Sunteți pe pagina 1din 234
 
Tipsiile afective de tare ar fi mai bine
 
tă nu ne îndrăgmtim: cum să le reojfiotem
 
ţi cum să le înfruntăm
 
'hJaJU&o ^câ-Cr
IUBIRI TOM
Tipologiile afective de care ar fi mai bine
 
să nu ne îndrăgostim: cum să le recunoaştem
 
şi cum să le înainm
Traducere din limba spaniolă de
 
Dorina-Maria Ivan
 
A MORI*1,S ALTA MENTE PEL1GROSOS
Walter Ulmi
(npyrigltt <*'
2CHIH
W,iilor Riso
Hy Agreeincnl wilh
I'
o
I
an
 l.iterary & Film Agency
IUBIRI
TOXICE
 
Walter RisoCopyright (D2012 Editura ALLDescrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
 
RISO, WALTER
 
Iubiri toxice: tipologii afective de care ar fi mai bine si nu ne
 
 îndrăgostim: cum să le recunoaştem şi cum să le înfruntăm Walter Riso; trad.: Dorina-Maria Ivan. - Bucureşti:Editura AM., 2012
 
ISBN 978-606-587-019-2I. Ivon, Dorina-Maria (trad.)
169:922.1
Toate drepturile rezervate Editurii ALL
 
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată
 
fără permisiunea scrisa a Editurii ALL.Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate editurii.AII righls reserved. The distribution of this book outside
 
Romania, without the written permission of ALL,
 
is strictly prohibited.Copyright © 2012 by ALL.Editura ALL:Distribuţie:
 
Comenzi:Redactare:
 
Tehnoredactare:
 
Corectură:
 
Design copertă:Bd. Constructorilor nr. 20A. et. 3,
 
sector 6, cod 060512 Bucureşti
 
Tel.: 021 402 26 00
 
Fax: 021 402 26 10Tel.: 021 402 26
 M 
). 021 402 26 33comcnzi&all.rowww.all.ro
Alin.i bogdan Liviu StoicaI )tifinliti Miliari.i Violeta Alrtâindtii Novac
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505