Sunteți pe pagina 1din 76

Release from Medtorrents.

com

TESTE LA FARMACOLOGIE 2011

TESTE SUSPECTE: 40, 46, 88, 96, 101


Instrucţiuni: Pentru fiecare întrebare de mai jos se dau mai multe variante de răspuns. Alegeţi răspunsul
corect.

TEST 1 C
Care din următoarele chimioterapice poate produce reacţii de tip disulfiram?
a) cloramfenicol d) clotrimazol
b) gentamicină e) ofloxacină
c) metronidazol
TEST 2 C
Care afirmaţie privind acţiunea specifică (selectivă) benefică a medicamentelor este corectă?
a) când medicamentul acţionează reflectoriu sau influenţează sinteza, depozitarea, eliberarea şi
recaptarea mediatorului;
b) când medicamentul evită primul pasaj hepatic;
c) în cazul când medicamentul acţionează preponderent asupra unui anumit organ sau
interacţionează cu un anumit subtip de receptori;
d) când medicamentul se leagă selectiv de anumite proteine plasmatice;
e) când medicamentul provoacă reacţii adverse specifice.
TEST 3 C
Prin ce se explică acţiunea anxiolitică a diazepamului?
a) interacţiunea cu adrenoreceptorii;
b) interacţiunea cu colinoreceptorii;
c) interacţiunea cu receptorii benzodiazepinici;
d) interacţiunea cu receptorii opioizi;
e) interacţiunea cu receptorii serotoninici.
TEST 4 C
Care este mecanismul de acţiune a efedrinei:
a) inhibiţia eliberării acetilcolinei;
b) stimularea eliberării acetilcolinei;
c) stimularea eliberării norepinefrinei;
d) inhibiţia eliberării norepinefrinei;
e) nu are efect de eliberare a neurotransmiţătorilor.
TEST 5 C
Care din următoarele medicamente inhibă enzimele hepatice?
a) nicotină; d) penicilină;
b) prednison; e) fenobarbital.
c) eritromicină
TEST 6 B
Efectul antihipertensiv poate fi obţinut prin oricare din mecanismele de mai jos, cu o singura exceptie:
a) paralizia ganglionilor vegetativi simpatici;
b) stimularea electivă a receptorilor alfa1-adrenergici;
c) paralizia terminaţiilor simpatice periferice;
d) blocarea electivă a receptorilor alfa2-adrenergici;
e) blocarea receptorilor beta-adrenergici.
TEST 7 E
Acidul dehidrocolic manifestă acţiune:
a) colecistochinetică; d) antidiareică;
b) antiflatulentă; e) coleretică.

1
Release from Medtorrents.com

c) astringentă;
TEST 8 D
Numiţi preparatul utilizat în hiperactivitatea contractială a uterului gravid în iminenţa
naşterii premature:
a) oxitocină; d) fenoterol;
b) pituitrină; e) dinoproston.
c) dinoprost;
TEST 9 D
Care din următoarele medicamente este de preferat pentru profilaxia de lungă durată
a trombozelor venoase?
a) acenocumarol; d) acid acetisalicilic;
b) heparină administrată intravenos; e) dipiridamol.
c) streptokinază;
TEST 10 A
Indicaţi efectul corticosteroizilor:
a) efect catabolic;
b) micşorarea conţinutului de glucoză în sânge;
c) creşterea numărului de limfocite şi eozinofile în sânge;
d) creşterea numărului de neutrofile în sânge;
e) micşorarea conţinutului ionilor de Ca ++ în sânge.
TEST 11 C
Care receptori blochează difenhidramina clorhidrat?
a) -adrenoreceptorii; d) receptorii purinergici;
b) dopaminoreceptorii; e) receptorii serotoninergici.
c) H1-receptorii;
TEST 12 D
Numiţi antibioticul de elecţie în tratamentul tifosulul abdominal:
a) benzatinbenzilpenicilină; d) cloramfenicol;
b) benzilpenicilină potasică; e) kanamicină.
c) tetraciclină;
TEST 13 C
Efectul omeprazolului la nivelul celulelor parietale se manifestă prin:
a) inhibiţie competitivă a efectului gastrinei
b) inhibiţie competitivă a histaminei la nivelul H2-receptorilor
c) inhibiţie ireversibilă a ATP-azei H+/K+
d) inhibiţie ireversibilă a adenilatciclazei
e) blocarea receptorilor prostaglandinei
TEST 14 A
Care din proprietăţile farmacocinetice enumerate nu se potrivesc pentru benzilpenicilină?
a) rezistenţă la acţiunea sucului gastric
b) timpul de înjumătăţire prin eliminare este de circa 5-6 ore
c) pătrunderea slabă în lichidul cefalo-rahidian, în cazul unui menige sănătos
d) predomină eliminarea renală
e) sensibilă la  lactamaze
TEST 15 E
Izoniazida este indicata în:
a) meningită meningococică; d) lues;
b) febra tifoidă; e) tuberculoză.
c) endocardită subacută;
TEST 16 C
Care afirmaţie în condiţii experimentale defineşte indicele terapeutic?
a) exprimă raportul DL 25/DE 25;
b) exprimă raportul DL 50/DE 25;
c) exprimă raportul DL 50/DE 50;
d) exprimă raportul DT50/DE 100;
e) exprimă raportul DT10/DE 100.

2
Release from Medtorrents.com

TEST 17 C
Care este mecanismul principal de acţiune al antidepresivelor triciclice?
a) excitarea receptorilor;
b) diminuarea activităţii monoaminoxidazei;
c) inhibarea recaptării neuronale a monoaminelor;
d) activarea monoaminooxidazei;
e) stimularea recaptării neuronale a monoaminelor.
TEST 18 C
La utilizarea colinomimeticelor se poate constata unul din efectele:
a) creşterea frecvenţei contracţiilor cardiace; d) mărirea secreţiei reninei;
b) vasoconstricţie; e) relaxarea musculaturii netede a
c) bronhospasm; tractului gastro-intestinal.
TEST 19 D
Beta – adrenoblocantele neselective sunt contraindicate în oricare din situaţiile de mai jos, cu o
singură excepţie:
a) astm bronşic; d) angină pectorală;
b) bloc atrio - ventricular; e) boala Raynoud.
c) endarterită obliterantă;
TEST 20 B
Următoarele grupe de preparate fac parte din medicamentele antihipertensive, cu o singură excepţie:
a) alfa - adrenoblocante; d) alfa-2-adrenomimetice centrale;
b) alfa - adrenomimetice; e) simpatolitice.
c) beta - adrenoblocante;
TEST 21 E
Cum se schimbă sensibilitatea miometrului la oxitocină cu creşterea termenul
sarcinii?
a) scade; d) se măreşte neesenţial;
b) scade neesenţial; e) se măreşte.
c) nu se schimbă;
TEST 22 B
Alegeţi indicaţia anabolizantelor steroidiene:
a) obezitate; c) hipertensiune arterială;
b) retenţia formării calusului osos; d) hiperglicemie;
e) mixidem.
TEST 23 D
Numiţi indicaţia preparatelor vitaminei K:
a) cheratită; d) hemoragie parenchimatoasă;
b) artrită reumatoidă; e) dureri musculare.
c) angină pectorală;
TEST 24 B
Mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor nesteroidiene constă în:
a) inhibă fosfolipaza A2; d) stimulează fosfodiesteraza;
b) inhibă ciclooxigenaza; e) blochează receptorii -adrenergici.
c) creşte producerea prostaglandinelor;
TEST 25 A
Care preparat antimalaric are acţiune antiinflamatoare?
a) clorochină; d) primachină;
b) chinină; e) emetină.
c) pirimetamină;
TEST 26 D
Care este cel mai frecvent efect advers la administrarea preparatelor benzilpenicilinei?
a) agranulocitoză; d) reacţii alergice;
b) anemie; e) disbacterioză.
c) afecţiuni renale;
TEST 27 D
Care din preparatele de mai jos nu inhibă sinteza prostaglandinelor?
a) indometacină; b) diclofenac;
3
Release from Medtorrents.com

c) piroxicam; e) ibuprofen.
d) difenhidramină;
TEST 28 B
Sulfamidele antibacteriene pot produce ca reacţie adversă:
a) colestază; d) bloc neuromuscular;
b) cristalurie; e) tulburari de echilibru.
c) colită pseudomembranoasă;
TEST 29 C
Obiectul farmacovigilenţei este:
a) evaluarea parametrilor farmacocinetici pentru medicamentele noi;
b) stabilirea indicelui terapeutic;
c) monitorizarea medicamentelor întroduse în terapeutică, îndeosebi a reacţiilor adverse;
d) studiul terapeutic intensiv la etapa a III-a a evaluării clinice;
e) precizarea interacţiunilor medicamentoase.
TEST 30 E
Care dintre următoarele substanţe medicamentoase poate fi utilă pentru combaterea efectelor toxice
centrale ale atropinei?
a) clonidină; d) obidoximă;
b) guanetidină; e) fizostigmină.
c) neostigmină;
TEST 31 D
Prednisonul poate determina oricare din reacţiile adverse de mai jos, cu o singură excepţie :
a) hipertensiune arterială; d) hiperpotasemie;
b) ulcer gastro-duodenal; e) excitaţie nervoasă centrală.
c) retenţie de sodiu şi apă;

TEST 32 E
Care din următoarele antihipertensive este un α 1-adrenoblocant?
a) hidralazină; d) nifedipină;
b) propranolol; e) prazosină.
c) hidroclorotiazidă;
TEST 33 C
Medicamentele de mai jos sunt folosite pentru combaterea flatulenţei, cu o
singură excepţie:
a) dimeticonă; d) ceai de mentă;
b) pancreatină; e) cărbune medicinal.
c) hidrocarbonat de sodiu;
TEST 34 B
Care medicament poate fi util pentru declanşarea şi susţinerea travaliului la termen?
a) ergometrina; d) metilergometrina;
b) oxitocina; e) chinina.
c) dinoprostul;
TEST 35 B
Care dintre următoarele medicamente modifică timpul de coagulare?
a) sulfinpirazonă; d) carbazocromă;
b) acenocumarol; e) dipiridamol;
c) acid acetilsaliclic (în doze mici);
TEST 36 C
Care din afirmaţiile de mai jos este adevărată pentru dexametazonă?
a) produce retenţie hidrosalină mai mare decât cortizonul;
b) posedă un efect de scurtă durată;
c) are efect de lungă durată;
d) deprimă comparativ slab funcţiile corticosuprarenalei;
e) posedă un efect antiinflamator mai slab ca cortizonul.
TEST 37 E
Care vitaminoid face parte din citoprotectoarele mucoasei gastrice?
a) colină; d) polifenoli;
4
Release from Medtorrents.com

b) acid orotic; e) S–metilmetionină (sulfoniu


c) acid pangamic; clorid).

TEST 38 C
Mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor steroidiene constă în:
a) inhibă fosfodiesteraza;
b) stimulează adenilatciclaza;
c) inhibă fosfolipaza A2, necesară pentru sinteza acidului arahidonic;
d) creşte degranularea mastocitelor;
e) deprimă lucrul inimii.
TEST 39 B
Numiţi sulfamida care acţionează numai în lumenul inTestinal:
a) sulfacarbamidă; d) sulfaetidol;
b) ftalilsulfatiazol; e) sulfadimidină.
c) sulfacetamidă;
TEST 40 E
Toate afirmaţiile cu privire la aminoglicozide sunt adevărate, cu o singură excepţie:
a) nu se absorb bine după administrarea orală;
b) împiedică sinteza proteinelor bacteriene;
c) toţi membrii grupului au un potenţial toxic important;
d) se excretă prin filtrare glomerulară fără o reabsorbţie tubulară semnificativă;
e) se leagă mult de proteinele plasmatice şi se distribuie larg în organism.
TEST 41 C
Eritromicina poate produce următorul efect advers:
a) agranulocitoză; d) apnee prin bloc neuromuscular;
b) tulburări vestibulare; e) polineurită.
c) acţiune hepatotoxică;
TEST 42 C
Toate căile de administrare enumerate sunt parenterale, cu excepţia:
a) intravenoasă; d) intramusculară;
b) subcutană; e) subarahnoidiană
c) perorală;
TEST 43 A
Pentru care pereche de medicamente există un antagonism competitiv la nivel de
receptori?
a) nalorfină-morfină; d) cimetidină-anticoagulantele orale;
b) guanetidină-efedrină; e) neostigmină-pilocarpină.
c) acid ascorbic-amfetamină;
TEST 44 C
Cea mai scurtă durată de acţiune hipotensivă este caracteristică pentru:
a) rezerpină; d) tropafen;
b) guanetidină; e) propranolol.
c) trepiriu iodid;
TEST 45 C
Aminofilina poate determina oricare din reacţiile adverse d e mai jos, cu o singură excepţie:
a) aritmii; d) insomnie;
b) colaps; e) iritaţie gastrică.
c) deprimarea hematopoiezei;
TEST 46 B
Hipotensiunea ortostatică produsă de unele medicamente antihipertensive se
explică în principal prin:
a) deprimarea inimii; d) dilatarea venelor;
b) dilatarea arteriolelor; e) deprimarea hipotalamusului.
c) creşterea diurezei;
TEST 47 D
Arginina face parte din grupele de substanţe enumerate mai jos:
a) colecistochinetice; d) hepatoprotectoare;
5
Release from Medtorrents.com

b) coleretice; e) antiflatulente.
c) astringente;
TEST 48 E
Care medicament este contraindicat pe parcursul sarcinii, deoarece poate declanşa
travaliul?
a) alcoolul etilic; d) furosemid;
b) salbutamol; e) ergometrină.
c) indometacină;
TEST 49 D
În care din următoarele situaţii clinice vitamina K nu este eficientă ca hemostatic?
a) sângerări în urma unor tratamente îndelungate cu tetraciclină sau sulfamide administrate oral;
b) sângerări la pacienţi cu icter mecanic;
c) sângerări la pacienţii cu rezecţie intestinală imensă;
d) sângerări prin hiperfibrinoliză;
e) sângerări prin supradozarea de anticoagulante cumarinice.
TEST 50 A
Care din următoarele substanţe are acţiunea cea mai intensă de reţinere a sării şi apei?
a) aldosteron; d) corticosteron;
b) progesteron; e) Testosteron.
c) estradiol;
TEST 51 B
Selectaţi preparatul vitaminic cu acţiune antioxidantă:
a) riboflavină; d) acid folic;
b) tocoferol acetat; e) tiamină.
c) menadionă;
TEST 52 A
Diclofenacul sodic este utilizat în:
a) reumatism extraarticular; d) colita ulceroasă nespecifică;
b) ulcer gastroduodenal; e) astm bronşic.
c) diateze hemoragice;
TEST 53 B
Benzilpenicilina acţionează la nivelul:
a) membranei citoplasmatice; c) ribozomilor celulei bacteriene;
b) peretelui bacterian; d) nucleului celulei bacteriene;
e) citoplasmei celulei bacteriene.

TEST 54 C
Indicaţi remediul antiprotozoic folosit în tratarea leişmaniozei:
a) chiniofon; d) metronidazol;
b) emetină; e) pirimetamină.
c) solusurmină;
TEST 55 C
Care din următoarele medicamente poate fi util în diabetul insipid?
a) ergometrină; d) metilergometrină;
b) oxitocină; e) chinină.
c) vasopresină;
TEST 56 B
Care din următoarele proprietăţi fizico-chimice ale medicamentelor este esenţială pentru filtrare
(traversarea canalelor membranare) ca modalitate de trecere prin membranele celulare?
a) solubilitatea în lipide;
b) solubilitatea în apă;
c) coeficientul de partaj lipide /apă mare;
d) pKa mic;
e) afinitatea pentru un sistem transportor.
TEST 57 C
Care este cauza efectului anestezic de scurtă durată a tiopentalului de sodiu?
6
Release from Medtorrents.com

a) inactivarea rapidă a substanţei de către enzimele hepatice;


b) excreţia renală rapidă a substanţei din organism;
c) reducerea rapidă a concentraţiei tiopentalului de sodiu în encefal şi sânge pe contul depozitării
substanţei în ţesutul adipos;
d) nu penetrează bariera hematoencefalică;
e) se acumulează în muşchi.
TEST 58 E
Indicaţi preparatul care provoacă cea mai prelungită midriază:
a) scopolamină; d) epinefrină;
b) efedrină; e) atropină.
c) platifilină;
TEST 59 B
Care este mecanismul acţiunii mucolitice a tripsinei?
a) acţiune directă asupra glandelor bronşice;
b) fluidifică sputa, depolimerizând proteinele;
c) stimulează muşchii bronhiolari şi epiteliul ciliat;
d) creşte secreţia şi fluidifică sputa;
e) intensifică secreţia glandelor bronşice în mod reflex.
TEST 60 E
Care diuretic este contraindicat în insuficienţa cardiacă?
a) furosemid; d) spironolactonă;
b) hidroclorotiazidă; e) manitol.
c) acetazolamidă;
TEST 61 C
Enumeraţi ce este caracteristic acidului folic:
a) inhibă sistemul nervos central;
b) acţionează asupra coagulării sângelui;
c) intervine în formarea nucleotidelor purinice şi pirimidinice;
d) stimulează sistemul nervos central;
e) acţionează direct asupra plasminogenului.

TEST 62 C
Tratamentul cronic cu doze mari de prednisolon poate produce următoarele efecte, cu
excepţia:
a) scăderea secreţiei endogene de c) hipoglicemie;
corticotropină; d) tulburări hidroelectrolitice;
b) creşterea susceptibilităţii la infecţii; e) osteoporoză;

TEST 63 C
Indicaţi mecanismul de contracepţie pe fond de preparate ce conţin estrogeni şi gestageni:
a) acţiune spermatocidă;
b) anihilarea activităţii spermatozoizilor;
c) inhibarea dezvoltării foliculului şi dereglarea implantării ovulului fecundat;
d) lichefierea glerei cervicale;
e) contribuie la proliferarea mucoasei uterine.

TEST 64 D
Care preparat vitaminic este utilizat în scorbut?
a) tiamină; d) acid ascorbic;
b) cianocobalamină; e) biotină.
c) piridoxină;
TEST 65 B
Enumeraţi proprietatea salbutamolului:
a) -adrenomimetic neselectiv;
b) acţiune electivă pe receptorii 2-adrenergici;
c) efecte cardiace marcate;
7
Release from Medtorrents.com
c) posedă activitate antibacteriană de diapazon larg;
d) efecte inotrop,
posedă cronotrop,
o activitate dromotrop
de lungă durată; şi batmotrop pozitive marcate;
e) creşte tonusul bronhiilor şi uterului.
posedă acţiune antibacteriană de scurtă durată.
TEST 66 A
Arătaţi (indicaţi) mecanismul acţiunii antibacterieneTEST 80 a benzilpenicilinei:
B
Carea)preparat
dereglarea sintezeiîn
se foloseşte unor
tratcomponenţi ai pereteluigastric?
amentul ulcerului microbian;
b) clorochină
a) modificareafosfat;
permeabilităţii membranei d) citoplasmatice a microorganismelor;
pirimetamină;
c) antagonism
b) metronidazol; competitiv cu acidul folic în celula bacteriană;
e) solusurmină.
d)
c) împiedică
chiniofon; migrarea aminoacizilor către ribozomi;
e) inhibă activitatea coenzimei A. TEST 81 B
Care din următoarele diuretice poate fi cauza TEST 67 C în condiţii de supradozare?
de surditate
Carea)dinhidroclorotiazidă;
urmatoarele grupe de diuretice poate produce acidoză?
b) furosemid;
c) acetazolamidă;
d) spironolactonă;
e) triamteren.
TEST 82 B
Care din următoarele afirmaţii defineşte acţiunea de tip agonist
a) fenomenele metabolice declanşate prin activarea fosfatazelor specifice, dependente de calciu-
calmodulină sau calciu-fosfolipide;
b) medicamentele care se fixează de receptori şi îi acţionează provocând efecte specifice;
c) interacţiunea dintre medicament şi moleculele organismului;
d) interacţiunea medicamentului cu proteinele plasmatice;
e) intensitatea efectului, exprimată prin efectul maxim.
TEST 83 E
Care din substanţele enumerate manifestă acţiune minimă asupra fazei somnului rapid ?
a) fenobarbital; c) nitrazepam;
b) pentobarbital; d) barbital;
e) cloralhidrat.
TEST 84 E
Acţiunea antihipotensivă cea mai prelungită se observă la administrarea:
a) epinefrinei; d) norepinefrinei;
b) fenilefrinei; e) izoturonului.
c) dopaminei;
TEST 85 D
Care dintre următoarele medicamente se foloseşte ca expectorant?
a) clorură de potasiu; d) iodură de potasiu;
b) sulfat de magneziu; e) carbonat de calciu.
c) sulfat de sodiu;
TEST 86 E
Indicaţi remediul hipotensiv din grupa beta-adrenoblocantelor:
a) hidroclortiazidă; d) hidralazină;
b) metildopă; e) metoprolol.
c) clonidină;
TEST 87 E
Care din următoarele medicamente este contraindicat în feocromocitom dacă se
administrează în monoterapie?
a) tolazolină; d) prazosină;
b) fentolamină; e) propranolol.
c) dihidroergotoxină;

TEST 88 B
Care din preparatele laxative şi purgative de mai jos acţionează exclusiv la nivelul int estinului
subţire?
a) purgative antrachinonice; d) sulfat de magneziu;
b) ulei de ricin; e) ulei de parafină.
c) fenolftaleină;

8
Release from Medtorrents.com

a) epinefrină; TEST 89 D d) izoprenalină;


Careb)dinprednisolon;
următoarele grupe de diuretice acţionează a) cromoglicatul
asupra tubuluidisodic.colector?
c) tiazidele;
a) salbutamol; d) antialdosteronicele;
b) diureticele de ansă; TEST 96 B e) diureticele osmotice.
Propranololul
c) inhibitoriicreşte riscul toxic
anhidrazei al lidocainei, administrată intravenos ca antiaritmic, prin:
carbonice;
a) deplasarea de pe proteinele plasmatice; TEST 90 D
b) scăderea
Indicaţi metabolizării
antagonistul consecutive
heparinei : inhibiţiei enzimatice;
c) reducerea
a) trombină; excreţiei renale; d) protamină sulfat;
d)
b) scăderea fluxului sanguin hepatic;
acenocumarol; e) fibrinogen.
e)
c) creşterea volumului aparent de distribuţie.
menadionă;
TEST 91
TEST 97 A
B
Care fenomen al atropinei se
Indicaţi utilizarea paratireoidinei: foloseşte cu scop diagnostic în oftalmologie?
a) mioza;
a) spasmofilie; d) contracţia muşchilui circular al irisului;
hiperglicemie;
b) midriază;
b) graviditate; e) creşterea
boala Addison. intraoculare.
presiunii
c)c) insuficienţă
spasmul acomodaţiei;
renală acută;
TEST 9892 C
Procesul de exocitoză a moleculelor de neurotransmiţător din terminaţiile
Numiţi enzima în
presinaptice cu proprietăţi antimicrobiene:
fanta sinaptică este dirijat de creşterea concentraţiei
a) hialuronidază;
citoplasmatice a ionilor de: d) panzinorm;
b)
a) asparaginază;
sodiu; d)e) magneziu;
urochinază.
c)
b) bactisubtil;
potasiu; e) clor.
c) calciu; TEST 93 E
Prednisolonul este contraindicat în: TEST 99 A
Carea) este
crize mecanismul
de astm bronşic;
ipotetic al creşteriid)conţinutului
colagenoze; de AMPc în celulele muşchilor netezi ai
b) status astmaticus;
bronhiilor sub acţiunea adrenomimeticelor? e) ulcer duodenal.
c) rinită alergică;
a) măreşte activitatea adenilatciclazei;
b) deprimă activitatea fosfodiesterazei; TEST 94 C
Carec)dinstimulează
următoarele antibiotice penetrează
M-colinoreceptorii muşchilorcelnetezi
mai uşor în lichidul cefalo-ra hidian?
ai bronhiilor;
a) benzatin-benzilpenicilină;
d) deprimă activitatea adenilatciclazei; d) tetraciclină;
b) streptomicină;
e) stimulează activitatea fosfodiesterazei. e) eritromicină.
c) cloramfenicol; TEST 100 D
Numiţi remediul hipotensiv cu acţiunea asupraTEST 95 B renin-angiotensină:
sistemului
Carea)dintre următoarele
propranolol; medicamente antiastmatice pot agrava ulcerul gastric?
d) captopril;
b) spironolactonă; e) hidroclortiazidă.
c) bendazol;
TEST 101 B
Laxativele şi purgativele pot acţiona prin oricare din mecanismele de mai jos, cu o excepţie:
a) stimularea motilităţii prin mecanism iritativ;
b) stimularea directă a receptorilor colinergici;
c) creşterea difuziunii şi secreţiei active a apei şi electroliţilor;
d) reţinerea apei în intestin prin forţe hidrofile sau osmotice;
e) înmuierea directă a scaunului.
TEST 102 E
Numiţi diureticul din grupul inhibitorilor carboanhidrazei:
a) hidroclortiazidă; d) triamteren;
b) spironolactonă; e) acetazolamidă.
c) furosemid;
TEST 103 B
Toate caracteristicile de mai jos corespund acidului folic, cu o singură excepţie :
a) se conţine în alimente sub formă de complecşi poliglutamici;
b) forma activă serveşte drept acceptor de grupări de carbon;
c) se depozitează în cantităţi mari în ficat;
d) este esenţial pentru sinteza ADN;
e) se absoarbe ca acetiltetrahidrofolat.
TEST 104 E
Preparatele hormonilor androgeni au următoarele indicaţii, cu excepţia:
a) tratamentul anemiei din insuficienţa renală; c) suprimarea lactaţiei;

9
Release from Medtorrents.com

b) cancerul de sân inoperabil la femeile în d) hipogonadismul;


postmenopauză; e) cancerul de sân la bărbaţi.
TEST 105 C
Enumeraţi influenţa ergocalciferolului asupra proceselor metabolice:
a) stimulează sinteza acizilor nucleici;
b) deprimă sinteza acizilor nucleici;
c) măreşte permeabilitatea epiteliului intestinal pentru calciu şi fosfor;
d) stimulează decarboxilarea -cetoacizilor;
e) inhibă decarboxilarea -cetoacizilor.

