Sunteți pe pagina 1din 1

Ele au constituit sursele generatoare de 3.4.

Avantaje ~i dezavantaje ale


c{ldur{ at|t pentru sistemele mari diferitelor sisteme
centralizate de alimentare cu c{ldur{ la
distan`{ a consumatorilor urbani ~i a Caracteristicile instala`iilor care realizeaz{
platformelor industriale, c|t ~i pentru procesul de cogenerare difer{ func`ie de tipul
alimentarea cu energie la nivel de incint{ instala`iei, ceea ce confer{ acestora avantaje
industrial{ a proceselor tehnologice ~i/sau ~i dezavantaje determinante pentru definirea
pentru }nc{lzirea cl{dirilor. ariei de aplicare. O enumerare succint{ a
acestor avantaje ~i dezavantaje este
prezentat{ }n tabela de mai jos.

Principalii indicatori economici ai diferitelor instala`ii cu cogenerare sunt prezenta`i }n


tabela al{turat{.

INDICATORI ECONOMICI AI COGENER[RII