Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI

SOCIALE al REPUBLICII MOLDOVA


DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SĂNĂTATE A
CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU
I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BUIUCANI
MD2051, mun. Chişinău, str. I.L. Caragiale 2, tel. 022 59-35-65, fax 022 74-19-16, е-mail:amtbuiucani@ms.md

Nr. 209 15.06.2020 Domnului Vitalie CĂLUGĂREANU,


Email: calugareanu_v@yahoo.com
IMSP AMT Buiucani, a examinat solicitarea Dvs de informații în scop jurnalistic,
conținută în scrisoarea din 01.06.2020, și în acest sens Vă comunică următoarele.
Administrația și colectivul de muncă al IMSP AMT Buiucani, își exprimă profunda
îngrijorarea vizavi de recentele postări făcute de unii lideri politici și de opinie, preluate de mai
multe portaluri de știri, prin care se răspândesc, fără scrupule, informații defăimătoare la adresa
instituțiilor medico-sanitare publice din domeniul medicinii primare și care vizează inclusiv
IMSP AMT Buiucani.
Din capul locului, vrem să accentuăm că comentariile și interpretările pozelor acestor măști
fotografiate, sunt totalmente desprinse de realitate și intenționat distorsionate. Regretăm mult
tentativele de a transforma în instrument politic și a specula pe seama opiniei publice, subiectul
COVID-19 și lupta sistemului medical, inclusiv a IMSP AMT Buiucani cu acest flagel, cu atît
mai mult în condițiile răspândirii unor falsuri, atît de evidente pentru lucrătorii medicali ai
instituției noastre, după care se ascund autorii postărilor date în dorința de ai „ajuta”.
Considerăm oportun a Vă informa că în cadrul IMSP AMT Buiucani, pe perioada
pandemiei COVID-19, în strictă conformitate cu ordinele MSMPS și recomandările și
standardele OMS, au fost aprobate și aplicate cu succes instrucțiuni, Proceduri operaționale, care
reglementează detaliat conduita igienică, sanitar-epidemică a lucrătorilor medicali, inclusiv
tipurile de echipament de protecție măști, modul și consecutivitatea utilizării acestora. Personalul
a fost instruit și dotat, în conformitate cu aceste acte normative.
Măștile fotografiate, nu sunt „șervețele” improvizate de medici, ci sunt măști de protecție
din bumbac, destinate pacienților/vizitatorilor, fabricate de compania de compania AICOM SRL,
or. Cimișlia, în conformitate cu Standardul european EN 149:2001+A1, privind aparatele de
protecție respiratorie și Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele de protecție
individuale. În pozele plasate pe rețelele de socializare, aceste măști au fost desfigurate
intenționat, apoi fotografiate.
1. Cu referire la întrebarea: Care este compania care a livrat aceste măști AMT
Buiucani, vă comunicam următoarele:
La data de 15.05.2020, în adresa conducerii IMSP AMT Buiucani, conform organigramei
instituției, obligațiunilor de funcție ale asistentei principale și instrucțiunilor și procedurilor