TEST 106 D
Mecanismul de acţiune al aminofilinei constă în:
a) stimularea fosfodiesterazei; d) inhibarea receptorilor adenozinici;
b) scădrea AMPc intracelular; e) inhibarea hialuronidazei.
c) creşterea degranulării mastocitelor;
TEST 107 D
Care preparat se foloseşte pentru profilaxia recidivelor malariei terţiare şi
cuaternare?
a) clorochină fosfat; d) primachină;
b) chinină; e) emetină.
c) pirimetamină;
TEST 108 E
Una din indicaţiile majore ale aminoglicozidelor este:
a) tifos exantematic; d) febră tifoidă;
b) angină streptococică; e) pielonefrită colibacilară.
c) meningită meningococică;
TEST 109 A
Care afirmaţie privind legarea medicamentelor de proteinele plasmatice nu este corectă?
a) legarea se face numai de globuline;
b) legarea este un proces reversibil (dinamic);
c) legarea prin covalenţe reprezintă situaţii de excepţie;
d) medicamentele slab active, prin competiţie, se pot deplasa de pe proteine;
e) medicamentele legate de proteinele plasmatice nu pot traversa membranele prin filtrare.
TEST 110 B
Care afirmaţie este corectă pentru difuziunea facilitată?
a) se face cu consum de energie;
b) este îndreptată în direcţia gradientului de concentraţie;
c) nu necesită un sistem de transport;
d) are loc numai pentru acizii slabi;
e) are loc numai pentru ioni.
TEST 111 C
Cum influenţează alcoolul etilic asupra termoreglării?
a) măreşte termogeneza; c) măreşte termoliza;
b) micşorează termogeneza; d) micşorează termoliza;
e) vasoconstricţia.
TEST 112 D
Care preparat blochează acetilcolinesteraza deosebit de durabil:
a) neostigmină; d) armină;
b) fizostigmină; e) ambenoniu.
c) galantamină;
TEST 113 B
Care dintre următoarele indicaţii este corectă pentru neostigmină?
a) ulcerul gastric; d) astmul bronşic;
b) miastenia gravis; e) apneea toxică la suxametoniu.
c) parkinsonismul;
TEST 114 D

10
Release from Medtorrents.com

Efectul antitusiv poate fi obţinut, direct sau indirect, prin oricare dintre modalităţile de mai jos, cu
o singură excepţie:
a) deprimarea centrului tusei;
b) deprimarea zonei chemoreceptoare declanşatoare a tusei din bulbul rahidian;
c) protejarea mucoasei faringelui prin ceaiuri ce conţin mucilagii;
d) stimularea secreţiei bronşice prin expectorante;
e) împiedicarea bronhoconstricţiei.
TEST 115 A
La care din grupele de substanţe enumerate se referă cărbunele medicinal?
a) antiflatulente; d) hepatoprotectoare;
b) coleretice; e) substituenţi ai secreţiei pancreatice.
c) colecistochinetice;
TEST 116 D
Care din următoarele diuretice este antagonist concurent al aldosteronului?
a) hidroclorotiazida; d) spironolactona;
b) furosemid; e) triamteren.
c) acetazolamida;
TEST 117 C
Indicaţi mecanismul acţiunii anticoagulantelor indirecte:
a) inhibă activitatea tromboplastinei;
b) leagă ionii de calciu în sânge;
c) inhibă trecerea protrombinei şi proconvertinei în ficat în formele active;
d) activează antitrombina III;
e) activează factorii IX,X,XI,XII şi calicreina.
TEST 118 D
Glucocorticoizii sunt indicaţi în următoarele afecţiuni, cu exceptia:
a) hepatită activă severă; d) acutizarea infecţiilor cronice;
b) colită ulceroasă nespecifică; e) şoc anafilactic.
c) artrită reumatoidă;
TEST 119 B
Indicaţi acţiunea paratireoidinei asupra metabolismului ionilor de calciu (Ca 2+):
a) provoacă hipocalciemie;
b) măreşte absorbţia ionilor de Ca++ în intestinul subţire;
c) măreşte conţinutul de fosfor în sânge;
d) micşorează reabsorbţia ionilor de Ca++ în rinichi;
e) provoacă osteoporoză.
TEST 120 B
Indicaţia acidului nicotinic:
a) lipom malign; d) anemie feriprivă;
b) pelagră; e) rahitism.
c) distrofie adipoasă a ficatului;
TEST 121 D
Antihistaminicele H1 sunt contraindicate în următorul caz:
a) astm bronşic; d) conducătorilor auto;
b) sindrom Parkinson; e) dermatite de contact.
c) vome postoperatorii;
TEST 122 E
Numiţi sulfamida folosită în tratamentul conjunctivitelor:
a) sulfaetidol; d) ftalilsulfatiazol;
b) sulfacarbamidă; e) sulfacetamidă.
c) sulfadimidină;
TEST 123 E
Care din următoarele medicamente acţionează ca antacid alcalinizant?
a) hidroxid de aluminiu; d) oxid de magneziu;
b) hidroxid de magneziu; e) hidrocarbonat de sodiu
c) trisilicat de magneziu;
11
Release from Medtorrents.com

TEST 124 A
Prin ce măsură se poate preveni cristaluria provocată de sulfamide?
a) lichide alcaline din abundenţă; d) utilizarea înainte de somn;
b) lichide acide din abundenţă; e) utilizarea după masă.
c) utilizarea înainte de masă;
TEST 125 D
Care preparat dereglează procesul de asamblare a virionilor?
a) idoxuridină; d) metisazonă;
b) amantadină clorhidrat; e) vidarabină.
c) rimantadină clorhidrat;
TEST 126 B
Cromoglicatul disodic provoacă următorul efect:
a) β-adrenomimetic; c) antihistaminic;
b) stabilizarea membranei d) spasmolitic miotrop;
mastocitelor; e) antiinflamator.
TEST 127 C
Selectaţi preparatul vitaminic, antagonist al anticoagulante lor cu acţiune indirectă:
a) tocoferol; d) riboflavină;
b) tiamină; e) cianocobalamină.
c) fitomenadionă;
TEST 128 B
Indicaţi acţiunea oxitocinei asupra tonusului uterului:
a) micşorează tonusul uterului;
b) măreşte tonusul uterului;
c) micşorează contractilitatea uterină;
d) provoacă atonie uterină în perioada de lăuzie;
e) dilată vasele sanguine ale uterului.
TEST 129 B
Care din următoarele afirmaţii nu este adevărată pentru progesteron?
a) stimulează dezvoltarea glandei mamare;
b) este indicat în cancerul endometrului;
c) nu este metabolizat hepatic;
d) este util în tratamentul dismenoreei;
e) poate fi util în iminenţa de avort.
TEST 130 A
Toate caracteristicile de mai jos corespund vitaminei B12 (cianocobalamina), cu o singură excepţie:
a) se absoarbe în cea mai mare parte la nivelul stomacului;
b) nu se poate absorbi la bolnavii cu gastrectomie totală ;
c) necesarul zilnic este de 1–2,5 mg;
d) depozitele hepatice constituie 1–10 mg;
e) administrarea parenterală în doze mari determină eliminarea preferenţială prin urină.
TEST 131 A
Care diuretic este mai eficient în tratamentul glaucomului?
a) acetazolamidă; d) furosemid;
b) hidroclorotiazidă; e) triamteren.
c) acid etacrinic;
TEST 132 D
Care din următoarele medicamente antivomitive grăbeşte evacuarea stomacului?
a) scopolamină; d) metoclopramidă;
b) proclorpezarină; e) prometazină.
c) ondansteron;
TEST 133 D
Numiţi remediul hipotensiv cu acţiune predominant musculotropă:
a) hidroclortiazidă; d) hidralazină;
b) sulfat de magneziu; e) nifedipină.
c) spironolactonă;

12
Release from Medtorrents.com

TEST 134 A
Alegeţi mecanismul acţiunii bronholitice a atropinei:
a) blochează M-colinoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
b) excită beta-2-adrenoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
c) stimulează adenilatciclaza;
d) exercită o acţiune directă asupra muşchilor netezi ai bronhiilor;
e) excită M-colinoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor.
TEST 135 D
Care grupă de remedii colinergice acţionează prin mecanism indirect?
a) M-colinoliticele; d) anticolinesterazicele;
b) N-colinomimeticele; e) M-colinomimeticele.
c) miorelaxantele antidepolarizante;
TEST 136 B
Care din următoarele medicamente poate fi util în epilepsie?
a) clorpromazină; d) fenilbutazonă;
b) acid valproic; e) trihexifenidil.
c) petidină;
TEST 137 C
Furosemidul administrat în doze mari potenţează efectul tonicardiacelor asupra
automatismului ectopic prin:
a) eliminarea excesivă de apă; d) hipocloremie;
b) hiponatriemie; e) hipocalcemie.
c) hipokaliemie;
TEST 138 B
Care din următorii factori pot face dificilă absorbţia?
a) substanţă medicamentoasă sub formă de soluţie apoasă, în cazul injectării intramusculare;
b) substanţă medicamentoasă sub formă de suspensie apoasă, injectată intramuscular;
c) concentraţia mare;
d) circulaţia bogată la locul absorbţiei;
e) suprafaţa mare de absorbţie.
TEST 139 B
Cum influenţează disulfiramul asupra metabolismului alcoolului etilic?
a) intensifică oxidarea alcoolului etilic;
b) inhibă acetaldehiddehidrogenaza;
c) inhibă citocromoxidaza;
d) stimulează adenilatciclaza;
e) inhibă alcooldehidrogenaza.
TEST 140 D
Care neuroleptic se foloseşte pentru neuroleptanalgezie?
a) trifluoperazină; d) droperidol;
b) haloperidol; e) clorprotixen.
c) clorpromazină;
TEST 141 D
Care din următoarele acţiuni este produsă de către atropină?
a) stimularea directă a muşchiului radial al irisului;
b) deprimarea nodului sinusal;
c) stimularea musculaturii netede bronşice;
d) paralizia muşchilui ciliar;
e) scăderea presiunii intraoculare.

TEST 142 C
Care este mecanismul acţiunii bronholitice a epinefrinei?
a) excită alfa-adrenoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
b) blochează alfa-adrenoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
c) excită beta-adrenoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
d) blochează M-colinoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
e) acţiune directă asupra muşchilor netezi ai bronhiilor.
13
Release from Medtorrents.com

TEST 143 C
Indicaţi remediul hipotensiv din grupa beta1-adrenoblocantelor:
a) clonidină; d) propranolol;
b) metildopă; e) hidralazină.
c) atenolol;
TEST 144 D
Din substanţele antiulceroase face parte:
a) antiemetice; d) inhibitorii H+- K+- ATP-azei;
b) laxative; e) M-colinomimeticele.
c) coleretice;
TEST 145 A
Care din următoarele diuretice este activ chiar în condiţii de insuficienţă
renală avansată (clearence-ul creatininei sub 15 ml/min.)?
a) furosemid; d) spironolactonă;
b) hidroclorotiazidă; e) aminofilină.
c) acetazolamidă;
TEST 146 D
Toate caracteristicile farmacologice de mai jos sunt aplicabile preparatelor de fier administrate i/v, cu
o singură excepţie:
a) pot creşte sideremia mai mult decât preparatele orale;
b) fierul din aceste preparate este captat iniţial de sistemul reticulo-endotelial;
c) refac depozitele mai activ decât preparatele orale;
d) au nevoie de un mediu acid;
e) reacţiile adverse sunt mai frecvente şi mai grave decât la preparatele orale.
TEST 147 E
Dozele mari ale preparatelor hormonilor tiroidieni pot produce următoarele efecte
adverse, cu excepţia:
a) agravarea anginei pectorale; d) decompensare cardiacă;
b) agitaţie, insomnie; e) exoftalmie.
c) inhibarea secreţiei de STH;
TEST 148 D
Alegeţi preparatul hormonal utilizat în diabetul insipid:
a) oxitocină; d) adiurecrină;
b) prednisolon; e) testosteron.
c) hidroclortiazidă;
TEST 149 D
Efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei pentru bacteriile sensibile se explică prin:
a) metabolizare la nivelul ficatului;
b) legarea ireversibilă de proteinele tisulare;
c) inactivare prin enzimele bacteriene;
d) eliminare rapidă prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară;
e) captarea în sistemul reticulo-histiocitar.
TEST 150 D
Numiţi remediul antiacid capabil să provoace constipaţie:
a) oxid de magneziu; d) hidroxid de aluminiu;
b) trisilicat de magneziu; e) carbonat de calciu.
c) hidrocarbonat de sodiu;
TEST 151 C
Care dintre următoarele substanţe produce inducţie enzimatică?
a) alopurinol; d) imipramină;
b) disulfiram; e) neostigmină.
c) rifampicină;
TEST 152 A
În criza hipertensivă se poate administra:
a) trimetafan; d) hidroclortiazidă;
b) guanetidină; e) manitol.
c) propranolol;
14
Release from Medtorrents.com

TEST 153 B
Care din următoarele medicamente poate fi util în boala Parkinson?
a) clorpromazină; d) droperidol;
b) amantadină; e) etosuximidă.
c) carbamazepină;
TEST 154 E
Indicaţi mecanismul acţiunii prazosinei:
a) blochează N-colinoreceptorii;
b) blochează alfa şi beta-adrenoreceptorii;
c) blochează alfa1,alfa2-adrenoreceptorii;
d) blochează predominant al alfa2- adrenoreceptorii;
e) blochează predominant al alfa1- adrenoreceptorii.
TEST 155 B
Care dintre următoarele medicamente antiasmatice poate provoca sindromul de
lipsă?
a) epinefrină; d) izoprenalină;
b) prednison; e) cromoglicat disodic.
c) salbutamol;
TEST 156 B
Digitalicele pot produce oricare din efectele de mai jos, cu o singură excepţie:
a) creşterea forţei de contracţie;
b) creşterea conductibilităţii atrio-ventriculare;
c) creşterea automatismului ectopic;
d) încetinirea timpului de conducere atrio-ventriculară;
e) creşterea relativă a tonusului vagal.
TEST 157 E
Selectaţi mecanismul acţiunii vomitive a apomorfinei:
a) influenţează stimulant direct asupra centrului vomei;
b) excitarea reflexă a centrului vomei determinată de activarea receptorilor mucoasei stomacale;
c) excitarea aparatului vestibular;
d) excitarea interoreceptorilor din diferite zone;
e) activarea chemoreceptorilor zonei declanşatoare a centrului vomei în bulbul rahidian.
TEST 158 B
Selectaţi mecanismul de acţiune al acetazolamidei?
a) măreşte tensiunea intraoculară;
b) diminuează activitatea carboanhidrazei;
c) scade activitatea aldosteronului;
d) măreşte filtrarea glomerulară;
e) diminuiază activitatea succinat-dehidrogenazei.

TEST 159 C
Care din următoarele afirmaţii nu este adevărată pentru progesteron?
a) este secretat de corpul galben;
b) este responsabil de faza secretorie de dezvoltare a endometrului;
c) stimulează creşterea foliculului şi ovulaţia;
d) are acţiune termogenă;
e) este utilizat în tratamentul endometriozei şi dismenoreei.
TEST 160 D
Alegeţi preparatul hormonal derivat al aminoacizilor:
a) calcitonină; d) tireoidină;
b) pituitrină; e) pregnină.
c) estronă;
TEST 161 B
Pentru tratarea hepatitei virale B se foloseşte:
a) amantadină; d) interferon gama;
b) interferon alfa; e) oxolină.
c) rimantadină;
15
Release from Medtorrents.com

TEST 162 C
Indicaţi preparatul cu cel mai larg spectru de acţiune antiprotozoică:
a) clorochină fosfat; d) emetină clorhidrat;
b) chinină; e) pirimetamină.
c) metronidazol;
TEST 163 B
Ce remediu se foloseşte pentru corecţia dereglărilor extrapiramidale provocate de neuroleptice?
a) levodopă; c) diazepam;
b) trihexifenidil d) clorpromazină;
e) amantadină.
TEST 164 B
Lidocaina se administrează intravenos ca antiaritmic, în:
a) fibrilaţia atrială; d) bloc atrio-ventricular;
b) tahicardie ventriculară; e) sindrom WPW.
c) extrasistolie atrială;
TEST 165 D
Care din următoarele afirmaţii este incorectă?
a) locul principal al absorbţiei după administrarea orală este intestinul;
b) substanţele absorbite sublingual evită primul pasaj hepatic;
c) particulele aerosolilor cu dimensiunile cuprinse între 1 şi 10 microni ajung şi acţionează la nivelul
bronşiolelor;
d) cea mai rapidă absorbţie are loc după injectarea intravenoasă;
e) administrarea intrarectală (supozitoare, clistere) urmăreşte efecte locale sau efecte sistemice.
TEST 166 D
Numiţi agonist antagonistul receptorilor opioizi:
a) metamizol sodic; d) pentazocină;
b) naloxonă; e) fentanil.
c) tramadol;
TEST 167 B
Numiţi reacţia adversă care poate apărea în urma utilizării îndelungate a neurolepticelor:
a) dependenţă medicamentoasă; d) hipertensiune arterială;
b) dereglări extrapiramidale; e) hipersecreţie gastrică.
c) excitaţie;
TEST 168 D
Care din următoarele medicamente este cardiostimulator?
a) trimetafan; d) dobutamină;
b) neostigmină; e) salbutamol.
c) carbacolină;
TEST 169 E
Indicaţi mecanismul principal de acţiune al efedrinei:
a) inhibiţia monoaminoxidazei;
b) excitarea directă a adrenoreceptorilor;
c) excitarea directă a M-colinoreceptorilor;
d) blocarea alfa-adrenoreceptorilor;
e) intensificarea eliminării noradrenalinei din terminaţiile fibrelor adrenergice.
TEST 170 C
Care acţiune determină efectul terapeutic al alcoolului etilic în edemul
pulmonar?
a) acţiune anestezică; d) scăderea tensiunii în circuitul mic;
b) acţiune deshidratantă; e) stimularea centrului respirator.
c) acţiune antispumantă;
TEST 171 E
Numiţi ganglioblocantul cel mai convenabil pentru hipotensiunea dirijată:
a) pahicarpină; d) azametoniu;
b) hexametoniu; e) trimetafan.
c) pempidină;

16
Release from Medtorrents.com

TEST 172 C
Care este medicamentul antianginos ce dilată arteriolele ?
a) nitroglicerină; d) izosorbid dimitrat;
b) propranolol; e) atenolol.
c) nifedipină;
TEST 173 E
Indicaţi preparatul cu cel mai larg spectru de acţiune antivirotică:
a) metisazonă; d) idoxuridină;
b) amandatină clorhidrat; e) interferon.
c) oxolină;
TEST 174 C
Care din următoarele diuretice produce în mod specific alcalinizarea urinei?
a) furosemid; d) clopamidă;
b) hidroclorotiazidă; e) acid etacrinic.
c) acetazolamidă;
TEST 175 E
Alegeţi preparatul hormonal cu structură polipeptidică:
a) liotironină; d) sigetină;
b) tireoidină; e) vasopresină.
c) prednisolon;
TEST 176 B
Care dintre următoarele simpatomimetice stimulează selectiv receptorii 1-adrenergici?
a) salbutamol; d) clonidină;
b) dobutamină; e) fenilefrină.
c) izoprenalină;
TEST 177 B
Apariţia rapidă a efectului la administrarea medicamentelor prin inhalaţie este cauzată de
următoarele afirmaţii, cu excepţia:
a) suprafaţa mare de contact a substanţei medicamentoase cu alveolele pulmonare;
b) metabolismul intensiv (majorat) în celulele alveolare;
c) inhalarea lichidelor volatile şi a substanţelor gazoase;
d) vascularizarea intensivă a plămânilor;
e) dimensiunile mici ale particulelor.
TEST 178 D
Care remediu poate produce inhibiţia enzimelor microsomiale?
a) carbamazepină; d) cimetidină;
b) digoxină; e) teofilină.
c) rifampicină;
TEST 179 D
Care din următoarele medicamente inhibă sint eza prostaglandinelor?
a) petidină; d) indometacină;
b) ciclobarbital; e) meprobamat.
c) levodopă;
TEST 180 E
Alegeţi mecanismul acţiunii propranololului:
a) stimularea beta1-adrenoreceptorilor;
b) blochează predominant beta2-adrenoreceptorii;
c) blochează predominant beta1-adrenoreceptorii;
d) blochează alfa, beta-adrenoreceptorii;
e) blochează beta1, beta2-adrenoreceptorii.
TEST 181 D
Care dintre următoarele substanţe medicamentoase nu produce bronhoconstricţie?
a) d-tubocurarină; d) prazosină;
b) propranolol; e) neostigmină.
c) pilocarpină;
TEST 182 C
Acţiunea mucolitică a acetilcisteinei se datorează:
17
Release from Medtorrents.com

a) stimulării reflexe a secreţiei bronşice;


b) stimulării directe a secreţiei bronşice;
c) desfacerii unor punţi disulfidice ale agregatului mucos;
d) activării enzimelor lizozomale la suprafaţa mucoasei bronşice;
e) dilatării bronhiilor.
TEST 183 B
Numiţi glicozidul cardiac care cumulează cel mai mult:
a) digoxină; d) corglicon;
b) digitoxină; e) lanatozidă.
c) strofantină;
TEST 184 C
Oricare dintre preparatele enumerate sunt gastroprotectoare, cu o singură
excepţie:
a) sucralfat; d) bismut subcitrat tripotasic;
b) carbenoxolonă; e) mitoprostol.
c) omeprazol;
TEST 185 C
Din remediile antiflatulente face parte:
a) bisacodil; d) ulei de parafină;
b) fenolftaleină; e) sulfat de cupru.
c) cărbunele medicinal;
TEST 186 E
Numiţi antagonistul neconcurent al aldosteronului:
a) hidroclorotiazidă; d) furosemid;
b) acetazolamidă; e) triamteren.
c) acidul etacrinic;
TEST 187 D
Indicaţi remediul topic pentru oprirea hemoragiei din vasele mici:
a) fitomenadionă; d) trombină;
b) clorură de calciu; e) fibrinogen.
c) acid acetilsalicilic;
TEST 188 B
Care din următoarele efecte este determinat de acţiunea preparatelor antitiroidiene?
a) tahicardia; d) exoftalmul;
b) bradicardia; e) creşterea temperaturii corpului.
c) creşterea metabolismului bazal;
TEST 189 B
Care dintre următoarele adrenolitice are acţiune neurosimpatolitică prin împiedicarea directa a
eliberării de noradrenalină din terminaţiunile simpatice?
a) dihidroergotoxină; d) prazosină;
b) guanetidină; e) metoprolol.
c) efedrină;
TEST 190 C
Care din următoarele exemple de metabolizare nu este un proces de biotransformare?
a) fenacetina – oxidare – paracetamol;
b) acid acetilsalicilic – hidroliză – salicilat;
c) norepinefrină – oxidare – normetanefrină;
d) fenilbutazonă – oxidare – metabolit II;
e) 6-mercaptopurină – conjugare – 6-mercaptopurină ribonucleotid.
TEST 191 C
Care din următoarele antidoturi acţionează prin inactivarea chimică a toxicului
respectiv?
a) atropina în intoxicaţia cu pilocarpină;
b) naloxona în intoxicaţia acută cu morfină;
c) protamina sulfat în intoxicaţia cu heparină;
d) fitomenadiona în intoxicaţia cu acenocumarol;
e) obidoxima în intoxicaţia cu compuşi organofosforici.
18
Release from Medtorrents.com

