Sunteți pe pagina 1din 1

Mijloace de caracterizare a personajului

Personajul este o instanță narativă definitorie pentru genul epic sau dramatic, o creație a
autorului menită a exprima viziunea acestuia asupra unei teme literare, transmițând-o cititorului
prin fapte, relații, limbaj și comportament specific naturii sale ficționale. Factor structurant al
oricărei narațiuni, personajul este un tip uman semnificativ, o individualitate cu trăsături fizice,
morale distincte.
Există trei elemente esențiale ce trebuie menționate în caracterizarea unui personaj:

1. Trăsături : ex: Moromete este un personaj ironic.


2. Citate pentru fiecare trăsătură : ex: Moromete este un personaj ironic: ,,Lasă-l , mă
Dumitre , zise Moromete blajin. E și el legionar, ce-ai cu el?’’.
3. Mijlocul de caracterizare :
a. Mijloace directe de caracterizare:
o portretul realizat de narator (naratorul exprimă direct în text o trăsătură a personajului)
o caracterizarea făcută de alte personaje (un alt personaj își exprimă opinia despre
personajul caracterizat) ATENȚIE! Poate deveni mijloc indirect dacă textul trădează că
opinia personajului este eronată (ca atunci când Aglae se referă la Otilia ca fiind o femeie
,,ușoară’’)
o autocaracterizare (personajul se caracterizează pe sine.)
b. Mijloace indirecte de caracterizare:
o faptele personajului ( Faptele personajului vorbesc despre caracterul său. Trăsătura va
reieși indirect. Ex: Harap Alb își oferă căciula drept stup albinelor. Din faptele
personajului putem deduce că este un om milostiv, bun la suflet, etc. )
o limbaj ( atenție la limbajul pe care îl folosește personajul. Indirect, acesta va transmite
ceva despre el)
o relația cu alte personaje ( important de observat în fiecare text modul în care personajul
se relaționează la cei din jur).
– gesturi
– comportament
– vestimentație