Sunteți pe pagina 1din 1

Elemente de geometrie proiectiva plana

Ne reamintim:

Axiomele geometriei proiective plane:

(1) Date doua puncte distincte exista o dreapta si numai una incidenta cu amandoua (care trece
prin cele doua puncte).

(2) Orice dreapta contine ( este incidenta cu ) cel putin trei puncte ( distincte intre ele) .

(3) Exista trei puncte necoliniare ( neincidente cu ( nesituate pe ) aceeasi dreapta).

(4) Orice doua drepte au cel putin un punct comun. (!!!)

A da un plan proiectiv (model al teoriei axiomatizate de mai sus, in care dreptele sunt multimi de
puncte si relatia de incidenta se exprima ca relatia de apartenenta in sensul teoriei multimilor)
revine la a da o pereche de multimi ( P, D ) prima componenta fiind multimea punctelor si a doua
multimea dreptelor-submultimi ale lui P- pentru care conditiile corespunzand celor 4 axiome de mai
sus sunt teoreme de teoria multimilor.

I. Probleme: 1. Dati un exemplu de plan proiectiv cu numar minim de puncte.

2. Aratati ca intr-un plan proiectiv finit ( P, D ) orice doua drepte au acelasi numar de puncte. Dati in
acest caz relatii intre Card ( P ), Card ( D ) si Card (δ), pentru δ dreapta din D .

3. Fie ( P, D ) un plan proiectiv fixat si δ0 o dreapta fixata in acesta.

Fie A = P\ δ0 si D = {dδ ; δ dreapta din D si diferita de δ0}, unde dδ = δ\δ0 .

Aratati ca perechea (A, D) este un plan afin. El se numeste planul afin asociat planului
proiectiv ( P, D ) si dreptei proiectivefixate δ0 . Pentru δ dreapta proiectiva din D, δ∩δ0 este
"punctul de la infinit" al dreptei afine dδ .

Incercati sa "recuperati" planul proiectiv ( P, D ) avand planul afin (A, D) .

4. Reformulati 2. pentru plane afine finite.

Exemple: Planul proiectiv asociat unui k-spatiu vectorial 3-dimensional V:

( P(V), D(V) ) unde P(V) = multimea dreptelor vectoriale din V= {ku ; u vector nenul din V } Ξ {k* u ;
u vector nenul din V } iar D(V) = { δ (α) ; α plan vectorial in V}, unde δ (α) = {k* u ; u vector nenul
din α }.

II. Probleme: 1. Sa se arate ce ( P(V), D(V) ) este plan proiectiv.

2. Studiati cazul k finit ( exemplificati pentru corpuri de clase de resturi modulo p, p= 2,3,5, , p
numar prim).

3. Reformulati I.3. in cazul ( P, D ) = ( P(V), D(V) ).