Sunteți pe pagina 1din 13

Grila RE

1. Efectul de suprafata inseamna:

Electronii de sarcina se manifesta catre straturile


exterioare ale conductorului

2. Cele mai mari costuri le implica retele electrice


de joasa tensiune :
Buclate longitudinal
3. Rezistenta unei linii electrice cu conductoare
de cupru ,avand sectiunea s=240 mm^2,este ;
0,058 ohm/km

4.Urmatoarea relatie exista intre puterea aparenta ,tensiune


si curent(toate marimile din ecuatii sunt complexe)
S=sqrt(3) x V x I
5. Buclate retelelor electrice conduce la :

Grad redus de continuitate in alimentarea cu energie


electrica a consumatorilor
6. Prin conectarea in paralel a doua transformatoare
,susceptanta B devine echivalenta
Ramane constanta deoarece pierderile de putere In miezeul
de fier sunt constante
7. Retele electrice de distributie sunt :
Alimentate de la mai multe surse in exploatarea normala
8. Susceptanta transversala a unei linii electrice se datoreaza
Curentilor de convective
9. La o linie electrica ,fenomenul corona se diminueaza daca
Se creste distanta dintre faze

10. Cel mai mare nivel de tensiune nominal in


retelele electrice de transport din Romania este
1000kV
11. Capicitatea liniilor electrice aeriene este de aproximativ
cu tensiuni mai mari de 110 kv
80-90 nf/km

12. Stalpii liniilor electrice se construiesc de obicei


cu distante inegale intrefaze
Pentru a asigura inaltimea corespunzatoare fata de sol
13. folosirea conductoarele jumelate in constructia LEA
are ca scop
Reducerea pierderilor de putere si energie prin
descarcare corona si cresterea capacitatii de transport
14. Transformatoarele se modeleaza prin cuadripol
15. O zona de consum solicita o putere de 30 MVA.Cea mai
economica solutie tehno economica de alimentare cu energie
electrica a acesteia se face printr o retea electrica de
110KV
16. Reactanta electrica
Nu depinde de temperatura

17. Rezistenta electrica in curent continuu se


calculeaza cu relatia :
R=rho/(L x s)
18. Impedanta uneii linii electrice modeleaza
Fenomenele transversal
19. In distributia rurala din Romania se folosesc retele
electrice de tensiuni nominale intre :
0.4kv si 20 kv
20. Transpunerea conductoarele (fazelor) unei linii
electrice aeriene are ca scop
Simetrizarea din punct de vedere electric a liniei

21. Stalpul portal este specific liniilor electrice cu tensiuni


nominale de
400 kV
22. In cazul liniilor electrice cu distante inegale intre
faze ,fara transpunerea fazelor
Cresc pierderile de putere activa prin curenti de scurgere
in izolatie
23. Puterea reactiva produsa de o linie electrica
se calculeaza cu formula :
BxUxU
24. Admitanta unei linii electrice
Fenomene transversale
25. La o linie electrica cu lungimea de 250km
,pasul de transpunere este
1/3 din lungimea liniei
26. Inductivitatea corespunzatoare unei faze a
unei linii electrice aeriene depinde de
Distantele dintre conductoarele fazelor
27. Prin conectarea in paralel a doua transformatoare
,susceptanta B echivalenta

Este mai mare decat susceptanta unui singur transformator


28. Conductanta liniilor electrice aeriene modeleaza

Pieredere de putere active datorata efectului


corona si imperfectiunilor izolatiei
29. Intr o retea electrica cu sarcini dezechilibrate:
Tensiunile sunt asimetrice

30. Expresia componentei longitudinale a caderii de


tensiune faza-faza in functie de puterile trifazate puterea
activa P si Q ,rezistenta R si reactanta X ale liniei
electrice precum si tensiunea nominala Un este :
deltaUab=(RP+XQ)/Un
31. In etapa descendent din “ascendant-descendent”se
calculeaza:
Tensiunile la noduri
32. Caderea de tensiune algebrica din diagrama fazoriala
pentru o linie electrica reprezinta :
Diferenta dintre tensiunile efective la cele doua capete

33. Bobinele de stingere conectate intre neutral


retelei si pamant au rolul:
De a compensa curentul capacitiv de punere la pamant
34. In cazul retelelor electrice cu neutral legat la pamant
aparitia unui defect monofazat atrage urmatoarele consecinte
Curenti mici dar supratensiuni semnificative

