Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect de activitate

integrată
Propunător: Tiganesteanu Vanessa
Proiect de activitate integrată

Unitatea de învățământ: Școala Primara Politehnica

Grupa: Mijlocie
Tema anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema saptămânii: „În lumea minunată a poveștilor”
Tema zilei: “În lumea poveștilor”
Tipul activității: consolidare/verificare de cunoștințe
Forma de realizare: Activitate integrată (ADP, ALA1, ADE, ALA2)
Durata: O zi
Locul de desfășurare: Grădinița Politehnica
Propunător: Tiganesteanu Vanessa

~2~
SCOPUL ACTIVITĂȚII :
 Consolidarea și verificarea cunoștințelor referitoare la diferite povești învățate, formarea unor atitudini pozitive față de sine și
față de cei din jur ; consolidarea deprinderii de a formula propoziții;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să îmbine piesele de puzzle reconstituind imagini din poveşti cunoscute.
 să recunoască personaje din poveşti, titlul lor, pe baza unor imagini, ghicitori, replici folosite sau pe baza descrierii făcute de
educatoare;
 să ordoneze imaginile din poveste în ordinea desfăşurării evenimentelor;
 să descrie personaje din diferite povești;
 să lucreze cu acuratețe respectând sarcinle primite.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul, expunerea, conversaţia, problematizarea, „Cubul”,
Mijloace de învăţământ: cutia fermecată, ecusoane sugestive , scrisori– mesaje,flipchart, imagini ce sugerează secvenţe din
poveşti, buline, cub, imagini cu personaje, laptop, videoproiector, panou pentru proiectare.
Forma de organizare: pe grupuri, frontal, individual;

~3~
PROGRAMUL ZILEI

I. ADP  ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


• Întâlnirea de dimineaţă: Salutul
Prezenţa
Calendarul naturii
• Rutine: ,,Singurel îmi fac ordine la locul de muncă” – exersarea unor deprinderi utilitar-gospodăreşti;

• Tranziţii : ,,Bat din palme: clap, clap, clap,


Din picioare: trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim,
Și la centre noi pornim.”
„Noi suntem piticii” – cântec
„Exerciții de înviorare”

II. ALA / SECTOARE  ACTIVITĂŢI LIBER ALESE


• Joc de masă: ,,Lumea poveștilor” - puzzle
• Artă: „Coșulețul cu bucate pentru bunica” - modelaj
• Construcții: ,,Căsuţa din poveste”

III. ADE  ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


• Activitate integrată: „ În lumea poveştilor” : DLC +DEC
DLC ( Domeniu Limbă şi Comunicare) – Educarea limbajului - ,,În lumea poveştilor” - joc didactic
DEC (Domeniul Estetic şi Creativ) – Educaţie plastică – ,,<<Personaje>> din povești” - pictură

IV. ALA2  ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE ŞI RECREATIVE:


• Vizionare prezentare PPT / Ridichea uriasa- dramatizare

~4~
Bibliografie

● Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.I


● Hobjilă Angelica, Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului, Editura Institutul European, Iaşi, 2008;
● Ghid pentru proiecte tematice. Activități integrate pentru preșcolari,Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2008
● Revista Învăţământului Preşcolar nr. 1-2/2010

~5~
SCENARIUL ZILEI

Fiecare copil care va veni la grădiniță va primi câte un ecuson cu un personaj.


Ziua debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ, unde educatoare și copiii, așezați în semicerc, se salută.. Se va face
prezența, iar fiecare copil prezent va merge la panou și își va așeza fluturașul sub poză. Se completează Calendarul naturii. Se lucrează
pe panou: În ce anotimp suntem? Ce zi este astăzi? Cum este vremea?
Copiilor li se va prezenta surpriza zilei : un cufăr fermecat. Zâna Poveștilor , în drumul ei spre grădinița, a încurcat poveștile.
Ea este foarte supărată pentru că nu reușeste să le rearanjeze . Ea a adus copiilor cufărul fermecat în care se află poveștile încurcate , în
interiorul ei aflându-se și o scrisoare de la aceasta. Educatoare va citi scrisoarea de la Zâna Poveștilor ( în care se află instrucțiunile și
explicațiile necesare desfășurări activității) iar la sfârșitul zilei, dacă vor rezolva corect toate sarcinile primite, vor primi o recompensă.
Educatoarea va ruga copiii să șe așeze la Sectoare, în funcție de insigna care o au în piep. La sectorul ARTĂ vor trebui să
modeze coșuletul cu bunătăți pentru bunica. La sectorul COSTRUCȚII o să construiască cât mai multe castele și drumuri pe care să
circule oamenii de la un castel la celălalt, căsuțele oamenilor , și garduri. Nu în ultimul , la sectorul JOC DE MASĂ vor trebui să
resolve diferite jocuri puzzle cu scene din povești.Prima grupă va modela coșul cu bunătăți pentru bunica, a doua grupă va construi un
regat , iar a treia grupă va rezolva puzzle-ul incurcat.
Tot pe echipe se vor grupa și la desfășurarea jocului „În lumea poveștilor ” . Pe tot parcursul activității copiii vor încerca să
rezolve diferitele sarcini pentru a o ajuta pe Zâna Poveștilor: vor răspunde la ghicitori, vor rezolva sarcinile de pe cubul magic, vor
ordona imaginile din diferite povești, vor picta, iar la finalul zilei aceștia vor asculta o poveste și vor desfășura jocul „Ridichea uriașă”.

