Sunteți pe pagina 1din 1

Cine și cum influențează opinia publică?

I.Opinia poate fi:


I. personală – propria părere asupra unei probleme;
II. publică – opțiunile de interes larg, comun pentru colectivitate.
Expresia opinie publică provine din compunerea celor doi termeni din limba latină:
III.opinion derivat de la opinari – a exprima o părere;
IV. publicus derivat de la populous – popor.

opinie publică = părerea poporului


II. Moduri prin care mass-media influenţează opinia publică:
1. propagandă prin publicitate și reclamă;
2. manipulare;
3. dezinformare;
4. discreditare.

III. Responsabilitatea mass-media:


- Informarea corectă a cetăţenilor cu privire la anumite evenimente.
IV. Codul deontologic al jurnaliştilor:
- să verifice informația din mai multe surse;
- să prezinte mereu adevărul;
- să nu folosească metode ilegale pentru a obține informații;
- să respecte viața privată a persoanelor;
- să rectifice orice informație care s-a dovedit a fi falsă etc.
V. Responsabilitatea cetăţenilor în vederea formării unei opinii corecte:
- să se informeze din mai multe surse și să verifice, în măsura în care este posibil,
veridicitatea informației;
- să nu transmită on-line informații eronate, mai ales în situații care ar putea genera
panică;
- să colaboreze cu mass-media pentru aflarea adevărului, pentru soluționarea unor
probleme, pentru atenționarea asupra unor fapte, evenimente etc.
VI. Sondajul de opinie = tehnică de investigare care are drept scop cunoașterea preferințelor
exprimate de un număr de persoane, referitoare la o problemă de interes general.
Sondajul poate fi:
 politic/electoral, de marketing, de audienţă, de cercetare.
TEMĂ: Scrie în vocabular explicaţiile cuvintelor subliniate din textul de mai sus.
Rezolvă din manualul digital fişa de lucru: • Cum poți verifica veridicitatea unei știri?