Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie pe propria raspundere

………………………………………., domiciliat in…………………………………

……………………………………………………………., identificat cu CI cu seria ……….

nr…………….., emisa de ……………., la data de ……………., valabila pana la data de

……………, CNP ……………………………….., incalitate de CEDENT,

Declar urmatoarele:

- sunt/nu sunt salariat

- Cesionarul este singurul platitor de venit DA/NU

Cesionarul nu este singurul platitor de venit si Cedentul a desemnat pe ……………………….

ca platitor de venit in vederea calcularii, retinerii si platii contributiei prin retinere la sursa,

precum si venitul ales pentru care datoreaza contributia pentru anul in curs.

- Am persoane in intretinere DA/NU

- Casa de sanatate la care sunt asigurat este…………………………………

CEDENT

……………….

S-ar putea să vă placă și