Sunteți pe pagina 1din 4

Chabuca Limeña

Jorge Roeder

œo œ œ œ œ œ œ #œ œ
? # 68
œ
J J œ œ™ œ J j
œ œ™
J

œ™ œ ™ œ™ # œ ™ œ ™ œ™
Ϊ
œ œ #œ œ #œ
œ œ™
j
5
?# œ J
˙™ ˙™
œo œ œ n œ # œ œ œ œ #œ œ
œ œ™ œ j
9
?# J J œ œ™
œ J
œ œ #œ œ #œ
œ œ™
j ‰ œ œ œ œ œ
13
?# œ J œ
˙

?# œ
17

˙ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ bœ nœ
˙

œ œ œ œ œ œ œ œ
21
? # œ b˙ ‰ nœ œ œ bœ nœ œ œ

?# œ
25

˙ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ bœ nœ
˙

‰ nœ œ œ bœ œ œ œ ™ nœ
29
?# œ b˙ œ œ ˙

? # œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
33

œ œ

?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
37

œ œ
2
œ œ
? # ‰ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ
41
J J nœ J œ œ
œ J

? # œ œ œ œ œ œ bœ œ #œ œ œ œ œj œ œ œ bœ
45

J œ œ
J œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
œ œ œ œ #œ œ œ œ
49
?# bœ œ
œ

? # nœ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ
53

œ œ bœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
57
?# bœ œ

? # nœ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ bb
61

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ
65
? bb œ œ œ œ
nœ œ œ

? bb œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
69 j
œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ 3 œœœœœœœœœ 6 œ œ œ œ œ
73
? bb 4 8
œ œ œ
3 3 3

œ œ œ œ™ œ œ œ œ #œ œ œ
j
œ
77
? bb œ œ œ œ bœ nœ œœ
œ œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
81
? bb
œ
3

? b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
85
j œj
b

89 œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
? bb œ J
œ

œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ
œ œ œ #œJ œ
93
œœ
? bb œ
œ œ J œ œ

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ nœ œ œ œ
97
? bb #œ nœ
œ

œ nœ œ b œ œ œ bœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
101
? bb œ

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ nœ œ œ œ
105
? bb #œ nœ
œ

œ nœ œ b œ œ œ bœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #
109
? bb œ

œ œ bœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ #œ œ œ
113
?# œ bœ œ
œ

? # nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ
117

œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ #œ œ œ
œ b œ œ
121
?# œ œ bœ nœ œ œ

œ œ œ œ œ œ U
? # œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ
125

œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
nœ œ œ œ
4 œ œ
#œ œ nœ œ
J #œ œ
129
?# J J
œ
œ #œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ
133
?# n œ œ œ œ

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
#œ œ
œ
nœ œ
œ œ
J #œ
137
?# J J ‰
œ
œ #œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ
141
n œ œ œ œ
?# J

145 œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
?# J J J
œ œ
b œœ œ œœ œ # œœ œ
o
Ϫ
149
?# J J J ˙™