35. Verificarea caderilor de tensiune intr o retea electrica


se face prin compararea caderii admisibile de tensiune cu
valoarea maxima a:
Caderii de tensiune algebrica
36. Nodul de separare a curentilor (puterilor) dintr
o retea electrica simplu buclata are proprietatea :
Este nodul alimentat de la ambele surse

37. Caderea de tensiune algebrica pe o linie electrica


se calculeaza cu relatia DUab=deltaUab daca:
Se neglijeaza componenta transversala a caderii de tensiune

38. Prin utilizarea expresiei : deltaPl=Rl(P^2+Q^2)/Un^2,in


care Rl este rezistenta liniei ,in ohm ,P si Q sunt putere active
in KW respective reactiva in KVar transportate pe linie ,iar
Un este tensiunea nominala a liniei ,in Kv,pierderile de
putere activa electrica pe o linie electrica se obtin in :
W
39. In etapa ascedent din metoda “ascendant-
descendent” se calculeaza :
Circulatia de puteri pe lautri

40. La metoda ascendant descendent pentru calculul


regimului permanent al unei retele electrice ,testul
de convergenta consta in verificarea:
Diferenta modulelor tensiunilor intre doua iteratii successive

41. Prin utilizarea expresiei : deltaPl=Rl(P^2+Q^2)/Un^2,in care


Rl este rezistenta liniei ,in ohm ,P si Q sunt putere active in
MW respective reactiva in MVar transportate pe linie ,iar Un
este tensiunea nominala a liniei ,in Kv,pierderile de putere
activa electrica pe o linie electrica se obtin in :
kW
42. Metoda ascendant descent se utilizeaza pentru
calculul electric al:
Retele radiale

43. In regim simetric si echilibrat ,potentialul


al punctului neutru este :
Egal cu zero

44. Pentru o linie electrica avand impedanta Z=R+jX prin care


circula curentul inductive I=Ia-jIr,expresia caderii de
tensiune fazoriala este :
deltaV=Ria+jXIr+j(Xia-jRIr)

45. In exploatarea liniilor electrice in cablu se admite


depasirea curentilor admisibil cu conditia:
Nu se admit depasiri ale curentului admisibil
46. Intr o retea electrica alimentata de la nodurile A si
B curentul de egalizare apare daca:
Tensiunile la capete sunt diferite

47. Din punct de vedere al asigurarii continuitatii in


alimentarea consumatorilor ,cea mai buna solutie de tratare a
neutrului este:
Bobina de stingere
48. Neutrul retelelor electrice de joasa
tensiune Se leaga direct la pamant

49. Componenta transversala a caderii de tensiune pentru


linia electrica cu un singur consumator se poate neglija
atunci cand:

Tensiunea nodului de alimentare are valoare apropiata


de cea nominala
50. Pentru asigurarea unor conditii de Securitate ,bobina
de stingere este:
Supradimensionata
51. Caderea de tensiune fazoriala pe o linie electrica cu
un singur consumator reprezinta :
Produsul dintre impedanta longitudinala si
curentul complex prin linie
52. Sectiunea conductoarelor determina pe baza criteriul
caderii admisibile de tensiune ,in ipoteza j constant este
Aceeasi pentru toate tronsoanele

53. In retelele electrice cu neutru legat direct la pamant ,prin


punerea in pamant a unei faze potentialul puncutului neutru :
Devine egala cu tensiunea de faza
54. In retelele electrice cu neutral tratat prin resistor
,la aparitia unui defect cu pamantul:
Consumatorii pot fi alimentati pe o perioada de
maxim 2h.
55. Curentul de defect are un caracter :
Rezistiv

56. Curentii injectati la cele noduri ale unei linii


electrice simplu buclate functionand cu tensiuni egale
la capete depind de:
Curentii de la consumatori
57. Conexiunea infasurarilor pe partea de JT:
Este de tip stea
58. In retelele electrice cu neutru izolat curentul de defect :
Depinde numai de tensiune
59. Neutrul electrice de JT :
Se leaga direct la pamant

60. Distributia directa tip dubla derivatie prin LES cu reserve


pe aceeasi statie sau pe doua statii diferite in rele de medie
tensiune este specifica in zona:

densităţi de sarcină de peste 10 MVA/km2


61. Capacitatile unei linii electrice aeriene simetrizata se
calculeaza cu formula

62. Retelele electrice de distributie sunt:

Alimentate de la mai multe surse in exploatare normale

63. Rezistenta electrica


Creste cu cresterea temperaturii.

