Sunteți pe pagina 1din 1

ADVERBUL

Definiție.Clasificare.Grade de comparație.Funcții sintactice

DEFINIȚIE: Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată caracteristica unei acțiuni sau a unei
însușiri.

Adverbul poate să determine :

-un verb : A sosit târziu.( când a sosit ?)


-un adjectiv : Era suficient de înaltă.( cât de înaltă ?)
-un adverb : Vorbește cam încet.(cât de încet ?)

CLASIFICARE :
 După înțeles :- de loc : aici,acolo,dincolo,sus,jos,departe,aproape,unde, undeva,oriunde,
deasupra,dedesubt, împrejur etc.
- de timp: astăzi, mâine, poimâine, ieri,niciodată, vreodată,cândva, odinioară,atunci,
devreme,târziu,când, cândva, oricând etc.
- de mod :așa, astfel,alene,agale,anevoie,abia,bine,degrabă, firește, frățește, târâș,
cruciș,realmente,cum etc.
 După proveniență (origine) :
 Primare( moștenite) : sus,jos,mai,târziu,bine etc.
 Provenite  din alte părti de vorbire :
- din subst. (care denumesc anotimpuri,părți ale zilei,zilele
săptămânii) : iarna, ziua,duminica …
- din adj.:frumos, rapid, puternic, timid …
- din vb. la paricipiu:.deschis,tremurat,răgușit, apăsat…

Exemple : Iarna este geroasă.(substantiv comun)


Iarna este ger.(adverb de timp)
Are un scris frumos. ( adjectiv propriu-zis)
Scrie frumos.(adverb de mod)
A deschis ușa.( verb la participiu)
Vorbește deschis .(adverb de mod)

GRADELE DE COMPARAȚIE :
Pozitiv : bine
Comparativ : de superioritate : mai bine
de egalitate : la fel de bine, tot atât de bine
de inferioritate : mai puțin bine
Superlativ : relativ de superioritate : cel mai bine
de inferioritate :  cel mai puțin bine
absolut de superioritate : foarte bine 
de inferioritate : foarte puțin bine 

FUNCȚIILE SINTACTICE ALE ADVERBULUI:

1. complement circumstanțial de loc. : Va călători departe.


2. complement circumstanțial de timp: Azi am cumpărat portocale.
3. complement circumstanțial de mod : Merge repede spre școală.

!!! Adverbe fără funcție sintactică ( semiadverbele): mai,cam,prea,tot, nici,chiar,și,măcar, numai,decât, doar,
tocmai, vreo etc.

Aș mai vrea o înghețată.


Mă cam supără.
Este prea insistent.
Ce tot vrei de la mine?
Nici nu mă gândesc.
Chiar el mi-a spus.
A intervenit și el.
Aș citi măcar o poezie.
Numai el vorbește.
N-a știut decât o lecție.
Doar el mă înțelege.
Tocmai el mi-a făcut observație.
A stat vreo două ore.