Sunteți pe pagina 1din 8

Recalibrare și consolidare albie râu Bălăneasa sector pod

S ENGINEERING DESIGN srl rutier loc. Pârscov – confluență râu Buzău, jud. Buzău
Faza: PT

CAIET DE SARCINI

GEOCONTAINERE

1/8
Recalibrare și consolidare albie râu Bălăneasa sector pod
S ENGINEERING DESIGN srl rutier loc. Pârscov – confluență râu Buzău, jud. Buzău
Faza: PT

CUPRINS
1. Prevederi generale...........................................................................................................................................3
2. Materiale utilizate.............................................................................................................................................3
3. Execuţia lucrărilor.............................................................................................................................................4
3.1. Lucrări pregătitoare..................................................................................................................................4
3.2. Execuţia săpăturii.....................................................................................................................................4
3.3. Realizarea geocontainerelor....................................................................................................................5
3.4. Punere în operă.......................................................................................................................................6
4. Controlul calităţii...............................................................................................................................................7
4.1. Cerinţele privind caracteristicile tehnice ale geotextilului........................................................................7
4.2. Cerinţele privind caracteristicile tehnice ale geocontainerului.................................................................7
4.3. Cerinţe privind certificarea.......................................................................................................................7
5. Recepţia lucrărilor...........................................................................................................................................7
5.1. Recepţia pe faze de execuţie...................................................................................................................7
5.2. Recepţia preliminară la terminarea lucrărilor...........................................................................................8
5.3. Recepţia finală.........................................................................................................................................8

2/8
Recalibrare și consolidare albie râu Bălăneasa sector pod
S ENGINEERING DESIGN srl rutier loc. Pârscov – confluență râu Buzău, jud. Buzău
Faza: PT

1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se referă la condiţiile tehnice generale care trebuie sa fie indeplinite la pregătirea şi
execuţia geocontainerelor.
Caietul de Sarcini cuprinde condiţii tehnice generale ale lucrărilor cât şi controlul de calitate şi criteriile de
recepţie a lucrărilor.
Contractorul trebuie să aibă în vedere măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru
respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Contractorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte laboratoare autorizate, efectuarea tuturor
încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Contractorul este obligat să ţină evidenţa la zi a probelor şi încercărilor acestor probe cerute prin prezentul caiet de
sarcini.
Contractorul este obligat să efectueze, la cererea Beneficiarului, verificări suplimentare faţă de prevederile
prezentului caiet de sarcini.
În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune întreruperea execuţiei
lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun pentru rectificările necesare.

2. MATERIALE UTILIZATE

Geocontainerele vor fi confecţionate din geotextil neţesut consolidat mecanic prin interţesere, stabilizat la
acţiunea radiaţiilor ultraviolete, rezistent la facorii de mediu şi abraziune, cu mare rezistenţă la impact.
Geocontainerele sunt obţinute prin împăturirea unei fâşii de geotextil în două şi coaserea pe părţile laterale.
Cusătura este efectuată cu şnur special de polipropilenă.
Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească geocontainerele sunt următoarele:
Soft Rock Soft Rock
Metodă Unitate de
Proprietate tip C tip E
testare* măsură
R601 R601
Geotextil
Materie primă - - Prolipropilenă (PP) albă
Masa pe unitate de suprafaţă EN ISO 9864 g/m2 600
Grosime EN ISO 9863-1 mm 5.0
Rezistenţa maximă la tracţiune, dm/pdm*** EN ISO 10319 kN/m ≥25,5/≥25.5***
Alungirea la forţa maximă, dm/pdm*** EN ISO 10319 % ≥50/≥30***
Rezistenţa maximă la tracţiune a şnurului EN ISO 10321 kN/m ≥ 25.5***
Rezistenţa la perforare statică EN ISO 12236 kN 6.8
Diametrul porilor O90 EN ISO 12956 mm 0.08

Permeabilitatea la apă EN ISO 11058


- VIH50- Index m/s 3.0x10-2
- Rata de curgere H50 l/sm2 30

3/8
Recalibrare și consolidare albie râu Bălăneasa sector pod
S ENGINEERING DESIGN srl rutier loc. Pârscov – confluență râu Buzău, jud. Buzău
Faza: PT

