Sunteți pe pagina 1din 2

CMI Dr. ………………………..

Caiet de sterilizare
Data şi ora de Temperatura la
Nr Crt Nr şarjei şi conţinutul pachetelor debut şi de care s-a Rezultatele indicatorilor fizico- Numele şi semnătura
sfârşit ale efectuat chimici şi biologici persoanei responsabile cu
ciclului sterilizarea sterilizarea

S-ar putea să vă placă și