TEST 192 C
Cum influenţează morfina asupra receptorilor opioizi ?
a) stimulează sinteza peptidelor opioide;
b) intensifică eliminarea peptidelor opioide;
c) excită direct receptorii opioizi
d) blochează receptorii opioizi;
e) contribuie la acumularea peptidelor opioide.
TEST 193 B
Care este mecanismul principal al dereglării proceselor dopaminergice în sistemul nervos central sub
influenţa neurolepticelor?
a) epuizarea depozitării mediatorilor în terminaţiile nervoase dopaminergice;
b) blocarea dopaminoreceptorilor
c) dreglarea metabolismului dopamininei;
d) accentuarea captării neuronale a dopaminei;
e) stimularea dopaminoreceptorilor.
TEST 194 D
Indicaţi mecanismul de acţiune al simpatoliticelor:
a) blochează adrenoreceptorii;
b) stimulează adrenoreceptorii;
c) blochează N-colinoreceptorii;
d) blochează transmisiei excitaţiei la nivelul terminaţiilor presinaptice ale fibrelor adrenergice;
e) blochează acetilcolinesteraza.
TEST 195 A
Indicaţi mecanismul acţiunii fenilefrinei:
a) excitarea alfa -adrenoreceptorilor;
b) blocada alfa -adrenoreceptorilor;
c) excitarea predominantă a beta2- adrenoreceptorilor;
d) excitarea beta1,beta2- adrenoreceptorilor;
e) blocada beta1, beta2 - adrenoreceptorilor.
TEST 196 A
Care din preparatele de glucocorticoizi folosite ca antiasmatice se utilizează inhalatoare?
a) beclometazona dipropionat;
b) hidrocortizon hemisuccinat;
c) prednison;
d) triamcinolona acetonid;
e) dexametazona.
TEST 197 C
Care preparat antiaritmic este remediul de elecţie pentru tratarea aritmiilor
ventriculare în infarctul miocardic?
a) chinidină; d) propranolol;
b) amiodaronă; e) nifedipină.
c) lidocaină;
TEST 198 E
Nitroglicerina se administrează sublingual deoarece:
a) este inactivată de pH-ul acid al sucului gastric;
b) irită mucoasa gastrică;
c) este inactivată de o serie de enzime intestinale;
d) nu se absoarbe prin mucoasa gastro-intestinală;
e) este în mare parte inactivată la primul pasaj hepatic.
TEST 199 E
Care din următoarele antiacide are acţiune mai rapidă?
a) hidroxid de aluminiu; d) trisilicat de magneziu;
b) hidroxid de magneziu; e) hidrocarbonat de sodiu.
c) fosfat de aluminiu;
TEST 200 A
Sub tratament diuretic organismul poate suferi modificări semnificative clinic ale
echilibrului elementelor minerale de mai jos, cu o singură excepţie:
19
Release from Medtorrents.com

a) pierdere de fosfor; d) pierdere de clor;


b) pierdere de potasiu; e) pierdere de calciu.
c) pierdere de sodiu;
TEST 201 B
Toate caracteristicile de mai jos sunt specifice preparatelor fierului, cu o singură excepţie:
a) necesarul zilnic pentru un adult sănătos este de circa 1mg la bărbaţi şi 1,4mg la femei;
b) se absoarbe în cea mai mare parte la nivelul stomacului;
c) alimentele şi antiacidele gastrice îi micşorează biodisponibilitatea pentru absorbţie;
d) absorbţia este mai mare la bolnavii cu anemie feriprivă decât la persoanele sănătoase;
e) după absorbţie este transportat de o beta1-glucoproteidă plasmatică.
TEST 202 C
Anticoncepţionalele orale pot produce următoarele efecte adverse, cu excepţia:
a) sângerări intermenstruale; d) dislipidemie;
b) creştere în greutate; e) tromboflebită.
c) hipotensiune arteriale;

TEST 203 C
Care remediu face parte din antiandrogeni?
a) medrotestosteron propionat; d) tamoxifen;
b) fosfestrol; e) estronă.
c) ciproteron acetat;
TEST 204 D
Care dintre următorii antagonişti adrenergici blochează selectiv receptorii β 1-adrenergici?
a) fentolamină; d) atenolol;
b) guanetidină; e) clonidină.
c) prazosină;
TEST 205 B
Efectul vasodilatator al nitroglicerinei se datorează:
a) acumulării AMPc; d) micşorării AMPc;
b) creşterea sintezei NO; e) inhibării fosfodiesterazei.
c) diminuarea sintezei NO;
TEST 206 E
Numiţi calea cea mai simplă şi mai efectivă de penetrare a membr anelor:
a) cuplarea cu proteine; c) transportul activ;
b) pinocitoza; d) difuziunea facilitată;
e) difuziunea pasivă.
TEST 207 D
Care din următoarele medicamente aparţine grupei benzodiazepinelor?
a) baclofen; d) clonazepam;
b) droperidol; e) glutetimidă.
c) meprobamat;
TEST 208 B
Care din următoarele anestezice generale poate produce creşterea excesivă a secreţiilor
traheobronşice?
a) tiopental; d) protoxid de azot;
b) eter dietilic; e) ketamină.
c) halotan;
TEST 209 D
Care dintre următoarele simpatomimetice are cea mai lungă durată de acţiune?
a) norepinefrină; d) efedrină;
b) dopamină; e) epinefrină.
c) izoprenalină;
TEST 210 A
Care acţiune determină în principal efectul terapeutic al manitolului în edemul
pulmonar?
a) acţiunea deshidratantă; d) scăderea tensiunii arteriale;
b) acţiunea analgezică; e) stimularea centrului respirator.
20
Release from Medtorrents.com

c) acţiunea despumifiantă;

TEST 211 C
Semnele electrocardiografice de mai jos caracterizează acţiunea digitalicelor, cu o
singură excepţie:
a) creşterea intervalului R-R;
b) subdenivilarea segmentului S-T;
c) creşterea intervalului Q-T;
d) creşterea intervalului P-R;
e) aplatizarea undei T.

TEST 212 A
Care remediu antiemetic este folosit în tratarea "răului de mişcare"?
a) scopolamină; d) benzocaină;
b) apomorfină; e) papaverină.
c) ondansetron;
TEST 213 C
Indicaţi cauza intensificării acţiunii cardiotoxice a glicozidelor cardiace sub influenţa
salureticelor:
a) intensificarea eliminării ionilor de Na+;
b) intensificarea eliminări ionilor de Cl-;
c) intensificarea eliminării ionilor de K+;
d) intensificarea eliminării ionilor de HCO3-;
e) intensificarea eliminării ionilor de Ca2+.
TEST 214 A
Indicaţi antagonistul anticoagulantelor cu acţiune indirectă:
a) fitomenadionă; d) aprotinina;
b) clorura de calciu; e) epinefrina.
c) protamina sulfat;
TEST 215 A
Administrarea preparatelor de iod în tireotoxicoză produce:
a) reducerea cantităţii de hormoni tiroidieni în circulaţie;
b) creşterea vascularizării glandei tiroide;
c) creşterea rapidă a metabolismului bazal;
d) stimularea secreţiei de TSH;
e) măreşte volumul glandei tiroide.
TEST 216
Care remediu antitumoral este un antagonist al androgenilor? A
a) flutamid; d) oxitocină;
b) procarbasin; e) adriamicină.
c) ciclofosfamidă;
TEST 217 D
Indicaţi antibioticul cu cel mai larg spectru de acţiune antibacteriană:
a) benzatin-benzilpenicilină; d) cloramfenicol;
b) oxacilină; e) eritromicină.
c) polimixina M;
TEST 218 D
Care din următoarele grupe de medicamente influenţează asupra sistemului dopaminergic în SNC?
a) barbiturice; d) neuroleptice;
b) anestezice generale; e) benzodiazepine.
c) analgezice opioide;
TEST 219 A
Care din următoarele afirmaţii privind epurarea medicamentelor este corectă?
a) se face în principal prin biotransformare şi/sau excreţie;
b) medicamente se depozitează în ţesuturi;
c) majoritatea medicamentelor se epurează prin legarea cu receptorii;
d) parametru farmacocinetic primar al epurării este biodisponibilitatea;
21
Release from Medtorrents.com

e) medicamentele sunt epurate numai sub formă neschimbată.


TEST 220 D
Efectul antipsihotic al neurolepticelor este determinat preponderent de:
a) stimularea proceselor adrenergice în sistemul nervos central;
b) deprimarea proceselor adrenergice în sistemul nervos central;
c) stimularea proceselor dopaminergice în sistemul nervos central;
d) deprimarea proceselor dopaminergice în sistemul nervos central;
e) stimularea proceselor colinergice în sistemul nervos central
TEST 221 A
Care este indicaţia principală pentru folosirea simpatoliticelor ?
a) hipertensiunea arterială; d) diaree;
b) blocadele cardiace; e) hipotensiunea ortostatică.
c) gastrita hiperacidică;
TEST 222 C
În ce caz se foloseşte epinefrina?
a) în atonia intestinală; d) în endarterita obliterantă;
b) în hipertensiune arterială; e) în aritmii cardiace.
c) în şocul anafilactic;
TEST 223 A
Medicamentele expectorante pot acţiona prin oricare din mecanismele de mai jos, cu o
singură excepţie:
a) iritarea mucoasei nazale;
b) stimularea directă a glandelor mucoasei bronşice;
c) desfacerea unor legături responsabile de agregarea macromoleculelor componente ale mucusului;
d) stimularea enzimelor lizozomale;
e) iritarea mucoasei gastrice.
TEST 224 D
Ce remediu anestezic general se poate utiliza pentru abolirea durerilor în
infarct acut de miocard?
a) eter anestezic; d) protoxid de azot;
b) ftorotan; e) ketamină.
c) tiopental de sodiu;
TEST 225 E
Numiţi preparatul cu acţiunea cea mai durabilă:
a) strofantină; d) digoxină;
b) celanidă; e) digitoxină.
c) corglicon;
TEST 226 D
Are efect protector direct la nivelul leziunilor ulceroase:
a) hidrocarbonat de sodiu; d) subcitrat coloidal de bismut;
b) cimetidină; e) atropină.
c) omeprazol;
TEST 227 E
Modificările de mai jos determină creşterea diurezei, cu o singură excepţie:
a) inhibarea procesului de reabsorbţie; d) creşterea osmolarităţii urinei;
b) inhibarea acţiunii mineralocorticoizilor; e) creşterea pH-ului mediului intern.
c) creşterea fluxului plasmatic renal;
TEST 228 E
Indicaţi antagonistul metalelor grele:
a) fitomenadionă; d) dimercaptol;
b) menadiona; e) clorură de calciu.
c) protamină sulfat;
TEST 229 D
Care din următoarele afirmaţii nu este adevărată pentru preparatele hormonilor
estrogeni?
a) favorizează proliferarea celulelor tractului genital;
b) induc pigmentarea regională a areolei şi mamelonului;
22
Release from Medtorrents.com

c) favorizează retenţia hidrosalină;


d) menţin activitatea corpului galben;
e) favorizează dezvoltarea glandei mamare.
TEST 230 D
Benzatin-benzilpenicilina este indicată în:
a) meningită meningococică; d) lues;
b) febră tifoidă; e) tuberculoză.
c) endocardită subacută;
TEST 231 D
Cefalosporinele acţionează prin:
a) fixarea pe subunităţile ribozomale 30 S;
b) inhibarea dihidrofolatreductazei;
c) împiedicarea migrării aminoacizilor către ribozomi;
d) inhibarea transpeptidazei peretelui celular;
e) inhibarea acetilării coenzimei A.
TEST 232 E
Care din următoarele medicamente poate fi util în crizele minore de epilepsie?
a) clopromazină; d) diazepam;
b) amantadină; e) etosuximidă.
c) fenobarbital;
TEST 233 C
Numiţi mecanismul principal cel mai efectiv de absorbţie al substanţelor
medicamentoase în tubul digestiv.
a) pinocitoza; d) transportul activ;
b) filtrarea; e) difuziunea facilitată.
c) difuziunea pasivă;
TEST 234 D
Care din următoarele medicamente se administrează exclusiv pe cale intravenoasă?
a) fenobarbital; d) tiopental;
b) morfină; e) clorpromazină.
c) levodopă;
TEST 235 C
Neostigmina este contraindicată în:
a) atonia vezicii urinare; d) hipotonii gasro-intestinale;
b) glaucom; e) intoxicaţii cu substanţe curarizante
c) astm bronşic; antidepolarizante.
TEST 236 B
Care substanţă se foloseşte în rinita acută?
a) clonidină; d) izoprenalină;
b) nafazolină; e) dopamină.
c) salbutamol;
TEST 237 D
Care acţiune condiţionează efectul terapeutic al ganglioblocantelor în edemul
pulmonar?
a) acţiunea deshidratantă; d) scăderea tensiunii în circuitul mic;
b) acţiunea diuretică; e) acţiunea sedativă.
c) acţiunea despumifiantă;
TEST 238 D
Tonicardiacele sunt indicate numai în:
a) blocuri de ramură; d) tahiaritmii supraventriculare;
b) tahiaritmii ventriculare; e) sindrom W.P.W.
c) blocuri atrio-ventriculare;
TEST 239 D
Care din următoarele antiaritmice este de primă alegere în tratamentul tahiaritmiilor
provocate prin intoxicaţia digitalică?
a) procainamidă; d) fenitoină;
b) propranolol; e) nifedipină.
23
Release from Medtorrents.com

c) chinidină;
TEST 240 D
Care este mecanismul de acţiune al spironolactonei?
a) are o acţiune mixtă atât asupra sintezei, cât şi asupra influenţei aldosteronului;
b) deprimă sinteza aldosteronului;
c) intensifică sinteza aldosteronului;
d) înlătură influenţa aldosteronului asupra tubilor renali;
e) potenţează influenţa aldosteronului asupra tubilor renali.
TEST 241 A
Care este mecanismul acţiunii citratului de sodiu?
a) leagă ionii de calciu;
b) inhibă activitatea trombinei;
c) deprimă sinteza tromboplastinei;
d) inhibă sinteza (activarea) protrombinei şi proconvertinei în ficat;
e) favorizează agregarea trombocitelor.
TEST 242 B
Care preparat face parte din grupa preparatelor estrogene nesteroidiene?
a) etinilstradiol; d) dietilstilbestrol;
b) megestrol; e) clomifen citrat.
c) estradiol;
TEST 243 D
Indicaţi preparatul hormonal ale hipotalamusului:
a) insulină; d) somatostatină;
b) glucagon; e) levotiroxină.
c) hidrocortizon;
TEST 244 C
Indicaţi preparatul ce posedă acţiunea cea mai îndelungată:
a) benzilpenicilină sodică; d) ampicilină;
b) procainbenzilpenicilină; e) oxacilină.
c) benzatin-benzilpenicilină;
TEST 245 B
Care preparat este eficient împotriva formelor paraeritrocitare ale plasmodiului
malariei?
a) chinină; d) tetraciclină;
b) primachină; e) canamicină.
c) pirimetamină;
TEST 246 C
Care este mecanismul transformării levodopei în dopamină?
a) dezaminarea cu participarea monoaminoxidazei;
b) O – metilarea sub acţiunea catehol – O – metiltransferazei;
c) decarboxilarea sub acţiunea dopa – decarboxilazei.
d) cu participarea xantinoxidazei;
e) cu participarea colinesterazei.
TEST 247 E
Care substanţă are acţiune histaminoeliberatoare?
a) atropină; d) pilocarpină;
b) trimetafan; e) d-tubocurarină.
c) neostigmină;
TEST 248 E
Morfina poate produce oricare dintre efectele de mai jos, cu o singură excepţie:
a) deprimarea centrului tusei;
b) deprimarea respiraţiei;
c) paralizia cililor vibratili la nivelul mucoasei traheo-bronşice;
d) favorizarea bronhospasmului;
e) bronhodilataţiei.

24
Release from Medtorrents.com

TEST 249 D
Care din următoarele medicamente determină scăderea secreţiei de acid
clorhidric?

25
Release from Medtorrents.com

TEST 253
În care din următoarele organe sau ţesuturi atinge un medicament lipofil (de ex.tiopental), cel mai
târziu concentraţia maximă după administrarea intravenoasă?
a) musculatura scheletică; d) creier;
b) miocard; e) rinichi.
c) plămâni;
TEST 254 E
Care afirmaţie nu este valabilă pentru blocanţii receptorilor histaminici H 1?
a) sunt utilizaţi pentru calmarea pruritului;
b) reduc simptoamele rinitei alergice;
c) nu influenţează secreţia gastrică acidă declanşată de histamină;
d) unii antagonişti H1 sunt utilizaţi ca sedative;
e) sunt primele medicamente de elecţie utilizate în şocul anafilactic.
TEST 255 C
Care din următoarele diuretice determină cea mai mare concentraţie de sodiu în urina finală?
a) hidroclorotiazidă; d) spironolactonă;
b) manitol; e) triamteren.
c) furosemid;
TEST 256 E
Care din următoarele preparate sunt de elecţie în toate tipurile de anestezie ?
a) benzocaină; d) tetracaină;
b) trimecaină; e) lidocaină.
c) procaină;
TEST 257 C
Care din următoarele medicamente face parte din grupul excitantelor SNC?
a) piracetam; d) acid valproic;
b) baclofen; e) prometazină.
c) amfetamină;
TEST 258 E
Care substanţă se foloseşte pentru creşterea tensiunii arteriale?
a) propranolol; d) clonidină;
b) salbutamol; e) fenilefrină.
c) guanetidină;
TEST 259 D
Care substanţă se foloseşte în astmul bronşic?
a) propranolol; d) salbutamol;
b) nafazolină; e) norepinefrină.
c) dobutamină;
TEST 260 A
Care din următoarele antiaritmice este absolut contraindicat în astmul bronşic?
a) propranolol; d) chinidină;
b) lidocaină; e) atenolol.
c) verapamil;
TEST 261 C
Numiţi preparatul cu proprietăţi vomitive:
a) oxid de magneziu; d) difenhidramină;
b) tietilperazină; e) clorpromazină.
c) apomorfină;
TEST 262 B
Care din următoarele antibiotice poate colora lacrimile în roşu-oranj?
a) cloramfenicol; d) carbenicilină;
b) rifampicină; e) neomicină.
c) tetraciclină;

26
Release from Medtorrents.com

TEST 263 B
Determinaţi mecanismul de acţiune al streptochinazei:
a) interacţionează cu antitrombina III; d) produce fibrinoliză numai în trombi;
b) mediază activarea plasminogenului; e) este inhibată de aprotinină.
c) poate să descompună fibrina direct;
TEST 264 E
Care din diureticele şi mecanismele lor de acţiune enumerate mai jos nu corespund realităţii?
a) hidroclortiazida – inhibă rezorbţia de Na+ în tubii distali;
b) spironolactona – antagonizează aldosteronul;
c) furosemidul – inhibă reabsorbţia electroliţilor în segmentul ascendent al ansei Henle;
d) manitol – diureză osmotică;
e) triamterenul – inhibă carboanhidraza.
TEST 265 B
Care din afirmaţiile de mai jos este caracteristică pentru ADH (vasopresina)?
a) ADH dilată vasele;
b) ADH-ul creşte permeabilitatea pentru apă a tubilor colectori renali;
c) ADH-ul este sintetizat în lobul posterior al hipofizei;
d) ADH-ul micşorează activitatea contractilă a miometrului;
e) ADH-ul relaxează musculatura netedă a intestinului.
TEST 266 E
Timpul de injumătăţire plasmatic a unui medicament este definit ca timpul după care:
a) medicamentul a părăsit organismul pe jumătate;
b) numai la 50% din indivizii examinaţi se mai poate demonstra un efect al medicamentul;
c) concentraţia medicamentului în plasmă a scăzut la jumătate;
d) efectul medicamentului a scăzut la jumătate;
e) 50% din medicament este metabolizat în ficat.
TEST 267 B
Care afirmaţie referitoare la aminosalicilaţi nu este corectă?
a) salazosulfapiridina va fi desfăcută în colon în sulfapiridină şi acid 5-aminosalicilic;
b) efectul antiinflamator se exercită de câtre sulfapiridină;
c) mesalazina nu conţine sulfonamidă;
d) salazosulfapiridina poate cauza o anemie hemolitică la pacienţii cu deficit de G-6-PD (glucozo-6-
fosfat-dehidrogenază);
e) aminosalicilaţii se folosesc, printre altele, pentru terapia colitei ulceroase.
TEST 268 B
Care din următoarele antiaritmice este contraindicat absolut în sindromul Raynoud?
a) propranolol; d) chinidină;
b) lidocaină; e) atenolol
c) verapamil;
TEST 269 D
Morfina este contraindicată în:
a) hipertensiune arterială; d) pancreatită acută hemoragică;
b) colici; e) ulcer gastric.
c) epilepsie;
TEST 270 B
Care dintre următoarele substanţe poate antagoniza specific prin mecanism
colinergic blocul antidepolarizant realizat de tubocurarină?
a) metacolină; d) atropină;
b) neostigmină; e) pilocarpină.
c) ionii de potasiu;
TEST 271 A
Prin ce se explică acţiunea antiaritmică a propranololului?
27
Release from Medtorrents.com

a) blocarea beta1- adrenoreceptorilor; d) blocarea M-colinoreceptorilor;


b) blocarea beta2- adrenoreceptorilor; e) blocarea canalelor lente de calciu.
c) blocarea alfa1- adrenoreceptorilor;
TEST 272 C
Arătaţi contraindicaţia utilizării mineralocorticoizilor:
a) boala Addison; d) edem pulmonar;
b) artrita reumatoidă; e) lupusul eritematos.
c) hipertensiunea arterială;
TEST 273 D
Medicamentele enumerate mai jos se utilizează în terapia ulcerului. La care din ele nu se potrivesc
efectele enunţate.
a) ranitidina: blochează receptorii H2;
b) pirenzipina: blochează receptorii muscarinici M1;
c) omeprazolul: blochează ATP+aza H+/K+;
d) antacide cu conţinut de Mg: provoacă constipaţie;
e) antacide cu conţinut de Al: provoacă constipaţie.
TEST 274 C
Care din grupele de psihotrope are efect anticolinergic?
a) nootropele; d) benzodiazepinele;
b) sedativele; e) excitantele SNC.
c) neurolepticele;
TEST 275 B
Care din grupele enumerate mai jos are efect antidiareic?
a) H1-antihistaminicele; d) anticolinesterazicele;
b) opioidele; e) antagonişti ai dopaminei.
c) preparatele osmotice;
TEST 276 D
Care afirmaţie referitoare la antiepileptice şi mecanismul de acţiune nu se potriveşte?
a) fenitoina blochează canalele de Na +;
b) vigabatrina inhibă ireversabil transaminaza GABA;
c) etosuximida blochează canalele de Ca2+ tip T;
d) carbamazapina blochează canalele de Cl-;
e) benzodiazepinele cresc afinitatea GABA pentru receptorii săi.
TEST 277 C
Care din afirmaţiile de mai jos nu se referă la glucocorticoizi?
a) pot să producă osteoporoză;
b) pot să conducă la o hipopotasemie;
c) pot să conducă la o hiponatriemie;
d) scad toleranţa la glucoza;
e) pot determina atrofii musculare.
TEST 278 A
Care din următoarele medicamente poate influenţa transmisia dopaminergică la nivelul corpilor
striaţi?
a) levodopă; d) carbamazepină;
b) diazepam; e) ciclobarbital.
c) morfină;
TEST 279 C
Prin ce se explică efectul antiparkinsonian al levodopei?
a) stimularea proceselor colinergice în sistemul nervos central;
b) deprimarea proceselor colinergice în sistemul nervos central;
c) stimularea proceselor dopaminergice în sistemul nervos central;
d) deprimarea proceselor dopaminergice în sistemul nervos central;
e) stimularea proceselor serotoninergice în sistemul nervos central

28
Release from Medtorrents.com

a) creşterea vitezei de conducere atrio- TEST 280 E c) deprimarea automatismului ectopic;


Care dintre
ventriculară;
următoarele substanţe medicamentoase blochează d) selectiv
blocarea(la
efluxului
doze de potasiu;
terapeutice)
b) blocareareceptorii
influxului
muscarinici
de sodiu; M1 de la nivelul plexurilor e) blocarea intramurale?
canalelor de calciu.
a) butilscopolamină; d)TEST 283 A
homatropină;
Careb)dintrihexifenidil;
proprietăţile de mai jos e caracteristică pentru hidroxidul de aluminiu?
e) pirenzepină.
a)
c) este solubil în acid şi insolubil în apă;
atropină;
b) se absoarbe uşor din tractul digestiv; TEST 281 C
c) este
Indicaţi solubil înacţiunii
mecanismul apă; metoprololului:
d)
a) nu reacţionează
excitarea cu acidul
predominantă clorhidric
a beta din sucul gastric;
1- adrenoreceptorilor;
e)
b) nu se elimină
excitarea prin scaun.a beta2- adrenoreceptorilor;
predominantă
TEST 284 A
c) blocarea predominantă a beta1- adrenoreceptorilor;
Indicaţi grupa dealfa,beta-
d) blocarea adrenoreceptorilor;
antibiotice care provoacă cel mai frecvent reacţii alergice:
e) peniciline;
a) blocarea beta1, beta2- adrenoreceptorilor. d) tetracicline;
b) cefalosporine; e)
TEST
aminoglicozide.
282 C
Toate
c) antiaritmicele
macrolide; în doze uzuale, determină:
TEST 285 E
Prin care din următoarele mecanisme acţionează lovastatina în cazul tulburărilor de metabolism?
a) scăderea. concentraţiei acizilor graşi liberi din ser;
b) inhibarea reabsorbţiei de colesterol;
c) scăderea concentraţiei VLDL circulante;
d) inhibarea reabsorbţiei acizilor biliari;
e) inhibarea HGM-CoA-reductazei.
TEST 286 C
Antagonismul cu care receptori ai neurolepticelor, este preponderent responsabil de efectul
antipsihotic?
a) receptorii histaminici H1; d) receptorii serotoninici;
b) –adrenoreceptori; e) M-colinoreceptorii.
c) receptorii dopaminici;
TEST 287 A
Care din peniciline va fi efectiv în infecţie cu stafilococi care produc  lactamază?
a) flucloxacilină; d) amoxicilină;
b) fenoximetilpenicilină; e) benzilpenicilină.
c) ampicilină;
TEST 288 D
Prin ce termen se exprimă acţiunea medicamentelor care provoacă malformaţii
congenitale în timpul sarcinii?
a) acţiune mutagenă; c) acţiune cancerigenă;
b) acţiune embriotoxică; d) acţiune teratogenă;
e) acţiune fetotoxică
TEST 289 B
Care este durata efectului analgezic al morfinei ( la injectarea subcutanată)?
a) 20–30 min; c) 8–12 ore;
b) 4–5 ore; d) 12-24 ore;
e) 1-2 ore.

