Sunteți pe pagina 1din 3
Dlui Alexandr Stoianoglo, Procurorul General Domnule Procuror General, La 17.02.2020 am depus la Procuratura Generald o cerere prin care am solicitat s fiu primit de Dvs in audienta, argumentandu-mi cererea prin necesitatea de a Va prezenta probe privind abuzurile comise de c&tre procurorii subalterni si a evita o eventual inducere in eroare de catre ultimii. Pana in momentul intocmirii acestei scrisori, nu am primit nici un raspuns (afirmativ sau negativ) la solicitarea mea, motiv pentru care am decis sa Va adresez aceasta scrisoare deschisa. Un alt argument al adresarii este reactia Procuraturii Generale la aparitiile mele publice in care am fost catalogat drept un inculpat si urmarit penal, pe care-1 asteptati cu probe in instanta si la procuratura. Nu as vrea sa fiu asteptat in zadar, deoarece nu sunteti un Procuror General independent si impartial. Regret s& constat, ci principalele eforturi ale Dvs, ocupand functia de Procuror General sunt indreptate spre consolidarea propriei imagini, prin discursuri publice populiste inspirate de comunicatori special contractati, dar fara a imbunatati activitatea procuraturii in ansamblu. Voi argumenta aceasta supozitie prin urmatoarele: - in dosarul, denumit generic ,,furtul miliardului”, ati inaintat repetat un demers privind aplicarea masurii preventive in privinta lui Vlad Plahotniuc, fard ins& a intreprinde masuri pentru a epuiza neclaritatile pentru Interpol privind anuntarea acestuia in cdutare. Or, era suficienté suplinirea capetelor de acuzare pentru care a fost anunfat in cautare Vlad Plahotniuc, deoarece noul mandat de arest nu presupune ca acesta va sta arestat 60 zile in cazul identificarii. De asemenea, nu pot intelege nici faptul c&: pe de o parte, Procurorul General afirm ci Vlad Plahotniuc este principalul beneficiar al furtului miliardului si instanta de judecata emite un nou mandat de arest, iar pe de alta parte, aplicarea sechestrului asupra bunurilor lui Vlad Plahotniuc este respinsa; - in dosarul privind expulzarea din Republica Moldova a profesorilor turci a fost trimisi in judecaté o singurd persoand, nefiind identificati organizatorii si instigatorii reali ai acestei fapte, precum gi nu au fost intreprinse masuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate familiilor profesorilor si imaginii tari, etc). Astfel, scuzele publice pe care vi le-ati asumat, pentru actiuni care nu va apartin, raman a fi populiste, formale si desprinse de realitate; - in dosarul, denumit generic ,,finantarea PSRM”, contrar tacticii de conexare a epizoadelor din alte dosare, investigatia merge pe calea disjungerii si separarii pe fapte distincte, ca in final si nu fie constatat nimic. In acest dosar pentru Procuratura nu sunt relevante inregistrarile ce apar in spatiul public la acest subiect, iar pentru reluarea investigatiilor sunt necesare denunturi. Or, in alte dosare au fost suficiente si scrisorile anonime pentru initierea investigatiilor. - in dosarele catalogate drept politice”, prin intermediul declaratiilor Dvs publice, ati adus atingere independentei atét a procurorilor de caz, cat si a judecdtorilor care examineaza respectivele dosare. in schimb evitafi sd faceti publice actiunile pe care le-ati intreprins in privinta procurorilor care s-ar face vinovati de pretinsele incalcari. De aceea, vin cu cateva intrebari retorice: ce actiuni vor fi intreprinse in privinta ex-procurorului Vitalie Sibov, care a reluat dosarul David Davitean sau in privinta procurorului Mircea Ciobanu, care a gestionat dosarul Olga Punga? - in cazul controalelor procuraturilor specializate — au fost identificate anumite probleme, dar in mare parte formale si irelevante. Mai mult, incalcarile in activitatea unei procuraturi specializate au fost suprapuse asupra imaginii ambelor institutii. Nici pana in prezent nu afi publicat rapoarte detaliate privind rezultatele controalelor efectuate atat la Procuratura Anticoruptie, cat si la PCCOCS. Analizand deschiderea Dvs fata de comunicarea publica, nu vreau sa cred ci expertii in comunicare care Va asist& si scriu discursuri emotionante ar fi aceleasi persoane, care au acordat consultanta fostilor si actualilor lideri politici. In caz contrar, developarea intentiilor reale va urma in scurt timp si acestea nu vor fi tocmai benefice pentru Procuratura. Reamintesc ca in perioada de aproximativ 3 luni (17.09.2019 - 09.12.2019), de c&tre Procuratura Anticoruptie au fost initiate mai multe investigafii de rezonanti social-sporita si anume: - dosarul