Sunteți pe pagina 1din 5

Seminar 7

Aplicatia 1

Pentru 15 magazine situate in zona centrala, respectiv periferica, ale unui oras se cunosc valorile vanzarilor
(mii lei):

Zona din oras Valoarea vanzarilor (mii lei) Numar magazine


Centrala 17, 20, 21, 20, 18, 19, 22, 20, 16 9
Periferica 9, 15, 13, 18, 12, 10 6

Se cere:

1) sa se determine valoarea medie a vanzarilor, pe fiecare zona din oras, precum si pe total; sa se
interpreteze rezultatele

2) sa se determine mediana si valoarea modala a vanzarilor realizate de magazinele din zona centrala; sa
se studieze asimetria acestora

3) sa se verifice daca valoarea medie a vanzarilor, determinata pentru cele 15 magazine, este o valoare
reprezentativa.

4) in ce masura zona de amplasare in oras a influentat variatia vanzarilor?

Rezolvare

1) Valorile medii ale vanzarilor

Folosim medii aritmetice simple


∑ 𝑥𝑖 173
Zona centrala: ̅̅̅
𝑥1 = = = 19.22 𝑚𝑖𝑖 𝑙𝑒𝑖/𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑖𝑛
𝑛 9

∑ 𝑥𝑖 77
Zona periferica: ̅̅̅
𝑥2 = = = 12.83 𝑚𝑖𝑖 𝑙𝑒𝑖/𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑖𝑛
𝑛 6

Pe total – media mediilor:


∑ 𝑥̅𝑖 𝑛𝑖 19.22 ∗ 9 + 12.83 ∗ 6 249.96
𝑥̿ = = = = 16.7 𝑚𝑖𝑖 𝑙𝑒𝑖/𝑚𝑎𝑔
∑ 𝑛𝑖 15 15
Interpretare:

In medie, valoarea vanzarilor unui magazin din zona periferica este de 12.83 mii lei/mag, valoare mai
redusa comparativ cu cea a unui magazin din zona centrala, care are in medie vanzari de 19.22 mii lei/mag.
Pe ansamblul orasului, un magazin are in medie vanzari de 16.7 mii lei/mag.

2) Distributia magazinelor din zona centrala

 Valoarea modala Mo=20 (nmax=3)


 Pentru a identifica mediana:
- Se ordoneaza crescator valorile variabilei: 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22
∑ 𝑛𝑖 +1 9+1
- Locul medianei: 𝑙𝑜𝑐 𝑀𝑒 = = =5
2 2
- Se identifica mediana ca fiind a 5-a valoare: Me=20

Folosim primul coeficient de asimetrie al lui Pearson


𝑥̅ − 𝑀𝑜
𝐶𝑎𝑠 =
𝜎
 Trebuie sa mai calculam abaterea media patratica:

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 29.56
𝜎=√ =√ = √3.28 = 1.81
𝑛 9

Valoarea vanzarilor (Xi) (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2


17 4.94
20 0.60
21 3.16
20 0.60
18 1.49
19 0.05
22 7.72
20 0.60
16 10.38
total 29.56

Astfel:
𝑥̅ − 𝑀𝑜 19.22 − 20 0.78
𝐶𝑎𝑠 = = =− = −0.43
𝜎 1.81 1.81
Interpretare:

Distributia magazinelor din zona centrala, dupa valoarea vanzarilor, este moderat asimetrica catre
valorile mari ale variabilei (spre dreapta).

3) Reprezentativitatea mediei pe ansamblul celor 15 magazine

Folosim coeficientul de variatie:


𝜎
𝐶𝑉 = 100 ? 35%
𝑥̿
Trebuie sa determinam abaterea standard pe total, deci avem nevoie de dispersia totala.

Folosim regula de adunare a dispersiilor: 𝜎 2 = 𝛿 2 + ̅𝜎̅̅2̅

 Dispersia mediilor grupelor de la media generala


2
∑(𝑥̅𝑖 − 𝑥̿ )2 𝑛𝑖 (19.22 − 16.7)2 ∙ 9 + (12.83 − 16.7)2 ∙ 6 57.15 + 89.86
𝛿 = = =
∑ 𝑛𝑖 15 15
= 9.80
 Media dispersiilor partiale
∑ 𝜎𝑖2 𝑛𝑖
̅𝜎̅̅2̅ =
∑ 𝑛𝑖

Pentru zona centrala am calculat dispersia (vezi cerinta 2): 𝜎12 = 3.28

Pentru zona periferica

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 54.83
𝜎22 = = = 9.14
𝑛 6
Valoarea vanzarilor (Xi) (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
9 14.69
15 4.69
13 0.03
18 26.69
12 0.69
10 8.03
total 54.83

Astfel, media dispersilor partiale este:


