Sunteți pe pagina 1din 3

INFERENŢE MEDIATE CU PROPOZIŢII CATEGORICE (continuare2)

Verificarea validității silogismelor cu ajutorul diagramelor Venn

(Diagramele Venn permit reprezentarea grafică a relațiilor dintre termeni utilizând,


convențional, hașură pentru zonele vide ale extensiunii acestora și marcaj x pentru
zonele nevide, unde este cunoscută existența cel puțin unui element.)

În diagrame Venn cele patru tipuri de propoziții categorice se reprezintă astfel:

SaP SeP SiP SoP

În cazul propoziției SaP, Toți S sunt P, este reprezentat grafic faptul că Nu există S
care să nu fie P.
În cazul propoziției SeP, Niciun S nu este P, este reprezentat grafic faptul că Nu
există S care să fie P.
În cazul propoziției SiP, Unii S sunt P, este reprezentat grafic faptul că Există S care
sunt P.
În cazul propoziției SoP, Unii S nu sunt P, este reprezentat grafic faptul că Există S
care nu sunt P.

Propozițiile universale sunt, din această perspectivă (a reprezentabilității Venn)


propoziții de non-existență (reprezentate ca absență a unor elemente din extensiunile
termenilor), iar propozițiile particulare sunt propoziții de existență.

Diagramele Venn pot fi utilizate în verificarea validității inferențelor (imediate și


mediate) utilizând următorul algoritm:
1. Se reprezintă în diagramă Venn, conform convenției, premisele inferenței

2. Se cercetează dacă în urma reprezentării grafice a premiselor a apărut


reprezentată concluzia:

a. Dacă în diagramă este reprezentată concluzia inferenței, inferența este


validă.

b. Dacă în diagramă nu este reprezentată concluzia inferenței, inferența nu


este validă.

Obs.:Utilizarea variantei brute a reprezentărilor Venn prezentate anterior nu permite


verificarea validitătii inferenței prin subalternare (inferența de la universala la
particulare de aceeași calitate, pe verticalele pătratului lui Boethius). Din
reprezentarea grafică SaP (propoziție de non-existență) nu decurge reprezentarea
grafică SiP (propoziție de existență). Pentru depășirea acestei dificultăți, diagramele
Venn vor fi utilizate pentru verificarea validității inferențelor împreună cu presupoziția
utilizării unor temeni de extensiune nevidă.
Această presupoziție se reprezintă grafic prin marcarea cu a zonei (singura) din
extensiunea termenului în care, dacă termenul are extensiune nevidă, ar trebui să se
găsească cel puțin un element.
Astfel, prin reprezentarea suplimentară a presupoziției de extensiune nevidă,
universala afirmativă SaP va avea următoarea diagramă Venn:

Zona marcată este singura nevidă din extensiunea lui S (extensiunea lui S are
două zone dintre care una, cea corespunzătoare elementelor din S care nu sunt P,
este vidă). Cu aceaste adăugiri, prin reprezentarea premisei SaP este reprezentată
și concluzia SiP a inferenței prin subalternare.

Prin reprezentarea suplimentară a presupoziției de extensiune nevidă, universala


negativă SeP va avea următoarea diagramă Venn

Zonele marcate fiind singurele de extensiune nevidă pentru termenul S și,


respectiv, pentru termenul P, cu aceste adăugiri, prin reprezentarea propoziției SeP
este reprezentată și subalterna acesteia, propoziția SoP.

Presupoziția de extensiune nevidă este instrument cu două tăișuri în verificarea


validității inferențelor. Reprezentarea grafică a presupoziției de extensiune
nevidă este corectă numai în cazul în care o singură zonă din extensiunea
termenului (cea care va fi marcată ) este nehașurată. Dacă există două sau
mai multe zone ale extensiunii nehașurate, oricare dintre acestea pot fi nevide și
marcarea uneia dintre ele încalcă principiul rațiunii suficiente.
Ținând cont de oportunițățile/ restricțiile utilizării presupoziției de extensiune nevidă,
algoritmul de verificare a validității silogismelor cu ajutorul diagramelor Venn
este următorul:

1. Se reprezintă în diagramă Venn, conform convenției, premisele silogismului,


începând cu reprezentarea unei universale;
2. Se cercetează dacă în urma reprezentării grafice a premiselor și, acolo unde
este cazul, a presupoziției de extensiune nevidă a unui termen a apărut
reprezentată concluzia:
a. Dacă în diagramă este reprezentată concluzia silogismului, silogismul este
valid. Dacă validitatea este sub presupoziția de extensiune nevidă a unui termen, se
menționează acest fapt.
b. Dacă în diagramă nu este reprezentată concluzia silogismului, silogismul nu
este valid.