Sunteți pe pagina 1din 1

SC ______________________ SRL

c.f. _____________ r.c. ________________


Adresa: ______________________________
Jud. ___________tel. ___________________

DECIZIE ASOCIAT UNIC nr. ____________

incheiat azi, ____________

Subsemnatul/a____________________________ in calitate de asociat unic si administrator


al SC _____________________ SRL, cu sediul în ____________ str. ____________ nr.
____ bl. ___ sc. ___ et. ___ap. ___ jud. ______ , inregistrata la registrul comertului din
______ sub nr. J___/___/___, cod fiscal _________ , telefon ____________

D E C I D E:

1. Modul de repartizare a profitului net inregistrat in anii precedenti:

Profitul inregistrat de societate in anii precedenti, sa fie repartizat pentru dividende dupa cum
urmeaza:

- Asociat unic __________________in suma de________________ lei

-A P R O B A T-

SC ____________________ SRL

Data: ________ Asociat unic,

___________________________

S-ar putea să vă placă și