Sunteți pe pagina 1din 12

CURS 11

PIATA FINANCIARA

1. PREZENTARE GENERALĂ
 Definirea pieţei de capital
 Piaţa de capital:
 capitalurile sunt dirijate către entităţi publice şi private solicitatoare de fonduri
 piata specializata: cererea si oferta de instrumente financiare pe termen mediu si
lung.
 Existenţa pieţei de capital este determinată de
 cererea de capital
 oferta de capital

 Piaţa de capital
 asigură legătura între emitenţii de valori mobiliare şi investitori
 se tranzactioneaza in mod liber valori mobiliare
 se mobilizeaza capitalurile persoanelor care economisesc si care urmaresc
plasarea profitabila a acestor capitaluri;
 fondurile sunt atrase de catre emitentii de valori mobiliare
 În funcţie de sfera de cuprindere:
 concepţia anglo-saxonă
 concepţia franceză

Concepţia anglo-saxonă
 PIAŢA FINANCIARĂ – componente:
 piaţa de capital
 reprezintă piaţa instrumentelor financiare prin care se realizează
investirea capitalurilor pe termen mediu şi lung;
 piaţa monetară
 exprimă utilizarea capitalurilor pe termen scurt ce generează
activităţi vizând atragerea şi rambursarea creditelor
 piaţa de asigurări
 produsele de asigurare
 În România sensul pieţei de capital corespunde concepţiei anglo-
saxone (moderne).
 Piaţa monetară:
 piaţa interbancară
 pe care acţionează Banca Centrală, băncile comerciale, băncile
specializate, Casele de Economii, Trezoreria statului;
 piaţa scontului
 scontul reprezintă operaţia de transformare în lichidităţi înainte de
scadenţă a efectelor de comerţ;
 piaţa efectelor de comerţ
 efectele de comerţ sunt instrumente prin care se realizează plata
unor bunuri sau servicii la termenul specificat în documentul numit
cambie; cambia are două forme: biletul la ordin şi trata;
 piaţa certificatelor de depozit
 certificatul de depozit reprezintă documentul care atestă
constituirea unui depozit într-un cont bancar.

Concepţia franceză

 PIAŢA DE CAPITAL - componente:


 piaţa monetară
 regăsim utilizarea capitalurilor pe termen scurt sau mediu şi este
reprezentată de piaţa interbancară şi piaţa titlurilor de creanţă
negociabile (titlurile de creanţă negociabile sunt: certificatele de
depozit; biletele de trezorerie - ce sunt emise de societăţi
comerciale sau de entităţi ale statului în scopul atragerii de resurse
pe termen scurt; bonurile de tezaur – sunt emise de entităţi ale
statului sau chiar de entităţi private în scopul obţinerii de resurse pe
termen mediu şi lung; titlurile pe termen scurt – emise de instituţii
financiare).
 piaţa ipotecară
 asigură finanţarea construcţiei de locuinţe, la nivelul său acţionând
organisme care acordă împrumuturi sub forma creditelor ipotecare
precum şi organisme care asigură refinanţarea în scopul reîntregirii
fondurilor băncilor comerciale (ipotecare). În prezent, la nivelul
pieţei ipotecare regăsim evidenţiate şi cererea şi oferta de resurse
necesare cumpărării unei locuinţe
 piaţa financiară
 reprezintă piaţa capitalurilor pe termen lung.

 Clasificarea pieţei de capital in functie de momentul in care se realizeaza tranzactia


 piaţa primară de capital
 piaţa secundară de capital
 Aceste pieţe se regăsesc atât la nivelul BV - bursei de valori (1882-
1948; 1995-prezent), cât şi la nivelul RASDAQ (1996), considerată
bursa electronică având ca scop tranzacţionarea acţiunilor emise de
societăţile comerciale incluse în programul de privatizare în masă.
Cele doua burse au trecut printr-un proces de fuziune.

2. INSTRUMENTE FINANCIARE

 Definirea instrumentelor financiare

 Instrumentele financiare sunt reprezentate de:

 valorile mobiliare (acţiuni, obligaţiuni);

 http://www.kmarket.ro/actiuni/actiuni.php

 http://www.kmarket.ro/emisiuni/emisiuni.php
 instrumentele financiare derivate (contracte futures, opţiuni, alte instrumente;
tranzactionate la Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu (BMFMS) - contracte
futures si options);

 http://www.kmarket.ro/derivate/derivate.php

 instrumentele financiare sintetice (formate din unirea caracteristicilor diferitelor


instrumente financiare, rezultând astfel un nou instrument financiar – ex: utilizarea
indicilor bursieri ca suport pentru diferite contracte).

