Sunteți pe pagina 1din 4

 

Sistemul contabil in Polonia 


Transformarea economiei din Polonia, a inceput, odata cu schimbarea sistemului politic,
fiind necesar ca principiile de contabilitate poloneze sa fie adaptate la necesitatile unei economii de
 piata.
Ordonanta Ministerului de Finante din 1991, privind principiile de contabilitate a fost
 punctul de cotitura. Din acest moment toate intreprinderile care efectueaza situatii contabile
complete au fost obligate sa aplice principiile
principiile enuntate in acesta. In timp, principiile au fost
fost treptat
ajustate conform dispozitiilor din Directiva a IV-a
IV-a a Uniunii Europene, care mentioneaza, printre
altele, unul din principiile majore de contabilitate: o prezentare fidela si onesta a imaginii unei
intreprinderi. In Polonia, acest principiu a fost adoptat in 1994, cand Legea Contabilitatii,
documentul de baza care reglementa evidenta contabila, a trecut.
Din ziua in care rezolutia a fost adoptata, ea a fost modificata de mai multe ori pentru a se
adapta cerintelor sale la standardele internationale si asteptarile cititorilor de situatii financiare.

Astazi, impreuna cu 3 standardele nationale de contabilitate si de numeroase ordonante detaliate


indicand dispozitii specifice, aceasta constituie intregul sistem de contabilitate in Polonia.
Sistemul de contabilitate si audit in Polonia - principiile internationale de contabilitate  
Uniunea Europeana a sprijinit punerea in aplicarea standardelor internationale de
contabilitate, timp de doi ani deoarece toate companiile care opereaza la bursele de valori din UE
utilizau aceleasi standarde intocmind situatii financiare consolidate. Astfel,
Astfel, in legislatia
legislatia poloneza
IAS a aparut din anul 2000, modificand Legea Contabilitatii. O parte considerabila a dispozitiilor
sale si reglementarile emise pe baza acestuia, s-au aplicat direct pe baza unor standarde adecvate. In
 plus, a tine pasul cu globalizarea, in Polonia, este permisa, iar in unele cazuri, chiar necesar, ca
Standardele Internationale de Raportare Financiara sa fie utilizate
utilizate ca principii oficiale
oficiale de raportare.
Obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate in conformitate cu IFRS au fost impuse
 bancilor si unitatilor admise sa faca comert pe una
u na din pietele reglementate din tarile care fac parte
din Spatiul Economic European.
Urmatoarele unitati, la randul lor, au posibilitatea de a intocmi standarde conforme cu IFRS:
-  in ceea ce priveste intocmirea situatiilor financiare consolidate - emitentii care solicita
admiterea in comertul public, in Polonia sau pe una dintre pietele reglementate din tarile SE-E; 
-  in ceea ce priveste intocmirea situatiilor financiare individuale - emitentilor de valori

mobiliare admise in comertul public, in Polonia sau in una dintre pietele reglementate din tarile SE-
 

E, emitentii care solicita admiterea in comertul public, in Polonia sau pe una din pietele
reglementate ale SE-E tari sau unitati care apartin grupului de capital (filiale si co-filiale), in care
situatiile financiare consolidate sunt intocmite de catre o unitate dominanta, in conformitate cu
IFRS. 
Ce se constata la o inspectie de situatiile financiare intocmite in ultimii ani, in conformitate
cu IFRS este ca, in virtutea lipsei unor orientari clare cu privire la stilul efectiv de raportare,
 pregatirea unui in-house de raportare stil, si anume, atentia la detalii precum si un clar, dar, de
asemenea, cititor de-image prietenos legate de activitatea desfasurata, ar trebui sa fie cel mai
important obiectiv.
In practica, putinele companii din Polonia de fapt aplica IFRS. Numeroase unitati care
apartin preocuparile internationale trebuie sa pregateasca informatii financiare in conformitate cu
cerintele prezentate de catre unitatile dominante.
Sistemul de contabilitate și audit in Polonia  

Companiile existente in Polonia nu pot sa tina o contabilitate a acestora in conformitate cu


 principiile simplificate bazate in principal pe dispozitiile fiscale, de exemplu, sub forma de venituri
fiscale si registrul de cost sau sub forma de contabilitate completa, in conformitate cu Legea
Contabilitatii, care stipuleaza ca unitatile care indeplinesc, printre altele, urmatoarele conditii au fost
obligate sa faca acest lucru:
- unitati fiind societati comerciale;
-  unitati fiind persoane fizice, parteneriate civile, parteneriate inregistrate sau parteneriate
 profesionale, cu conditia ca venitul net din vanzarea de bunuri, produse si operatiuni financiare
 pentru anul contabil precedent sa se ridice la un echivalent de cel putin 800.000 EUR;
- unitati fiind unitati organizationale de functionare, pe baza legii bancare, dispozitiile cu privire la
tranzacționarea valorilor mobiliare, dispozitiile privind fondurile de investitii, dispozitii privind
activitatea de asigurare sau a dispozitiilor referitoare la organizarea si functionarea fondurilor de
 pensii, indiferent de nivelul lor de venit;
- unitati fiind persoane juridice straine, unitati straine fara personalitate juridica sau persoane fizice
straine care desfasoara activitatea pe teritoriul Republicii Polonia personal sau printr-o persoana
autorizata sau prin intermediul angajatilor, indiferent de nivelul de venit.
v enit.
 