TEST 290 B
Care din următoarele medicamente este recomandat în bronşita obstructivă
cronică?
a) edrofoniu; d) propantelină;
b) ipratropiu; e) homatropină.
c) ambenoniu;
TEST 291 B
Care dintre următoarele simpatolitice are acţiune neurosimpatolitică prin
împiedicarea directă a eliberării de noradrenalină din terminaţiile simpatice?
a) dihidroergotoxină; d) tolazolină;
29
Release from Medtorrents.com

b) guanetidină; e) metoprolol.
c) metildopă;
TEST 292 B
Arătaţi mecanismul acţiunii antianginoase a beta-adrenoblocantelor:
a) acţiune coronarodilatatoare musculotropă;
b) acţiune coronarodilatatoare reflexă;
c) reducerea necesităţii miocardului în oxigen;
d) dilatarea vaselor periferice;
e) acţiune inhibitoare centrală.
TEST 293 A
Ce altă proprietate decât cea antisecretorie contribuie la efectul antiulceros al
M – colinoblocantelor în ulcerul duodenal?
a) efectul gastroprotector;
b) inhibarea pompei protonice;
c) spasmul pilorusului;
d) blocarea receptorilor histaminergici H2;
e) inhibarea anhidrazei carbonice.
TEST 294 E
Acidul clavulanic se caracterizează:
a) nu este absorbit în tractul gastro-intensinal;
b) are un spectru de acţiune indentic cu penicilina G;
c) are un efect inhibant asupra transpeptidazei din peretele celular bacterian;
d) posedă o activitate antibacteriană puternică;
e) inhibă -lactamazele bacteriene.
TEST 295 A
Care din afirmaţiile de mai jos nu este corectă pentru hormonii steroizi?
a) acţionează la nivelul membranei celulare;
b) penetrează membrana celulară;
c) formează complex cu receptorul citoplasmatic;
d) acţionează la nivelul nucleului;
e) modifică sinteza acizilor nucleici.
TEST 296 D
Care din afirmaţiile de mai jos nu se referă la prednisolon?
a) se reabsoarbe bine după administrarea orală;
b) inhibă secreţia endogenă corticoliberină la utilizarea îndelungată;
c) inhibă sinteza de prostaglandine şi leucotriene;
d) micşorează nivelul glucozei în sânge;
e) în cazul administrării unei singure doze crescute, nu conduce la atrofia glandelor corticosuprarenale.
TEST 297 E
Care afirmaţie nu este corectă?
Azatioprinul:
a) este o treaptă anterioară metabolică a unui analog purinic;
b) determină o inhibiţie a sintezei acizilor nucleici;
c) determină o inhibiţie a proliferării limfocitelor;
d) determină o inhibiţie a reacţiilor de respingere după un transplant;
e) este mai rapid inactivat în cazul administrării simultane cu alopurinol.
TEST 298 C
Numiţi remediul antiparkinsonian cu acţiune colinoblocantă centrală:
a) levodopă; c) trihexifenidil;
b) amantadină; d) bromocriptină;
e) selegilină
TEST 299 A
Indicaţi mecanismul acţiunii fentolaminei:

30
Release from Medtorrents.com

a) acţiune
blocadacoronarodilatatoare
alfa1, alfa2-adrenoreceptorilor; d) diminuarea excesivă a puterii
b) musculotropă;
blocada dopaminoreceptorilor; contracţiilor cardiace;
c) acţiune
b) blocada alfa-beta-adrenoreceptorilor;
coronarodilatatoare reflexă; e) dilatarea vaselor periferice.
d) scade
c) blocada
necesitatea
predominantmiocardului
al alfa2-adrenoreceptorilor;
în O2;
e) blocada predominant al beta1-adenoreceptorilor.
TEST 301 C
Alegeţi preparatul care inhibă formarea hormonuluiTEST 300 Bde celulele epiteliale ale foliculilor glandei
Selectaţi mecanismul acţiunii antianginoase a validolului:
tiroide:
a) diiodtirozină; d) prednisolon;
b) doze mici de iod; e) aldosteron.
c) tiamazol;
TEST 302 D
Efectul primar citostatic al ciclofosfamidei se bazează pe:
a) inhibarea sintezei ADN; d) alchilarea ADN-ului;
b) inhibarea funcţiei microtubulilor; e) inhibarea sintezei ARN.
c) inhibarea biosintezei purinelor;
TEST 303 A
Pirantel :
a) blochează transmisia excitaţiei neuro-musculare la viermi;
b) stimulează colinesteraza;
c) este mai ales activ asupra cestodozelor;
d) inhibă fosforilarea oxidativă în mitocondrii;
e) conduce la deschiderea canalelor de Cl-.
TEST 304 C
Care din următoarele antimicotice nu este indicat în terapia unei organomicoze cu candida?
a) grizeofulvină; d) flucitozină;
b) ketoconazol; e) amfotericina B.
c) miconazol;
TEST 305 C
Pe ce se bazează efectul de durată a unei insuline retard, faţă de insulina normală?
a) pe o parte însemnată de proinsulină;
b) pe un amestec de substanţe inhibitoare a activatorilor din insulină;
c) pe absorbţie lentă de la locul injectării prin adaus de substanţe vasoconstrictoare;
d) pe o eliberare lentă a insulinei din preparat;
e) pe adăugare de substanţe care reduc legarea de anticorpi activaţi de insulină.
TEST 306 E
Unele antiaritmice influenţează canalele de ioni. Care afirmaţie nu este corectă?
a) chinidina blochează canalele de Na+;
b) lidocaina deschide canalele de K+;
c) amiodarona inhibă canalele de K +;
d) verapamilul blochează canalele de Ca++;
e) procainamida deschide canalele de Cl-.
TEST 307 B
Care din afirmaţiile de mai jos nu este corectă pentru anabolicele steroide (derivate de Testosteron)?
a) conduc la un bilanţ azotat pozitiv;
b) cresc fertilitatea masculină;
c) pot să determine apariţia unei schimbări ireversibile a vocii la femei;
d) pot declanşa o hepatoză colestatică;
e) accelerează dezvoltarea osoasă şi închiderea cartilagiilor epifizare.
TEST 308 C
Care din următoarele substanţe nu are funcţie de mesager secundar intracelular?
a) diacilglicerolul; d) GMPc;
b) inozitoltrifosfatul; e) AMPc.
31
Release from Medtorrents.com

a)c) dextran
dextranul;
40; d) acidul acetilsalicilic;
b) dipiridamol; TEST 309 D e) ticlopidină.
Care din următoarele medicamente are o acţiune dopaminomimetică centrală?
c)a) prostaciclină;
cafeină; d) bromocriptină;
b) clorzoxazonă; e)TEST 318 D
amobarbital.
Care dintre următoarele substanţe medicamentoase nu produce bronhoconstricţie:
c) nitrazepam;
a) D-tubocurarină; TEST 310 E d) prazosină;
b) din
În care propranolol;
următoarele afecţiuni este contraindicată utilizarea e) neostigmină.
tonicardiacelor?
a) insuficienţa
c) pilocarpină; cardiacă dreaptă; d) edemul pulmonar acut;
b) fibrilaţia arterială; TEST 319 D e) cardiopatia hipertrofică obstructivă.
Celec)enumerate
fluterul atrial;
mai jos sunt particularităţi ale administrării parenterale a
medicamentelor, în afară de: TEST 311D
Numiţi
a) preparatul utilizatrapid;
efectul se dezvoltă în hiperactivitatea contractială a uterului gravid,
iminenţa naşterii premature:
b) posibilitatea folosirii substanţelor medicamentoase în stări de inconştiinţă;
a) oxitocină; d) fenoterol;
c) posibilitatea folosirii substanţelor medicamentoase ce se distrug în tubul digestiv;
b) pituitrină;
d) posibilitatea administrării substanţelor e) medicamentoase
dinoproston. nesterile;
c) dinoprost; obligatorie a soluţiilor.
e) sterilizarea
TEST 320 312 C
A
Alegeţi
Care preparatul
dintre care inhibă
următoarele celulele
afirmaţii este lobului
corectă anterior al hipofizei, producătoare de
pentru propranolol:
hormon
a) tireotrop:
este un beta-blocant cardio-selectiv cu acţiune simpatomimetică directă (agonist parţial) şi fără
a) acţiune
diiodtirozină;
de tip chinidinic; d) tireocomb;
b) propranolol;
b) este un beta-blocant cardio-selectiv fără e) triptofan.
acţiune simpatomimetică directă şi cu acţiune de tip
c) chinidinic;
tiamazol;
c) este un beta-blocant neselectiv fărăTEST acţiune313simpatomimetică
D directă şi cu acţiune de tip
Numiţi chinidinic;
antibioticul de elecţie în tratamentul tifosului abdominal:
a) este
d) benzatin-benzilpenicilină;
un beta-blocant cardio-neselectiv fără acţiune d) cloramfenicol;
simpatomimetică directă şi fără acţiune de tip
b) chinidinic;
benzilpenicilină potasică; e) kanamicină.
e)
c) este un beta-blocant cardio-neselectiv cu acţiune simpatomimetică directă şi cu acţiune de tip
tetraciclină;
chinidinic. TEST 314 C
Agoniştii colinergici au următoarele reacţii adverse, TEST 321Bcu o singură excepţie:
Oricare din grupele
a) bradicardie; de medicamente de mai jos poate inhiba secreţia gastrică, cu o
d) lacrimaţie;
singură excepţie:
b) bronhospasm; e) mioză.
a) blocantele
c) xerostomie; colinergice; d) substanţele antigastrinice;
b) blocantele adrenergice; e)
TEST inhibitoarele
315 B pompei protonice.
c) blocantele H 2-histaminergice;
În ce constă prioritatea metoprololului ca remediu antianginos faţă de propranolol?
a) nu scade tensiunea arterială; TEST 322 E
Careb)este preparatul de elecţie
mai rar provoacă bronhospasm;în infecţia anaerobă cu Bac. fragilis :
a)c) oxacilină;
nu dereglează conductibilitatea atrio-ventriculară;
b)d) tetraciclină;
nu modifică contractilitatea miocardului;
c)e) benzilpenicilină;
nu modifică frecvenţa contracţiilor cardiace.
d) cloramfenicol; TEST 316 E
e) grupă
Care amoxicilină.
de preparate face parte din psihoepileptice?
a) antidepresivele; TEST 323 C
d) nootropele;
Numiţi remediul antiacid capabil să provoace hipersecreţie secundară a sucului gastric:
b) psihostimulantele;
a) oxid de magneziu;
e) tranchilizantele.
d) hidroxid de aluminiu;
c) trisilicat
b) stimulantele medulare;
de magneziu; e) fosfat de aluminiu.
c) hidrocarbonat de sodiu; TEST 317 D
Care din antiagregante inhibă sinteza prostaglandinelor?
TEST 324 C
Care preparat vitaminoic este de elecţie în nevrite ?
a) colină; d) polifenoli;
b) acid orotic; e) S–metilmetionină (sulfoniu clorid).
c) piridoxină;
TEST 325 A
Mecanismul de acţiune al derivaţilor xantinici ca antiischemice cerebrale constă în:
a) inhibă fosfodiesteraza;
b) stimulează adenilatciclaza;
c) inhibă fosfolipaza A2, necesară pentru sinteza acidului arahidonic;
32
Release from Medtorrents.com

d)
a) creşte degranularea mastocitelor;
tricvilar; d) postinor;
e)
b) deprimă
triziston;lucrul inimii. e) regevidon.
TEST 326 C
c) continuin;
Care din următoarele preparate va fi folosit ca substanţă de elecţie în şocul anafilactic?
TEST 334 E
a) clonidină;
Numiţi grupa de medicamente care inhibă mai puternic d) fenilefrină;
secreţia gastrica:
b)
a) izoprenalină;
blocante colinergice; e) terbutalină. d) substanţe antigastrinice;
c)
b) epinefrină;
blocante adrenergice; e) inhibitoare ale pompei protonice.
TEST 327 C
c) blocante
Tanina face parteH2-histaminergice;
din una din grupele de substanţe enumerate mai jos:
TEST 335 C
a) colecistochinetice;
Preparatul ce inhibă selectiv COX – 2 este:
d) hepatoprotectoare;
b) coleretice;
a) fenilbutazonă; e) antiflatulente.
d)piroxicam;
c)b) astringente;
indometacină; e) diclofenac.
c) meloxicam; TEST 328 E
Care medicament este contraindicat pe parcursul TEST sarcinii,
336 C deoarece po ate declanşa travaliul?
De cea)efect e determinată
alcoolul etilic; acţiunea hiperglicemică a epinefrinei?
d) furosemid;
a) de blocarea
b) salbutamol; M-colinoreceptorilor; e) ergometrină.
b) de influenţa directă asupra muşchilor netezi;
c) indometacină;
c) de excitarea beta-adrenoreceptorilor muşchilor netezi;
d) de deprimarea activităţii fosfodiesterazei; TEST 329 A
În care
e) de stimularea α, β-receptorilor ficatului. K nu este eficientă ca hemostatic?
din următoarele situaţii clinice vitamina
a) sângerări în urma unor tratamente TEST îndelungate
337 C cu tetraciclină sau sulfamide administrate
oral;
Care modificare a potenţialului transmembranar al celulelor miocardice este responsabilă de
b) sângerări
înlăturarea la pacienţi
efectelor cu icter mecanic;
catecolaminelor de către beta - adrenoblocante?
c) creşterea
a) sângerări perioadei
la pacienţiirefractare absolute;
cu rezecţie intestinală imensă; c) scăderea pantei depolarizării lente
b)
d) sângerări în intervenţii chirurgicale pe pulmoni, pancreas; diastolice (faza IV);
micşorarea vitezei depolarizării sistolice
e) (faza 0);
sângerări prin supradozarea de anticoagulante cumarinice.
d) creşterea perioadei refractare relative;
e) creşterea depolarizării lente (faza III).
TEST 330 C
TEST 338 D
Numiţi
Indicaţi cel mai activ preparat
substanţa hormonal aldirectă
cu influenţă glandei tiroide:
predominanta asupra factorului X a
a) novotiral;
coagularii: d) tireoidină;
b) acenocumarol;
a) levotiroxină; e) nadroparină;
d) tireocomb.
b)
c) heparină;
liotironină; e) varfarină.
c) citrat de sodiu; TEST 331 D
Sulfasalazina este utilizată în: TEST 339 A
Toate preparatele de mai
a) reumatism extraarticular;jos sunt coagulante sistemice,
d) cu o singură
colita excepţie:
ulceroasă nespecifică;
a) epinefrină; d) fibrinogen;
b) ulcer gastroduodenal; e) astm bronşic.
b) menadionă; e) fitomenadionă.
c) menadiol;
c) diateze hemoragice;
TEST340
TEST 332B
Cum se modifică acţiunea ototoxică
Determinaţi preparatul estrogenelor: a streptomicinei şi canamicinei sub influenţa
furosemidului
a) pregnină; şi acidului etacrinic? d) metiltestosteron;
a) sinestrol;
b) scade; d) prednisolon.
e) scade brusc;
b) DOXA;
c) nu se modifică; e) creşte brusc.
c) creşte; TEST 341B
Numiţi enzimele cu proprietăţi antitumorale: TEST 333 C
Indicaţi preparatul anticoncepţional ce conţine
a) hialuronidază; d) numai gestagen în doze mici:
panzinorm;
b) asparaginază; e) urochinază.
c) bactisubtil;
TEST 342 E
Epinefrina este indicată în, cu excepţia:
a) stop cardiac; d) coma hipoglicemică;
b) status astmaticus; e) coma diabetică.
c) şoc anafilactic;
TEST 343 D
Care remediu antibacterian se elimină prin bilă în concentraţii active:
a) ampicilină; d) sulfizoxazol;
33
Release from Medtorrents.com

b) kanamicină; e) acid nalidixic.


c) grizeofulvină;
TEST 344 B
Care din următoarele medicamente este indicat pentru diagnosticul feocromocitomului?
a) epinefrină; d) metoprolol;
b) fentolamină; e) propranolol.
c) norepinefrină;
TEST 345 B
Toate căile de administrare enumerate sunt enterale, cu excepţia:
a) perorală; d) rectală;
b) intravenoasă; e) transbucală.
c) sublinguală;
TEST 346 E
Care fenomen se întâlneşte la administrarea concomitentă a două medicamente?
a) idiosincrazie; d) sensibilizare;
b) cumulare; e) antagonism.
c) dependenţă medicamentoasă;
TEST 347 C
Care din următoarele blocante neuromusculare poate provoca fascilaţii musculare
(bradicardia şi hipersecreţia glandelor exocrine)?
a) tubocurarină; d) decametoniu;
b) suxametoniu; e) amitrexamin.
c) pancuroniu;

TEST 348 C
Care este mecanismul ipotetic al creşterii conţinutului de AMPc în celulele muşchilor netezi ai
bronhiilor sub acţiunea adrenomimeticelor?
a) stimuleaza activitatea adenilatciclazei;
b) inhibă activitatea fosfodiesterazei;
c) stimulează M-colinoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
d) deprimă activitatea adenozindezaminazei;
e) stimulează activitatea fosfodiesterazei.

TEST 349 A
Numiţi remediul hipotensiv cu acţiunea asupra receptorilor angiotensinici:
a) lozartan; d) captopril;
b) spironolactonă; e) hidroclortiazidă.
c) bendazol;

TEST 350 C
Indicaţi mecanismul acţiunii antiagregante a acidului acetilsalicilic:
a) inhibă activitatea tromboplastinei şi dereglează trecerea protrombinei în trombină;
b) leagă ionii de calciu în sânge;
c) inhibă sinteza prostaglandinelor şi tromboxanului;
d) activează antitrombina III;
e) activează factorii IX,X,XI,XII şi calicreina.

TEST 351 C
Indicaţia acidului lipoic este:
a) lipom malign; d) anemie feriprivă;
b) pelagră; e) rahitism.
c) distrofie adipoasă a ficatului;

TEST 352 E
34
Release from Medtorrents.com
Numiţi sulfamida cu cea mai lungă durată de acţiune:
a) sulfetidol; d) ftalilsulfatiazol;
b) sulfacarbamidă; e) sulfalen.
c) sulfadimidină;

TEST 353 C
Care remediu antituberculos face parte din grupa hidrazidelor acidului izonicotinic?
a) rifampicină; d) etambutol;
b) streptomicină; e) canamicină.
c) izoniazidă;

TEST 354 A
Care diuretic este mai eficient în tratamentul epilepsiei?
a) acetazolamidă; d) furosemid;
b) hidroclorotiazidă; e) triamteren.
c) acidul etacrinic;

35
Release from Medtorrents.com

1. Instrucţiuni: Pentru fiecare întrebare de mai jos se dau 5 variante de răspuns dintre care pot fi corecte
2 sau mai multe:
TESTUL 1 A,C,D
Ce include termenul de farmacocinetică?
a) absorbţia substanţelor medicamentoase;
b) tipurile acţiunii;
c) distribuţia substanţelor medicamentoase în organism;
d) biotransformarea lor;
e) efectele farmacologice.
TESTUL 2 A,C,D
Numiţi remediile folosite ca anestezice inhalatorii:
a) eter dietilic; d) protoxid de azot;
b) tiopental de sodiu; e) ketamină.
c) halotan;
TESTUL 3 B,D
Care substanţe excită predominant alfa- adrenoreceptorii?
a) epinefrină; d) fenilefrină;
b) etilefrină; e) salbutamol.
c) izoprenalină;
TESTUL 4 A,B,C
Ipratropiul acţionează bronhodilatator, deoarece:
a) indirect favorizează controlul adrenergic bronhodilatator;
b) împiedică creşterea cantităţii de GMPc la nivelul musculaturii bronşice netede;
c) blochează receptorii muscarinici;
d) stimulează adenilatciclaza;
e) împiedică formarea de leucotriene.
TESTUL 5 A,E
Numiţi remediile antihipertensive cu acţiune centrală:
a) clonidină; d) pempidină;
b) nitroprusiat de sodiu; e) metildopă.
c) guanetidină;
TESTUL 6 A,E
Numiţi mecanismul de acţiune al laxativelor de volum:
a) se măresc în volum; d) formează antrachinoane;
b) măresc presiunea osmotică; e) stimulează indirect ganglionii
c) excită M-colinoreceptorii; intramurali.

TESTUL 7 B,D
Care sunt efectele α-adrenomimeticelor?
a) micşorează tensiunea arterială;
b) măreşte tensiunea arterială;
c) dilată vasele pulmonare;
d) reduce microcirculaţia;
e) intensifică microcirculaţia.
TESTUL 8 A,C,D
Selectaţi acţiunile specifice pentru cianocobalamină:
a) intervine în sinteza nucleoproteidelor;
b) activează procesul de coagulare a sângelui;
c) intervine în transformarea acidului folic în acid folinic;
d) intervine în procesul normal de maturare a eritrocitelor;
e) blochează transformarea acidului folic în acid folinic.