 Contractul Futures

 instrument financiar derivat (la termen)

 sste standardizat, tranzactionat intr-o bursa, are specificat activul de baza, pretul,
precum si data de expirare

 Cumparatorul

 Vanzatorul

 Opţiunile

 Definitie

 Activele suport

 Opţiunea de tip CALL

 Opţiunea de tip PUT

 LONG CALL (PUT) = cumparare CALL (PUT)

 SHORT CALL (PUT) = vanzare CALL (PUT)

Long CALL
CASTIG/
PIERDERE

PE +
- - PM
- PRIMA PRIMA

Unde: PE – preţ de exercitare; PM – punctul mort = PE+prima; C – cursul din momentul executarii
contractului; p – prima contractului.
Vanzatorul de CALL

CASTIG/
PIERDERE

PRIMA

+ +
PE
PM - PRIMA

Cumparare optiune PUT

Short CALL

CASTIG/
PIERDERE

+ PM PE

- -
- PRIMA PRIMA

Vanzare optiune PUT

CASTIG/
PIERDERE

PRIMA

PM
+ +
- PE
PRIMA
 Alte opţiuni folosite: Spread, Staddle, Strangle, Butterfly.

 Spread = se cumpara si se vinde CALL (PUT)

la preturi diferite

 Vertical Spread implica o cumparare si o vanzare de acelasi tip de contract (Call sau
Put), avand acelasi activ de baza, aceeasi data de expirare, dar PE diferite.

 Pot fi Bull sau Bear in functie de strike-urile alese:

 Ex Bull Spread: Long Call DAX + Short Call DAX

 Ex Bear Spread: Short Call DAX + Long Call DAX

Horizontal Spread

 Implica o cumparare si o vanzare de acelasi tip de contract (Call sau Put), avand acelasi activ
de baza, acelasi PE, dar date de expirare diferite;

 Pot fi Bull sau Bear in functie de strike-urile alese:

 Ex Bull Spread: Long Call DAX expira in mai + Short Call DAX expira in aprilie;

 Ex Bear Spread: Short Call DAX expira in mai + Long Call DAX expira in aprilie

Straddle = CALL+PUT,
la acelasi pret

 Long Straddle implica o cumparare de Put si o cumparare de Call, pe acelasi activ de baza, cu
aceeasi data de expirare;

 PE Put = PE Call

 Expectatii: activul de baza sa varieze cat mai mult, indiferent de sens.


Butterfly = cumparare 2 CALL la preturi
diferite + vanzare 2 CALL la acelasi pret

 Long Butterfly implica o cumparare de Call la PE1, o cumparare de Call la PE3 si vanzarea a 2
Call-uri la PE2, pe acelasi activ de baza, cu aceeasi data de expirare;

 PE1 + a = PE2 = PE3 – a ;

 Expectatii: activul de baza sa nu varieze mult;


Short Butterfly

 Implica o vanzare de Call la PE1, o vanzare de Call la PE3 si cumpararea a 2 Call-uri la PE2, pe
acelasi activ de baza, cu aceeasi data de expirare;

 PE1 + a = PE2 = PE3 – a ;

 Expectatii: activul de baza sa varieze mult;


INDICII BURSIERI

 Indicii bursieri sunt în general ponderaţi ce au ca scop reflectarea evoluţiei valorilor


mobiliare ce sunt cotate la bursă.

Indicele bursier

performanta intregii piete bursiere, a ansamblului de titluri;

 permite calcularea rentabilitatii medii la nivelul acestei piete

 pretul mediu al tuturor titlurilor sau doar a celor mai


reprezentative

 trebuie sa fie reprezentativ

Reprezentativitatea indicelui – prin includerea in compozitia indicelui

 a tuturor titlurilor care coteaza la bursa sau numai a celor mai active si mai
reprezentative, ai. sa caracterizeze ansamblul bursei

 in proportii egale sau diferentiate in raport cu marimea preturilor sau cu


capitalizarea bursiera

 a cotatiei in timp real a cursului titlurilor din portofoliul pietei

 Indicatori care caracterizeaza piata de capital

- Indicator general al activitatii bursiere

- Indicatori sintetici – pentru sectoarele economiei nationale – indici sectoriali

- Indicatori cantitativi – nr.titluri cotate, nr.titluri tranzactionate, volum tranzactii, nivel


capitalizare bursiera etc.
- Indicatori calitativi – rata rentabilitatii, riscul, volatilitatea titlurilor

- Indicii pietei de capital din Romania

- BET – se determină luându-se în considerare cele mai lichide 10 active


cotate la categoria I;

- BET C – se iau în considerare toate acţiunile, indiferent daca sunt categoria I


sau II;

- BET FI – se calculează numai pentru fondurile de investiţii.

- ROTX – Romanian Traded Index

- BET-XT - Bucharest Exchange Trading – Extended Index

- BET-NG – Bucharest Exchange Trading - Energy & Related Utilities Index

- RASDAQ – Compozit – se iau în considerare toate categoriile;

- RASDAQ I – se iau în considerare acţiunile din categoria I;

- RASDAQ II – se iau în considerare acţiunile din categoria II.


3. Evolutii bursiere
“Evolutia pietei de capital in anul 2013”
 http://www.kmarket.ro/documentare/analiza/EvolutiePiataCapital2013.pdf
“Evolutia pietei de capital in anul 2014”
 http://www.asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/3542-evolutia-
pietei-de-capital-din-romania-la-31-12-2014
 www.bvb.ro