Sunteți pe pagina 1din 2

REFERINȚĂ

elevei cl. a III –a „F” Școala Primară ” Spiridon Vangheli ” nr.21


Vîrlan Cipriana
Eleva Vîrlan Cipriana, a fost înmatriculată în clasa a III-a „F” , a Școalii Primare
„Spiridon Vangheli” nr.21, mun. Bălți la data de 02.09.2020. Vine din satul Vălcineț,
r-ul Călărași.
Părinții sunt divorțați. Eleva locuiește în familia tatălui biologic. Relațiile afective
a familiei în care trăiește eleva pot fi definite ca fiind calme, predomină încrederea si
respectul, ințelegerea deplină între parinți si copil. Eleva este dezvoltată armonios, in
limitele specifice vârstei. Conform fișei medicale este sănătoasă clinic.
A fost înmatriculată în clasa a III-a cu calificativele FB (foarte bine) la limba și
literatura română , matematică. Pe parcursul lunii septembrie eleva a susținut evaluări
inițiale . La limba și literatura română a obținut calificativul B (bine), matematică B
(bine). Analizând evaluările elevei s-a observat că are lacune in exprimarea
gândurilor, formularea propozițiilor clare, vocabular sărac. La matematică s-a observat
că întâmpină dificultăți la rezolvarea problemelor și a exercițiilor de
înmulțire/împărțire. În clasa a II-a a studiat limba franceză. În instituția noastră timp
de un an a recuperat materia curriculară la limba engleză pentru clasele a II-a și a III-a,
fiind permanent ajutat și ghidat de familie.
Pe parcursul anului școlar, eleva a dat dovadă de resposabilitate, disciplină,
corectitudine. Munca depusă zi de zi de ea si membrii familiei i-au adus rezultate FB
(foarte bune) la toate disciplinele școlare.
Cipriana manifestă sociabilitate, sinceritate și responsabilitate, compătimire,
ajutor în orice situatie, știe să extragă învățături din orice situație creată sau auzita și să
aplice în mod eficient la propria persoană ceea ce a învățat. Își recunoaște greșelile și
învață din ele.
Activitatea comportamentului Ciprianei este permanent ghidat de membrii
familiei.
Zilnic eleva se prezintă la școală având un aspect îngrijit al vestimentației și
rechizitelor școlare.
Eleva , ajutată de familia în care trăiește , a participat la diverse activități
extracurriculare. Participă în cercul de dansuri sportive de gală, la diverse concursurui
de desen, recital de poezie.
La sedințele cu părinții asistau permanent ambii membrii ai familiei.
Conduita în grupul de copii este una obișnuită, are prieteni și este comunicabilă.
Are un comportament adecvat atât în timpul activităților cât și la recreații.

Director: V.Goiman

Diriginte : O. Ozerova

26 mai 2020