Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:_____________________ Data:_________________

Prenume:___________________

Test de evaluare
Limba și Literatura Română

I. Completează cu răspunsul corespunzător:


Mai multe propoziții legate între ele prin înțeles formează un __________________.
Ideile principale le formulăm cu ajutorul întrebărilor ____________ și _____________.
Ideea principală cuprinde informații ______________________ din fragmentul citit.
Aflăm ideea principală a unui fragment ___________________ fragmentul din ce în ce mai pe scurt.
Totalitatea ideilor principale ale unui text formează _____________________________ al textului.

II. Se dă textul:
Aripi de aur
(Poveste populară)
A fost odata o regină și regina aceasta a fost închisă de sora ei într-o temniță. Și cum temnița era
situată pe un vârf de munte, nimeni nu avea cum să ajungă la ea să o salveze.
Cele trei fiice ale sale erau mâhnite că nu găseau niciun bărbat vrednic să o salveze pe regină. Într-
una din zile, fetele începură a plânge cu lacrimi amare.
Dar iată că in calea lor aparu un spiriduș, care, aflând necazul fetelor, grăi către ele:
- Mai știu eu un tânăr vrednic: îi zice Aripi de Aur. El poate zbura pâna în vârful muntelui și o poate
salva pe regină.

1. Completează corespunzător propozițiile.


a. Titlul textului este:_________________________
b. Textul are ___________________ alineate.
c. Personajele care apar în text sunt: _________________________________________

2. a. Citește primul fragment al textului, apoi află și scrie despre cine se povestește.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b. Ce i se întâmplase reginei?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Citește al doilea fragment al textului, apoi scrie despre cine se povestește și ce face.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Citește al treilea fragment al textului, apoi scrie despre cine se povestește și ce face.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Scrie două motive pentru care fiicele reginei erau supărate.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Cu ajutorul informațiilor obținute în urma rezolvării exercițiilor 2, 3, 4 și 5 realizează


planul simplu de idei al textului.
Planul simplu de idei al textului
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

7. Completează următoarele enunțuri cu informații din text:


a. A fost odata _____________________________.
b. Regina a fost închisă de sora ei într-o _______________ situată pe un vârf de munte și nimeni nu
avea cum să _________________________________________.
c. Fiicele reginei erau mâhnite că nu găseau _____________________________________________
______________________________________________________________________.
c. Un spiriduș, aflând necazul fetelor, le povesti despre un ________________________ pe nume
___________.

III. Alcătuiţi idei principale după cele trei imagini:

1. 2. 3.

S-ar putea să vă placă și