64. Densitatea economica de current:

Nu depinde de rezistivitate

65. In comparative cu liniile electrice aeriene, capacitatea fata


de pamant a liniilor electrice subterane este :
Mai mare
66. IN regim normal de functionare, curentul de sarcina al unei
linii electrice:
Curentul de sarcina trebuie sa fie mereu mai mic sau cel mult
egal cu cel admisibil
67. Dimensionarea conductoarelor unei linii electrice radiale
cu mai multi consumatori in ipoteza densitatii de current
constant conduce:
La aceeasi valoare a sectiunii pentru toate tronsoanele
68. Intr-o retea electrica alimentata de la doua capete
expresia curentului de circulatie sau ed egalizare depinde de:
Diferenta dinter tensiunile la capetele retelei si impendanta
totala
69. Pierderile de putere active in liniile electrice datorate
efectului joule fac parte din categoria:
Consum propriu tehnologic.
70. Transformatoarele cu reglaj longo-transversal au
capabilitatea de a regal.
Circulatia de putere active si tensiune in nod
71. Intr-o retea electrica trifazata intre tensiunea de linie U si
tensiunea de faza V exista urmatoarea relatie:
U este mai mare decat V
72. Schemele radiale sunt mai avantajoase fata de schemele
buclate deoarece:
Au pierderi de putere mai reduse

73. Nodul de separere a puterilor intr o retea electrica cu mai


multe sarcini alimentata de la doua capete este nodul in care
tensiunea are valoare:
Minima
74. In retelele electrice cu neutral legat la pamant prin
punerea la pamant a unei faze potentialul punctului neutru:

Devine egal cu tensiunea de faza


75. Configuratiile radiale se utilizeaza pentru retelele electrice
de distributie din:
Zone rurale
76. In metoda ascendant-descendent este o metoda utilizata
pentru:

Calculul regimului permanent de functionare al retelelor


electrcei radiale/arborescente
77. Pierderile de putere active pe o linie depend de:
Rezistenta liniei si patratul modulului curentului
78.Reducerea pierderilor de putere intr o retea se realizeaza
prin:

Limitarea circulatiei de putere reactiva

79:Pierderile de mers in gol ale unui tranformator functionand


in gol sunt fata de pierdetile in infasurati:
MAI MARE

80. Calculul regimului permanent folosind metoda ascendant-


descendent se realizeaza pentru:
Calculul tensiunilor la noduri
81. In etapa ascdendent din metoda ascendant-descendent se
calculeaza:

Pierderile de putere
82. Retelele electrice de joasa tensiune functioneaza in
configuratie:
Radial/arborescenta
83. Din punctual de vedere al sigurantie in alimentare al consumatorilor sunt mai avantajoase retelele
electrice:
BUCLATE

84. Susceptanta transversala a unei linii electrice are un caracter:


CAPACITIVA
85. Influenta fenomenului corona la liniile electrice :
CRESTEREA PIERDERILOR DE PUTERE ACTIVA
86. Retelele electrice de medie tensiune au tensiuni de functionare intre:
1 KV si 35 KV
87. Cel mai bun grad de alimentare cu energie electrcica il asigura retele el de medie tensiune :
DISTRIBUTIE DIRECTA TIP DUBLA DERIVATIE
88. Susceptanta transversala echivalenta a unui transformator trifazat cu 2 infasurari are
caracter:
INDUCTIV
89. Inductivitatea unei linii electrice aeriene simetrizate se calculeaza cu formula:

90. Intr-o retea electrica, un fider este:


LINIE ELECTRICA
91. Intr-o retea electrica, un distribuitor este:
UN SISTEM DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE
92. Liniile electrice aeriene de medie tensiune se modeleaza prin:
DIPOL
93. În România efectul corona apare doar in retelele electrice :
DIN ZONE IN CARE SE PRODUC MAI MULTE DESCARCARI ELECTRICE SUB FORMA DE
TRASNET.
94. Buclarea retelelor electrice conduce la :
ASIGURAREA UNUI NIVEL DE TENSIUNE MAI BUN IN RETEA

S-ar putea să vă placă și