Contabilitatea se ține in limba poloneza și in moneda naționala –   coroana. Registrele de


cont pot fi pastrate pe teritoriul Repub licii Poloneze, in afara sediului social al unitații, cu toate
acestea, șeful de unitate este obligat sa faca urmatoarele:  
- sa informeze biroul fiscal competent de la locul de pastrare carți, in termen de 15 zile de la data
eliberarii cartii in afara sediului social al unitatii;
- sa asigure disponibilitatea cartilor de cont pentru inspectia autoritatilor abilitate de control extern,
in sediul social al unitatii.
In ultimul timp, datorita unor cerinte de management si de reducere a costurilor de sisteme
IT, a devenit populara crearea unui sistem IT pentru mai multe companii. Prin urmare, se poate
solicita pastrarea registrelor de cont ale unei companii poloneze in afara statului.
Ministerul Finantelor, in interpretarea prevederilor legale, a declarat ca un sistem IT de servire
 pentru detinerea de conturi cu utilizarea unui computer nu poate fi situat in afara teritoriului
Poloniei intrucat nu exista obstacole pentru transmiterea electronica a datelor contabile ale unitatii

in strainatate.
Mentinerea registrelor de cont intr-o maniera care incalca prevederile Legii Contabilitatii se
 pedepsește cu amenda sau cu inchisoare de pana la doi ani sau cu ambele, depinde de caz.
caz . In plus,
in conformitate cu dispozitiile din Codul Fiscal polonez, contabilitate defectuoasa este supusa la
amenda.
Declarații ale sistemului de contabilitate și audit din Polonia  
O declaratie financiara este redactata ca in ziua de inchidere a registrelor de cont, in limba
 poloneza si in moneda poloneza. Situatia
S ituatia financiara a unitatilor mentionate mai jos este supusa unui
audit anual:
- bancile si societatile de asigurare;
- unitatile care actioneaza in baza dispozitiilor cu privire la tranzacționarea valorilor mobiliare si a
actelor privind fondurile de investitii;
- societati pe actiuni;
- alte unitati care, in exercitiului financiar precedent, pentru care situatia financiara a fost intocmita,
indeplinesc cel putin doua din urmatoarele conditii:
- ocuparea fortei de munca anuala medie este de minimum 50 de persoane,
- suma activelor in bilant, la sfarsitul exercitiului contabil a constituit un echivalent PLN de cel

 putin 2.500.000 EUR,


 

- venitului net din vanzarea de marfuri si produse si operatiuni financiare pentru anul contabil a
constituit un echivalent PLN de cel putin 5.000.000 EUR.
Declaratiile financiare auditate, impreuna cu avizul de la un auditor statutar si o rezolutie cu
 privire la aprobarea declaratiei anuale financiare si de distribuire a profitului sau
sau acoperirea pierderii
sunt depuse la registrul corespunzator, de catre seful de unitate.
Auditul situatiilor financiare se desfasoara de un auditor statutar in conformitate cu normele
emise de catre Consiliul National al auditorilor statutari pentru auditurile efectuate in conformitate
cu dispozitiile legale eficace in Polonia. In multe cazuri auditul este efectuat, nu numai in
conformitate cu normele mentionate, dar, de asemenea, in conformitate cu Standardele
Internationale de Contabilitate (IAS).
In Polonia, listele auditorilor statutari autorizați sa semneze avizele si ra poartele de audit,
 precum si sa desfasoare aceste audituri sunt pastrate de catre Camera Nationala a auditorilor
statutari (ANFP).

Asa cum, la sfarsitul lunii septembrie 2006, 3700 de persoane din Polonia au fost autorizate
sa actioneze in calitate de auditorii statutari si ca. 1900 persoane au fost eligibile pentru efectuarea
auditurilor, in ciuda faptului ca peste 3100 persoane au fost raportate.
Opinia de audit este un document standard care contine punctele care sunt necesare pentru a fi
 prezente in fiecare opinie.
Acest lucru este determinat de normele mentionate anterior si permite comparabilitatea
avizelor emise. O astfel de opinie, pe langa a fi inaintat instantei de registru, este apoi publicat
impreuna cu declaratia financiara
Dintr-un raport intocmit de compania de audit PricewaterhouseCoopers in colaborare cu
Banca Mondiala reiese ca Romania are cel mai „greoi“ sistem fiscal din Uniunea Europeana (UE),
fiind urmata de Polonia și Italia 

S-ar putea să vă placă și