operaționale interne, a parvenit demersul asistentei principale a IMSP AMT Buiucani, care în
legătură cu reluarea graduală a asistenței programate (primirea pacienților la sediile CMF-urilor),
a comunicat necesitatea achiziționării echipamentelor de protecție, inclusiv măștilor de protecție
pentru pacienți/vizitatori, pentru ca lipsa acestora să nu constituie un impediment pentru pacienți
pentru a accede și beneficia de asistență medicală oferită de AMT Buiucani.
În baza acestui demers, a fost inițiată procedura legală de achiziționare de echipament
medical pentru COVID-19, și lansate invitați către operatorii economici, inclusiv a măștilor de
protecție din bumbac.
În rezultat, în adresa IMSP AMT Buiucani, au parvenit ofertele operatorilor economici:
Romedcom SRL, Polisano Prim SRL, MedGlobalFarm SRL, MoldDan Service SRL, Rio-
Medical SRL.
Urmare a examinării și evaluării ofertelor date, a fost selectată drept cea mai avantajoasă
ofertă, cea prezentată de compania Romedcom SRL.
La data de 25.05.2020, între Romedcom SRL, în calitate de furnizor de bunuri și IMSP
AMT Buiucani, în calitate de autoritate contractantă, a fost încheiat contractul nr.51/20 de
achiziționare a bunurilor de valoare mică, prin care au fost procurate, inclusiv: măști chirurgicale
în 3 straturi nr.50, pentru personalul medical, la preț de 5,8 lei și măști de protecție din bumbac
nr.60, pentru pacienți/vizitatori/personal auxiliar, la preț de 1,25 lei.
2. Cu referire la întrebarea: Cum explicați oportunitatea achiziționării acestor măști
cu nivel de protecție atît de scăzut, vă comunicam următoarele:
Reiterăm că măștile date de protecție din bumbac nr.60, sunt destinate, pentru
pacienți/vizitatori/personal auxiliar, cu scopul de a proteja aceste persoane de posibilitatea unei
infectări în legătură cu pandemia de COVID-19.
Aceste măști nu au un nivel scăzut de protecție. Producătorul acestora - ALICOM SRL, or.
Cimișlia, este autorizat în baza Avizului sanitar nr.P-5535/2020 din 20 mai 2020 (seria SP 10-
XVI-09), prin care se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea echipamentelor
date de protecție: măști de protecție din bumbac, sun conforme Standardul european EN
149:2001+A1, privind aparatele de protecție respiratorie și Regulamentul UE 2016/425
privind echipamentele de protecție individuale.
Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor cu Regulamentul sanitar, au servit
demersurile, fișele tehnice, certificatele pentru materia primă, certificat calitate și conformitate a
materiei prime, autorizația sanitară de funcționare a producătorului.
În același aviz se mai menționează că: Articolele de protecție sunt confecționate din
materiale admise pentru utilizare în scop de protecție. Pe cutiile în care sunt ambalate măștile,
pot fi citite principalele referințe la cele menționate mai sus, inclusiv că acestea pot fi utilizate
în scopuri medicale.