TESTUL 9 A,B,C
Indicaţi efectele preparatelor hormonale tiroidiene:
a) creşterea metabolismului bazal; d) midriază;
b) tremor; e) bradicardie.
c) tahicardie;
36
Release from Medtorrents.com

TESTUL 10 B,D
Care preparate vitaminice posedă proprietăţi antioxidante?
a) retinol; d) acid ascorbic;
b) tocoferol; e) tiamină.
c) ergocalciferol;
TESTUL 11 A,B,C
Ce include termenul de farmacodinamie?
a) locul acţiunii substanţelor medicamentoase;
b) efectele farmacologice;
c) mecanismele de acţiune;
d) depozitarea substanţelor medicamentoase;
e) excreţia substanţelor medicamentoase din organism.
TESTUL 12 A,B,C
Ce preparate fac parte din grupul stimulatoarelor bulbare?
a) camfor; d) droperidol;
b) bemegrid; e) mezocarb.
c) nicetamidă;
TESTUL 13 B,D
Numiţi efectele determinate de utilizarea beta 2- adrenormimeticelor:
a) intensificarea contracţiilor inimii;
b) dilatarea vaselor musculaturii striate;
c) spasmul bronşic;
d) relaxarea muşchilor bronhiilor;
e) creşterea conductibilităţii atrio-ventriculare.
TESTUL 14 A,E
Stimulantele beta-2-adrenoreceptorilor pot fi indicate în:
a) iminenţă de avort spontan;
b) tahicardia paroxistică supraventriculară;
c) extrasistolia ventriculară;
d) angina pectorală;
e) astm bronşic.
TESTUL 15 B,D
Care din următoarele antianginoase au eficacitate clinică marcată?
a) nifedipină; d) izosorbid dinitrat;
b) dipiridamol; e) validol.
c) propranolol;
TESTUL 16 B,D
Selectaţi mecanismul de acţiune al vitaminei U:
a) inhibă m-colinoreceptorii;
b) stimulează formarea mucozităţii;
c) blochează H1-receptorii;
d) contribuie la metilarea histaminei;
e) stimulează secreţia gastrinei.
TESTUL 17 A,B,C
Indicaţi proprietăţile principale ale dinoprostului:
a) intensifică activitatea contractilă a uterului indiferent de termenul sarcinii;
b) dilată colul uterin;
c) măreşte tonusul bronhiilor;
d) micşorează tonusul bronhiilor;
e) micşorează tensiunea arterială.
TESTUL 18 B,D
Indicaţi medicamentele folosite în leucopenie:
a) heparină; d) pentoxil;
b) metiluracil; e) fenindionă.
c) cianocobalamină;
TESTUL 19 A,E
Preparatele hormonilor tiroidieni posedă următoarele efecte farmacologice, cu excepţia:
37
Release from Medtorrents.com

a) micşorarea vitezei metabolismului bazal în organism;


b) creşterea nivelului de colesterol în sânge;
c) creşterea frecvenţei şi puterii de contracţie a inimii;
d) majorarea concentraţiei de iod în foliculii glandei tiroide.
e) micşorarea temperaturii corporale;
TESTUL 20 A,B,C
Enumeraţi caracteristicile nitroglicerinei?
a) relaxează preponderent venele;
b) creşte sinteza de NO;
c) micşorează necesitatea miocardului în oxigen;
d) inhibă sinteza de NO;
e) provoacă venoconstricţie.
TESTUL 21 A,E
Arătaţi localizarea M-colinoreceptorilor asupra cărora acţionează M-colinomimeticele:
a) celulele organelor efectoare din regiunea terminaţiilor fibrelor colinergice;
b) neuronii ganglionilor simpatici;
c) neuronii ganglionilor parasimpatici;
d) celulele muşchilor scheletici;
e) neuronii sistemului nervos central.
TESTUL 22 B,D
Care afirmaţie defineşte biodisponibilitatea?
a) exprimă fracţiunea din doza administrată care este hidrosolubilă;
b) exprimă fracţiunea din doza administrată care ajunge în sânge;
c) exprimă fracţiunea din doza administrată care se dizolvă la locul absorbţiei;
d) exprimă fracţiunea din doza administrată care este disponibilă pentru acţiune;
e) exprimă fracţiunea din doza administrată care este liposolubilă.
TESTUL 23 A,B,C
Care din aceste substanţe se folosesc în anestezia neinhalatorie?
a) oxibutirat de sodiu; d) halotan;
b) propanidid; e) protoxid de azot.
c) ketamină;
TESTUL 24 A,B,C
Numiţi antidepresivele:
a) imipramină; d) haloperidol;
b) amitriptilină; e) clorprotixen.
c) fenelzină;
TESTUL 25 A,C,D
În ce stări patologice, însoţite de tuse seacă, este inutilă administrarea medicamentelor
expectorante?
a) fracturi de coaste; d) tumoare pulmonară;
b) bronşită cronică; e) pneumonie.
c) pneumotorax deschis;
TESTUL 26 A,B,C
Care din următoarele medicamente pot provoca bradicardie?
a) propranolol; d) hidralazină;
b) chinidină; e) furosemid.
c) digoxină;
TESTUL 27 A,B,C
Enumeraţi remediile antivomitive:
a) metoclopramidă; d) almagel;
b) perfenazină; e) cimetidină.
c) trifluoperazină;
TESTUL 28 A,E
Numiţi indicaţiile pentru utilizarea dopaminei:
a) şoc cardiogen;
b) fibrilaţie atrială;
c) hipotensiune arterială acută;
38
Release from Medtorrents.com

d) hipotensiune arterială cronică;


e) insuficienţa cardiacă acută.
TESTUL 29 A,B,C
În ce afecţiuni se întrebuinţează preparatele benzilpenicilinei?
a) infecţii septice provocate de streptococi; d) tuberculoză;
b) lues; e) rickettsioze.
c) gangrena gazoasă;

TESTUL 30 A,B,C
Indicaţi remediile coagulante:
a) menadionă; d) acenocumarol;
b) cianocobalamină; e) fenindionă.
c) trombină;
TESTUL 31 A,C,D
Care din următorii factori pot limita biodisponibilitatea după administrarea orală?
a) modificări patologice ale mucoasei digestive;
b) legarea în proporţie mare de proteinele plasmatice;
c) bioinactivarea în intestin sau la primul pasaj hepatic;
d) formă farmaceutică necorespunzătoare;
e) tranzitul intestinal lent.
TESTUL 32 B,D
Numiţi efectele adverse posibile în terapia cu tranchilizante:
a) mărirea tonusului musculaturii striate.
b) dereglarea coordonării mişcărilor;
c) somnolenţă;
d) dependenţă medicamentoasă;
e) tulburări extrapiramidale;
TESTUL 33 A,C,D
Numiţi excitantele SNC:
a) mezocarb; d) cafeină;
b) piracetam; e) imipramină.
c) metilfenidat;
TESTUL 34 A,B,C
Ce efecte generează utilizarea beta1- adrenomimeticelor?
a) intensificarea contracţiilor inimii; d) relaxarea muşchilor bronhiilor;
b) tahicardie; e) spasmul bronşic.
c) creşterea automatismului inimii;
TESTUL 35 A,C,D
Stimulantele beta-2-adrenergice relaxează musculatura netedă bronşică, deoarece:
a) stimulează adenilatciclaza;
b) creşte controlul vagal;
c) antagonizează competitiv acţiunea bronhoconstrictoare a histaminei;
d) împiedică formarea de leucotriene;
e) inhibă degranularea mastocitelor.
TESTUL 36 B,D
Care din următoarele medicamente acţionează prin blocarea canalelor membranare
ionice de Na?
a) digoxină; d) procainamidă;
b) chinidină; e) nitroglicerină.
c) prazosină;
TESTUL 37 A,E
Determinaţi farmacodinamia purgativelor osmotice:
a) disociază în anioni şi cationi;
b) formează antrachinone;
c) micşorează presiunea osmotică în intestin;
d) se măresc în volum;
e) cresc presiunea osmotică în intestin.
39
Release from Medtorrents.com

TESTUL 38 A,B,C
Ce preparate se folosesc pentru intensificarea contracţiilor ritmice ale
miometrului?
a) oxitocina; d) dinoproston;
b) dinoprost; e) ergometrina.
c) pituitrina;
TESTUL 39 A,B,C
Indicaţi complicaţiile terapiei cu glucocorticoizi:
a) edeme; d) hiperkaliemie;
b) creşterea TA; e) migrenă.
c) osteoporoză;
TESTUL 40 A,C,D
Selectaţi caracteristicile levamizolului:
a) produce paralizia musculaturii helminţilor, afectând glicoliza anaerobă;
b) excită musculatura helminţilor;
c) posedă acţiune imunostimulantă;
d) se administrează independent de mese;
e) după întrebuinţarea preparatului purgativele se administrează numai în constipaţii.
TESTUL 41 A,E
Care din următoarele medicamente excită direct centrul respirator?
a) cafeină; d) lobelină;
b) nicetamidă; e) bemegridă.
c) cititon;
TESTUL 42 A,C,D
Indicaţi
căile de biotransformare ale substanţelor medicamentoase:
a) oxidarea; d) hidroliza;
b) glucuronoconjugarea; e) sulfatarea.
c) reducerea;
TESTUL 43 B,D
Menţionaţi indicaţiile tranchilizantelor:
a) dereglări psihotice însoţite de halucinaţii;
b) stări nevrotice;
c) dereglări psihotice însoţite de delir;
d) insomnie;
e) depresii, somnolenţă.
TESTUL 44 A,E
Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte pentru α-adrenoblocante?
a) produc vasodilataţie; d) tahicardie;
b) bradicardie; e) ameliorează microcirculaţia.
c) reduc microcirculaţia;
TESTUL 45 B,C
Propranolol este contraindicat în:
a) aritmiile supraventriculare; d) angina pectorală;
b) bloc atrio-ventricular; e) boala Raynaud.
c) astm bronşic;
TESTUL 46 B,D
Farmacodinamia remediilor antiflatulente se caracterizează prin:
a) mărirea presiunii osmotice în intestin;
b) acţiune iritantă la nivelul mucoasei;
c) inhibarea motilităţii intestinului;
d) relaxarea sfincterelor;
e) constricţia sfincterelor.
TESTUL 47 C,E
Numiţi indicaţiile pentru folosirea β2-adrenomimeticelor:
a) metroragii;
b) insuficienţa travaliului;
40
Release from Medtorrents.com

c) eminenţa de avort spontan;


d) accelerarea naşterii;
e) astm bronşic.
TESTUL 48 A,B,C
Numiţi indicaţiile cianocobalaminei:
a) anemie pernicioasă; c) nevrite;
b) anemie megaloblastică; d) anemie feriprivă;
e) infarct miocardic.
TESTUL 49 A,C,D
Enumeraţi glucocorticoizii cu acţiune resorbtivă scăzută :
a) flumetazon pivalat; d) fluocinolon acetonid;
b) hidrocortizon acetat; e) dexametazonă.
c) beclometazonă;
TESTUL 50 A,E
În ce helmintiaze se foloseşte levamizolul?
a) ascaridoză; d) metagonimoză;
b) teniază; e) anchilostomidoză.
c) opistorcoză;
TESTUL 51 B,D,E
Indicaţi β-adrenoblocantele cardioselective:
a) propanolol; d) atenolol;
b) talinolol; e) metoprolol.
c) timolol;
TESTUL 52 B,E
Numiţi anestezicele generale inhalatorii:
a) propanidid; d) tiopental de sodiu;
b) halotan; e) protoxid de azot.
c) ketamină;
TESTUL 53 B,D
Care dintre afirmaţiile următoare nu sunt corecte pentru norepinefrină?
a) este un simpatomimetic cu spectru larg de acţiune;
b) principalul efect este vasoconstricţia alfa-adrenergică;
c) este utilă în cazuri selective de colaps;
d) se administrează în perfuzie intravenoasă lent;
e) are moleculă stabilă.
TESTUL 54 A,B,C
Enumeraţi medicamentele expectorante:
a) mucaltină; d) codeină;
b) hidrocarbonat de sodiu; e) morfină.
c) iodură de potasiu;
TESTUL 55 B,C,D,E
Care din următoarele medicamente fac parte din grupa antiaritmicelor?
a) rezerpină; d) chinidină;
b) lidocaină; e) nifedipină.
c) verapamil;
TESTUL 56 A,B,C
Farmacodinamia ciproheptadinei ca orexigen cu acţiune centrală include:
a) acţiune anticolinergică;
b) acţiune H1-antihistaminică;
c) acţiune antiserotoninică;
d) stimularea receptorilor cavităţii bucale;
e) micşorarea nivelului glucozei în sânge.
TESTUL 57 A,E
Enumeraţi reacţiile adverse ale furosemidului:
a) ototoxicitate; d) hipernatriemie;
b) hiperkaliemie; e) hipokaliemie.
c) deshidratare;

41
Release from Medtorrents.com

TESTUL 58 A,E…..D
Enumeraţi grupele de medicamente vasoconstrictoare sistemice:
a) α-adrenomimeticele; d) derivaţii izotioureici;
b) β-adrenomimeticele; e) α, β-adrenomimeticele.
c) α, β-adrenoblocantele;
TESTUL 59 A,E
Care din preparatele hormonale se utilizează în hipofuncţia glandei tiroide:
a) levotiroxină; d) tiroglobulină;
b) paratiroidină; e) liotiroronină.
c) adiurecrină;
TESTUL 60 B,D
Numiţi preparatele utilizate în tratamentul rahitismului:
a) cianocobalamină; d) untură de peşte;
b) ergocalciferol; e) retinol.
c) tocoferol;
TESTUL 61 A,C,D
Ce este caracteristic pentru preparatele benzilpenicilinei?
a) acţiune bactericidă; d) se inactivează în mediul acid al stomacului;
b) acţiune bacteriostatică; e) sunt acidorezistente.
c) sunt distruse de penicilinază;
TESTUL 62 A,C,E
Menţionaţi indicaţiile benzodiazepinelor:
a) epilepsie; d) depresie;
b) parkinsonism; e) convulsii de geneză necunoscută.
c) neuroze;
TESTUL 63 A,B,C
Alegeţi indicaţiile glucocorticoizilor:
a) boala Addison; d) hipertensiune;
b) boli autoimune; e) ulcer gastric.
c) reacţii alergice de tip imediat şi grave;
TESTUL 64 B,D
Indicaţi hemostaticele cu acţiune sistemică:
a) acenocumarol; d) fibrinogen;
b) acid aminocaproic; e) heparină.
c) trombină;
TESTUL 65 B,C,E
Enumeraţi efectele nootropelor:
a) sedativ; d) acţionează pe receptori specifici;
b) antidepresiv; e) ameliorează funcţiile asociative ale
c) intensifică procesele SNC.
metabolice;
TESTUL 66 A C D
Enumeraţi remediile hepatoprotectoare:
a) silimarină; d) esenţiale;
b) abomină; e) almagel.
c) LIV-52;
TESTUL 67 A B C
Care din următoarele medicamente sunt contraindicate în angina pectorală?
a) izoprenalină; d) propranolol;
b) epinefrină; e) verapamil.
c) guanetidină;

TESTUL 68 B D
Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte pentru blocantele beta-adrenergice?
a) cresc capacitatea de efort la omul sănătos;
b) micşorează frecvenţa contracţiilor cardiace cu scăderea consumului de oxigen;
c) produc relaxarea uterului;
42
Release from Medtorrents.com

d) sunt de primă alegere în angina pectorală stabilă;


e) sunt de primă în angina vasospastică.
TESTUL 69 ABC
Menţionaţi efectele caracteristice pentru tranchilizantele din grupul benzodiazepinelor:
a) anxiolitic; e) antagonizează acţiunea anestezicelor, hipnoticelor şi
b) hipnotic; analgezicelor opioide.
c) anticonvulsivant;
d) antipsihotic;
TESTUL 70 BD
Care din caracteristicele date pot favoriza absorbţia prin difuziunea pasivă?
a) structura macromoleculară;
b) proporţia mare a formei neionizate în cazul electroliţilor;
c) structura peptidică în cazul administrării orale;
d) lipofilitatea mare;
e) lipofilitatea mică.
TESTUL 71 ACD
Prin ce se caracterizează administrarea perorală a substanţelor medicamentoase?
a) face posibilă administrarea diverselor forme medicamentoase;
b) efectul apare rapid;
c) efect relativ încet;
d) dependenţa absorbţiei substanţelor medicamentoase în sânge de pH-ul mediului, de caracterul
conţinutului şi gradul mobilităţii tractului gastrointestinal;
e) necesită dozarea strictă a preparatelor.
TESTUL 72 BD
Care din preparatele menţionate sunt utilizate în anestezia d e suprafaţă?
a) procaină; d) trimecaină);
b) tetracaină; e) benzocaină.
c) lidocaină;
TESTUL 73 ACD
Numiţi tranchilizantele:
a) fenazepam; d) clorpromazină;
b) haloperidol; e) droperidol.
c) diazepam;
TESTUL 74 ACD
Ce efecte generează administrarea alfa-adrenomimeticelor?
a) reducerea microcirculaţiei; d) constricţia vaselor sanguine;
b) ameliorarea microcirculaţiei; e) dilatarea vaselor sanguine.
c) tahicardie;
TESTUL 75 ABC
Selectaţi grupele medicamentelor utilizate în edemul pulmonar:
a) diuretice ostmotice; b) beta-2-adrenomimetice;
c) glicozide cardiace; e) hipnotice;
d) glucocorticoizi;
TESTUL 76 ABD
Care din următoarele medicamente antihipertensive acţionează, la nivel
presinaptic?
a) clonidină; d) guanetidină;
b) rezerpină; e) hidralazină.
c) propranolol;
TESTUL 77 ABE
Determinaţi farmacodinamia cimetidinei:
a) blochează H2-receptorii; d) blochează H1-receptorii;
b) blochează M-colinoreceptorii; e) micşorează secreţia pepsinei şi HCl.
c) creşte secreţia sucului gastric;

TESTUL 78 ACD
Care sunt reacţiile adverse ale spironolactonei?
a) hiperkaliemie; d) ginecomastie;
43
Release from Medtorrents.com

b) hiponatriemie ; e) alcaloză.
c) vertij;
TESTUL 79 BD
Indicaţi hemostaticele cu acţiune topică:
a) heparină; d) fibrină umană;
b) trombină; e) gelatină.
c) menadionă;
TESTUL 80 ACD
Glucocorticoizii manifestă efecte:
a) antialergic; d) hipertensiv;
b) imunostimulator; e) bronhoconstrictor.
c) antiinflamator;
TESTUL 81 ACE
Indicaţi spectrul de acţiune benzilpenicilinei:
a) cocii gram-negativi; d) chlamidiile;
b) bacilii gram-negativi; e) cocii gram-pozitivi.
c) spirochetele;
TESTUL 82 BD
Indicaţi efectele adverse ale epinefrinei:
a) colaps ortostatic; d) hiperglicemie;
b) tahicardie; e) bradicardie.
c) micşorarea diurezei;
TESTUL 83 ACD
Care complicaţii apar la utilizarea remediilor antiinflamatoare din grupa salicilaţilor:
a) ulceraţia mucoasei stomacale; d) bronhospasm;
b) tahicardie; e) hipertensiune arterială.
c) hemoragii gastrointestinale;
TESTUL 84 AE
Cum influenţează morfina asupra SNC?
a) inhibă centrul tusei;
b) excită centrul nervului vag;
c) stimulează centrul respirator;
d) stimulează centrul termoreglator;
e) provoacă somn superficial.
TESTUL 85 ACD
Activitatea mineralocorticoidă practic lipseşte la:
a) dexametazonă; d) betametazonă;
b) prednisolon; e) cortizon.
c) triamcinolon;
TESTUL 86 AE
Indicaţi anticoagulantele directe:
a) heparină; d) nadroparină;
b) acenocumarol; e) hidrocitrat de sodiu.
c) fibrinolizină;
TESTUL 87 ABC
Evidenţiaţi diureticele cu potenţă cea mai pronunţată:
a) hidroclorotiazidă; d) amilorid
b) furosemid; e) triamteren.
c) acidul etacrinic;
TESTUL 88 ACD
Enumeraţi remediile antidiareice:
a) reasec; d) morfină;
b) abomină; e) ulei de ricin.
c) atropină;
TESTUL 89 ADE
Care din următoarele medicamente antianginoase sunt contrai ndicate în prezenţa blocului
atrio-ventricular?

44
Release from Medtorrents.com

a) propranolol; d) verapamil;
b) nifedipină; e) diltiazem.
c) izosorbid dinitrat;
TESTUL 90 ACD
Numiţi medicamentele antitusive:
a) prenoxidiazină; d) codeină;
b) tripsină; e) lobelină.
c) etilmorfină;
TESTUL 91 ABC
Efectele care pot explica eficacitatea glucocorticoizilor în astmul bronşic sunt:
a) favorizarea acţiunii simpatomimeticelor;
b) decongestionarea mucoasei bronşice şi înlăturarea edemului;
c) inhibarea formării de prostaglandine şi leucotriene;
d) stimularea degranulării mastocitelor;
e) stimularea respiraţiei.
TESTUL 92 AE
Care afirmaţii sunt corecte pentru filtrare (trecerea prin canalele membranare) ca una din
modalităţile de penetrare a membranelor?
a) are loc numai pentru moleculele mici hidrosolubile;
b) necesită consum de energie;
c) necesită prezenţa unui sistem transportor specializat;
d) are loc numai pentru electroliţi;
e) presupune un flux al apei.
TESTUL 93 BD
Somnul anestezic profund produs de anestezicele generale se caracterizează prin:
a) tahipnee; c) vomă;
b) relaxare musculară d) dispariţia reflexelor spinale;
abdominală; e) pupilă midriatică.
TESTUL 94 ACD
Neurolepticele se indică în:
a) psihoze;
b) parkinsonism;
c) neuroleptanalgezie;
d) vomă de origine centrală;
e) epilepsie.
TESTUL 95 ABC
În intoxicaţia acută cu compuşi organofosforici se utilizează:
a) atropină; d) pilocarpină;
b) obidoximă; e) cafeină.
c) diazepam ;
TESTUL 96 CDE
Care acţiuni sunt caracteristice pentru inhibitorii enzimei de conversie?
a) măresc tensiunea arterială; c) scad tensiunea arterială;
b) acţionează asupra receptorilor d) micşorează nivelul angiotensinei II;
angiotensinici; e) reduc pre- şi postsarcina.
TESTUL 97 CD
Care din următoarele preparate pot fi indicate în cazul aritmiilor provocate de digitoxină?
a) nifedrină; d) sărurilor de potasiu;
b) verapamil; e) dimeraptol.
c) fenitoină;
TESTUL 98 ABC
Determinaţi farmacodinamia preparatului esenţiale:
a) stabilizează membrana hepatocitelor; c) conţine fosfolipide;
b) conţine vitamina B; d) inhibă secreţia gastrică;
e) stimulează secreţia gastrică.
TESTUL 99 BD
Care preparate se utilizează în tratamentul intoxicaţiilor acute?

45
Release from Medtorrents.com

a) spironolactona; d) ureea;
b) manitol; e) amilorid.
c) triamteren;
TESTUL 100 ACD
Indicaţi anticoagulantele indirecte:
a) acenocumarol; d) varfarină;
b) heparină; e) citrat de sodiu;
c) fenindionă;
TESTUL 101 AE
Care dintre următoarele simpatomimetice bronhodilatatoare au efecte stimulante 2-adrenergice
selective?
a) salbutamol; d) izoprenalină;
b) epinefrină; e) fenoterol.
c) efedrină;
TESTUL 102 AE D
În ce maladii se foloseşte metronidazolul?
a) amebiază; d) ulcer duodenal;
b) malarie; e) infecţii anaerobe.
c) lues;
TESTUL 103 ABC
Cefalosporinele au următoarele caracteristici generale:
a) acţiune bacteriană prin inhibarea sintezei peretelui bacterian;
b) toxicitate redusă;
c) structură beta-lactamică;
d) liposolubilitate mare;
e) epurare predominant hepatică.
TESTUL 104 AE
Selectaţi efectele caracteristice pentru remediile antii nflamatoare nesteroidiene:
a) antiinflamator; d) ganglioblocant;
b) antihistaminic; e) analgezic.
c) adrenergic;
TESTUL 105 ACD
În ce stări se foloseşte retinolul?
a) hemeralopie; d) cheratomalacie;
b) pelagră; e) rahitism.
c) xeroftalmie;
TESTUL 106 BCE
Selectaţi preparate indicate în tratamentul tifosul exantematic:
a) ampicilină; d) cefotaxim;
b) doxiciclină; e) tetraciclină.
c) cloramfenicol;
TESTUL 107 CDE
Selectaţi indicaţiile pentru folosirea antifibrinoliticelor:
a) boală actinică; d) şoc traumatic, hemoragic şi septic;
b) tromboflebite; e) infarctul miocardic.
c) pancreatită acută;
TESTUL 108 AE
Cu care preparate diuretice trebuie utilizate concomitent tiazidele?
a) spironolactona; d) furosemid;
b) acetazolamida; e) triamteren.
c) manitolul;
TESTUL 109 AE
Enumeraţi remediile vomitive:
a) sulfat de cupru; d) difenhidramină;
b) clorpromazină; e) apomorfină.
c) pepsină;

46
Release from Medtorrents.com

TESTUL 110 ACD


Care din următoarele medicamente acţionează la nivelul unor receptori
adrenergici?
a) dobutamină; d) dopamină;
b) nifedipină; e) verapamil.
c) prazosină;
TESTUL 111 ACD
Care din următoarele medicamente au efect antisecretor gastric?
a) omeprazol; d) pirenzepină;
b) sucralfat; e) carbenoxolonă.
c) cimetidină;
TESTUL 112 CDE
Ce efecte adverse sunt caracteristice pentru administrarea aminoglicozidelor?
a) hepatotoxicitate; d) nefrotoxicitate;
b) leucopenie; e) bloc neuro-muscular.
c) ototoxicitate;
TESTUL 113 BCE
Care efecte sunt caracteristice glicozidelor cardiace?
a) inotrop negativ; d) dromotrop pozitiv;
b) dromotrop negativ; e) inotrop pozitiv.
c) cronotrop negativ;
TESTUL 114 ACD
Numiţi remediile M-colinomimetice:
a) aceclidină; d) cisaprid;
b) galantamină; e) suxametoniu.
c) pilocarpină;
TESTUL 115 ACD
Care din următoarele medicamente au efect bronhodilatator?
a) epinefrină; d) izoprenalină;
b) norepinefrină; e) propranolol.
c) aminofilină;
TESTUL 116 ADE
Care din următoarele antianginoase au şi efect antiaritmic?
a) propranolol; d) nifedipină;
b) izosorbid dinitrat; e) verapamil.
c) nitroglicerină;
TESTUL 117 ACD
Farmacodinamia antiacidelor nesistemice include:
a) acţiune astringentă; d) efectul e mai lent şi durabil;
b) acţiune rapidă şi relevată clinic; e) formează CO2.
c) formarea de săruri insolubile;
TESTUL 118 ABC
Care sunt reacţiile adverse ale acetazolamidei?
a) hipokaliemie; d) alcaloză sistemică;
b) alcaloza urinei; e) creşterea tensiunii intraoculare.
c) acidoză;
TESTUL 119 ABC
Selectaţi indicaţiile pentru folosirea fibrinoliticelor:
a) tromboembolia pulmonară; c) tromboze arteriale şi venoase;
b) infarctul miocardic acut; d) trombocitopenie;
e) boala actinică;
TESTUL 120 ABC
Selectaţi preparatele indicate în tratamentul diabetului zaharat:
a) insulină; d) vasopresină;
b) insulină-zinc-protamină; e) adiurecrină.
c) glibenclamidă;

47
Release from Medtorrents.com

a) metilceluloza; TESTUL 121 BDd) ulei de ricin;


Careb)dinfenolftaleina;
următoarele purgative acţionează prin iritarea chimică
e) sulfatul
a mucoasei
de magneziu.
unor segmente ale tubului
digestiv?
c) parafina;
TESTUL 122 BD
Ce este caracteristic pentru ampicilină?
a) după spectrul de acţiune corespunde benzilpenicilinei;
b) spectru mai larg de acţiune;
c) rezistenţă la acţiunea penicilinazei;
d) este distrusă de către penicilinază;
e) se distruge în mediul acid al stomacului.
TESTUL 123 ABC
Numiţi remediile antiinflamatoare cu structură nesteroidă:
a) fenilbutazonă; d) dexametazonă;
b) ibuprofen; e) prednisolon.
c) diclofenac sodic;
TESTUL 124 ABC
Numiţi preparatele vitaminelor liposolubile:
a) ergocalciferol; d) piridoxină;
b) retinol; e) cianocobalamină.
c) tocoferol;
TESTUL 125 BDE C
Efectele adverse ale cloramfenicolului sunt:
a) bloc neuro-muscular; c) agranulocitoză;
b) sindrom cenuşiu; d) ototoxicitate;
e) disbacterioză.
TESTUL 126 ACD
Selectaţi indicaţiile pentru folosirea coagulantelor indirecte:
a) hemoragie gastrică; d) în supradozarea anticoagulantelor
b) tromboflebite; indirecte;
c) hemoragii parenchimatoase şi capilare; e) tromboze arteriale şi venoase.

