Sunteți pe pagina 1din 13

CURS 3

SISTEMUL CHELTUIELILOR BUGETARE

 Continutul economic

 Cheltuielile BGC

 Factorii de influenta

 Clasificarea

 Indicatorii de analiza

Continutul economic al cheltuielilor publice

 Cheltuielile publice

◦ relatii economico-sociale în forma baneasca

◦ se finalizeaza prin plati

 Din punctul de vedere al continutului economic, cheltuielile publice reprezinta:

◦ un consum definitiv de produs intern brut

sau

◦ o avansare de produs intern brut.

 Cheltuieli bugetare

◦ Etapele executiei cheltuielilor bugetare: Angajare, lichidare, ordonantare, plata

 Cheltuieli publice
Determinarea cheltuielilor totale general consolidate, respectiv:

a)determinarea cheltuielilor totale prin însumarea tuturor cheltuielilor bugetelor ce compun


sistemul de bugete (atât bugetele centrale, cât şi cele locale);

b)determinarea cheltuielilor totale consolidate prin scăderea din cheltuielile totale a


transferurilor dintre bugete (transferuri consolidabile);

c)determinarea cheltuielilor totale general consolidate prin scăderea din cheltuielile totale
consolidate a ajustărilor (ajustările sunt cheltuielile de natura datoriei publice şi se calculează ca
diferenţă între intrările de credite externe şi rambursări de credite externe, mai puţin dobânzile

aferente).
 Clasificarea functionala (ramurile, domeniile spre care sunt dirijate resursele financiare
bugetare)

◦ Servicii publice generale

◦ Aparare, ordine publica si siguranta nationala

◦ Cheltuieli social-culturale

◦ Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape

◦ Cheltuieli pentru actiuni economice


 Clasificatie internationala COFOG (Classification of the Functions of
Government) dezvoltata de Organizatia Natiunilor Unite

 Exemplu: EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat)

 Studiu individual - Clasificaţiile bugetare


http://www.mfinante.ro/clasificatii.html?pagina=domenii
 CHELTUIELILE SOCIAL-CULTURALE

◦ Invatamant

◦ Sanatate

◦ Cultura, recreere si religie

◦ Asigurari si asistenta sociala

 Studiu individual

Structuri subordonate și în coordonare INVATAMANT

◦ http://www.edu.ro/structuri-subordonate

◦ http://mts.ro/
 Finantarea invatamantului:

◦ Fonduri publice: alocatii bugetare, proiecte de cercetare finantate din fonduri


publice

◦ Fonduri private: donatii, sponsorizari, proiecte cu finantare privata, studii, etc.

◦ Finantarea de baza

◦ Finantarea complementara

◦ Finantarea suplimentara

Sanatate

 Ministerul Sanatatii

 Casa de asigurari de sanatate

 Spitale

 Policlinici

 Dispensare

 Sanatorii

 Crese

 Alte institutii

 Studiu individual:

http://www.ms.ro/organizare/#tab-id-2 http://www.cnas.ro/page/rapoarte-de-activitate.html
 Finantarea cheltuielilor pentru sanatate

◦ de la bugetul de stat

 ex.: Agenţia Naţională de Transplant; Institutul Naţional de


Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”

◦ de la bugetul de asigurari sociale de sanitate - contractele încheiate cu CNAS

 spitale clinic, institute, sanatoria (ex.: Spitalul Clinic de Urgenţă,


Institutul Clinic Fundeni)

◦ din venituri proprii si subventii

 ex.: Institutul de Medicină Legală

◦ din venituri proprii

 Compania Naţională „Unifarm” – S.A. Bucureşti

 Societatea Comercială „Antibiotice” – S.A. Iaşi

Cultura, recreere si religie

 Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

◦ http://www.cultura.ro/institutii-de-finantare-subordonate

 Biblioteci

 Muzee

 Teatre

 Case de cultura

 Alte institutii

 Agentia nationala pentru sport

 Cluburi sportive

 Federatii sportive

Asigurari si asistenta sociala

 Pensii, indemnizatia sociala, ajutoare sociale si alte drepturi

 Finantare de la bugetul de stat, bugetul de asigurari sociale, venituri proprii, fonduri private

 Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

◦ http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/date-statistice

Cheltuielile pentru actiuni economice


 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

 Combustibili si energie

 Industria extractiva, prelucratoare si constructii

 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

 Transporturi

 Comunicatii

 Cercetare si dezvoltare in domeniul economic

Forme ale ajutoarelor financiare ale statului

 Ajutoare financiare directe

 Ajutoare financiare indirecte

 Industrie

 Ministerul Economiei

 Institutii publice subordonate/coordonate de ME

 Companii ale statului

 http://economie.gov.ro/#

 http://economie.gov.ro/portofoliu/companii-sub-autoritate
 Surse de finantare - INDUSTRIE

