Sunteți pe pagina 1din 2

Vegetația în Europa

Zona de tundră
– se întâlnește pe o fâșie restrânsă cu climat subpolar între Capul Nord și Munții Ural;
– vegetația prezintă adaptări la temperaturile scăzute (talie mică) și este reprezentată prin salcie
pitică, mesteacăn pitic, ierburi, specii de mușchi și licheni;
– solurile sunt subțiri, slab formate, de tip scheletic. Apar spodosolurile;
– fauna: urs polar, foca, vulpe polară s.a
Zona de taiga (pădure de conifere)
– ocupă Nordul Europei cu climat temperat rece și se întinde din Scandinavia până la Munții
Ural (de la 55⁰ lat. N, la nord de linia orașelor Stocholm, Sankt Petersburg);
– specii: brad, pin, molid, larice, zadă. In locurile mlăștinoase apar specii hidrofile (papura, stuf);
– solurile sunt podzolice precum podzolul (acide), soluri turboase în zonele mlăștinoase;
– animale: râs, castor, urs brun.
Zona pădurilor de foioase:
– partea central-vestică a continentului cu climat temperat-oceanic și temperat de tranziție;
– pădurile de fag se întâlnesc în zonele mai umede (vest), iar pădurile de stejar preferă zonele cu
temperatura mai ridicată (sud). Cele 2 specii predominante de arbori se pot găsi în asociație cu
teiul, frasinul, carpenul, arțarul , ulmul s.a.
– solurile : argiluvisoluri (sudul zonei) și cambisoluri (nordul zonei).
Zona stepei
– caracterizează regiunile cu climat secetos, temperat continental arid, din estul continentului cu
ierburi mai înalte (Depresiunea – Câmpia Panonică, Băragan, Dobrogea, Stepa Pontică și cea
Caspică). Izolat stepa apare și în Peninsula Iberică;
– specii de plante: pir, negară, colilie, păius;
– specii de animale: hârciog , popândău;
– soluri:cernoziomuri.
Zona mediteraneană:
– cuprinde bazinul Mării Mediterane cu climat mediteraneean (subtropical);
– din cauza faptului ca civilizatia umană s-a dezvoltat de timpuriu în aceste zone mare parte din
păduri au fost defrișate rezultând astfel pe locul fostelor păduri asociații forestiere de tipul
maguis, garigga si friggana;
– specii de plante: stejar vesnic verde, stejar de plută, laur, cimbru, mirt;
– soluri:terra rosa;
– fauna:vipere, scorpion, șacal, broasca țestoasă.
Zona de semideșert:
– situată în nordul Mării Caspice.