Rezistenţă la abraziune – valori reziduale


După testul de abraziune
- masa pe unitatea de suprafaţă RPG of BAW % ≥95
- grosime ≥95
- rezistenţa la tracţiune ≥85 /≥60
- diametrul porilor O90 ≤115
Rezistenţa la abraziune dinamică-geotextil
pozat pe pământ tip 3, la 1200Nm (piatră clasa RPG of BAW deteriorări fără deteriorări vizibile
III, TLG 1997)
Eficienţă ca filtru mecanic – cantitatea de
pământ trecută prin geotextil RPG of BAW g/34h/
BT1 g/ faza ≤50 / ≤10
BT2 finală test ≤60 / ≤10
BT3 ≤80 / ≤10
BT5 ≤100 / ≤10
Rezistenţa la factorii climatici / EN 12224 % ≥90/≥90
Rezistenţa remanentă la tracţiune dm/pdm***
Testat cu detector de metale - - da
Volum util - m3 0.5m3 1m3
*bazat pe, **dm=direcţia maşinii (direcţie longitudinală), pdm=perpendicular pe direcţia maşinii (direcţie
transversală),
***(x-s) = valoare medie – abatere standard

Fiecare transport de geocontainere va fi însoţit de:


- certificat de calitate
- certificat de conformitate
Geocontainerele vor fi umplute cu material local respectiv pământuri tip, nisip sau balast.

3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR

3.1. Lucrări pregătitoare


Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, constructorul va executa lucrările pregătitoare:
- semnalizarea zonei de lucru
- verificarea existenţei şi poziţiei eventualelor utilităţi în ampriză sau în vecinătatea acesteia, se vor lua
toate măsurile pentru executarea lucrărilor în siguranţă
- trasarea lucrărilor
- asigurarea scurgerii apei de pe amplasament
3.2. Execuţia săpăturii
Se va executa săpătura pentru realizarea pragului de fund la dimensiunile şi cotele din proiect.

4/8
Recalibrare și consolidare albie râu Bălăneasa sector pod
S ENGINEERING DESIGN srl rutier loc. Pârscov – confluență râu Buzău, jud. Buzău
Faza: PT

3.3. Realizarea geocontainerelor


Ambalarea, transportul şi depozitarea
Geocontainerele vor fi ambalate sub formă de baloţi. Baloţii vor fi împachetaţi în folie de protecţie care să prevină
deteriorarea geocontainerelor la încărcare/descărcare şi să le protejeze împotriva umidităţii şi murdăririi.
Transportul se face în auto cu TIR-uri.
Depozitarea baloţilor se poate face în incinte închise sau deschise. Se recomandă ca stivuirea baloţilor să se
facă pe o platformă fără denivelări, având asigurată scurgerea corespunzătoare a apei. Dacă depozitarea se
face într-o incintă deschisă, pe perioade mai lungi de timp, se recomandă ca baloţii să fie acoperiţi cu o prelată
suplimentară ca baloţii să fie acoperiţi cu o prelată suplimentară sau folie de material plastic, ancorată
corespunzător astfel încât să nu fie suflată de vânt.
Dacă în urma descărcării se constată deteriorarea foliei de protecţie a baloţilor, se recomandă peticirea cu o altă
bucată de folie lipită cu bandă adezivă.
Se recomandă să nu fie stivuiţi mai mult de 3 baloţi unul deasupra celuilalt.
În zona de depozitare nu este permis fumatul şi lucrul cu foc deschis.
Operaţiuni de umplere, coasere, manevrare
Se recomandă ca operaţiunile de umplere şi coasere să fie făcute într-un spaţiu pregătit anterior, care să
respecte următoarele cerinţe:
- să permită crearea unui depozit de material local (nisip/balast) din care să fie preluat materialul folosit la
umplere, amplasat la mică distanţă de loocul în care se efectuează umplerea
- să permită accesul şi manevrarea utilajelor şi dispozitivelor folosite la umplere
- să permită aşezarea geocontainerelor umplute sub forma unor şiruri paralele, care să faciliteze coaserea
rapidă la gură după terminarea operaţiunilor de umplere şi preluarea lor ullterioară cu utilajele în vederea
pozării la locul de punere în operă.
Se recomandă ca umperea să fie făcută pentru cantităţi de ordinul câtorva sute de geocontainere, apoi să se
treacă la coaserea acestora şi în paralel să se contunue operaţiunile de umplere.
Pentru umplere pot fi folosite, în funcţie de amploarea proiectului şi necesarul de geocontainere, două tehnologii:
- folosind o pâlnie (sau mai multe) de metal cu volum de minimum 1m 3 amplasată pe un cadru de metal
capabil să suporte sarcina, echipat la partea inferioară cu şine care să perimită deplasarea pe pământ
prin tractare cu utilaj, tehnologie aplicabilă pentru proiecte la care se folosesc sute sau mii de
geocontainere.
- folosind o instalaţie cu bandă rulantă pentru transportul nisipului de la depozit, semiautomatizată, care
are productivitatea necesară pentru proiectele la care se folosesc mii sau zeci de mii de geocontainere.
Pâlnia are o ”gură” de formă circulară, cu diametrul de cca.70cm, prevăzută cu o bordură, de care se prinde
geocontainerul, folosindu-se o centură metalică.
Pâlnia se încarcă cu ajutorul unui excavator şi trebuie prevăzută cu o clapetă acţionată maual, cu o pârghie, care
să permită descărcarea controlată de către un oprator a materialului de umputură în geocontainer.
Odată ce geocontainerul este umplut, pâlnia este trasă cu excavatorul, apoi se fixează şi se umple următorul
geocontainer şi tot aşa, astfel încât în final geocontainerele umplute sunt aliniate sub forma unor şiruri regulate.
Umplerea se poate face cu aproape orice material disponibil în albie sau în imprejurimi, de tipul nisip/balast, la
care să nu producă segregarea în momentul umplerii geocontainerului. Pe cât posibil se recomandă ca
materialul eventual excavat din albie să fie lăsat să se usuce înainte de a fi introdus în geocontainer.

