Sunteți pe pagina 1din 7

POLITICA MONETARACURS 14

Definire

 Politica monetara

 componenta a politicilor macroeconomice.

 este de competenta exclusiva sau neexclusiva a bancii centrale, in functie de


independenta acesteia fata de guvern sau de aparteneta la o uniune monetara.

 este o interventie deliberata a statului prin intermediul Bancii Centrale in scopul


de a infaptui anumite obiective de ordin structural sau conjunctural.

 Obiectivul principal : STABILITATEA PRETURILOR

2.Obiectivele si instrumentele politicii monetare


A. Instrumentele directe

 plafonul de credit impus bancilor, prin care Banca Centrala aloca creditele, in mod direct, la
nivelul intermediarilor financiari.

 o implicare a Bancii Centrale in activitatea curenta a bancilor, in scopul controlarii


directe a agregatelor monetare şi a nivelului creditului din economie.

 s-a renuntat la plafoanele de credit si s-au utilizat creditele directionate catre acele sectoare
de activitate considerate a fi favorizate (precum sectorul agricol şi cel energetic) care au
beneficiat de credite acordate la o rata a dobanzii subventionata, rezultatul acestora nefiind
altul decat acela al alimentarii cu lichiditati suplimentare a economiei

 nivel minim al activelor lichide


 norma prudentiala bancara potrivit careia bancile din sistem sunt obligate sa
dispuna de active lichide determinate ca procent din totalul depozitelor constituite
la nivelul lor.

 efectul acestui impuneri este simtit doar in conditiile in care bancile apeleaza la
resursele Bancii Centrale, deoarece dobanzile practicate de aceasta sunt practic
prohibitive.

 avantajul imediat al acestui instrument este acela ca, in cazul tarilor aflate in curs de
dezvoltare, in combinatie cu alte instrumente de politica monetara, poate da
rezultate in ceea ce priveşte intarirea sigurantei operatiunilor bancare.

B. Instrumentele indirecte

 operatiunile de rescontare sau de mecanismul taxei oficiale a scontului

 Banca Centrala finanteaza bancile din sistem,prin acceptarea doar a unor efecte
comerciale conducand la transformarea acestui mecanism intr-o modalitate de
alocare a resurselor disponibile in cadrul economiei. Prin nivelul dobanzii folosite la
aceste operatiuni, se evidentia care este directia de actiune a Bancii Centrale in ceea
ce priveşte orientarea politicii monetare, ştiut fiind faptul ca taxa oficiala a scontului
reprezenta cea mai mica dobanda a pietei.

 mecanismul de refinantare

 Banca Centrala are rolul de creditor de ultima instanta al sistemului bancar.

Principalele instrumente de politică monetară ale BNR :

 operaţiunile de piaţă monetară

 facilităţile permanente acordate instituţiilor de credit

 rezervele minime obligatorii (RMO)

 operaţiunile de piaţă monetară (open market)

 operaţiuni repo - tranzacţii reversibile, destinate injectării de lichiditate, în cadrul


cărora BNR cumpără de la instituţiile de credit active eligibile pentru tranzacţionare,
cu angajamentul acestora de a răscumpăra activele respective la o dată ulterioară şi
la un preţ stabilit la data tranzacţiei;

 acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare - tranzacţii


reversibile destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR acordă credite
instituţiilor de credit, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse
în garanţie;

 cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare - tranzacţii destinate injectării


de lichiditate, în cadrul cărora BNR cumpără active eligibile pentru tranzacţionare,
transferul proprietăţii asupra acestora de la vânzător la cumpărător fiind realizat
prin mecanismul "livrare contra plată";
 swap valutar - constă în două tranzacţii simultane, încheiate cu aceeaşi
contrapartidă, prin care BNR:

 injectează lichiditate cumpărând la vedere valută convertibilă contra lei şi


vânzând la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra lei;

 absoarbe lichiditate vânzând la vedere valută convertibilă contra lei şi


cumpărând la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra
lei.

 atragere de depozite - tranzacţii cu scadenţa prestabilită, destinate


absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNR atrage depozite de la
instituţiile de credit;

 emitere de certificate de depozit - tranzacţii destinate absorbţiei de


lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde instituţiilor de credit certificate de
depozit;

 operaţiuni reverse repo - tranzacţii reversibile, destinate absorbţiei de


lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde instituţiilor de credit active eligibile
pentru tranzacţionare, angajându-se să răscumpere activele respective la o
dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;

 Vânzări de active eligibile pentru tranzacţionare - tranzacţii destinate


absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNR vindeă active eligibile pentru
tranzacţionare, transferul proprietăţii asupra acestora de la vânzător la
cumpărător fiind realizat prin mecanismul "livrare contra plată";

