezente la audiere.
Ascultarea diferitelor categorii de martori
- Ascultarea martorilor oculari – de la persoanele care au perceput infractiunile personal se
pot obtine marturii complete si fidele
- Ascultarea martorilor care au luat la cunostinta indirect despre imprejurarile comiterii
faptei-in acest caz este recomandata ascultarea surselor
- Ascultarea martorilor propusi de parti – Deseori in proces partile sunt propuse de martori.
- Ascultarea minorilor – se face doar in cazuri exceptionale sau cand va fi asistat in camera de
ancheta de catre un parinte sau de catre o autoritate asupra acestuia
- Ascultarea martorilor in varsta – se face daca datorita perceptiile acestora sunt in stare sa
relateze evenimentele intamplate
- Ascultarea persoanelor cu handicap – se efectueaza in conditii speciale (interpreti)
- Ascultarea persoanelor care nu cunosc limba romana – se efectueaza doar in prezenta unui
interpret

Audierea persoanei vatamate


Daca subiectul pasiv al infractiunii participa in procesul penal acesta dobandeste calitatea de
parte vatamata. Partea vatamata este persoana care a suferit o vatamare ca urmare a comiterii
infractiunii. Vatamarea poate fi fizica,morala sau materiala. Persoana vatamata este ascultata si cu
privire la pozitia sa de a se prezenta in proces ca parte vatamata. Aceasta trebuie sa aiba un rol activ in
realizarea procesului penal, motiv pentru care va fi audiata de cate ori situatia o impune.
Audierea partii vatamate are ca scop stabilirea cu exactitate a activitatii infractionale la care a
fost victima, dar si clarificarea faptului ca persoana in cauza doreste sa participe in procesul penal ca
parte vatamata sau nu.
Pregatirea in vederea ascultarii este necesara si se realizeaza in functie de fiecare caz in parte.
Nu este posibila pregatirea in caul ascultarii persoanei vatamate in prima faza a comiterii faptei sau cu
ocazia sesizarii faptei. In acest caz va avea o importanta deosebita profesionalismul ofiterului
anchetator. Se vor desfasura urmatoarele activitati:
- Studierea dosarului in cauza – In urma studierii documentelor specifice din dosar, se pot
stabili urmatoarele
a. Persoanele ce urmeaza a fi ascultate
b. Problemele ce trebuie avute in vedere
c. Natura infractiunii comise,persoanele implicate si valorile vizate
d. Daca victima cunoaste faptuitorul
e. Starea de sanatate a victimei
f. Natura,intinderea prejudiciului cauzat si posibilitatile de recuperare a acestuia
g. Determinarea partii responsabile civilmente pentru a fi introdusa in procesul penal
- Cunoasterea personalitatii si trasaturilor psihice ale partii ce urmeaza a fi ascultata e o
directie tactica a pregatirii audierii, organul judiciar trebuind sa manifeste o preocupare
deosebita pentru cunoasterea personalitatii si a trasaturilor psihice ale partilor ce urmeaza a
fi ascultate. Astfel,organul judiciar trebuie sa cunoasca
1. Daca victima a perceput nemijlocit procesul actiunii infractionale
2. Personalitatea partii vatamate
3. Trasaturile psihice si comportamentale,eventuale boli psihice sau fizice ale partii vatamate
4. Cercul de relatii ale victimei
5. Antecedente morale,conventionale si penale ale victimei
6. Interesul persoanei vatamate in solutionarea cauzei.
De asemenea sunt de importanta in audierea victimei si factorii de natura exogena precum:
distanta la care a fost observata fapta, bunul ori persoana, luminozitatea naturala sau artificiala, pozitia
persoanei in teren, timpul scurs de la eveniment la audiere.
- Intocmirea planului de ascultare are un rol important deoarece de aceasta depinde
rezultatul audierii. Planul de ascultare va cuprinde:
a. Probele care urmeaza a fi lamurite prin ascultarea partii vatamate
b. Materialul probator folosit in timpul audierii
c. Ordinea in care va fi folosit materialul probator
d. Intrebarile adresate partii audiate. Datorita faptului ca a fost subiect pasiv al infractiunii,
aceasta detine un numar mare de informatii iar majoritatea intrebarilor se vor referi la acest
