Sunteți pe pagina 1din 2

Arta poetică

Conceptul de artă poetică exprimă un ansamblu de trăsături care


compun viziunea despre lume și viață a unui scriitor, despre menirea artistului în societate și
despre misiunea artei sale, într-un limbaj care îl particularizează.
Textul citat „...” (titlul textului), scris de ... (numele autorului), este o artă poetică, o
creație lirică în care autorul își exprimă concepția despre artă și despre rolul artistului în
societate, întreg discursul liric focalizându-se pe tema ...(condiției artistului într-o societate
meschină, superficială, incapabilă să-l înțeleagă și să îi aprecieze efortul creator/condiției omului
de geniu/iubirii/destinului etc).
Încă din incipit este dezvăluită concepția autorului despre lume și viață. Demersul poetic
are ca punct de plecare tematica propriei opere/menirea artei/rolul artistului, redat(ă) la nivel
artistic prin intermediul unei/unui ... (figura de stil) „...” , care ... (rolul figurii de stil selectate).
Eul liric, în ipostaza de creator, transfigurează realitatea prin prisma propriei imaginații și
sensibilități, bogăția expresivă a operei având menirea de a impresiona, de a sensibiliza și de a
educa cititorul, aspecte ilustrate în versurile „.../...” , prin intermediul ... (figură de stil), care ...
(rolul figurii de stil).
De asemenea, arta, în concepția autorului, are rolul de a trezi sentimentul de patriotism,
de a insufla respect față de valorile reale și față de măreția trecutului istoric național „...” , de a
convinge că libertatea și unirea ar trebui să definească orice națiune.
Rolul artistului nu este de a judeca, ci de a educa, de a influența cititorul în vederea
evoluției spirituale și morale.
Sunt versuri care dezvăluie caracterul de poem esențial pentru întregul program estetico-
literar al autorului, care transferă cititorului concepția creatorului despre rolul său și al artei sale
în societate „...”. Indiscutabil, poetul și poezia aparțin lumii întregi, care poate valorifica
informațiile transmise în mod expresiv.
Versurile surprind condiția artistului, care își manifestă dorința ca receptarea operei sale
să se realizeze la timpul potrivit, pentru a-și atinge menirea „...” .
Textul are caracter confesiv, prin utilizarea formelor verbale și pronominale de persoana I
„...” , „...” , eul liric expunându-și în mod direct crezul poetic.
În concluzie, textul citat este o artă poetică ... (romantică, simbolistă, modernistă,
tradiționalistă, neomodernistă, postmodernistă), în care autorul își exprimă în mod direct,
subiectiv, concepția despre lume și viață, despre rolul artistului și despre menirea artei sale, prin
intermediul unui limbaj expresiv, care îl particularizează, insuflând cititorului stări sufletești
menite să îl sensibilizeze, să îl educe și să îl determine să se autodefinească în raport cu lumea,
cu creația și cu sine.