◦ bugetul de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT

◦ venituri proprii:

 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

 Prestari servicii

 Vanzari active

 Dobanzi

Completarea veniturilor proprii (daca este cazul) se asigura prin SUBVENTII (de la
bugetul de stat)

◦ IMPRUMUTURI si / sau fonduri nerambursabile

Studiu individual:

 Buget 2017 al ME

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2017/Anexa3/Ministerul_Economiei.
pdf

http://economie.gov.ro/images/buget/BUGETUL%202017.pdf

 Executie buget ME – sept. 2017

http://economie.gov.ro/images/buget/EXECUTIE%20BUGETARA%20septembrie
%202017.pdf

 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

◦ Ministerul agriculturii si dezvoltarii rurale

http://www.madr.ro/

◦ Centre de consultanta agricola

◦ Unitati sanitar-veterinare

◦ Inspectoratele silvice

◦ Alte institutii (Inspectia piscicola, Oficiul National al Viei si Vinului, etc.)

Studiu de caz:
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2017/Anexa3/Ministerul_Agriculturii
_Dezvoltarii_Rurale.pdf
 Surse de finantare - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

◦ bugetul de stat CHELTUIELI - BUGET DE STAT

◦ venituri proprii din:

 taxe administrative, eliberari permise

 venituri din concesiuni si inchirieri

 prestari servicii

 valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie

 cercetare

 dividende

 dobanzi

Completarea veniturilor proprii (daca este cazul) se asigura prin SUBVENTII (de la
bugetul de stat)

◦ IMPRUMUTURI si / sau fonduri nerambursabile

 Transporturi - aerian, feroviar, naval, rutier, medical

◦ Ministerul Transporturilor

http://mt.gov.ro/

◦ Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

http://www.cnadnr.ro/

◦ Institutii publice din subordinea/autoritatea MT

◦ De ex: aviatie-Aeroclubul Romaniei, etc.; navigatie – Autoritatea navala romana;


transport rutier –Autoritatea rutiera romana; transport feroviar – Autoritatea
feroviara romana;

◦ Unitati economice ale statului (RA, CN, SC)

Surse de finantare

◦ Bugetul de stat

◦ Venituri proprii ale institutiilor publice si unitatilor economice ale statului

◦ Imprumuturi

exemple de memorandumuri

http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/transporturi-finantari/finantari-
memorandumuri
◦ Fonduri nerambursabile

Studiu individual :

http://www.cnadnr.ro/ro/informatii-financiare/bugetul-de-venituri-si-cheltuieli-al-
cnadnr

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2017/Anexa3/Ministerul_Transportu
rilor.pdf

 Comunicatii

◦ Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

https://www.comunicatii.gov.ro/

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2017/Anexa3/Ministerul_Societatea
_Informationala.pdf

◦ Serviciul de Telecomunicatii Speciale

http://www.stsnet.ro/

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2017/Anexa3/STS.pdf

◦ Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

http://www.ancom.org.ro/

◦ Companii

https://www.comunicatii.gov.ro/companii-din-subordine-coordonare/

 Surse de finantare: bugetul de stat, fonduri nerambrusabile

Indicatorii de analiza a cheltuielilor bugetare

 Indicatorii privind nivelul cheltuielilor bugetare

 Indicatorii privind structura cheltuielilor bugetare

 Indicatorii privind dinamica cheltuielilor bugetare

Analiza teoretica a cresterii cheltuielilor bugetare

 Musgrave & Rostow

◦ in stadiile de inceput ale cresterii si dezvoltarii economice, investitiile sectorului


public, ca pondere in investitiile totale, erau considerate mari

◦ in stadiile de mijloc ale cresterii, investitiile bugetare sunt complementare


investitiilor private
◦ la stadiul de maturitate al economiei, va avea loc o reorientare a destinatiei
cheltuielilor bugetare catre educatie, sanatate si asistenta sociala

 Legea Wagner

◦ daca veniturile pe locuitor, intr-o economie, cresc, marimea relativa a sectorului


public creste

 Peacock & Wiseman (1961)

 daca economia si veniturile cresc in ritm egal atunci incasarile din impozite (cote constante
de impunere) se majoreaza ceea ce face posibila sporirea cheltuielilor bugetare in ritmul
cresterii PIB

 in perioadele de transformare, tendinta graduala a cresterii cheltuielilor bugetare este


dereglata, determinand guvernul sa mareasca nivelurile de impozitare, care pot fi privite ca
acceptabile de electorat, in perioadele de criza