Sunteți pe pagina 1din 4

INFERENŢE MEDIATE CU PROPOZIŢII CATEGORICE (continuare3)

Cazul 1:
Un silogism eae-1 este valid?
Modul silogistic are următorul design:

MeP
SaM
SeP
Reprezentarea în diagramă Venn a premiselor MeP și SaM ale silogismului,

furnizează, fără intervenții grafice ulterioare, reprezentarea


grafică a concluziei: zona comună lui S și P este în întregime hașurată.
Modul silogistic eae-1 este, așadar, valid.

Cazul 2:
Un silogism iai-3 este valid?
Modul silogistic are următorul design:

MiP
MaS
SiP

Prima premisă a acestui mod silogistic (MiP) este particulară, adică propoziție de
existență, reprezentată Venn cu ajutorul marcajului X. Dacă începem reprezentarea
modului silogistic cu aceasta, vom avea de gestionat situarea ambiguă a termenului
(termenilor) comuni lui M și lui P, termeni care pot aparține exclusiv lui M și lui P sau
lui M, P și S. Am marcat această ambiguitate în reprezentarea Venn de mai jos prin
poziționarea (îndreptățită) lui x pe granița dintre S și M:

O astfel de ambiguitate nu folosește deloc verificării validității


silogismelor. Ea poate fi evitată dacă reprezentarea grafică a premiselor începe cu
premisa universală, premisă de non-existență. Este cazul reprezentării de mai jos,
când reprezentarea premiselor modului iai-3 furnizează, fără
alte intervenții grafice, reprezentarea concluziei (în zona comună lui S și P este
marcată existența cel puțin unui element).
Modul silogisitic iai-3 este, așadar, valid.
Dar, țineți minte, pentru evitarea ambiguităților, reprezentarea premiselor începe
cu reprezentarea universalei.

Cazul3:
Un silogism aii-2 este valid?
Modul silogistic are următorul design:

PaM
SiM
SiP

În cazul acestui mod silogistic, chiar începând cu reprezentarea grafică a premisei


universale, ambiguitatea poziționării marcajului de zonă nevidă X în zona termenilor
comuni lui S și M se păstrează:

Întrucât din reprezentarea grafică a premiselor nu este cu


necesitate reprezentată concluzia (X poate fi amplasat atât în zona comună exclusiv
termenilor S și M, caz în care concluzia nu ar fi reprezentată grafic, cât și în zona
comună celor trei termeni S, P și M, caz în care concluzia ar fi reprezentată grafic),
modul silogistic aii-2 nu este valid.

Cazul 4:
Un silogism eee-4 este valid?
Modul silogistic are următorul design:

PeM
MeS
SeP

Reprezentarea premiselor lui în diagramă Venn arată așa:

Reprezentarea premiselor nu furnizează reprezentarea


concluziei (zona de extensiune comună a termenilor S și P nu este decât parțial
hașurată).
Modul silogistic eee-4 nu este, așadar, valid.

Cazul5:
Un silogism eao-2 este valid?
Modul silogistic are următorul design:

PeM
SaM
SoP

Reprezentarea premiselor lui în diagramă Venn arată așa:


În această reprezentare, concluzia particulară a silogismului
cu premise universale nu este furnizată direct de reprezentarea premiselor. Se
observă însă că extensiunea termenului S are o singură zonă nehașurată. Dacă
termenul S este nevid, acea zonă trebuie marcată . Reprezentarea presupoziției
de extensiune nevidă furnizează, astfel, reprezentarea concluziei SoP a silogismului:

Modul silogistic eao-2 este, așadar, valid.

S-ar putea să vă placă și