~6~
Evenimentul Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
didactic
Metode si Mijloace Forme de
Metode și
procedee didactice organiza-
re Indicatori
I.Moment -asigurarea unui climat favorabil pentru buna desfășurare
a lecției;
Organizatoric
-pregătirea materialului didactic;
II. Captarea Li se va prezenta copiilor surpriza zilei , și anume Expunerea Cutia Frontal
Cufărul Magic de la Zâna Poveștilor. Cufărul magic va fi fermecată
atenției Conversația
adus de către un copil. Ea este foarte supărată pentru că a
încurcat poveștile. În interiorul cufărului se află diferite
material și scrisori.
III. Anunțarea Deoarece Zâna Poveștilor nu se descurcă singură, vă Expunerea Frontal
roagă pe voi să o ajutați să descurce poveștile. Atfel că,
temei și a Explicația
astăzi vom pătrunde în minunata lume a poveștilor printr-
obiectivelor un joc numit. „În lumea poveștilor” pentru a o ajuta. Se va
citi prima scrisoare din cufăr (ANEXA 2) unde se află Conversația
toate indicațiile
IV. Dirijarea Îi anunț că vom desfășura jocul didactic „În lumea Scrisoarea Frontal
poveștilor”. Se vor explica regulile jocului : fiecare copil
învățării Explicaţia
care ghicește personajul și povestea va fi aplaudat de
colegi și va primi o bulină roșie pentru echipa sa. La
fârșitul jocului, dacă au răspuns la toate ghicitorile vor
putea deschide următorul plic în care se află ce-a de-a Flipchart-ul
doua sarcină.
JOCUL DE PROBĂ. Această probă se desfăşoară cu Problemati-
întrega grupă de copii. Se va deschide plicul iar un copil zarea
ales va urma instrucțiunile Zânei , executând jocul de
probă.
DESFĂȘURAREA JOCULUI PROPRIU-ZIS
~7~
PLICUL NUMǍRUL 1
,,Atent dacǎ vei fi,personajul vei ghici !’’–prezentarea
unor ghicitori despre personaje cunoscute :
,,Personajul să-l ghiceşti
e din carte cu poveşti ! ‘’ Individua
« Pe mama capră o ascult l
Uşa eu nu o deschid,
Ghiciţi, oare, cine sunt ? »
(iedul cel mic-Capra cu trei iezi)
Eplicația
Când miros de peşte mi-a venit
Chestionare orală
Eu moartă-n drum m-am prefăcut.
Ghiciţi, cine sunt?
(vulpea-Ursul păcălit de vulpe)
« Zglobie şi drăgălaşă,
La bunica a plecat,
Dar când a ajuns în pădure
De sfatul mamei a uitat. » Ghicitori
(Scufiţa Roşie din Scufiţa Roşie ).
Jocul didactic
„Eu am sfătuit ieduții
Să fie cuminți micuții
Căci lupul vrea să-i păcălească,
În casă să îl primească.”
(Capra – Capra cu 3 Iezi) Frontal

.”Cucuriguuu, moş credul


Vino repede în drum
Aşterne pătură nouă Exercițiul
Iată, galbeni ți-am adus
Şi găini să-ți facă ouă
Eşti bogat cum alții nu-s.”
(Cocoșul- Punguța cu doi bani)
PLICUL NUMǍRUL 2
Zâna poveștilor a trimis un cub cu imagini din poveşti.

~8~
Pe fiecare faţă a lui este o imagine dintr-o poveste Explicația Chestionare orală
cunoscută de copii.
-ei trebuie să ascultate cu atenţie sarcinile pentru a nu
greşi!
-vor rostogoli cubul şi vor recunoaște povestea! Ghicitori;
Se continuă jocul până se epuizează toate feţele cubului.
„Punguţa cu doi bani”
-Ce poveste reprezintă imaginea?
-Care este personajul principal(cel mai important)?
Exercițiul Evaluare orală
„Capra cu trei iezi”
-Ce poveste reprezintă imaginea? Individua
-Care sunt personajele din poves-te? l
-Cântaţi cântecul caprei! „Cubul”

„Ursul păcălit de vulpe”


- Ce poveste reprezintă imaginea?
-Cum l-a păcălit vulpea pe urs? Problematizar
ea
„Ridichea Uriașă” Aplauze
- Ce poveste reprezintă imaginea?
-Despre ce este vorba în poveste?