coruperii a 14 deputati din PCRM, care s-au alipit la PDM; - dosarul finantarii PSRM si implicarii Presedintelui RM in aceste actiuni; - dosarele in privinta ex-liderului PDM V. Plahotniuc, ex-deputatului PDM C. Tutu, presedintelui si vicepregedintelui CSJ I. Dru si O. Sternioala, s.a. - dosarul interceptirilor ilegale ale membrilor societatii civile si ale opozitiei. - dosarul ce vizeazi activitatea 1.S. ,Metalferos”. jn schimb activitatea Procuraturii Generale in perioada ulterioara a fost dominati de principala realizare dosarele in privinta procurorilor anticoruptie, precum gi unele actiuni de PR de genul obfinerii unui mandat de arest repetat. De asemenea, contrar propriilor Dvs declaratii si indicafii privind incetarea retinerilor cu mascati si axarea pe combaterea coruptiei de nivel inalt, constat ci operatiunile cu participarea mascatilor (inclusiv retinerile) in privinfa unor functionari cercetafi pentru infractiuni si sume destul de mici, continua gi astizi. Dosarele de rezonanta sunt abandonate sau trecute in umbra, fara furnizarea public& a informatiilor, inclusiv, date statistice, ce ar evidentia volumul de lucru efectuat. in ceea ce priveste problematica cauzelor penale in privinta mea, tin s& specific urmatoarele. In primul rand, nu contest efectuarea investigatiilor, deoarece erau necesare pentru stabilirea tuturor circumstantelor faptelor descrise in acele scrisori anonime. Dar aceste investigatii urmau a fi efectuate in strict’ conformitate cu legea si cu respectarea principiului prezumfiei nevinovatiei. Or, nerespectarea acestor doud 2 conditii inseamna preluarea unor tactici abuzive si lipsa unor diferente substantiale in abordari, confirmand formalitatea declaratiilor Dvs. O intrebarea retorica in acest context ar fi: in ce consta diferenta? In al doilea rand, gravele acuzatii pe care mi le aduceti public, pretinse a fi bazate pe probe, vin in contradictie cu logica unor intrebari adresate mie de citre procurori, la audieri. Spre exemplu: ”"Dac& am fost privat de drepturi parintesti? Dac& am inc&lcat regulile circulatiei rutiere?” Aceste intrebari demonstreazi ci procurorii incearcd si mi sancfioneze macar pentru incdlcarea Regulamentului circulatiei rutiere?! jn al treilea rand, nu voi aborda in aceast& scrisoare problemele vizdnd falsificarea mijloacelor de prob& sau incalcarile de procedura admise in cadrul investigatiilor de acuzare a mea. Nu voi admite sa se creeze impresia de victimizare si nu voi recurge la ceea ce procurorii numesc ”tertipuri din partea apararii”. Sunt constient de faptul cf aveti parghii neconsumate de intimidare: retinerea repetat, efectuarea perchezifiilor repetate, tindnd cont de dosarele noi aparute unde figureazi procurori de la Procuratura Anticoruptie Mihail Ivanov, Vlad Bobrov, Roman Statnii, etc. Va asigur, indiferent ce conduit veti urma, eu nu voi renunfa la declarafii publice gi la confruntarea legala. Sunt surprins si aflu de potentiale dosare penale in privinja mea de la o persoana condamnat&, cum este Platon Veaceslav, care pare sa indeplineasca functia de purtitor de cuvant al Procuraturii. Cu atat mai mult, pornind de la declarafiile Dvs publice, se creeazi perceptia c in curdnd acesta se va afla la libertate. Nu vreau sd cred ca faptul dat s-ar datora relatiilor anterioare existente intre Dvs si Platon Veaceslav sau posibilitatilor finaciare de care dispune respectivul condamnat. in final, reiterez, primifi aceasti scrisoare ca o incercare de a continua comunicarea si de a prezenta opiniei publice un alt punct de vedere asupra activitatii Procuraturii. intru asigurarea independentei si impartialitatii procurorilor, deoarece ,executarea” mea publica i-a demoralizat, reducdndu-i la tacere. Am o vechime in functia de procuror care o depageste pe a Dvs, am activat in diverse perioade complicate pentru Procuratura si sunt constient de dificulttile prin care treceti. Desi am primit diverse etichet&ri din partea Dvs, 0 s& fac 0 recomandare, care vine din propria experienf - fineti cont de faptul cA datorité functiei de Procuror General multi subalteni ar putea si vi maguleascd, doar din aceste motive. Iar cind nu vefi mai fi in functie, tot ei sa denunte pretinse actiuni sau indicafii ilegale primite. Domnule Stoianoglo nu uitati nici o clip& c4 suntefi Procuror General si ar trebui mereu si demonstrati profesionalism, impartialitate si s4 actionafi legal, dar mu in conformitate cu dorintele de a servi publicul cu senzatii. Procuror-sef al Procuraturii Anticoruptie, suspendat V. Morari ZA 3