5/8
Recalibrare și consolidare albie râu Bălăneasa sector pod
S ENGINEERING DESIGN srl rutier loc. Pârscov – confluență râu Buzău, jud. Buzău
Faza: PT

Gradul de umplere este de 80%, lucru care permite adaptarea corespunzătoare a geocontainerelor la geometria
stratului de pozare.
Şirurile paralele formate din geocontainerele umplute trebuie să aibă suficinet spaţiu între ele astfel încât echipa
de doi operatori care efectuează coaserea să se poată deplasa lejer de la un geocontainer la altul.
De asemenea, spaţiul dintre şiruri trebuie să fie suficient pentru preluarea de către un utilaj a geocontainerelor,
de la locul de umplere şi coasere şi deplasarea lor la locul care urmează să fie puse în operă.
Productivitatea la încărcare folosind o astfel de pâlnie este de cca 15-20 geocontainere pe oră, în condiţiile unui
flux tehnologic bine pus la punct.
Pentru proiectele de mare anvergură este recomandat să fie folosită varianta de umpelre cu instalaţie cu bandă
rulantă, cu două bunkere de umplere şi instalaţie hidraulică de prindere a geocontainereleor la gură, care are
productivitate mult mai mare, putând depăşi 100 geocontainere pe oră. O astefel de instalaţie este util de folosit
împreună cu o dragă aspirant-refulantă, care asigură volumul mare de nisip necesar unui asemenea ritm de
umpelre.
Coaserea geocontainerelor la gură, după umplere se face folosind maşini electrice portabile de cusut, echipate
cu fir din material plastic.
Se recomandă curăţarea atentă de nisip şi impurităţi, prin scuturare şi eventual periere, a zonei pe care urmează
să fie efectuată cusătura, poentru că impurităţile pot provoca funcţionarea defectuasă a maşinii de cusut sau
uzarea ei prematură.
Cusătura va fi efecuată numai de către operatori instruiţi în prealabil. Maşina de cusut va trebui să funcţioneze în
regimul ei normal de viteză, fără a fi forţată de operator. Se recomadă ataşarea la maşina de cusut a unei curele,
petrecute pe după umărul operatorului, astfel încât greutatea maşinii (cca 5-6kg) să fie parţial transferată
acestuia fără a-l incomoda la operaţiunea de coasere.
Înainte de începerea operaţiunilor de coasere trebuie efecuate probe, la începutul fiecărei zile de lucru.
Fiecare geocontainer va fi cusut de două ori după umplere, ca măsură de prevedere.
Pentru coasere va fi folosit numai firul special de material plastic, livrat pe mosoare, lubrifiat în timpul procesului
de fabricaţie.
Operatorul care execută coaserea trebuie să fie asistat de către un ajutor care să menţină gura sacului în poziţia
necesară efectuării cusăturii.
Productivitatea la coasere, cu o singură maşină de cusut manevrată de un operator bine instruit şi asistat, este
de cca 30-40de geocontainere pe oră.
Manevrarea geocontainerelor după umplere se face cu un utilaj prevăzut cu un dispozitiv de tip greifer.
Materialul din care sunt fabricate geocontainerele este extrem de rezistent, însă trebuie luate măsuri de precauţie
pentru a se evita deterioararea lor de către utilaje echipate cu dispozitive cere prezintă muchii ascuţite (cupe de
excavator sau încărcător frontal). Este interzisă cu desăvârşire manavrarea geocontainerelor direct cu cupa de
excavator sau încărcător frontal!
În funcţie de materialul granular folosit pentru umplere, este posibil ca geocontainerele să ajungă la mase de 1,5-
1,6tone. Trebuie avut în vedere ca utilajul folosit pentru manevrare să fie capabil să suporte şi să manevreze
astfel de sarcini în condiţii de siguranţă.