„Scufiţa roşie”
-Ce poveste reprezintă imaginea? Exercițiul Chestionare orală
-Cine a salvat-o pe Scufița Roşie?
„Cub”
„Fata babei și fata moșneagului”
-Ce poveste reprezintă imaginea?
-Care dintre cele două era fata bună? „Cubul

Individua
l

V. Obținerea COMPLICAREA JOCULUI Plic cu

~9~
performanței PLICUL NR .3 Explicația sarcini
Complicarea jocului : Demonstrația
Poveștile s-au încurcat. Ordonați imaginile astfel încât să
reconstituiți povestea în ordine. Exercițiul Secvențe Pe echipe
Se va lucra pe echipe. Fiecare echipă va ordona o poveste din povești
cunoscută, va denumi povestea și va spune ce a învățat
din ea. (RIdichea Uriasa,
PLICUL NUMǍRUL 4
Am ajuns la ultima încercare; educatoarea citește cerința
VI.Asigurarea Plic cu
din mesajele aduse de Zâna poveștilor.
renției și a ”Voi puteți să mai lucrați, Explicația sarcină Individual
Lucruri frumoase să realizați
feed-back-ului Individuală
Dar pentru a nu greși
Răbdători și-atenți veți fi;
La măsuțe ne-așezăm
Scrisoare
Și cu spor noi să lucrăm.”
Copiii rămân la măsuțe unde vor picta liber ( O grupă va
picta ridichea din „Ridichea Uriasă”, alta va picta „Coșul
cu bunătăți pentru bunica din „Scufița roșie” , iar ultima
grupă va picta peștele dorit de către urs din „Ursul păcălit Versurile Individual
de vulpe”)
TRANZIŢIE: „Noi suntem piticii”
-se execută împreună cu copiii exerciții de încălzire a Fișe
mușchilor mici ai mâinii: spre ex:
Acuarele
,,Degetele răsfirăm/ Şi apoi le adunăm
Ploaia bate uşor în geam/ Iar noi cântăm la pian.
Degetele-mi sunt petale/ Se deschid ca şi o floare.”
Exercițiul pensule
În timp ce copiii lucrează, se urmarește activitatea
fiecăruia oferind indicații și ajutor celor care întâmpină
greutăți. Se demonstreaza copiilor modul de lucru ,
acestând începând să lucreze pe un fond muzical.
VII. Evaluarea - Lucrările vor fi expuse la colţul tematic; câtiva copii Turul Galeriei aplauze Individual
activității vizitează expoziţia și apreciază cea mai bună lucrare
punând în dreptul lucrării preferate o inimioară drept
Convorbirea Frontal
~ 10 ~
recompensă și vor explica de ce le place lucrarea
respectivă. Se vor așeza la măsute unde vor primi
recompense pentru că au rezolvat corect toate sarcinile.

VIII. Tranziție: Exerciții de înviorare Conversația Prezentare Frontal


Încheierea Astăzi aţi fost foarte atenţi şi aţi lucrat corect de aceea PPT
am pregătit pentru voi o poveste iar pentru a-i
activității
demonstra Zânei că vouă vă plac intr-adevăr poveștile
propun să ne jucăm ”Ridichea uriașă” Explicația
Copiii vor fi așezați în semicerc pe scăunele și vor asculta Evaluare orală
povestea ,,Ridichea Uriașă” după care se explică regulile
Costumații
de joc: un copil va fi ridiche. Pe rând vin personajele
poveştii ca să scoată ridichea din pământ. Jocul
Un copil numit de educatoare va fi moşul. Moşul
trage, dar nu poate scoate ridichea. Își alege un copil care
să fie baba şi îl cheamă. Se înlănţuie şi trag amândoi.
Baba cheamă nepoata, nepoata cheamă căţelul, căţelul pe
pisică, pisica pe şoricelul Chiţ. În final trebuie să
reuşească să scoată ridichea.

~ 11 ~
Anexa 1.

“Dragi copii,

Numele meu este Zâna Poveștilor și sunt convinsă că voi mă cunoaşteţi foarte bine.
Pentru că am auzit că voi sunteţi copii foarte cuminţi şi, mai ales că ştiţi foarte multe
lucruri despre poveşti, vreau să vă cer ajutorul.În drum spre grădiniță am amestecat
poveștile și nu mai știu să le aranjez la loc. Aș dori ca voi să mă ajutați. Voi va trebui să
modelați, să rezolvați jocuri puzzle, să construiți, să ghiciți personajele, să vă dați seama
despre ce povești este vorba, să indentificați poveștile de pe cubul magic, să ordonați
imaginile din povești, să colorați frumos iar la final veți asculta și o poveste.