∑ 2
̅𝜎̅̅2̅ = 𝜎𝑖 𝑛𝑖 = 3.28 ∙ 9 + 9.14 ∙ 6 = 29.52 + 54.84 = 84.36 = 5.62
∑ 𝑛𝑖 15 15 15
Atunci, conform regulii de adunare a dispersilor, dispersia totala este:

𝜎 2 = 𝛿 2 + ̅𝜎̅̅2̅ = 9.80 + 5.62 = 15.42

Determinam abaterea media patratica: 𝜎 = √𝜎 2 = √15.42 = 3.93

Astfel, coeficientul de variatie este:


𝜎 3.93
𝐶𝑉 = 100 = 100 = 23.52% < 35%
𝑥̿ 16.7
Interpretare:

Distributia magazinelor din oras, dupa valoarea vanzarilor, este omogena, iar media de 16.7 mii lei/mag
este reprezentativa, ca indicator al tendintei centrale.

4) Folosim coeficientul de determinare (R patrat):


𝛿2 9.80
𝑅2 = 2 100 = 100 = 63.54%
𝜎 15.42
Interpretare:
Zona de amplasare a unui magazin in oras influenteaza variatia vanzarilor in proportie de 63.54% (restul
de 36.46% se datoreaza altor factori).

Aplicatia 2

Pentru 2 agentii de turism, fiecare din acestea avand mai multe filiale, se cunosc datele:

Agentia de turism Numar de Valoarea medie a profitului pe Dispersia


filiale filiala (mii lei/filiala) profitului
Business Tour 15 17 9.7
Happy Tour 12 11 13.4

Se cere:

1) sa se verifice care agentie de turism este mai omogena din punctul de vedere al profitului; sa se
interpreteze rezultatele

2) in ce masura agentia de turism influenteaza variatia profitului?

3) sa se studieze omogenitatea pe total (ambele agentii de turism)

Rezolvare

1) Se determina coeficientii de variatie pentru fiecare agentie de turism

𝜎 √𝜎 2 √9.7 3.11
Business Tour: 𝐶𝑉 = 100 = 100 = 100 = 100 = 18.32% < 35%
𝑥̅ 𝑥̅ 17 17

𝜎 √𝜎 2 √13.4 3.66
Happy Tour: 𝐶𝑉 = 100 = 100 = 100 = 100 = 33.28% < 35%
𝑥̅ 𝑥̅ 11 11

Interpretare:

Pentru ambele agentii de turism distributia filialelor dupa valoarea profitului este omogena. Comparativ,
avand coeficientul de variatie mai mic, agentia Business Tour prezinta o omogenitate mai mare.

𝛿2
2) Folosim coeficientul de determinare (R patrat): 𝑅2 = 100
𝜎2

Trebuie sa determinam:

 Dispersia mediilor grupelor de la media generala

∑(𝑥̅𝑖 − 𝑥̿ )2 𝑛𝑖 (17 − 14.33)2 ∙ 15 + (11 − 14.33)2 ∙ 12 106.93 + 133.07 240


𝛿2 = = = =
∑ 𝑛𝑖 15 + 12 27 27
= 8.89
Pe total – media mediilor:
∑ 𝑥̅𝑖 𝑛𝑖 17 ∗ 15 + 11 ∗ 12 255 + 132 387
𝑥̿ = = = = = 14.33
∑ 𝑛𝑖 15 + 12 27 27

 Dispersia totala - Folosim regula de adunare a dispersiilor: 𝜎 2 = 𝛿 2 + ̅𝜎̅̅2̅

Media dispersiilor partiale


∑ 2
̅𝜎̅̅2̅ = 𝜎𝑖 𝑛𝑖 = 9.7 ∙ 15 + 13.4 ∙ 12 = 145.5 + 160.8 = 306.3 = 11.34
∑ 𝑛𝑖 15 + 12 27 27
Atunci, conform regulii de adunare a dispersilor, dispersia totala este:

𝜎 2 = 𝛿 2 + ̅𝜎̅̅2̅ = 8.89 + 11.34 = 20.23


Astfel, coeficientul de determinare este

2
𝛿2 8.89
𝑅 = 2 100 = 100 = 43.94%
𝜎 20.23
Interpretare:

Agentia de turism influenteaza variatia profitului in proportie de 43.94% (restul de 56.06% se datoreaza
altor factori).

3) Coeficientul de variatie, pentru ambele agentii de turism, este:


𝜎 √𝜎 2 √20.23 4.51
𝐶𝑉 = 100 = 100 = 100 = 100 = 31.46% < 35%
𝑥̿ 𝑥̿ 14.33 14.33
Interpretare:

Distributia filialelor ambelor agentii de turism, dupa valoarea profiturilor, este omogena, iar media de
14.33 mii lei/filiala este reprezentativa, ca indicator al tendintei centrale.