Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINȚĂ ANGAJAT

Prin prezenta se confirmă faptul că ________________________________, născut la data


de ________________ , domiciliat la adresa_______________________________________
_______________________________________________________ este angajat al societății
comerciale ______________________________________ cu sediul în
_____________________________________________________________________
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J___________________ și cod fiscal
______________________, reprezentată de __________________________________ în
calitate de Director General/ Administrator.

Prezenta adeverință servește angajatului ______________________________ pentru a i se


permite deplasarea între
___________________________________________________________________ și
______________________________________________________________________ în
scop de
_______________________________________________________________________.

Data completării: Nume, prenume __________________________


Funcție__________________________
Semnătură__________________________

S-ar putea să vă placă și