Dimineață când ați venit la grădiniță ați primit fiecare câte o insignă .Pentru
început doresc ca voi să vă așezați la Sectoare în funcție de acea insignă.La sectorul
ARTĂ va trebui să modelați coșuletul cu bunătăți pentru bunica. La sectorul
COSTRUCȚII o să verific dacă puteți să construiți un regat. Pentru aceasta va trebui să
construiți cât mai multe castele și drumuri pe care să circule oamenii de la un castel la
celălalt. De asemenea va mai trebui să construiți căsuțele oamenilor , și garduri,. Nu în
ultimul rând , la sectorul JOC DE MASĂ v-am pregătit câteva jocuri puzzle cu scene
din povești iar voi va trebui să vă dați seama la final din ce poveste face parte fiecare.

Sunt sigură că vǎ veți descurca!

Spor la treabă!

Cu dragoste, Zâna poveștilor”

~ 12 ~
ANEXA 2

“Dragi copii,
,,Vǎ anunț cu bucurie
Cǎ astǎzi vom face o cǎlǎtorie
Fǎrǎ mașini şi avioane
Fără autobuze şi autocare,
Vom călători cu mare zor
În lumea minunată a poveştilor.
Aici ne vom distra,ne vom juca
Dar sigur vom şi învăţa.”
Am pregătit pentru voi câteva ghicitori. Eu nu am știut să răspund la ele, dar sunt
sigură că voi mă veți ajuta să găsesc răspunsul corect.
,,Atent dacǎ vei fi,personajul vei ghici !’’
„Eu sunt fetiţă
Şi am scufiţă « Zglobie şi drăgălaşă,
Şi la bunica La bunica a plecat,
Dar când a ajuns în pădure
M-a trimis mămica
De sfatul mamei a uitat. »
Să-i duc mâncare (Scufiţa Roşie din Scufiţa Roşie ).
În coşul mare…”
„Eu am sfătuit ieduții
Să fie cuminți micuții
« Pe mama capră o ascult
Căci lupul vrea să-i păcălească,
Uşa eu nu o deschid,
În casă să îl primească.”
Ghiciţi, oare, cine sunt ? »
(Capra – Capra cu 3 Iezi)
(iedul cel mic-Capra cu trei iezi)
.”Cucuriguuu, moş credul
Vino repede în drum
Aşterne pătură nouă
Când miros de peşte mi-a venit
Iată, galbeni ți-am adus
Eu moartă-n drum m-am prefăcut.
Şi găini să-ți facă ouă
Ghiciţi, cine sunt?
Eşti bogat cum alții nu-s.”
(vulpea-Ursul păcălit de vulpe)
(Cocoșul- Punguța cu doi bani)

~ 13 ~
PLICUL NR. 2
V-am trimis un cub fermecat cu imagini din poveștile voastre preferate.Puteți ghici despre ce
povești este vorba ?
Pe fiecare faţa a lui este o imagine dintr-o poveste cunoscută de voi.
Voi trebuie să ascultaţi cu atenţie sarcinile pentru a nu greşi!
Veţi rostogoli cubul şi veţi recunoaste povestea!
„Punguţa cu doi bani”
-Ce poveste reprezintă imaginea?
-Care este personajul principal(cel mai important)?
„Capra cu trei iezi”
-Ce poveste reprezintă imaginea?
-Care sunt personajele din poves-te?
-Cântaţi cântecul caprei!
„Ursul păcălit de vulpe”
- Ce poveste reprezintă imaginea?
-Cum l-a păcălit vulpea pe urs?
„Ridichea Uriașă”
- Ce poveste reprezintă imaginea?
-Despre ce este vorba în poveste?
„Scufiţa roşie”
-Ce poveste reprezintă imaginea?
-Cine a salvat-o pe Scufița Roşie?
„Fata babei și fata moșneagului”
-Ce poveste reprezintă imaginea?
-Care dintre cele două era fata bună? De ce?

PLICUL NR 3
Poveștile s-au încurcat. Ordonați imaginile astfel încât să reconstituiți povestea în ordine.
Se va lucra pe echipe. Fiecare echipă va ordona câte o poveste cunoscută., după care veți spune ce
ați învățat de la ele.
PLICUL NR. 4
”Voi puteți să mai lucrați,
Lucruri frumoase să realizați
Dar pentru a nu greși
Răbdători și-atenți veți fi;
La măsuțe ne-așezăm
Și cu spor noi să lucrăm.”

Ultima mea sarcină: vă întoarceţi la măsuţe, unde veţi picta.

~ 14 ~

S-ar putea să vă placă și