Sunteți pe pagina 1din 13

RELATIILE INTERNATIONALE IN

A DOUA JUMATATE A SEC. XIX

Prof. Juverdeanu Aurelia Melania


EUROPA ALIANŢELOR MILITARE
• CONTEXT EXTERN

• Războiul Crimeei
• (1853 – 1856),
• încheiat cu
• înfrângerea Rusiei
de către coaliţia
europeană- Anglia,
Franţa, Sardinia,
Turcia.
TRATATUL DE PACE DE LA PARIS
30 MARTIE 1856
• Anularea protectoratului rusesc
• Ţările Române trec sub
garanţia colectivă a Marilor
Puteri
• Rusia pierdea gurile Dunării şi
restituia Moldovei sudul
Basarabiei ( Cahul, Ismail,
Bolgrad)
• Marea Neagră-neutră
• Libertatea de navigaţie pe
Dunăre
• Comisia europeană a Dunării-
Austria, Anglia, Franţa, Rusia,
Turcia, Sardinia
CHESTIUNEA ORIENTALĂ

• Redeschiderea “ Problemei orientale”


 1875-răscoala antiotomană a Bosniei şi Herţegovinei;
 1876-răscoala bulgarilor;
 1876-războiul antiotoman al Serbiei şi Muntenegrului.
• Poziţia statelor din zonă:
 Rusia s-a implicat în conflictele balcanice sub pretextul
“protecţiei slavilor din Balcani”;
 Austro-Ungaria a rămas neutră;
 România s-a declarat neutră.
 1877- Război ruso- român-turc
 9 Mai 1877- Declaraţia de indepedenţă
 Turcia -înfrântă
CHESTIUNEA ORIENTALĂ

TRATATUL DE LA SAN STEFANO- 19 februarie 1878


• Semnat de Imperiul Otoman şi Rusia
• România nu a fost acceptată la tratative;
• Prevederi:
1. Se recunoştea independenţa României;
2. Dobrogea revenea Rusiei care îşi rezerva dreptul să o
schimbe cu sudul Basarabiei, teritoriu care revenise
Moldovei în urma Congresului de la Paris din 1856.
• A produs nemulţumirea României şi a marilor puteri
europene.
CHESTIUNEA ORIENTALĂ
CONGRESUL DE PACE DE LA BERLIN - 13 iulie 1878
• Recunoştea independenţa României, condiţionat de
modificarea art. 7 din Constituţia de la 1866;
Independenţa Serbiei şi Muntenegrului
• România ceda Rusiei sudul Basarabiei (judetele
Cahul, Ismail şi Bolgrad)şi primea Dobrogea, Delta
Dunării şi Insula Şerpilor.
• Bosnia şi Herţegovina- sub autoritatea Aostro-
Ungariei
• Se crea provincia Rumelia orientala
• Marea Neagră- deschisă navigaţiei internaţionale
NAŢIUNI ŞI ALIANŢE

• Secolul al XIX-lea secolul naţiunilor: Principatele


Române, Germania, Italia se constituie ca şi state
naţionale
• Germania după Conferinţa de Pace de la Frankfurt
( 1871 ), datorită politicii abile dusă de cancelarul
Otto von Bismark, devine una din marile puteri ale
Europei
• Franţa este izolată
ALIANŢELE POLITICO-MILITARE
Perioada 1871-1914 este marcata in relatiile
internationale de incheierea unor aliante politico-
militare care reunesc principalele puteri europene si
domina viata diplomatica a vremii :
“Alianta celor trei imparati” (1873)
Germania, Rusia ,Austro-Ungaria
Alexandru al II-lea Franz Joseph I Wilhelm I
ALIANŢELE POLITICO-MILITARE
Tripla Alianta (Puterile Centrale)
Mai apropiate ca interese, Germania si Austro-Ungaria au incheiat
in 1879 o alianta, inamicul principal fiind considerat Rusia.
Nemultumita de ocuparea Tunisiei de catre Franta, Italia a aderat la
aceasta alianta in 1882. Astfel a rezultat TRIPLA ALIANTA, initial
cu caracter defensiv, cu asumarea unor obligatii de ajutor in cazul
unui atac din partea Frantei sau a Rusiei. In 1883 Romania adera in
secret la aceasta alianta, in conditiile deteriorarii relatiilor cu
Rusia. In 1890, odata cu urcarea pe tronul Germaniei a lui Wilhelm
al II-lea ,Tripla Alianta capata un caracter ofensiv.
ALIANŢELE POLITICO-MILITARE
Tripla Intelegere (Antanta)
S-a format in trei etape :
1891-1893-acorduri intre Franta si Rusia
1904-”Antanta cordiala” intre Franta si Marea Britanie
1907-acord intre Rusia si Marea Britanie
RELAŢII INTERNAŢIONALE
• Wilhelm al II-lea ( 1888-1918)a abandonat politica
prudentă a lui Bismarck şi s-a lansat într-o Wetpolitik,
ambiţioasă şi imprudentă, punând bazele Reich-ului
german
• SUA şi Japonia s-au ridicat la rangul de noi puteri ale
lumii
• SUA- progres economic după războiul de secesiune -1865,
după războiul cu Spania 1898- ocupă Filipine, Porto Rico,
protectorat asupra Cubei, anexează Hawai, 1899
cumpără i-la Guam, interes pentru zona Pacificului
• Japonia- ,, Era Meiji’’- tendinţe expansioniste- război cu
China, Tratatul de la Shimonoseki -1895-ocupă i-la
Formosa, dominaţia în Coreea, anexată în 1905); război
ruso-japonez- 1905 Pacea de la Portsmounth-Japonia
ocupă Port-Arthur, puncte strategice în Pacific
CRIZE POLITICE ŞI MILITARE
• “Crizele marocane”(1905,1911) alimentau tensiunile
aduceau in prim-plan dorinta de reimpartire a lumii-
conflict Germania-Franţa
• “Criza bosniacă” ( 1908)- Austro-Ungaria a anexat
Bosnia şi Heţegovina
• Balcanii- “butoiul cu pulbere al Europei”- redeschide
problema orientală-1912-1913- războaiele balcanice
Bulgaria dorea achiziţionarea de teritorii- înfrântă,
România neutră
• Al doilea război balcanic 1913- Pacea de la Bucureşti-
Bulgaria pierdea Macedonia- care revenea Serbiei,
România primea Cadrilaterul, Turcia – o parte din
Tracia cu Adrianopole
• 1913- recunoscută independenţa Albaniei
CONCLUZII

• Europa secolului al XIX-lea a cunoscut aplicarea


principiului echilibrului în relaţiile internaţionale
• Cadrul nou creat a propulsat Europa la apogeul
prestigiului ei
• Dar în acelaşi timp pe scena politicii mondiale îşi
fac apariţia două mari puteri extraeuropene SUA
şi Japonia