TESTUL 127 BD
Evidenţiaţi diureticele osmotice:
a) furosemid; d) manitol;
b) ureea; e) spironolactonă.
c) acidul etacrinic;
TESTUL 128 AE
Farmacodinamia pirenzepinei se caracterizează prin:
a) nu influenţează semnificativ asupra cordului, ochiului;
b) acţiune antihistaminică;
c) stimularea M-colinoreceptorilor;
d) efecte atropinice adverse frecvente;
e) blocarea selectivă a M-colinoreceptorilor.
TESTUL 129 AE
Care din următoarele medicamente pot provoacă fenomenul rebound la sistarea
tratamentului îndelungat?
a) clonidină; d) prazosină;
b) captopril; e) propranolol.
c) furosemid;
TESTUL 130 BD
Care acţiune este caracteristică pentru prenoxidiazină?
a) inhibă centrul tusei;
b) deprimă reflexul de tuse, acţionând periferic;
c) după efectul antitusiv echivalează cu codeina;
d) după efectul antitusiv cedează codeinei;
e) provoacă toleranţă şi dependenţă medicamentoasă.

48
Release from Medtorrents.com

TESTUL 131 ABC


Care din următoarele manifestări, fenomene nedorite, pot sa apară sub tratament abuziv cu
spironolactonă?
a) ginecomastie; d) hipertensiune arterială;
b) impotenţă sexuală; e) hipokaliemie.
c) oboseală musculară;
TESTUL 132 ABC
Difuziunea pasivă a medicamentelor prin lipidele membranare este dependentă de:
a) gradul de ionizare mic; d) prezenţa unui sistem transportor
b) pKa-ul substanţei; specializat;
c) pH-ul mediului; e) utilizarea energiei.
TESTUL 133 BD
Antagonişti în intoxicaţia cu atropină pot fi:
a) platifilină; d) galantamină;
b) fizostigmină; e) neostigmină.
c) trimetafan;
TESTUL 134 CDE
Care din următoarele medicamente se utilizează în tratamentul epilepsiei?
a) primidonă; d) diazepam;
b) clorpromazină; e) ciclobarbital.
c) etosuximidă;
TESTUL 135 ABC
Ce efecte sunt caracteristice pentru neuroleptice?
a) antipsihotic; e) antagonizează acţiunea anestezicelor,
b) antivomitiv; hipnoticelor şi analgezicelor opioide.
c) sedativ;
d) hiperactivitate motorie;
TESTUL 136 AE
Care sunt indicaţiile pentru utilizarea M-colinomimeticelor?
a) glaucom; d) astm bronşic;
b) colică renală; e) atonie intestinală şi a vezicii urinare.
c) miastenie;
TESTUL 137 AE
Să se determine localizarea adrenoreceptorilor asupra cărora influenţează norepinefrina:
a) celulele organelor efectoare din regiunea terminaţiilor fibrelor adrenergice;
b) celulele muşchilor scheletici;
c) neuronii ganglionilor simpatici;
d) neuronii ganglionilor parasimpatici;
e) neuronii sistemului nervos central.
TESTUL 138 ABC
Epinefrina este utilă în astmul bronşic deoarece:
a) dilată bronhiile; d) stimulează inima împiedicând staza
b) inhibă degranularea mastocitelor; pulmonară;
c) decongestionează mucoasa traheo-bronşică; e) fluidifică secreţiile bronşice.
TESTUL 139 BDE
Preparatele de substituţie în hiposecreţia pancreasului sunt:
a) aprotinină;
b) digestal;
c) abomină;
d) pancreatină;
e) triferment.

TESTUL 140 ABC


Enumeraţi remediile terapiei de substituţie în hipoaciditatea sucului gastric:
a) pepsidil, d) atropină;
b) acidin-pepsină; e) drotaverină.
c) abomină;
49
Release from Medtorrents.com

TESTUL 141 AE
Care preparate diuretice nu provoacă hipokaliemie?
a) spironolactona; d) manitol;
b) acetazolamida; e) triamteren.
c) acidul etacrinic;
TESTUL 142 ABC
Enumeraţi mecanismele acţiunii anticoagulante a heparinei:
a) activează antitrombina III;
b) oprimă activitatea factorilor IX,X,XI,XII şi calicreina;
c) inhibă activitatea tromboplastinei şi blochează trecerea protrombinei în trombină;
d) inhibă sinteza protrombinei în ficat;
e) leagă ionii de calciu în sânge.
TESTUL 143 AE
Determinaţi acţiunea oxitocinei:
a) măreşte tonusul miometrului;
b) scade tonusul miometrului;
c) micşorează conţinutul de oxigen în ţesuturi;
d) diminuiază activitatea contractilă a miometrului;
e) intensifică activitatea contractilă a miometrului.
TESTUL 144 ACD
Prin ce se explică micşorarea permeabilităţii vasculare la acţiunea preparatelor ce
conţin acid ascorbic şi bioflavinoide?
a) stimulează sinteza colagenului;
b) deprimă sinteza colagenului;
c) stimulează sinteza acidului hondroitinsulfuric;
d) inhibă hialuronidaza;
e) stimulează hialuronidaza.
TESTUL 145 ACD
Care complicaţii apar la utilizarea îndelungată a antiinflamatoarelor steroidiene?
a) hipertensiune arterială; d) osteoporoză;
b) hipotensiune arterială; e) hipoglicemie.
c) ulceraţia mucoasei stomacale;
TESTUL 146 AE
Ce este caracteristic pentru oxacilină?
a) rezistenţă la acţiunea penicilinazei;
b) spectru larg de acţiune;
c) este distrusă de către penicilinază;
d) se distruge în mediul acid al stomacului;
e) nu se distruge în mediul acid al stomacului.
TESTUL 147 BD
Printre efectele adverse produse de sulfamide se nu mără:
a) sindromul cenuşiu; d) sindromul Stevens-Johnson;
b) hemoliza eritrocitelor; e) nervita optică.
c) leziunile vestibulo-cohleare;
TESTUL 148 ACD
În ce maladii se foloseşte lincomicina?
a) osteomielită; d) infecţii anaerobe;
b) tuberculoză; e) tifos abdominal.
c) dizenterie;
TESTUL 149 BD
Selectaţi farmacodinamia spasmoliticelor miotrope:
a) stimulează H2-receptorii; d) măreşte concentraţia de AMPc;
b) inhibă fosfodiesteraza; e) stimulează adenilatciclaza.
c) inhibă H2 receptorii;

TESTUL 150 ABC


Care efecte caracterizează acţiunea asupra inimii a glicozidelor cardiace în doze terapeutice?
50
Release from Medtorrents.com

a) intensificarea forţei contracţiilor inimii;


b) bradicardia;
c) încetinirea transmisiei impulsurilor prin sistemul conductor al inimii;
d) tahicardie;
e) diminuarea automatismului inimii.
TESTUL 151 ABC
Selectaţi particularităţile acţiunii codeinei:
a) inhibă centrul tusei;
b) mai rar provoacă toleranţă şi dependenţă medicamentoasă;
c) deprimă reflexul de tuse acţionând periferic (reduce excitabilitatea terminaţiilor senzitive);
d) provoacă toleranţă şi dependenţă medicamentoasă;
e) exercită acţiune analgezică moderată.
TESTUL 152 ABC
Codeina poate provoca următoarele reacţii adverse:
a) convulsii la copiii mici; d) cefalee;
b) constipaţie; e) aritmii.
c) favorizarea stazei bronşice;
TESTUL 153 AE
Preparatele colinergice acţionează asupra receptorilor colinergici muscarinici de tip M 1 ce se găsesc la
nivelul:
a) neuronilor din ganglionii plexurilor intramurale;
b) structurilor efectoare inervate de parasimpatic;
c) medulosuprarenalei;
d) plăcii terminale motorii;
e) unor formaţiuni nervoase centrale.
TESTUL 154 BCE
Numiţi anesteticele generale intravenoase:
a) halotan; d) ciclopropan;
b) ketamină; e) propanidid.
c) tiopental sodic;

TESTUL 155 ACD


Neurolepticele pot produce următoarele reacţii adverse:
a) tulburări extrapiramidale;
b) euforie;
c) potenţarea acţiunii băuturilor alcoolice;
d) tulburări sexuale;
e) vomă.
TESTUL 156 ACD
Selectaţi remediile neuroleptice:
a) clorpromazină; d) trifluoperazină;
b) fenelzină; e) imipramină.
c) haloperidol;
TESTUL 157 AC
Ce este caracteristic pentru strofantină ?
a) efect rapid;
b) cumulează intensiv;
c) cumulează slab;
d) cuplează intens cu proteinele plasmatice;
e) efect lent.
TESTUL 158 BD
Care din următoarele substanţe medicamentoase se folosesc în criza hipertensivă?
a) trimetafan; d) captopril;
b) nifedipină; e) propranolol.
c) rezerpină;
TESTUL 159 ACD
Care antihipertensive pot mai frecvent provoca colaps ortostatic?
51
Release from Medtorrents.com

a) trimetafan; d) azametoniu;
b) furosemid; e) nitroprusiat de sodiu.
c) hidralazină;
TESTUL 160 CD
Care este mecanismul de acţiune a glicozidelor cardiace:
a) inhibă fosfodiesteraza; d) creşte concentraţia calciului în celule;
b) inhibă adenilatciclaza; e) micşorează concentraţia calciului în
c) inhibă Na+ K-ATP-aza; celule.
TESTUL 161 BD
Penetrarea membranelor celulare prin transport specializat:
a) are loc la nivelul canalelor membranare;
b) necesită consum de energie;
c) este posibilă numai pentru moleculele hidrosolubile;
d) poate fi influenţată prin competiţie moleculară;
e) are loc numai în sensul gradientului de concentraţie sau al potenţialului electrochimic
TESTUL 162 ABC
Care din următoarele substanţe aparţin grupei benzodiazepinelor?
a) nitrazepam; d) clorpromazină;
b) clordiazepoxid; e) meprobamat.
c) diazepam;
TESTUL 163 BD
Numiţi preparatele din grupul colelitoliticelor:
a) colosas; d) acidul chenodezoxicolic;
b) acidul ursodezoxicolic; e) colenzim.
c) alochol;

TESTUL 164 ABC


Enumeraţi remediile antitusive:
a) codeină; d) efedrină;
b) glaucină; e) salbutamol;
c) prenoxidiazină;

TESTUL 165 ACE


Digoxina este un tonicardiac ce se caracterizează prin:
a) se poate injecta intravenos şi intern;
b) are acţiune inotrop pozitivă mai îndelungat decât alte tonicardiace;
c) riscul cumulării este mai mic decât pentru digitoxină;
d) epurarea se face predominant prin eliminare renală sub formă neschimbată;
e) efectul se instalează comparativ mai repede ca la digitoxină.
TESTUL 166 ACD
Numiţi grupele de substanţe care reduc secreţia sucului gastric:
a) M-colinoblocante; d) blocantele H2-histaminoreceptorilor;
b) remedii antiacide; e) blocantele H1-histaminoreceptorilor.
c) antigastrinice;

TESTUL 167 ACD


Prin ce se caracterizează efectul diuretic al tiazidelor?
a) de durată medie (8-24 ore);
b) de durată scurtă (4-8 ore);
c) elimină 5-10% din Na+;
d) diminuează reabsorbţia ionilor de Na+ în porţiunea tubilor distali;
e) măresc filtrarea glomerulară.
TESTUL 168 ACD
Enumeraţi indicaţiile antiagregantelor:
a) profilaxia trombozelor arteriale;
b) infarctul miocardic acut;
c) cardiopatia ischemică;
52
Release from Medtorrents.com

d) dereglări circulatorii cerebrale;


e) hemoragiile parenchimatoase şi capilare
TESTUL 169 ACD
Numiţi preparatele hormonilor hipotalamici:
a) somatostatină; d) gonadorelină;
b) insulină; e) calcitonină.
c) prolactină;
TESTUL 170 AC
Nitraţii, utilizaţi ca antianginoase determină următoarele efecte:
a) reduce necesitatea miocardului în oxigen;
b) creşte necesitatea miocardului în oxigen;
c) reduce presarcina;
d) măreşte presarcina;
e) reduce conţinutul glicogenului în ficat şi muşchi.
TESTUL 171 AE
Enumeraţi mecanismele posibile ale acţiunii antiinflamatoare a remediilor steroidiene:
a) deprimarea sintezei prostaglandinelor prin inhibiţia fosfolipazei;
b) activarea AMPc;
c) deprimarea proteinchinazelor ;
d) deprimarea sintezei prostaglandinelor prin inhibiţia ciclooxigenazei;
e) inhibarea sintezei leucotrienilor şi peroxizilor.
TESTUL 172 AC
Amoxicilina are următoarele proprietăţi:
a) spectrul de activitate mai larg decât al benzilpenicilinei;
b) rezistentă faţă de acţiunea penicilinazei;
c) este acido-rezistentă;
d) se concentrează în bilă;
e) rareori produce reacţii alergice.
TESTUL 173 AC
Indicaţi remediile antituberculoase de bază:
a) rifampicină; d) pirazinamidă;
b) etambutol; e) etionamidă.
c) izoniazidă;
TESTUL 174 CE
Enumeraţi caracteristicile rifampicinei:
a) hepatotoxicitate redusă;
b) se foloseşte frecvent în intoxicaţiile tubului digestiv;
c) după întrebuinţarea preparatului rezistenţa se dezvoltă repede;
d) după întrebuinţarea preparatului rezistenţa se dezvoltă lent;
e) se utilizează preponderent în tratamentul tuberculozei.
TESTUL 175 ACD
Selectaţi proprietăţile farmacologice ale acidului ascorbic:
a) micşorează permeabilitatea vasculară;
b) măreşte permeabilitatea vasculară
c) măreşte posibilităţile de adaptare ale organismului;
d) reduce în intestin fierul trivalent în bivalent;
e) deprimă sinteza glucocorticoizilor.
TESTUL 176 AD
Preparatele insulinei simple se indică în:
a) diabet zaharat tip I;
b) diabet zaharat tip II forma uşoară;
c) coma hipoglicemică;
d) coma hiperglicemică;
e) diabet zaharat cu obezitate.

TESTUL 177 BD
Cum se explică durata lungă a efectului antiagregant plachetar al acidului acetilsalicilic?
53
Release from Medtorrents.com

a) are un timp de înjumătăţire mare;


b) inactivează ireversibil ciclooxigenaza trombocitară;
c) realizează electiv concentraţii mari persistente în citoplasma trombocitelor;
d) trombocitele nu au sisteme care să refacă ciclooxigenaza inactivată de acidul acetilsalicilic;
e) stabilizează membranele trombocitare împiedicând eliberarea de acid arahidonic.
TESTUL 178 ABC
Enumeraţi reacţiile adverse ale diureticelor osmotice:
a) hiponatriemie; d) acidoză;
b) fenomenul rebound; e) hiperkaliemie.
c) deshidratare;
TESTUL 179 BD
Care din următoarele medicamente antiulceroase pot alcaliniza urina?
a) hidroxid de aluminiu; d) acetazolamidă;
b) hidrocarbonat de sodiu; e) cimetidină.
c) propantelină;
TESTUL 180 ACD
Numiţi vasodilatatoare cerebrale:
a) nicergolină; d) vinpocetină;
b) nitroglicerină; e) niketamidă.
c) cinarizină;
TESTUL 181 BD
Numiţi remediile ce măresc pofta de mâncare:
a) amfepranonă; d) tinctură de pelin;
b) insulină; e) mazindol.
c) dezopimonă;
TESTUL 182 CE
Care din următoarele medicamente folosite ca antidiareice inhibă secreţia
glandelor tubului digestiv?
a) loperamidă; d) codeină;
b) morfină; e) butilscopolamină.
c) atropină;
TESTUL 183 ACD
Numiţi remediile antiacide:
a) trisilicat de magneziu; d) hidrocarbonat de sodiu;
b) atropină; e) sucralfat.
c) oxid de magneziu;
TESTUL 184 ADE
Pentru H1-antihistaminice sunt caracteristice următoarele efecte:
a) sedativ; d) bronhodilatator;
b) antiulceros (antisecretor); e) vasoconstrictor.
c) vasodilatator;
TESTUL 185 ACD
Ce este caracteristic pentru administrarea rectală a substanţelor medicamentoase?
a) este evitat ficatul;
b) se asigură numai efect local;
c) face posibilă absorbţia apei, sărurilor, glucozei şi a peptidelor micromoleculare;
d) absorbţia se realizează prin difuziunea simplă;
e) este posibilă absorbţia substanţelor medicamentoase proteice, lipidice şi a polizaharidelor
TESTUL 186 CE
Numiţi principalele mecanisme de acţiune ale anestezicelor generale:
a) blochează receptorii opioizi;
b) stimulează adrenoreceptorii;
c) inhibă procesele de depolarizarea a neuronilor;
d) intensifică propagarea impulsurilor;
e) modifică proprietăţile fosfolipidelor membranare ale neuronilor.

TESTUL 187 BD
54
Release from Medtorrents.com

Indicaţi agoniştii-antagoniştii ai receptorilor opioizi:


a) naloxonă; d) pentazocină;
b) nalorfină; e) acid acetilsalicilic.
c) metamizol sodic;
TESTUL 188 ABC
Ce efecte adverse ale trihexifenidilului sunt determinate de acţiunea lui asupra colinoreceptorilor periferici?
a) uscăciunea gurii (xerostomie); c) tahicardia;
b) mărirea presiunii intraoculare; d) excitaţia motorie;
e) halucinaţiile.
TESTUL 189 ABC
N-colinomimeticele influenţează asupra receptorilor colinergici nicotinici ce se găsesc la nivelul:
a) unor sinapse centrale; d) structurilor nervoase efectoare inervate de
b) ganglionilor vegetativi; parasimpatic;
c) plăcii terminale motorii; e) structurilor neuro-efectoare inervate de sistemul
simpatic.
TESTUL 190 BD
Care din preparatele de mai jos pot fi eficace în starea de rău asmatic?
a) cromoglicat disodic; d) hemisuccinat de hidrocortizon;
b) aminofilină; e) fenoterolul în aerosoli.
c) beclometazonă dipropionat;
TESTUL 191 ACD
Care diuretice manifestă influenţă directă asupra funcţiei epiteliului tubilor
contorţi?
a) hidroclorotiaziadă; d) acid etacrinic;
b) manit; e) spironolactonă.
c) furosemid;
TESTUL 192 AE
Administrarea sublinguală are următoarele avantaje:
a) absorbţie rapidă;
b) asigură absorbţia moleculelor puternic ionizate;
c) face posibilă administrarea de substanţe iritante;
d) este condiţionată de hidrosolubilitate;
e) evită inactivarea la primul pasaj hepatic.
TESTUL 193 AE
Care din următoarele medicamente sunt contraindicate în ulcerul gastroduodenal activ?
a) fenilbutazonă; d) diazepam;
b) pentazocină; e) acid acetilsalicilic.
c) trimetadionă;
TESTUL 194 BD
Numiţi remediile anticolinesterazice:
a) carbacolină; d) fizostigmină;
b) neostigmină; e) acetilcolină.
c) pilocarpină;
TESTUL 195 BC
Care din următoarele simpatomimetice bronhodilatatoare au efecte stimulante alfa şi
beta-adrenergice?
a) salbutamol; d) izoprenalină;
b) epinefrină; e) fenoterol.
c) efedrină;
TESTUL 196 BCD
Numiţi efectele adverse ale rezerpinei:
a) tahicardie; d) depresie;
b) bradicardie; e) diminuarea motilităţii intestinale.
c) excitarea SNC;

TESTUL 197 BD
Selectaţi proprietăţile de bază ale hidroxidului de aluminiu:

55
Release from Medtorrents.com

a) acţionează momentan; d) are acţiune astringentă;


b) provoacă constipaţii; e) posedă acţiune emolientă.
c) diminuează secreţia glandelor stomacale;
TESTUL 198 ABC
Numiţi particularităţile farmacodinamice ale hidroclorotiazidei:
a) măreşte secreţia ionilor de K+;
b) deprimă reabsorbţia ionilor de Na +, Cl-, HCO3-;
c) scade tensiunea arterială;
d) reduce eliminarea ionilor de K+;
e) durata acţiunii 4-8 ore
TESTUL 199 AE
Indicaţi mecanismul acţiunii streptokinazei:
a) stimulează activatorii transformării plasminogenului în plasmină;
b) inhibă proactivatorii transformării plasminogenului în plasmină;
c) stimulează activitatea antitrombinei III;
d) stimulează factorul fibrinstabilizator;
e) stimulează direct plasminogenul, transformându-l în plasmină.
TESTUL 200 ABC
Numiţi preparatele hormonilor adenohipofizari şi substituenţii lor sin tetici:
a) somatotropină; d) pituitrină;
b) tireotropină; e) intermedină.
c) gonadotropină menopauzală;
TESTUL 201 ABC
Indicaţi antibioticele folosite în infecţiile cu bacilul piocianic:
a) ampicilină; d) cefalexină;
b) amikacină; e) cloramfenicol.
c) polimixină;
TESTUL 202 BC
Pentru insulină sunt caracteristice următoarele efecte adverse:
a) hiperglicemie;
b) hipoglicemie;
c) lipodistrofii;
d) agranulocitoză;
e) ulcere duodenale.
TESTUL 203 ABC
Acidul nicotinic are următoarele indicaţii:
a) pelagră; d) rahitism;
b) ateroscleroză; e) sterilitate.
c) spasmul vaselor sanguine;
TESTUL 204 BD
Antiinflamatoarele steroidiene exercită asupra hemogramei următoarele efecte:
a) măresc numărul limfocitelor şi euzinofilelor;
b) reduc numărul limfocitelor şi euzinofilelor;
c) măresc numărul trombocitelor;
d) măresc numărul neutrofilelor în sânge;
e) reduc numărul neutrofilelor în sânge.
TESTUL 205 ACD
Indicaţi proprietăţile de bază ale cefalosporinelor de I generaţie:
a) are spectru larg de acţiune;
b) după spectrul de acţiune sunt aproape de benzilpenicilină;
c) acţionează bactericid;
d) rezistent la penicilinază;
e) au efect bacteriostatic.
TESTUL 206 ACD
În ce boli se foloseşte furazolidonul?

56
Release from Medtorrents.com

a) infecţiile intestinale bacteriene (dizenterie c) lamblioză;


bacilară, paratifos, toxicoinfecţii d) infecţii cutanate;
paratifice); e) dizenterie amibiană.
b) infecţii ale căilor urinare;
TESTUL 207 ACD
Care preparate sunt eficiente în cestodozele intestinale?
a) niclosamid; d) preparate de ferigă;
b) befeniu hidroxinaftoat; e) levamizol;
c) aminoacrichină;
TESTUL 208 ABC
La beneficiul terapeutic al tonicardiacelor în insuficienţa cardi acă cu ritm sinusal contribuie:
a) reducerea tahicardiei; d) acţiunea vasoconstrictoare;
b) acţiunea inotrop pozitivă; e) acţiunea batmotrop pozitivă.
c) creşterea debitului cardiac;
TESTUL 209 BDE
Evidenţiaţi antibioticele efective în infecţia cu H.pylori:
a) cloramfenicol; d) doxicilină;
b) amoxacilină; e) claritromicină.
c) gentamicină;
TESTUL 210 ACD
Ce este caracteristic pentru furosemid?
a) evoluarea rapidă a efectului; d) scăderea tensiunii arteriale;
b) evoluarea lentă a efectului; e) durata de acţiune de 10-12 ore.
c) acţiune de scurtă durată (2-4) ore;
TESTUL 211 ADE
Care din următoarele efecte sunt cauzate de blocada sintezei prostaglandinelor?
a) antiagregant; d) antipiretic;
b) imunodepresiv; e) analgezic.
c) antialergic;
TESTUL 212 ABC
Care factori pot favoriza apariţia reacţiilor adverse de tip toxic?
a) indice terapeutic mic;
b) ineficienţa funcţionării organelor de metabolizare şi eliminare;
c) interacţiuni medicamentoase cu efect sinergic;
d) contactul prealabil cu substanţa activă;
e) volum de distribuţie mare.
TESTUL 213 BD
Care analgezice acţionează prin influenţa asupra aprecierii subiectiv-emotive a durerii:
a) acidul acetilsalicilic; d) metadonă;
b) morfină; e) paracetamol.
c) indometacină;
TESTUL 214 AD
Preparatele ce stimulează receptorii alfa1- adrenergici determină:
a) vasoconstricţie; d) micşorarea microcirculaţiei;
b) ameliorarea microcirculaţiei; e) micşorarea presiunii arteriale.
c) vasodilataţie;
TESTUL 215 ABC
Determinaţi farmacodinamia cromoglicatului disodic:
a) inhibă degranularea mastocitelor; d) inhibă fosfodiesteraza;
b) blochează M-colinoreceptorii; e) stimulează beta-2-adrenoreceptorii.
c) inhibă influxul calciului în celulă;
TESTUL 216 ACD
Care din următoarele acţiuni intervin în efectul antianginos al blocantelor beta
adrenergice?
a) deprimarea inimii; c) protejarea faţă de efectele cardiostimulatorii
b) vasodilataţia coronariană; adrenergice;
d) scăderea consumului de oxigen al miocardului;
57
Release from Medtorrents.com

e) blocarea receptorilor beta2-adrenergici.