aspect. Pe langa acestea se vor adresa si intrebari de cunoastere a victimei si intrebari cu
caracter general. Planul de ascultare intocmit trebuie sa fie flexibil si sa poata fi modificat
dupa necesitati pentru a evita situatiile neprevazute.
- Stabilirea locului unde urmeaza a se efectua ascultarea si asigurarea conditilor materiale
necesare. Locul audierii este stabilit de anchetator, fiind de regula sediul organului de
cercetare penala. In cazuri deosebite se poate stabili ca loc de efectuare a ascultarii si locul
unde se afla partea vatamata. Organul judiciar este obligat sa asigure un cadru de ascultare
sobru, lipsit de factori stresanti si sa trateze persoana ce va fi ascultata intr-o maniera
corecta.
- Asigurarea prezentei interpretului,tutorelui parintelui ori educatorului si a aparatorului
intotdeauna daca este cazul
- Efectuarea ascultarii partii vatamate conform art 111-113 CPP. Etapele de ascultare ale
persoanei vatamate sunt
a. Verificarea identitatii inculpatului, se realizeaza prin adresarea de intrebari cu privire la:
- Nume,prenume, porecla
- Data si locul nasterii
- Numele si prenumele parintilor
- Cetatenia
- Studii si locul de munca, ocupatia
- Domiciliul
Verificarea este necesara pentru a constata daca cel care s-a prezentat in fata organului judiciar este
persoana chemata pentru a fi audiata ca parte vatamata, parte civila si pentru a evita eventualele
substituiri.
b. Ascultarea libera este initiata de ofiterul anchetator prin adresarea de intrebari la modul
general.Partea vatamata este lasata sa relateze liber tot ce cunoaste fara a fi intrerupta sau
canalizata spre o anumita varianta prin intrebari sugestive. Ascultarea libera permite partii
vatamate sa povesteasca nestingherit ceea ce i s-a intamplat precum si alte aspect care sunt
necesare anchetei.
c. Ascultarea dirijata presupune lamurirea in totalitate a situatiei de fapt prin interventia
organului judiciar cu intrebari. Intrebarile folosite sunt intrebari de detaliu precum:
1. Intrebari de completare – daca persoana vatamata relateaza mai putin decat ceea ce a
perceput sau cunoaste
2. Intrebari de precizare – pentru detalierea unor aspecte la care partea vatamata a facut
referiri dar neclare
3. Intrebari ajutatoare – Sunt destinate reactivarii memoriei si inlaturarii denaturarilor
4. Intrebari de control – pentru verificarea unor afirmatii sub aspectul exactitatii sau
veridicitatii
- Fixarea rezultatelor ascultarii partii vatamate. Prima declaratie a persoanei vatamate in
procesul penal se consemneaza in scris, personal de persoana ascultata si va cuprinde data
si viza organului judiciar in fata caruia a fost data declaratia. Declaratiile ulterioare se
consemneaza pe formulare de catre organul de urmarire penala potrivit dispozitiilor
privitoare la ascultarea invinuitului sau inculpatului care se aplica in mod corespunzator.
Declaratia trebuie sa cuprinda:
 Date de identificate ale persoanei ascultate
 Fapte si imprejurari in care s-a savarsit infractiunea
 Persoana faptuitorului
 Mentiunea aducerii la cunostinta a posibilitatii de dobandire a calitatii de parte civila
 Cuantumul pagubei produse prin infractiune
 Suma cu care se constituie parte civila in procesul penal
 Semnatura partii ascultate pe fiecare pagina a declaratiei
 Semnatura interpretului, reprezentantului autoritatii tutelare, parinte, tutore, curator, educator,
daca au participat la ascultare.
 Semnatura aparatorului daca a participat la ascultare.
- Verificarea si aprecierea declaratiilor este necesara pentru a se stabili corectitudinea si
veridicitatea acestora. Acest lucru se realizeaza prin compararea depozitiei persoanei
ascultate cu celelalte declaratii, datele obtinute la CFL si alte date referitoare la fapta
cercetata, existente la dosarul cauzei. Modalitatea de ascultare a partii vatamate se
foloseste si la ascultarea celorlalte parti din procesul penal, respectiv partea civila si partea
responsabila civilmente.

S-ar putea să vă placă și