Sunteți pe pagina 1din 1

DEMONSTRAȚIA APARTENENȚEI UNEI OPERE LA GENUL EPIC

În opinia mea textul / fragmentul citat din..........de......... aparține genului epic.


Aparțin genului epic operele literare în proză sau în versuri, în care autorul își exprimă
indirect sentimentele, gândurile și ideile prin intermediul naratorului, acțiunii și al
personajelor.
Opera literară / fragmentul citat din.................de.................... aparține genului epic
pentru că este o operă literară care are cele trei elemente definitorii: narator, acțiune și
personaje.
În primul rând, remarcăm că autorul își exprimă în mod indirect gândurile,
sentimentele și ideile prin intermediul acțiunii și al personajelor. Vocea autorului în text este
naratorul care narează obiectiv/subiectiv la persoana a III-a / I. Prezența naratorului este
demonstrată de verbele la persoana a III-a / I................
În al doilea rând, acțiunea este constituită din totalitatea faptelor, întâmplărilor
relatate. Acțiunea este lineară, faptele și întâmplările, plasate într-un cadru spațio –
temporal, se constituie într-un subiect literar ce poate fi prezentat pe momentele sale; aici
este prezentată..........
În ceea ce privește personajele, acestea sunt cele care susțin acțiunea și devin
purtătoarele mesajului autorului. La acțiunea din fragmentul dat
participă..................................Acestea sunt principale........................și secundare......................
Modul de expunere predominant este narațiunea îmbinată
cu...........................și................... ce dobândesc diferite funcții. Astfel, prin descriere se
fixează cadrul întâmplărilor, se redă atmosfera acțiunii, se încetinește ritmul acesteia și se
caracterizează în mod direct personajele. Dialogul dinamizează acțiunea, fiind și o modalitate
de a pune în lumină relațiile dintre personaje.
În concluzie, textul ................se încadrează în genul epic, deoarece există un narator,
întâmplări plasate în timp și spațiu și săvârșite de personaje, modul de expunere predominant
fiind narațiunea.

APARTENENȚA LA GENUL EPIC (PE SCURT – PENTRU CERINȚĂ DE 6p)

Fragmentul citat din......................de........................ aparține genului epic pentru că are


cele trei elemente definitorii: narator, acțiune și personaje.
Naratorul este vocea autorului ce își exprimă în mod indirect gândurile și ideile prin
intermediul acțiunii și al personajelor.
Acțiunea prezintă fapte și întâmplări plasate într-un cadru spațio – temporal, și se
constituie într-un subiect literar.
Personajele susțin acțiunea și sunt purtătoarele mesajului autorului.
Modul de expunere predominant este narațiunea îmbinată cu.................................

S-ar putea să vă placă și