BNR - Operaţiuni de piaţă monetară

http://www.bnr.ro/Operatiuni-de-piata-monetara--3908.aspx

BNR - Listă active eligibile

http://www.bnr.ro/Lista-active-eligibile-8373.aspx

 facilităţile permanente acordate instituţiilor de credit

 scop:

 absorbirea, respectiv, furnizarea de lichiditate pe termen foarte scurt (o zi);

 semnalizarea orientării generale a politicii monetare

 stabilizarea ratelor dobânzilor pe termen scurt de pe piaţa monetară


interbancară, prin coridorul format de ratele dobânzilor aferente celor două
instrumente.

 facilitatea de creditare, care permite obţinerea unui credit cu scadenţa de o zi de la


banca centrală, contra colateral, la o rată de dobândă predeterminată; această rată
de dobândă constituie, în mod normal, un plafon al ratei dobânzii overnight a pieţei
monetare;
 facilitatea de depozit, care permite plasarea unui depozit cu scadenţa de o zi la
banca centrală, la o rată de dobândă predeterminată; rata dobânzii facilităţii de
depozit reprezintă, în mod normal, pragul ratei dobânzii overnight a pieţei
monetare.

BNR - Rata dobânzii de politică monetară şi ratele facilităţilor permanente

http://www.bnr.ro/Rata-dobanzii-de-politica-monetara-1744.aspx

 Rezervele minime obligatorii (RMO)

 disponibilităţi băneşti ale instituţiilor de credit, în lei şi în valută, păstrate în conturi


deschise la Banca Naţională a României.

 Funcţiile principale

 controlul monetar & gestionarea lichidităţii

 stabilizarea ratelor dobânzilor de pe piaţa monetară interbancară

 temperarea expansiunii creditului în valută.

BNR - Rezervele minime obligatorii

http://www.bnr.ro/Rezervele-minime-obligatorii--3330.aspx

2. Piata monetara

- este piaţa capitalurilor pe termen scurt, fiind reprezentată de piaţa interbancară şi de piaţa
titlurilor de creanţă negociabile.

2.1. Cererea de moneda 

 In linii mari ea este direct influentata de:

 sumele necesare populatiei pentru cumpararea de bunuri de consum, precum si


intreprinderilor pentru procurarea diferitilor factori de productie solicitati de
procesul de munca propriu-zis, sau de efectuarea unor investitii;

 sume constituite in scopul crearii unor rezerve pentru acoperirea unor riscuri, sau in
vederea efectuarii unor operatii speculative (schimbul valutei nationale pe alte
valute mai bine cotate pe piata internationala, sau vanzarea de titluri de valoare
atunci cand cursul lor este scazut, mai exact manifesta tendinta de scadere, pe bani).

 Indiferent de destinatia pe care o iau banii, orice persoana fizica sau juridica manifesta o
anumita preferinta pentru lichiditate

2.2. Oferta de moneda

Oferta de moneda emana de la Banca centrala ce este banca de emisiune.

 Baza monetara si agregatele monetare

3. Echilibrul monetar

 raport optim intre masa banilor aflati in circulatie si sumele de bani necesare desfasurarii
operatiunilor care implica bani.

 stabilitatea preturilor

 concordanta intre totalitatea masei banesti aflate in circulatie si volumul total al


bunurilor si serviciilor de pe piata.

 stare a echilibrului economic general

 Y=C+S+T

 Y=C+I+G+NX,

 unde Y: PIB; C: consumul privat, S: economisire privată, T: impozitele şi taxele, mai


puţin transferurile; I: investiţiile; G: cheltuielile publice (fara transferuri); NX:
exportul net.

 C+S+T=C+I+G+NX

 S+(T-G)=I+NX

 NX=NFI

 S+(T-G)=I+NFI

 economisirile naţionale = utilizarea acestor fonduri pentru investiţii în ţară şi în


străinătate

 Cum se mai realizeaza echilibrul in cazul deficitului bugetar ?

STUDIU INDIVIDUAL privind echilibrul monetar si sistemele bancare

 €CONOMIA – Jocul de politică monetară


Te-ai întrebat vreodată ce este politica monetară? Sau cum este inflaţia afectată de rata dobânzii
reprezentative? Joacă €CONOMIA pentru a afla răspunsul!

Obiectivul tău: să menţii inflaţia la un nivel scăzut şi stabil, uşor sub 2%. Instrumentul tău: rata
dobânzii reprezentative.

http://www.ecb.int/ecb/educational/economia/html/index.ro.html

 Inflation Island – Efectele inflaţiei asupra economiei

cum reacţionează oamenii la inflaţie şi la deflaţie şi cum se modifică peisajul; diversele scenarii de
inflaţie.

http://www.ecb.int/ecb/educational/inflationisland/html/index.ro.html

http://www.bnr.ro/Indicatori-de-politica-monetara-1744.aspx

http://www.bnr.ro/Rezervele-minime-obligatorii--3330.aspx