3.4. Punere în operă


Punerea în operă a geocontainerelor pline se face după realizarea săpăturii conform proiectului. Aşezarea
geocontainerelor se va face pe rânduri astfel încât să acopere cât mai uniform toată secţiunea prevăzută.

6/8
Recalibrare și consolidare albie râu Bălăneasa sector pod
S ENGINEERING DESIGN srl rutier loc. Pârscov – confluență râu Buzău, jud. Buzău
Faza: PT

4. CONTROLUL CALITĂŢII

4.1. Cerinţele privind caracteristicile tehnice ale geotextilului


- geotextilul trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice prevăzute în proiect.
- geotextilul trebuie să fie însoţit de certificat de conformitate

4.2. Cerinţele privind caracteristicile tehnice ale geocontainerului


- să fie rezistent la abrazuine (valori remanente)
- grosime ≥85%
- rezistenţă la tracţiune pe direcţia longitudinală ≥ 85%, iar pe direcţia transversală ≥ 60%
- diametrul porilor ≤115%
- Şnurul cu care se realizează coaserea geocontainerelor trebuie să fie din polipropilenă
- Rezistenţa la tracţiune a cusăturii efectuată în fabrici să fie de 30KN/m

4.3. Cerinţe privind certificarea


Materialele din care sunt confecţionate geocontainerele trebuie să fie marcate CE şi să aibă certificate de
conformitate.
Producătorul trebuie să fie certificat ISO9001 şi să facă dovada că fabricile /produsele sale sunt verificate periodc
de către un organism notificat independent
Cerinţe privind controlul calităţii /monitoring
Fiecare transport trebuie însoţit de un buletin de control al calităţii în timpul producţiei, pentru geotextilul din care
sunt fabricate geocontainerele.
Geotextilul trebuie testat pe linia de producţie cu detector de metale, pe întreaga sa lăţime, pentru eliminarea
capetelor de ace rupte rămase eventual în masa materialului după procesul de interţesere.
Producătorul furnizorul materialului trebuie să pună la dispoziţie un caiet de sarcini detaliat, redactat în limba
română, privind modalităţile de manevrare şi punere în operă a materialului.
Cerinţele privind ambalarea
Geocontainerele trebuie să fie ambalate sub formă de baloţi. Fiecare balot trebuie să fie ambalat într-o folie de
protecţie care are scopul de a proteja materialul împotriva eteriorării în timpul transportului, depozitării şi
maipulării.
Cerinţe privind durabilitatea
Rezistent cel puţin 25 ani în aplicaţii în care nu funcţionează ca strat de armare, în care este acoperit de un strat
de pământ natural având pH cuprins între 4 şi 9 şi o temperatură <25˚C.

5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

5.1. Recepţia pe faze de execuţie


Recepţia pe fază se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate şi
toate verificările sunt efectuate.

7/8
Recalibrare și consolidare albie râu Bălăneasa sector pod
S ENGINEERING DESIGN srl rutier loc. Pârscov – confluență râu Buzău, jud. Buzău
Faza: PT

Fazele determinante de execuţie supuse recepţiei sunt stabilite de Proiectant, prin Programul de Recepţii pe
Faze Determinante de Execuţie, care însoţeşte Detaliile de Execuţie.
Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi calităţile impuse de
proiect şi caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către organele de
control.
În urma acestei recepţii se încheie “Proces verbal de recepţie pe fază” în care sunt specificate remedierile care
sunt necesare, termenul de execuţie a acestora şi eventualele recomandări cu privire la modul de continuare a
lucrărilor. Prin acest proces verbal se autorizează trecerea la faza următoare de execuţie.
5.2. Recepţia preliminară la terminarea lucrărilor
Recepţia preliminară se face odată cu recepţia preliminară a întregii lucrări conform normelor legale în vigoare.
Comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile documentaţiei tehnice aprobate, faţă de
documentaţia de control şi procesele verbale de recepţie pe faze, întocmite în timpul execuţiei lucrărilor.
5.3. Recepţia finală
Recepţia finală se face după expirarea perioadei de verificare a comportării lucrării. Recepţia finală se va face
conform prescripţiilor legale în vigoare.

Întocmit Verificat
Ing. Doina Simescu Ing. Adrian Simescu

8/8