3. Cu referire la întrebarea: Au existat obiecții din partea medicilor în privința


acestor măști, vă comunicam următoarele:
Reiterăm că măștile date de protecție din bumbac nr.60, sunt destinate, pentru
pacienți/vizitatori/personal auxiliar, cu scopul de a proteja aceste persoane de posibilitatea unei
infectări în legătură cu pandemia de COVID-19.
În adresa administrației nu au parvenit obiecții, sesizări, abordări, plîngeri, demersuri etc
care ar viza măștile date de protecție din bumbac nr.60.
Măștile date au fost livrate la data de 27 mai 2020, fapt confirmat prin factura AAJ
0051780 din 27.05.2020, fiind depozitate și nu au fost distribuite prin instituție.
La data de 28 mai 2020, a fost emis ordinul directorului IMSP AMT Buiucani, “Cu privire
la distribuirea măștilor de unică folosință personalului auxiliar și pacienților din cadrul IMSP
AMT Buiucani, procurate”.
Conform p.1 al ordinului în cauză, 1. Managerii CCD, CMF 4, 5, 6: 1) Întru respectarea
regimului de protecție individuală a distribui personalului auxiliar măști de protecție din
bumbac; 2) A asigura pacienții care se adresează în instituție fără mască de protecție din bumbac
din lotul procurat.
La momentul fotografierii/ publicării pozelor apărute în rețelele de socializare cu măștile
respective din bumbac, acestea nici măcar nu au fost distribuite prin subdiviziuni.
4. Cu referire la întrebarea: Cîte astfel de măști au fost livrate către AMT Buiucani? ,
vă comunicam următoarele:
Conform anexei nr.1 la Contractul nr.51/20 de achiziționare a bunurilor de valoare mică,
au fost contractate 535 cutii.
5. Cu referire la întrebarea: Care este costul de achiziție de către AMT Buiucani al
unei măști în 2 straturi, livrată de Romedcom SRL, vă comunicam următoarele:
Măști de protecție din bumbac nr.60, pentru pacienți/vizitatori/personal auxiliar, la preț de
1,25 lei (fără TVA).
6. Cu referire la întrebarea: Cum a fost determinat vînzătorul Romedcom pentru
această achiziție, vă comunicam următoarele:
Reiterăm că a fost inițiată procedura legală de achiziționare de echipament medical pentru
COVID-19, și lansate invitați către operatorii economici.
În rezultat, în adresa IMSP AMT Buiucani, au parvenit ofertele operatorilor economici:
Romedcom SRL, Polisano Prim SRL, MedGlobalFarm SRL, MoldDan Service SRL, Rio-
Medical SRL. Oferta cea mai avantajoasă – cel mai mic preț cu respectarea cerințelor tehnice, a
fost prezentată de Romedcom SRL.
7. Cu referire la întrebarea: A fost organizată vre - o licitație în acest sens? Cînd?
Unde a fost publicat anunțul?, vă comunicam următoarele:
Achiziția măștilor din bumbac nr.60, a fost efectuată în conformitate cu procedura
prevăzută de Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului, nr.665 din 27.05.2016 și art.2 alin.1 al Legii achizițiilor publice, care
stabilește că: 1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziții publice, cu excepția celor
specificate la art. 5, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau
mai mare decît următoarele praguri: a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri şi
servicii, altele decît cele menționate la lit. c) – 200000 de lei.
Totodată, potrivit Legii privind achizițiile publice, contractantul poate utiliza procedura de
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dacă din motive de maximă
urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile nu se pot respecta termenele procedurii de
licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare1.
Pandemia COVID-19 este considerată o situație de maximă urgență.

1
Art.56 alin.(1) lit.b) din Legea privind achiziţiile publice nr.131/2015
8. Cu referire la întrebarea: Care a fost raționamentul contractării unui intermediar
pentru această achiziție și de ce nu s-a făcut achiziția direct de la ALICOM SRL?, vă
comunicam următoarele:
IMSP AMT Buiucani a examinat ofertele prezentate de operatorii economici care au
manifestat interes în acest sens. Nu putem să ne dăm cu părerea cum este organizată politica
comercială a companiei AICOM SRL, or. Cimișlia și din ce cauză nu au prezentat oferte.
9. Cu referire la întrebarea: Anterior (ultimii 2 ani), AMT Buiucani a mai făcut
achiziții de echipamente de la „RomedCom”SRL? În ce perioadă? Ce fel de echipamente?
Care a fost valoarea contractelor?, vă comunicam următoarele:
Compania RomedCom SRL a participat la proceduri de achiziții publice de mai multe ori,
fapt care poate fi vizualizat pe pagina Centrului pentru achiziții publice centralizate in sănătate –
capcs.md
În urma unor investigări interne, a fost stabilit cu certitudine faptul că pozele date au fost
făcute în biroul unui șef de secție m/f, CCD. În explicațiile prezentate, persoana vizată a
comunicat că pozele au fost făcute de o persoană terță, fără știrea ei, care fără „intenții rele” le-a
transmis către persoana politică I. Cașu. Cazul dat a fost referit pentru cercetare Comitetului de
bioetică a IMSP AMT Buiucani.
Sperăm mult că informațiile respective vor fi luate în considerație în cadrul investigației
jurnalistice pe care o efectuați, în vederea restabilirii adevărului, dezmințirii informațiilor
defăimătoare în cauză și restabilirii reputației profesionale a IMSP AMT Buiucani și
colaboratorilor acesteia.

Cu respect,

Director Liliana IAȘAN

Ex. Tatiana MUŞCHEI/V. STOICEV


Tel. 022 75-69-60