TESTUL 217 ACD
Numiţi particulartăţile diureticelor de ansă:
a) posedă acţiune puternică; d) diminuează reabsorbţia activă a sodiului;
b) măresc presiunea osmotică în tubi; e) are o durată mare de acţiune.
c) are acţiune de scurtă durată;
TESTUL 218 ABC
Care din următoarele efecte sunt valabile pentru saluretice?
a) cresc eliminarea urinară de sodiu; d) alcalinizează urina;
b) cresc eliminarea urinară de potasiu; e) tind să scadă volemia.
c) cresc eliminarea urinară de calciu;
TESTUL 219 BCE
Care din următoarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite atropinei ?
a) se metabolizează în cantităţi mari la nivelul ficatului;
b) proporţia eliminării renale creşte la administrarea i/v;
c) penetrează bine prin membrane şi bariere;
d) slab penetrează prin membrane şi bariere;
e) se metabolizează preponderent prin hidroxilare.
TESTUL 220 ACD
Care din următoarele antibiotice potenţează blocul neuromuscular produs de eter
sau tubocurarină?
a) neomicină; d) benzilpenicilină;
b) lincomicină; e) cloramfenicol.
c) streptomicină;
TESTUL 221 ACD
Selectaţi preparatele folosite în tratamentul şocului anafilactic:
a) epinefrină; d) prednisolon;
b) cimetidină; e) morfină.
c) difenhidramină;
TESTUL 222 ABC
Ce este caracteristic pentru eritromicină şi oleandomicină?
a) acţionează bacteriostatic;
b) acţionează asupra aceloraşi microorganisme ca şi benzilpenicilina plus rickettsiile şi chlamidiile;
c) rezistenţa microorganismelor la acţiunea preparatelor evoluează rapid;
d) acţionează bactericid;
e) rezistenţa microorganismelor la acţiunea preparatelor evoluează lent.
TESTUL 223 ABC
Indicaţi preparatele eficiente în nematodozele intestinale:
a) levamizol; d) niclosamid;
b) befeniu hidroxinaftoat; e) triclorofen.
c) mebendazol;

TESTUL 224 CD
Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate pentru acţiunea antiagregantă a acidului acetilsalicilic?
a) inhibă agregarea plachetară prin stimularea adenilatciclazei;
b) intensifică sinteza tromboxanului A2;
c) inhibă sinteza de tromboxanului A2;
d) inhibă ireversibil ciclooxigenaza;
e) inhibă fosfodiesteraza.
TESTUL 225 ACD
Menţionaţi indicaţiile pentru folosirea remediilor antifibrinolitice:
a) hemoragiile determinate de fibrinoliza mărită;
b) predispoziţie la tromboză;
c) ciroza hepatică;
d) supradozarea streptoliazei;
e) hemoragiile parenchimatoase.

58
Release from Medtorrents.com

TESTUL 226 ACD


Care sunt indicaţiile spironolactonei?
a) edem cerebral; d) hipertensiune arterială;
b) gută; e) hiperkaliemie.
c) ciroză hepatică;
TESTUL 227 AE
Selectaţi mecanismul de acţiune al substanţelor amare:
a) stimulează în mod reflex centrul foamei;
b) măresc apetitul ca rezultat al acţiunii directe asupra centrului foamei;
c) stimulează funcţia pancreasului;
d) diminuează eliminarea bilei;
e) intensifică secreţia sucului gastric ca răspuns la ingerarea hranei (faza reflexă a secreţiei
stomacului).
TESTUL 228 ACD
Enumeraţi caracteristicele clonidinei:
a) efectul hipotensiv este determinat de acţiunea alfa-adrenomimetică la nivel central;
b) efectul hipotensiv este determinat de acţiunea beta-adrenomimetică la nivel central;
c) acţionează 6-12 ore;
d) deprimă SNC;
e) stimulează SNC.
TESTUL 229 AC
Care din următoarele preparate glucocorticoide au un efect antiinflamator mai marcat?
a) betametazonă; d) hidrocortizon;
b) prednison; e) prednisolon.
c) dexametazonă;
TESTUL 230 BD
Numiţi efectele adverse ale tubocurarinei:
a) creşte tensiunea arterială; d) spasm bronşic;
b) scade tensiunea arterială; e) provoacă aritmii cardiace.
c) dureri musculare în perioada
postoperatorie;
TESTUL 231 ACD
Ce influenţă exercită tiamina (tiaminpirofosfatul) asupra proceselor metabolice?
a) stimulează decarboxilarea -cetoacizilor;
b) inhibă decarboxilarea -cetoacizilor;
c) reduce piruvatemia;
d) stimulează sinteza acetilcolinei;
e) măreşte piruvatemia.
TESTUL 232 ACD
Indicaţi preparatele hormonale ale lobului posterior al hipofizei:
a) vasopresină; d) pituitrină;
b) somatotropină; e) gonadotropină.
c) oxitocină;
TESTUL 233 AE
Care din următoarele caracteristici pot fi atribuite preparatelor astringente?
a) formează pelicule protectoare;
b) blochează nociceptorii;
c) posedă efect antiinflamator;
d) inhibă transmisia impulsului nervos;
e) micşorează permiabilitatea vasculară.
TESTUL 234 BD
Menţionaţi particularităţile acţiunii triamterenului:
a) contribuie la eliminarea ionilor de K+;
b) reţine ionii de K+;
c) manifestă acţiune diuretică sporită;
d) este antagonist neconcurent al aldosteronului;
e) reţine ionii de Na+ în organism.
59
Release from Medtorrents.com

TESTUL 235 ACD


Enumeraţi particularităţile oxidului de magneziu?
a) în doze mari posedă acţiune purgativă; c) acţionează timp îndelungat;
b) provoacă constipaţii; d) neutralizează sucul gastric;
e) acţionează momentan.
TESTUL 236 BD
Cum se modifică concentraţia ionilor liberi în cardiomiocite sub influenţa glicozidelor
cardiace?
a) se măreşte conţinutul ionilor de potasiu;
b) se micşorează conţinutul ionilor de potasiu;
c) se măreşte conţinutul ionilor de magneziu;
d) se măreşte conţinutul ionilor de calciu;
e) se micşorează conţinutul ionilor de calciu.
TESTUL 237 AE D
Simpatomimeticele beta-2-selective au următoarele avantaje în tratamentul astmului
bronşic faţă de cele neselective:
a) pot fi administrate, cu prudenţă, şi la bolnavii care asociază angina pectorală;
b) descongestionează mucoasa bronşică;
c) au efect relativ durabil;
d) sunt eficace atât în crizele de astm bronşic cât şi pentru profilaxia de durată a acestora;
e) nu provoacă tremor.
TESTUL 238 ACD
Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte pentru neostigmină?
a) are acţiuni muscarinice şi nicotinice;
b) acţionează prin stimularea receptorilor colinergici;
c) este indicată în hipotoniile sau atoniile postoperatorii gastrointestinale şi ale vezicii urinare;
d) este contraindicată la astmatici, în boala parkinson, în insuficienţa cardiacă;
e) are o bună biodisponibilitate după administrarea orală.

TESTUL 239 ABC


Care sunt avantajele hipnoticelor benzodiazepinice în comparaţie cu cele barbiturice?
a) posedă o limită de siguranţă mai mare;
b) nu cumulează;
c) influenţează mai puţin structura somnului;
d) sunt mai periculoase din punct de vedere al apariţiei dependenţei medicamentoase;
e) nu interacţionează cu alte substanţe ce au acţiune deprimantă asupra SNC.
TESTUL 240 ABE
Ce este caracteristic pentru administrarea sublinguală a nitroglicerinei?
a) instalarea rapidă a efectului; d) durata efectului 3-6 ore;
b) evită bariera hepatică; e) durata efectului 10-30 min.
c) este metabolizată lent în sânge;
TESTUL 241 AC
În tratamentul reacţiilor alergice cutanate la medicamente se utilizează:
a) antihistaminicele; d) antiinflamatoarele nesteroidiene;
b) epinefrina; e) atropina.
c) glucocorticoizii;
TESTUL 242 AC
Ce efecte pot apărea în utilizarea îndelungată a barbituricelor?
a) toleranţă; d) idiosincrazie;
b) dereglări extrapiramidale; e) tahifilaxie.
c) dependenţă medicamentoasă;
TESTUL 243 BD
Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte pentru clonidină?
a) stimulează receptorii beta2-adrenergici;
b) stimulează receptorii alfa2-adrenergici;
c) provoacă bradicardie;
d) poate produce sedare şi somnolenţă;
60
Release from Medtorrents.com

a) dezvoltarea
e) provoacă tahicardie.
rapidă a efectului; d) micşorarea conţinutului de oxigen în
b) intensificarea catabolismului; TESTUL 244 BD ţesuturi;
Glucocorticoizii
c) mărirea conţinutului
la administrare
de oxigen
sistemică
în ţesuturi;
trebuie consideraţi e) camicşorarea
medicamente
temperaturii
de corpului.
rezervă în astmul bronşic, deoarece: TESTUL 250
a) aupreparatele
Numiţi o eficacitate limitată;
vitaminice folosite în anemia pernicioasă:
b) pot produce fenomene de hipocorticismd)endogen;
a) cianocobalamină; tocoferol acetat;
c)
b) prezintă interacţiuni nedorite cu stimulantele
riboflavină; e) acidbeta-2-adrenergice;
folic.
d) riscul reacţiilor
c) acid nicotinic; adverse este mare;
e) prezintă interacţiuni nedorite cu teofelina. TESTUL 251
TESTUL 245 AE
Numiţi efectele tipice pentru remediile antiinflamatoare steroide:
Numiţi remediile hipotensive din grupa simpatoliticelor:
a) antiinflamator; d) imunodepresiv;
a)
b) guanetidină;
imunostimulator; d)
e) fentolamină;
colinomimetic.
b) propranolol;
c) desensibilizant; e) rezerpină.
c) sulfat de magneziu; TESTUL 252
Selectaţi caracteristicile acidului nalidixic: TESTUL 246 BD
Carea)purgative
spectrul se utilizează
larg de acţiune;în tratamentul intoxicaţiilor acute cu medicamente?
a)
b) ulei de ricin;
acţionează preponderent asupra bacteriilor d) gram-pozitive;
sulfat de sodiu;
b) sulfat de magneziu; e) izafenină.
c) acţionează preponderent asupra bacteriilor gram-negative;
c) fenolftaleină;
d) se absoarbe bine din tubul digestiv;
e) se absoarbe rău din tractul gastrointestinal.TESTUL 247 ACD
Care preparate inhibă contracţiile uterine?
TESTUL 253 BD
a) alcoolul etilic; d) indometacină;
Selectaţi indicaţiile de bază ale acidului
b) propranolol; e) folic:
furosemid.
a)
c) anemia hipocromă;
salbutamol; d) anemia macrocitară;
b) anemia megaloblastică; e) angina
TESTUL 248 pectorală.
CDE
c) anemia aplastică;
Indicaţi mecanismul de acţiune antifibrinolitică a acidului aminocapronic:
a) deprimă activitatea plasminei; TESTUL 254 AB
Preparatele hormonilor tiroidieni au următoarele
b) acţionează direct asupra fibrinei, stabilizând-o; acţiuni:
a) cresc frecvenţa contracţiilor miocardului;
c) inhibă proactivatorii plasminogenului; c) provoacă bradicardie;
b)
d) inhibă secreţia
acţionează de tirotropină
inhibitor hipofizară;
asupra diferitelor enzime proteolitice; d) produc hipotermie;
e) inhibă activatorii transformării plasminogenului (profibrinolizinei)e) producîncreştere în greutate.
plasmină.
TESTUL
TESTUL 249255 BD
Care
Pentrudin următoarele
liotironină estecaracteristici
caracteristic:farmacocinetice pot fi atribuite barbituricelor?
a) absorbţie redusă la administrare internă;
b) circulă în sânge legate cu proteinele;
c) se elimină lent din organism;
d) creşte activitatea enzimelor hepatice;
e) micşorează activitatea enzimelor hepatice.
TESTUL 256 AE
Selectaţi componentele mecanismului de acţiune al furosemidului:
a) inhibă procesele energetice în ansa c) micşorează secreţia ionilor de K+;
Henle; d) efect cardiostimulator;
b) măresc presiunea osmotică; e) inhibă glicoliza în nefron.
TESTUL 257 DE
Enumeraţi particularităţile principale ale atropinei în ulcer duodenal:
a) stimulează secreţia glandelor gastrice; d) relaxează pilorusul;
b) măreşte activitatea pepsinei; e) micşorează secreţia de acid clorhidric.
c) provoacă pilorospasm;
TESTUL 258 CDE
Propranololul poate provoca:
a) bronhodilataţie; d) insuficienţa cardiacă;
b) tahicardie; e) micşorarea microcirculaţiei.
c) bloc-atrioventricular;
TESTUL 259 BE
Care sunt particularităţile acţiunii izoprenalinei?
a) excită predominant beta-2-adrenoreceptorii;
b) excită în măsură egală beta-1 şi beta-2 adrenoreceptorii;

61
Release from Medtorrents.com

c) influenţează slab activitatea cardiacă;


d) după eficacitate în astmul bronşic depăşeşte salbutamolul;
e) provoacă tahicardie şi aritmii cardiace.
TESTUL 260 BDE
Ce este caracteristic pentru suxametoniu?
a) se administrează intern;
b) se injectează intravenos;
c) durata acţiunii este de 8 ore;
d) durata acţiunii este de 10–15 min;
e) provoacă dureri musculare postoperatorii.
TESTUL 261 AE
Indicaţi direcţiile predominante ale modificărilor substanţelor medicamentoase sub
acţiunea enzimelor microzomiale ale ficatului:
a) mărirea polarităţii;
b) micşorarea polarităţii;
c) creşterea activităţii farmacologice;
d) micşorarea hidrosolubilităţii;
e) mărirea hidrosolubilităţii.
TESTUL 262 ABC
Numiţi particularităţile anesteziei cu tiopental de sodiu:
a) anestezia se instalează peste 1–2 min după injectarea intravenoasă;
b) anestezia se instalează fără faza de excitaţie;
c) analgezie suficientă în faza chirurgicală a anesteziei;
d) analgezie insuficientă în faza chirurgicală a anesteziei;
e) durata anesteziei după administrarea unimomentană este de 1,5–2 ore.
TESTUL 263 ABE
Alfa- adrenoblocantele sunt indicate în:
a) feocromocitom; d) aritmii ventriculare;
b) hipertensiune arterială; e) boala Raynoud.
c) hipotensiune arterială;
TESTUL 264 BD
Căror mecanisme sunt atribuite bronhodilataţiei produsă de aminofilină?
a) stimularea beta-2-adrenergică;
b) blocarea unor receptori adenozinici;
c) antagonizarea factorul de agregare plachetară;
d) inhibarea fosfodiesterazei;
e) stimularea adenilaciclazei.
TESTUL 265 AE
Care din următoarele acţiuni contribuie la efectul antianginos al
nitroglicerinei?
a) vasodilataţia coronariană; d) acţiunea hipotensivă;
b) deprimarea inimii; e) micşorarea presarcinii.
c) scăderea automatismului nodului sinusal;
TESTUL 266 BE
Care din următoarele medicamente antiulceroase exercită acţiune gastroprotectoare?
a) cimetidină; d) propantelină;
b) săruri de bismut; e) sucralfat.
c) atropină;

TESTUL 267 BD
Cu ce scop se asociază hidroclorotiazida sau furosemidul cu spironolactona?
a) pentru a potenţa acţiunea kaliiuretică;
b) pentru a corecta dereglările echilibrului ionic;
c) pentru a diminua acţiunea diuretică;
d) pentru a intensifica acţiunea antihipertensivă;
e) pentru a corecta dereglările acido-bazice.
62
Release from Medtorrents.com

TESTUL 268 BE
Indicaţi mecanismul acţiunii antiagregante a dipiridamolului:
a) inhibă ciclooxigenaza şi formarea tromboxanului;
b) blochează fosfodiesteraza trombocitelor;
c) stimulează adenilatciclaza trombocitelor;
d) stimulează fosfodiesteraza trombocitelor;
e) creşte AMPc în trombocite.
TESTUL 269 ACD
Insulina are următoarele acţiuni:
a) favorizează sinteza de acizi graşi şi trigliceride;
b) reduce concentraţia de potasiu intracelular;
c) favorizează transportul glucozei prin membranele celulare;
d) inhibă gluconeogeneza din aminoacizi;
e) favorizează retenţia hidrosalină.
TESTUL 270 BE
Care antibiotice dereglează permeabilitatea membranei citoplasmatice ?
a) penicilinele; d) tetraciclinele;
b) polimixinele; e) antimicoticele.
c) cefalosporinele;
TESTUL 271 AD
Numiţi antiinflamatoarele steroidiene cu cel mai marcat efect mineralocorticoid:
a) hidrocortizon; d) cortizon;
b) prednison; e) beclometazonă.
c) dexametazonă;
TESTUL 272 ABC
Selectaţi caracteristicile cloramfenicolului:
a) are spectru larg de acţiune;
b) acţionează bacteriostatic;
c) rezistenţa microorganismelor la acţiunea preparatului evoluează lent;
d) acţionează bactericid;
e) rezistenţa microorganismelor la acţiunea preparatului evoluează rapid.
TESTUL 273 CD
Anticolinesterazicele exercită următoarele efecte:
a) stimulează sinteza acetilcolinei;
b) stimulează direct receptorii colinergici;
c) creşte tonusul muşchilor netezi ai tractului gastrointestinal;
d) inhibă hidroliza acetilcolinei;
e) inhibă sinteza acetilcolinei.
TESTUL 274 BD
Tioamidele antitiroidiene au următoarele efecte:
a) stimuleaza activitatea cardiacă; d) pot produce hiperplazia tiroidei;
b) favorizeaza creşterea secreţiei de TSH; e) produc exoftalmie.
c) cresc metabolismul bazal;
TESTUL 275 ACE
Care din următoarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite anticoagulantelor indirecte ?
a) se absorb din tubul digestiv;
b) se metabolizează lent;
c) se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice;
d) se elimină neschimbate prin urină în proporţie mare;
e) instalarea lentă a efectului se datorează unui proces de acumulare.
TESTUL 276 AE
Numiţi diureticele ce economisesc ionii de K +:
63
Release from Medtorrents.com

a) spironolactona; d) hidroclorotiazida;
b) acidul etacrinic; e) triamteren.
c) manitul;
TESTUL 277 BD
Selectaţi antibioticele ce inhibă sinteza acizilor nucleici?
a) ampicilina; d) rifampicina;
b) grizeofulvina; e) tetraciclina.
c) cloramfenicolul;
TESTUL 278 BD
Care din următoarele efecte farmacodinamice are nitroglicerina?
a) se absoarbe prin mucoasa bucală; d) relaxează vasele coronariene;
b) provoacă tahicardie; e) creşte necesitatea miocardului în oxigen.
c) relaxează venele;
TESTUL 279 ABC
Ce efecte apar la folosirea remediilor anticolinesterazice în doze terapeutice?
a) mioză şi scăderea tensiunii intraoculare;
b) creşterea tonusului muşchilor netezi ai organelor interne;
c) intensificarea secreţiei glandelor bronşice şi a celor digestive;
d) tahicardie şi creşterea tensiunii arteriale;
e) suprimarea transmisiei neuromusculare.
TESTUL 280 ACE
Datorită acţiunii inductoare enzimatice fenobarbitalul:
a) poate diminua eficacitatea unor medicamente;
b) poate creşte eficacitatea altor medicamente;
c) se metabolizează mai intens fenobarbitalul;
d) se metabolizează mai lent fenobarbitalul;
e) se reduce efectul propriu.
TESTUL 281 BD
Care afirmaţii sunt corecte pentru reacţiile adverse de tip alergic?
a) apar datorită unor particularităţi farmacocinetice;
b) nu depind de doză;
c) sunt caracteristice medicamentelor cu o toxicitate intrinsecă mare şi indice terapeutic mic;
d) sunt încrucişate pentru compuşii înrudiţi structural;
e) prezenţa lor este mare în condiţiile administrării medicamentelor pe cale orală.
TESTUL 282 ACD
Indicaţi particularităţile anesteziei cu ketamină:
a) anestezia survine peste 1–2 min după injectarea intravenoasă;
b) anestezia survine peste 10–15 min după injectarea intravenoasă;
c) analgezia se menţine timp de câteva ore după anestezie;
d) măreşte tensiunea arterială şi debitul cardiac în timpul anesteziei;
e) scade tensiunea arterială şi debitul cardiac în timpul anesteziei.
TESTUL 283 AB
Administrarea H1-antiasmaticelor poate provoca:
a) efect antivomitiv; d) efect antisecretor;
b) efect hipnotic; e) efect imunodepresiv.
c) efect antipsihotic;
TESTUL 284 AE
Cromoglicatul disodic este util în tratamentul astmului bronşic deoarece:
a) împiedică influxul calciului în celule;
b) provoacă stimularea adrenergică;
c) este un bronhodilatator musculotrop;
d) antagonizează acţiunea histaminei asupra bronhiilor;
e) împiedică degranularea mastocitelor.

