Sunteți pe pagina 1din 34
EDITATA DE REVISTA |. KALNITKI SFIRSITUL ORASULUI SUBTERAN Traducere din limba rus& de Margareta Roman si D. Manu * mm Colecfia .Povestiri stiin{ifico-fantastice” 30 REZUMATUL FASCICOLL2OR PRECEDENTE : Arctica, Spargatorul de gheafd ,,Drepr se indreapta spre U.RS.S. In aprepierea Insulei Pescarilor, secundul Ustin Petr i Ribnikov, singurul supravicfuitor ol submarinului sovietic ,,Deljinut” isi aminteste de clipeie in care submersibilul fusese scufundet print acele locuri in anit razboiului. »Dniepr“ saiveazi de pe un sloi de gheafi pe tindrul negru monian Harry Gould. Acesta povesteste cum a evadat din Oragul Subieran (situat intr-wn loc necunoscut din Arctica), unde, imprecna cu mii de aif : fi sci munceascét ia exploa- farea unor zacdmin raniu, Acolo a cunoscut un inginer de ma- ind are, fiinded era rus, il numea Kas Soinfeo (fiul unui tova- ise cu ,Deljinul") sd participe la o expedifie in Arctica, perinientatd 0 masind de transport idealdé, denu- Acest aparat, pe lingd o foarte mare vitezd, se a in ededuh in, se scufunda tn adincul mdrii, luneca ja. In plus, a electronitului", un combustibil speciat, putea junctiona practic nelimitat. La expedifie mai iau parte prof. N. G. Irinin, Nadejda, sofia ' lui So! infev ‘si Gould, devenit cetdjean sovietic, 7 j infringerea hitleristilor, conducerea Oragulut Subteran ut-o roscovanul Johann Blaufisch, devenit Jonnathan Black= pig, zis si Johnny Norocosul, si fostul gauleiter Oscar Kreitz, deve- Connolly — care, prin intermediul Ini Charly Hustings — alias inul Marabu, aveau sd serveascd interesele Iut Mengs-senior, unut atre cei mai mari afaceristi din Monia, Condusi de Ras, definujii. organizeaza 9 réscoald, Connolly arunct in aer intrarea submarind a orasului. Insofit de un grup de tilhari, Johnny porneste cu avionut * spre Orasul Subteran, Silit de furtund, avionul aterizeazd pe o insuld acoperité de gheafd. Fiind lipsifi de provizii, Joinny se ho- tardste scsi ase complicit in voia soartei. Ucide pe doi dintre ei. Ceilalfi jurd rdzbunare, LUCRARILE CARE VOR APAREA iN COLECTIA -POVESTIRI STIINTIFICO - FANTASTICE” Nr. - 31 - 32 - 33 .SFIRSITUL ORASULUI SUBTERAN” — roman de 1. Kalnitki Coperta - desen: D. lonescu