Sunteți pe pagina 1din 4

Munteanu Eugeniu

LUCRUL INDIVIDUAL 1
1.1. Exemple de substanţe cu structură amorfă şi structură cristalină
a. Substațe cu structură amorfă – Ceara, polietilene, polipropilena, cauciucul, etc.
b. Substanțe cu structură cristalină – Aluminiul metalic, damantul, grafitul, Ferul
metallic, oțelul, ghiața.
1.2. Clasificarea elementelor chimice conform sistemului cristalin (redactat într-un tabel).
Tabelul 1.2.1
Clasificarea elementelor chimice în funcție de sistemele lor cristaline
Sistemul cristalin Tipul Imaginea Elemente comune

O2, F2, S, Cl2, Ga, Br,


Simplu
I2, Ta, Po, U.

Sistemul cubic – Li, Na, P, K, V, Cr,


toate cele 3 axe de Mn, Fe, Rb, Mo, Cs,
Volum centrat
simetrie sunt de Ba, Ta, W, Fr, Ra,
lungime egală şi se Db, Sg, Rg, Cn.
intersectează în
unghiuri drepte Ne, Al,
C(Diamantul), Si, Ar,
Ca, Fe, Ni, Cu, Ge,
Br, Sr, Rh, Pd, Ag,
Fețe centrate
Xe. Ce, Eu, Yb, Ir,
Pt, Au, Pb, At, Rn,
Ac, Th, Es, Fm, Md,
No, Mt, Ds, Fl, Og.

H2, He, C (Grafitul),


Mg, Sc, Ti, Se, Te,
Hexagonal - primitiv
Sistemul hexagonal La, Ce, Pr, Nd, Pm,
– trei din cele patru Am, Cm, Bk, Cf.
axe de simetrie au
aceeaşi lungime şi
sunt situate într-un
Be, N2, Co, Zn, Y, Zr,
singur plan,
Nb, Tc, Ru, Cd, Gd,
intersectându-se în
Hexagonal - central Tb, Dy, Ho, Er, Tm,
unghiuri de 120°.
Lu, Hf, Re, Os, Tl,
Lr, Rf, Bh, Hs, Nh.

1
Munteanu Eugeniu

Ortorombic primitive
Np.

Ortorombic cu bază Specific unor


Sistemul rombic centrată minerale.
(ortorombic) – cele
trei axe de simetrie,
toate de lungimi
diferite, se
intersectează în
Ortorombic cu corp
unghiuri drepte In.
centrat

Ortorombic cu fețe Specific unor


centrate minerale.

Sistemul
romboedric
(trigonal) – axele de
simetrie şi unghiurile B, As, Sb, Sm, Hg,
Romboedric simplu
ce se formează între Bi, Po.
acestea sunt similare
cu sistemul
hexagonal.

Sistemul monoclinic
– cele trei axe de Monoclinic primitiv Pu.
simetrie sunt de
lungimi inegale, două
dintre ele se
intersectează în
unghiuri drepte, iar
cea de a treia axă Monoclinic cu bază Specific unor
formează unghiuri centrată minerale.
diferite de 90°

2
Munteanu Eugeniu
Sistemul triclinic –
cele trei axe de
simetrie sunt toate de
lungimi diferite şi
Specific unor
înclinate una spre Triclinic simplu
minerale.
cealaltă,
intersectându-se,
deci, în unghiuri
diferite de 90°
Sistenul tetragonal –
două axe de simetrie
sunt egale ca lungime Tetragonal simplu
şi sunt situate în
acelaşi plan, iar axa
principală este fie
Sn, Pa.
mai lungă, fie mai
scurtă decât ele.
Toate cele 3 axe de Tetragonal cu corp
simetrie se central
intersectează în
unghiuri drepte

Elemente cărora încă


nu le sunt cunoscute - - Mc, Lv, Ts,
rețieaua cristalină

1.3. Definiţiile proprietăţilor materialelor (fizico-chimice, mecanice, tehnologice).


Proprietățile fizico – chimice a materialelor - sunt însuşirile care determinăirile relaţiile
materialelor cu mediul înconjurător aceste includ comportarea electrică, magnetică, optică,
termică şi elastică, proprietăţăţile fizico-chimice depind atât de structură cât şi modul de
procesare al materialului.
Aceste proprietăți sunt:
 Proprietățo optice,
 Densitatea,
 Fuzibilitate,
 Dilatare termică,
 Conductibilitate electrică,
 Conductubilitate termică,
 Proprietăți magnetice,
 Refractaritate,
3
Munteanu Eugeniu
 Rezistență chimică.
Proprietăți mecanice a materialelor – reprezintă modul în care materialele raspund la
acțiunile mecanice.
Exeple de proprietăți mecanice:
 Rezistență mecanică,
 Elasticitate,
 Plasicitate,
 Duritate,
 Reziliență (Tenacitate, fragilitate),
 Rezistență la obosială.
Proprietățile tehnologice a materialelor – reprezintă proprietățile ce permit o anumită
metodă de prelucrare a materialelor, aceste sunt:
 Capacitatea de turnare,
 Forjabilitate,
 Uzinabilitate,
 Sudabilitate,
 Ductilitate,
 Maleabilitate,
 Călibilitate.

S-ar putea să vă placă și