64
Release from Medtorrents.com

TESTUL 285 BD
Care sunt particularităţile izoturonului?
a) micşorează tensiunea arterială; d) durată lungă de acţiune;
b) măreşte tensiunea arterială; e) durată scurtă de acţiune.
c) modifică contractilitatea inimii;
TESTUL 286 BC
Care din următoarele caracteristici corespund uleiului de ricin?
a) irită mucoasa gastrică;
b) irită mucoasa intestinului subţire;
c) acţionează la nivelul intestinului subţire;
d) este activat de sucul intestinal;
e) înmoaie bolul fecal prin mărirea sa în volum.
TESTUL 287 ABC
Furosemidul poate produce:
a) surditate; d) hiperkaliemie;
b) hipokaliemie; e) ginecomastie.
c) hipocloremie;
TESTUL 288 BD
Numiţi preparatele ce stimulează leucopoieza:
a) cianocobalamină; d) nucleinat de sodiu;
b) pentoxil; e) coamidă.
c) sulfat fieros;
TESTUL 289 ABC
Care din următoarele efecte adverse pot fi produse de glucocorticoizi?
a) creşterea tensiunii arteriale; d) hiperkaliemie;
b) creşterea presiunii intraoculare; e) ginecomastie.
c) stimularea sistemului nervos central;

TESTUL 290 AE
Selectaţi efectele cauzate de acţiunea H1-antihistaminicelor:
a) constricţia vaselor; d) micşorarea secreţiei gastrice;
b) spasmul bronhiilor; e) bronhodilataţie.
c) intensificarea secreţiei gastrice;
TESTUL 291 BD
Numiţi factorii principali care determină circulaţia îndelungată a sulfametoxipiridazinei şi
sulfadimetoxinei în organism:
a) absorbţia lentă din tubul digestiv;
b) gradul înalt de reabsorbţie renală;
c) absorbţia rapidă din tubul digestiv;
d) gradul înalt de fixare de proteinele sângelui;
e) nu trece prin membrana bazală a glomerulului.
TESTUL 292 BC
Care din următorii glucocorticoizi sunt activi atât în administrare sistemică, cât şi
locală?
a) beclometazonă; d) budesonidă;
b) prednison; e) hidrocortizon hemisuccinat.
c) prednisolon;
TESTUL 293 ACD
Numiţi proprietăţile principale ale heparinei:
a) acţionează in vivo şi in vitro;
b) efectul se instalează peste 18–24 ore şi durează câteva ore;
c) activează antitrombina III;
d) efectul se instalează practic imediat după injectare şi durează timp de 3–6 ore;
e) împiedică coagularea sângelui numai în vitro.
TESTUL 294 AE
Ce este caracteristic pentru manitol?
65
Release from Medtorrents.com

a) măreşte tensiunea osmotică în lumenul tubilor renali;


b) este antagonistul aldosteronului;
c) blochează sistemele enzimatice implicate în reabsorbţia ionilor de Na +;
d) contribuie la eliminarea ionilor de Na +;
e) se foloseşte ca remediu deshidratant
TESTUL 295 DE
Care sunt mecanismele acţiunii terapeutice a aprotininei în pancreatita acută?
a) deprimă secreţia sucului pancreatic;
b) faciliteaza excreţia sucului pancreatic în duoden;
c) stimulează activitatea enzimelor proteolitice în sânge;
d) inhibă enzimele proteolitice din sânge;
e) inhibă enzimele proteolitice din pancreas.
TESTUL 296 BCE
Digitalicele la nivelul celulelor miocardice provoacă:
a) creşterea influxului ionilor de Na+;
b) creşterea efluxului ionilor de K+;
c) creşterea influxului ionilor de Ca++;
d) creşterea influxului ionilor de Cl-;
e) micşorarea influxului ionilor Mg++.
TESTUL 297 BD
Determinaţi farmacodinamia expectorantelor reflectorii:
a) conţin grupele SH;
b) irită receptorii mucoasei gastrice;
c) desfac punţile proteice;
d) măresc secreţia glandelor bronşice;
e) se absorb în tubul digestiv şi se elimină prin glandele bronşice.
TESTUL 298 BD
Ce efecte apar la folosirea ganglioblocantelor?
a) creşterea tensiunii arteriale; d) scăderea tensiunii arteriale;
b) micşorarea secreţiei glandelor digestive; e) mioză.
c) intensificarea motilităţii tractului
gastrointestinal;
TESTUL 299 ACD
Ce particularităţi sunt caracteristice pentru fentanil?
a) este un analgezic mai puternic decât morfina;
b) cedează morfinei după activitatea analgezică;
c) are o durată mai mică de acţiune ca morfina;
d) manifestă acţiune inhibitoare mai pronunţată asupra centrelor respiratori;
e) are o durată de acţiune mai mare decât morfina.
TESTUL 300 ACE
Prin ce se caracterizează dependenţa medicamentoasă fizică?
a) abstinenţă;
b) tendinţă imperativă de administrare permanentă a substanţei medicamentoase;
c) este mai gravă ca cea psihică;
d) este mai puţin gravă ca cea psihică;
e) toleranţă.
TESTUL 301 ACE
Care vitaminoide au efect hepatoprotector?
a) inozitol; d) colină;
b) S–metilmetionină; e) acid lipoic.
c) acid pangamic;
TESTUL 302 ABC
Motilitatea intestinală este majorată de:
a) ulei de parafină; d) metionină;
b) metoclopramidă; e) cimetidină.
c) ulei de ricin;

66
Release from Medtorrents.com

TESTUL 303 CDE


Care din următoarele medicamente sunt mai eficiente în profilaxia unei tromboze
arteriale?
a) heparină; d) dipiridamol;
b) streptokinază; e) acid acetilsalicilic.
c) acenocumarol;
TESTUL 304 ABE
Care anestezice generale fac parte din lichide volatile?
a) eter dietilic; c) protoxid de azot;
b) halotan; d) ciclopropan;
e) enfluran
TESTUL 305 AD
Indicaţi ce remedii acţionează asupra alfa şi beta-receptorilor:
a) epinefrină; d) norepinefrină;
b) efedrină; e) salbutamol.
c) izoproterenol;
TESTUL 306 CD
Care sunt efectele cauzate de fenitoină?
a) antianginos; d) antiepileptic;
b) antihipertensiv; e) antipsihotic.
c) antiaritmic;
TESTUL 307 AE
Care dintre următoarele medicamente fac parte din N-colinoblocante ?
a) suxametoniu; d) norepinefrină;
b) izoprenalină; e) d-tubocurarină.
c) efedrină;
TESTUL 308 BD
Care din următoarele medicamente antianginoase pot provoca tahicardie ?
a) propranolol; d) nitroglicerină;
b) nifedipină; e) verapamil.
c) izosorbid dinitrat;
TESTUL 309 CD
Care din următoarele preparate sunt laxative de volum?
a) ulei de parafină; d) seminţe de in;
b) docusat sodic; e) metilceluloză.
c) preparate din frangulă;
TESTUL 310 BCE
Efectul antiaritmic al chinidinei este cauzat?
a) de creşterea influxului de kaliu;
b) micşorarea vitezei depolarizării sistolice (faza 0);
c) scăderea pantei depolarizării lente diastolice (faza IV);
d) creşte influxul de sodiu;
e) blochează influxul de sodiu.
TESTUL 311 BD
Care din preparatele enumerate fac parte din grupul colecistochineticelor?
a) sorbitol; d) magneziu sulfat;
b) acid dehidrocolic; e) săruri de bismut.
c) colenzim;
TESTUL 312 ABC
Căile de administrare a preparatelor nitroglicerinei sunt:
a) perorală; d) rectală;
b) intravenoasă; e) topică.
c) sublinguală;
TESTUL 313 BCE
La utilizarea căror remedii hipotensive mai frecvent se poate dezvolta
hipotensiunea ortostatică?
a) beta-adrenoblocantelor; d) alfa-adrenomimeticelor;
67
Release from Medtorrents.com

b) alfa-adrenoblocantelor; e) ganglioplegicelor.
c) diureticelor;
TESTUL 314 BCE
Care preparate se indică în hipotensiune arterială acută:
a) clonidină; d) izoprenalină;
b) dopamină; e) norepinefrină.
c) fenilefrină;
TESTUL 315 ABC
Eritromicina acţionează asupra:
a) cocilor gram-pozitivi; d) bacilului tuberculozei;
b) chlamidiilor; e) bacilului piocianic.
c) bacililor gram-negativi;
TESTUL 316 AD
Care medicamente sunt antagonişti ai analgezicilor opioide?
a) nalorfină; d) naloxonă;
b) efedrină; e) neostigmină.
c) amfetamină;
TESTUL 317 AD
Indicaţi mecanismele acţiunii antifibrinolitice a aprotininei:
a) inhibă activatorii transformării plasminogenului (profibrinolizinei) în plasmină (fibrinolizină);
b) posedă acţiune antiproteolitică şi deprimă activitatea plasminei;
c) acţionează direct asupra fibrinei, stabilizând-o;
d) inhibă proactivatorii transformării plasminogenului în plasmină;
e) acţionează direct asupra antitrombinei III.
TESTUL 318 ABC
Care afirmaţie este corectă pentru transportul activ ca una din modalităţile de penetrare a
membranelor?
a) se face cu consum de energie;
b) este îndreptată contra gradientului de concentraţie;
c) necesită un sistem de transport;
d) are loc numai pentru molecule mici şi hidrosolubile;
e) are loc numai pentru molecule liposolubile.
TESTUL 319 ADE
Care din următoarele preparate au acţiune antiflanulentă?
a) hidroxid de aluminiu; d) valeriană;
b) codeină; e) simeticonă.
c) festal;
TESTUL 320 ABC
Care din următoarele reacţii adverse apar frecvent la administrarea preparatelor antitumorale?
a) greaţă; d) febră;
b) vomă; e) şoc anafilactic.
c) constipaţie;
TESTUL 321 AE
Care din următoarele medicamente sunt analgezice neopioide cu acţiune centrală?
a) paracetamol; d) fenilbutazonă;
b) pentazocină; e) clonidină.
c) fenitoină;
TESTUL 322 CE
Care din următoarele acţiuni ale tonicardiacelor explică efectul cronotrop negativ?
a) diminuarea tonusului nervului vag;
b) creşterea volumului sistolic;
c) măreşte tonusul nervului vag;
d) micşorează volumul sistolic;
e) inhibă contractilitatea miocardului.
TESTUL 323 AE
Care din următoarele medicamente, ce acţionează în domeniul vegetativ, pot
realiza tahicardie?
a) ganglioplegicele; d) neurosimpatoliticele;
68
Release from Medtorrents.com

b) parasimpatomimeticele; e) stimulantele beta2- adrenergice.


c) blocantele beta-adrenergice;
TESTUL 324 AD
Care este mecanismul apariţiei constipaţiei provocate de morfină?
a) excitarea receptorilor opioizi din tubul digestiv;
b) excitarea directă a neuronilor centrului vomei;
c) excitarea hemoreceptorilor “zonei declanşatoare” a centrului vomei:
d) creşterea tonusului sfincterelor;
e) creşterea secreţiei.
TESTUL 325 AD
Astringentele organice sunt:
a) tanină; d) preparatele din plante;
b) acetat de plumb; e) nitrat de argint.
c) sulfat de cupru;
TESTUL 326 ABD
Care din următoarele afecţiuni sunt indicaţii pentru utilizarea glucocorticoizilor?
a) keratită herpetică; d) artrita reumatoidă;
b) status astmaticus; e) boala ulceroasă.
c) limfom malign;
TESTUL 327 BD
În care din următoarele situaţii nu este necesară monitorizarea concentraţiei
plasmatice?
a) în cazul administrării de medicamente cu indice terapeutic mic;
b) când forma farmaceutică impune probleme de biodisponibilitate;
c) când este favorizată acumularea prin deficit de epurare;
d) diapazon terapeutic mare;
e) diapazon terapeutic mic.

TESTUL 328 ABD


Care sunt caracteristicile glicozidelor cardiace din grupul digitalicelor?
a) cumularea în miocard; d) biotransformarea lentă;
b) sensibilitatea înaltă a miocardului; e) absorbţia slabă din tubul digestiv.
c) eliminarea rapidă;
TESTUL 329 BC
Relaxarea miometrului poate fi obţinută prin:
a) oxitocină; d) dinoproston;
b) salbutamol; e) dinoprost.
c) fenoferol;
TESTUL 330 BDE
Indicaţi preparatele eficiente împotriva tuberculozei:
a) eritromicină; d) izoniazidă;
b) rifampicină; e) streptomicină.
c) cefotaxim;
TESTUL 331 BD
Care din următoarele medicamente antianginoase pot provoca tahicardie?
a) propranolol; d) nitroglicerină;
b) nifedipină; e) verapamil.
c) izosorbid dinitrat;
TESTUL 332 ABD
Care sunt posibilele mecanismele de acţiune a bronhodilatatoarelor?
a) blochează M-colinoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
b) excită beta-2-adrenoreceptori muşchilor netezi ai bronhiilor;
c) excită M-colinoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
d) exercită o acţiune directă asupra muşchilor netezi ai bronhiilor;
e) măreşte activitatea adenilatciclazei.
69
Release from Medtorrents.com

TESTUL 333 ABE


Care sunt preparatele indicate în diabet zaharat tip II?
a) glibutid; d) prednisolon;
b) metforrnin; e) glibenclamidă.
c) glucagon;
TESTUL 334 CD
Care căi de administrare asigură pătrunderea substanţelor medicamentoase în sânge,
ocolind ficatul?
a) perorală; c) sublinguală;
b) duodenală; d) rectală;
e) prin sondă intragastral.

TESTUL 335 AE
Cimetidina poate determina următoarele reacţiile adverse:
a) inhibiţia enzimelor hepatice; d) tahicardie;
b) hipergastrinemie; e) ginecomastie.
c) hiperaciditate;
TESTUL 336 DE
Indicaţi preparatele sulfamidelor de durată lungă:
a) sulfatiazol; d) sulfametoxipiridazină;
b) sulfalen; e) sulfadimetoxină.
c) sulfacarbamidă;
TESTUL 337 ACD
Purgativele osmotice sunt:
a) magneziu sulfat;
b) uleiul de ricin;
c) docusat de sodiu;
d) natriu sulfat;
e) fenolftaleină

70
TESTUL 338 AE
Enumeraţi efectele sucralfatului:
a) leagă proteine la baza ulcerului;
b) are un efect bactericid asupra helicobacter pylori;
c) stimulează secreţia de gastrină;
d) inhibă secreţia gastrică;
e) stimulează producţia proprie de PGE2 la nivelul stomacului.
TESTUL 339 BE
Care din următoarele antiaritmice fac parte din grupa preparatelor cu acţiune asupra inervaţiei
cordului?
a) procainamida; d) fenitoina;
b) propranolol; e) atenolol.
c) chinidina;
TESTUL 340 BE
Mecanismele acţiunii antiagregantelor se explică prin inhibarea:
a) monoaminoxidazei; d) adenilatciclazei;
b) fosfodiesterazei; e) ciclooxigenazei.
c) lipooxigenazei;
TESTUL 341 CE
Alegeţi preparatele care pot fi utilizate pentru jugularea acceselor de angină:
a) nitrong; d) verapamil;
b) propranolol; e) validol.
c) nitroglicerină;
TESTUL 342 AD
Care din glucocorticoizi au efect antiinflamator cel mai marcat?
a) dexametazonă; d) betametazonă;
b) prednisolon; e) hidrocortizon.
c) cortizon;
TESTUL 343 AC
Preparatele androgenilor sunt:
a) testosteron; d) cortizon;
b) estradiol; e) etinilestradiol.
c) metiltestosteron;
TESTUL 344 DE
Care din următoarele medicamente sunt de preferat pentru jugularea acceselor uşoare de astm
bronşic?
a) cromoglicat disodic; d) salbutamol;
b) prednisolon; e) terbutalină.
c) ketotifen;
TESTUL 345 BDE
Care din următoarele substanţe pot fi utilizate ca antiepileptic?
a) paracetamol; d) carbamazepină;
b) diazepam; e) fenitoină.
c) morfină;
TESTUL 346 ABC
Care din următoarele caracteristici farmacocinetice sunt valabile pentru digitoxină?
a) se absorb bine din intestin;
b) se leagă într-o proporţie mare de proteinele plasmatice;
c) se elimină în principal prin metabolizare hepatică;
d) nu cumulează în organism;
e) epurarea se face preponderent sub formă neschimbată.
TESTUL 347 ACE
Care din efectele adverse, enumerate mai jos, sunt caracteristice pentru tia mazol?
a) alopeţie; d) dereglări ale conductibilităţii atrio-
b) tahicardie; ventriculare;
c) hipotiroidie la supradozare; e) anemie, leucopenie.
a) eter dietilic; TESTUL 348 CEd) protoxid de azot;
Care din următoarele asociaţii de antibiotice sunt recomandate?
b) tiopental sodic; e) ketamină
a) tetracicline + peniciline; d) peniciline + cloramfenicol;
c)
b) halotan; + cloramfenicol;
tetracicline e) aminoglicozide + cefalosporina.
c) aminoglicozide + peniciline; TESTUL 350 AD
Care din următoarele substanţe sunt anestezice locale din derivaţii acidului
paraaminobenzoic? TESTUL 349 BE
Care din următoarele anestezice generale sunt pentru administrarea intravenoasă?
a) procaină; d) tetracaină;
b) lidocaină; e) trimecaină.
c) bupivacaină;
TESTUL 351 ABCD
Numiţi preparatele utilizate în tratamentul pancreatitei croni ce şi enteritei:
a) panzinorm; d) pancreatină;
b) triferment; e) cimetidină.
c) bisacodil;

TESTUL 352 AD
Indicaţi preparatele cele mai eficiente în infecţia cu stafilococi penicilinazo-
rezistenţi:
a) vancomicină; d) cefalexină;
b) clindamicină; e) tetraciclină.
c) benzilpenicilină;
TESTUL 353 ACE
Care din penicilinele enumerate reprezintă un mijloc terapeutic de prima alegere în
terapia unor infecţii cu flora gram-negativă?
a) oxacilină; d) amoxicilină;
b) fenoximetilpenicilină; e) mezlocilină.
c) azlocilină;
TESTUL 354 ABE
Anticoncepţionale orale pot produce următoarele efecte adverse:
a) sângerări intermenstruale; d) dislipidemie;
b) creştere în greutate; e) tromboflebită.
c) hipotensiune;
TESTUL 355 CD
Care dintre următorii alcaloizi din secara cornută are proprietăţi antagoniste marcate
la nivelul receptorilor alfa-adrenergici (blocant alfa-adrenergic)?
a) metisergidă; d) dihidroergotamină;
b) ergotamină; e) ergometrină.
c) dihidroergotoxină;
TESTUL 356 ADE
Care din următoarele medicamente reprezintă α-adrenoblocante neselective?
a) propranolol; d) droperidol;
b) clorpromazină; e) fentolamină.
c) labetalol;
TESTUL 357 ACD
Care sunt efectele M-colinoblocantelor ce influenţează secreţia şi motilitatea
gastrică:
a) inhibă secreţia gastrică; d) inhibă secreţia de pepsină;
b) stimulează secreţia gastrică; e) constrictă pilorusul.
c) relaxează pilorusul;
TESTUL 358 BD
Care din următoarele medicamente sunt anticoagulante directe?
a) acenocumarol; d) nadroparină;
b) heparină; e) streptokinază.
c) citrat de sodiu;
TESTUL 359 BDE
Care preparate sunt hepatoprotectoare:
a) carbenoxolonă; d) ademetionină;
b) silimarină; e) acid lipoic.
c) sucralfat;
TESTUL 360 BD
Care sunt antagoniştii serotoninici folosiţi ca antivomitive?
a) metoclopramidă; d) tropisetron;
b) ondansetron; e) droperidol.
c) H1-receptorii;
TESTUL 361 AE
Care din următoarele chimioterapice fac parte din fluorchin olone?
a) ofloxacină; d) co-trimoxazol;
b) acid nalidixic; e) ciprofloxacină.
c) metronidozol;
TESTUL 362 CDE
Care dintre următoarele medicamente sunt utilizate în status epileptic:
a) etosuximidă; d) barbital sodic;
b) clorpromazină; e) fenitoină sodică.
c) diazepam;
TESTUL 363 BDE
Neurolepticele manifestă următoarele efecte:
a) antidepresiv; d) antipsihotic;
b) sedativ; e) antihipertensiv.
c) antiagregant;

TESTUL 364 AC
Prin ce se explică efectul analgezic al analgezicelor antipiretice – salicilaţilor şi derivaţilor
pirazolonului?
a) inhibarea sintezei prostaglandinelor în ţesuturile periferice şi, ca urmare, reducerea sensibilităţii
nociceptorilor;
b) dereglarea transmisiei impulsurilor la nivelul coarnelor posterioare ale măduvei spinării;
c) influenţa asupra componentului psihic al durerii şi evoluţiei lui;
d) blocada receptorilor opioizi;
e) blocada transmisiei la nivelul talamusului, sistemului limbic.
TESTUL 365 ADE
Care dintre următoarele adrenomimetice stimulează receptorii alfa-adrenergici?
a) etilefrină; d) clonidină;
b) dobutamină; e) fenilefrină.
c) izoprenalină;
TESTUL 366 BE
Diureticele osmotice sunt contraindicate în:
a) insuficienţă renală cronică; d) intoxicaţii acute;
b) insuficienţă cardiacă avansată; e) hipertensiune arterială.
c) edem pulmonar;
TESTUL 367 BCE
Evidenţiaţi preparatele cu acţiune antivomitivă:
a) apomorfină; d) uleiul de parafină;
b) metoclopramidă; e) difenhidramină.
c) tietilperazină;

TESTUL 368 BC
Care din următoarele diuretice sunt economisitoare de potasiu?
a) furosemid; d) hidroclortiazidă;
b) triamteren; e) acid etacrinic.
c) amilorid;
TESTUL 369 CD
Care din următoarele afirmaţii nu se referă la spironolactonă?
a) reduce eliminarea de natriu; d) micşorează eliminare de potasiu;
b) creşte tensiunea arterială; e) creşte eliminarea urinară de potasiu
c) creşte eliminarea urinară de sodiu;
TESTUL 370 DE
Numiţi indicaţiile preparatelor vitaminei K:
a) supradozarea anticoagulantelor directe; d) hemoragie parenchimatoasă;
b) artrită reumatoidă; e) supradozarea anticoagulantelor
c) angina pectorală; indirecte.
TESTUL 371 CE
Mecanismul de acţiune al morfinei constă în:
a) blocada receptorilor opioizi; d) stimulează eliberarea mediatorilor;
b) inhibă nociceptori; e) blochează eliberarea mediatorilor.
c) stimulează receptorii opioizi;
TESTUL 372 BD
Sulfamidele antibacteriene pot produce ca reacţii adverse:
a) colestază; d) sindrom Layela;
b) cristalurie; e) inhibă hemopoeza.
c) colită pseudomembranoasă;

TESTUL 373 ADE


Care preparate se folosesc pentru ameliorarea circulaţiei periferice?
a) fentolamină; d) pentoxifilină;
b) propranolol; e) acidul acetilsalicilic.
c) atenolol;
TESTUL 374 CD
Care din următoarele medicamente sunt efective în crizele minore de epilepsie?
a) fenobarbital; d) trimetadionă;
b) diazepam; e) fenitoină.
c) etosuximidă;
TESTUL 375 AD
Care sunt efectele M-colinoblocantelor din partea tubului digestiv ?
a) relaxarea muşchilor netezi; d) spasmul sfincterelor;
b) spasmul muşchilor netezi; e) hipersecreţia glandelor.
c) relaxarea sfincterelor;
TESTUL 376 CD
Indicaţi remediile hipotensive din grupa alfa1-adrenoblocantelor:
b) clonidină; e) propranolol;
c) terazosină; f) hidralazină.
d) prazosină;
TESTUL 377 CE
Alegeţi contraindicaţiile preparatelor hormonilor glandei tiro ide:
a) hipotensiune arterială; d) mixedem;
b) hipotiroidie; e) aritmii cardiace.
c) hipertensiune arterială;
TESTUL 378 BDE
Care din următoarele diuretice sunt active la nivelul tubilor distali?
a) furosemid; d) spironolactonă;
b) hidroclorotiazidă; e) clortalidon.
c) acetazolamidă;
TESTUL 379 CE
Care din următoarele mecanisme sunt responsabile de acţiunea bactericidă a antibioticelor?
a) inhibă sinteza bazelor purinice;
b) inhibă sinteza proteinelor;
c) dereglează permeabilitatea membranei citoplasmatice;
d) inhibă sinteza acizilor nucleici;
e) inhibă sinteza peretelui celular.
TESTUL 380 ACD
Care din următoarele antihipertensive pot provoca tahicardia reflectorie?
a) hidralazină; d) nifedipină;
b) propranolol; e) atenolol.
c) hidroclorotiazidă;
TESTUL 381 CE
Morfina stimulează următoarele centre din SNC:
a) tusei; d) termoreglator;
b) respirator; e) nervul optic.
c) nervul vag;
TESTUL 382 BC
Care din următoarele medicamente sunt analgezice opioide agonişti-antagonişti?
a) fentanil; d) codeină;
b) butorfanol; e) trimeperidină.
c) pentazocina;
TESTUL 383 ACD
Clorpromazina poate produce următoarele reacţii adverse:
a) hipofuncţie sexuală; d) hipotensiune arterială;
b) hipertermie; e) vomă.
c) tulburări extrapiramidale;
TESTUL 384 BDE
Aminofilina poate determina următoarele efecte:
a) antiaritmic; d) diuretic;
b) cardiostimulator; e) bronhodilatator.
c) hipertensiv;
TESTUL 385 ABD
Hipotensiunea ortostatică poate fi produsă de următoarele medicamente
antihipertensive:
a) ganglioplegice; d) α-adrenoblocante;
b) arteriodilatatoare; e) diuretice.
c) β-adrenoblocante;
TESTUL 386 BE
Selectaţi preparatele vitaminelor cu acţiune antioxidantă:
a) riboflavină; d) acid folic;
b) tocoferol acetat; e) acid ascorbic.
c) menadionă;
TESTUL 387 CDE
Enumeraţi caracteristicile efedrinei:
a) α, -adrenomimetic cu acţiune directă;
b) acţiune electivă pe receptorii 2-adrenergici;
c) contribuie la eliberarea noradrenalinei;
d) efecte inotrop, cronotrop, dromotrop şi batmotrop pozitive;
e) creşte tonusul bronhiilor şi uterului.
TESTUL 388 BCE
Care dintre următoarele diuretice au acţiune cea mai intensă de eliminare a Na şi a apei:
a) aldosteron; d) spironolactonă;
b) hidroclortiazidă; e) acid etacrinic.
c) furosemid;
TESTUL 389 ABC
Care grupe de preparate de mai jos pot fi folosite ca hemostatice locale:
a) α, β-adrenomimeticele; d) antiagregantele;
b) antifibrinoliticele; e) preparatele vitaminei K.
c) astringentele;
TESTUL 390 B E
Prednisonul se caracterizează prin următoarele proprietăţi:
a) este mai activ ca dexametazonă;
b) are efect antiinflamator mai puternic ca cortizonul;
c) retenţie de sodiu şi apă mai marcată ca dexametazona;
d) are o durată mai mare de acţiune ca dexametazona;
e) are o durată mai mare ca cortizonul.
TESTUL 391 BD
Care dintre următoarele antihipertensive pot provoca bronhospasm?
a) tolazolină; d) propranolol;
b) guanetidină; e) clonidină.
c) prazosină;

TESTUL 392 BCD


Selectaţi spasmoliticele neurotrope:
a) papaverină; d) neostigmină;
b) atropină; e) drotaverină.
c) butilscopolamină;
TESTUL 393 ADE
Laxativele pot acţiona prin următoarele mecanisme:
a) stimularea motilităţii prin mecanism iritativ;
b) absorbţia apei şi mărirea lor în volum;
c) creşterea difuziunii şi secreţiei active a apei şi electroliţilor;
d) reţinerea apei în intestin prin forţe hidrofile sau osmotice;
e) înmuierea directă a scaunului.
TESTUL 394 DE
Care din următoarele diuretice pot cauza hiperkaliemie?
a) hidroclorotiazidă; d) spironolactonă;
b) furosemid; e) triamteren.
c) acetazolamidă;
TESTUL 395 ABC
Numiţi preparatele hormonale derivaţi steroidieni:
a) progesteron; d) tiroxină;
b) estronă; e) aldosteron.
c) testosteron;
TESTUL 396 BCE
Antihistaminicele H1 sunt preparate de elecţie în:
a) astm bronşic; d) şoc anafilactic;
b) urticărie; e) dermatite de contact.
c) vome postoperatorii;

S-ar putea să vă placă și