Sunteți pe pagina 1din 5

 

INSTALATII ELECTRICE

1. Curba fotometrică este o caracteristică a :


a. sursei de lumină
b. corpului de iluminat
c. planului util

2. Principiul de funcţionare al lămpii cu halogen este fenomenul de :


a. electroluminescenţa
b. incandescenţa
c. incandescenta + fotoluminescenta

3. Principiul de funcţionare al lămpilor cu descărcare în gaze şi vapori metalici de


mercur este :
a. luminescenţa
b. electroluminescenţa
c. fotoluminescenţa

4. Mărimea fotometrica de bază, care face obiectul calculului fotometric al unui sistem de iluminat
normal este :
a. uniformitatea iluminarii
b. nivelul de iluminare mediu recomandat
c. indicele de local

5. Care este rolul gazului neutru sub presiune (argon, azot) din balonul lămpii cu incandescență ?
a. micşorare a vitezei de evaporare a particulelor din wolfram incandescent
b. micşorare a transferului de căldură de la filament la mediul ambiant
c. conversia radiaţiei ultraviolete în radiaţie din domeniul vizibil

6. Pentru evitarea orbirii fiziologice şi psihologice, se realizează uniformitatea luminaţelor pe


ansamblul ariei utile a încăperii atunci când:
a. Emin/Emediu > 0,8
b. Emin*Emediu > 0,8
c. Emin/Emediu < 0,8

7. Corpul de iluminat tip FIA 236 este destinat echipării cu lămpi:


a. incandescente
b. fluorescente tubulare
c. fluorescente compacte
 

8. Verificarea nivelului de iluminare într-un punct al planului util se obține prin însumarea
nivelului de iluminare produs de:
a. corpurile de iluminat din imediata apropiere a punctului
b. toate corpurile de iluminat din încăpere
c. lumina artificială și cea naturală

9. Nivelul mediu de iluminare pe planul util Em (lx), recomandat de NP 061-02, trebuie


asigurat:
a. pe pardoseala încăperii
b. pe planul util
c. pe planul transversal al corpului de iluminat

10. Mărimile ρT, ρP, reprezintă:


a. factori de reflexie ai suprafețelor încăperii
b. indici de local ai încăperii
c. factori de utilizare

11. Diferența între schema de comandă a iluminatului cu automat de scară (AS) și cea cu
teleruptor (TL) este:
a. în cazul schemei cu AS, se poate comanda aprinderea și stingerea succesivă a lămpilor din
același punct
b. în cazul schemei cu TL, se poate comanda aprinderea și stingerea succesivă a lămpilor din
același punct
c. în cazul schemei cu AS, se poate comanda stingerea succesivă a lămpilor din puncte
diferite

12. Intreruptorul automat diferential protejează la:


a. scurtcircuit, suprasarcină, soc electric
b. scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune
c. scurtcircuit, soc electric, supratensiune

13. Protecția împotriva șocurilor electrice se asigură cu ajutorul:


a. întrerupătoarelor automate cu protecție diferențială
b. disjunctoarelor
c. siguranțelor fuzibile

14. Întrerupătorul automat dintr-o instalație se echipează cu :


a. relee termice, relee electromagnetice, relee de minimă tensiune, DDR
b. relee termice
c. relee electromagnetice

15. Limita de tensiune pentru rețelele de joasă tensiune este de :


a. 400 V
b. 1000 V
c. 1500 V
 

16. Indicati incadrarea corespunzatoare a Receptoarelor VITALE la care intreruperea alimentării


duce la dereglarea proceselor tehnologice in flux continuu, necesitând perioade lungi pentru
reluarea activităţii, la pierderi materiale importante si imposibilitatea recuperării acesteia.
a. Categoria 0
b. Categoria 1
c. Categoria 2

17. In relatia Pa = Pi * ks * ku , ks si ku reprezintă:


a. ks - raportul dintre puterea in functiune simultană si puterea instalată; ku - raportul dintre
puterea reală şi puterea instalată
b. ks - raportul dintre puterea instalată si puterea simultană ; ku - raportul dintre puterea
instalată şi puterea reală
c. ks - raportul dintre puterea absorbită si puterea simultană ; ku - raportul dintre puterea
absorbită şi puterea reală

18. Coloanele electrice au rolul de a alimenta cu energie:


a. receptoarele electrice
b. tablourile electrice
c. aparatele electrice

19. Conform I7-2011, puterea electrică instalată pe un circuit de prize generale monofozate este
de maxim:
a. 1000 W
b. 1500 W
c. 2000 W

20. Care din următoarele tipuri de scheme generale asigură rezerva în alimentare :
a. radială dublă
b. în cascadă
c. magistrala

21. Alegerea unei scheme ce asigură rezerva în alimentare este determinată de :


a. receptoarele vitale
b. puterea de calcul a consumatorului
c. valoarea admisa a pierderii de tensiune

22. Căile de curent se dimensionează în funcţie de :


a. puterea instalată
b. puterea absorbită
c. pierderea admisibilă de curenți
 

23. Alegerea secțiunii conductoarelor electrice se face pe baza:


a. Ic – curentului de calcul (A)
b. Vc – tensiunii de calcul (V)
c. Zc – impedanței de calcul (Ohm)

24. Pentru circuitele trifazate secțiunea conductorului neutru trebuie să fie:


a. SN = SF
b. SN = 16 mm2, dacă 16 mm2 < SF < 35 mm2
c. SN = SF/2, dacă SF < 16 mm2

25. Conductorul de proteție (PE):


a. se va întrerupe în toate punctele posibile de pe un circuit electrice
b. nu se întrerupe niciodată prin aparate electrice de protecție/conectare și separare
c. în anumite situații poate fi utilizat pe post de neutru (N)

26. Pierderea de tensiune admisibilă este o cerinţă de calitate impusa de :


a. reţeaua electrică a furnizorului
b. instalația electrică a consumatorului
c. tipul schemei electrice

27. Pierderea de tensiune de pe un circuit este direct proporțională cu:


a. lungimea conductorului
b. secțiunea conductorului
c. izolația conductorului

28. Circuitele de iluminat se separă de cele de prize :


a. pentru a nu depăşi încărcarea admisibilă
b. pentru ca probabilitatea de defect este diferită
c. pentru ca corpurile de iluminat sunt deformatoare

29. Calculul curenților de scurtcircuit (Ik) se realizează pentru dimensionarea corectă a:

a. aparatelor electrice de protecție la supracurenți


b. lămpilor incandescente
c. aparatelor electrice de protecție la supratensiuni

30. Cum se asigură acţionarea selectivă a siguranţelor fuzibile :


a. prin asociere cu relee de timp
b. prin alegerea corespunzătoare a curenţilor de declanșare
c. prin dimensiunea fuzibilelor
 

31. Selectivitatea este o caracteristică :


a. a două aparate de protecţie montate in paralel
b. a unui aparat de protecţie
c. a unui ansamblu de aparate de protecţie

32. Prezenta armonicelor in circuitele electrice poate avea ca efect:


a. mărirea secțiunii conductoarelor
b. reducerea secțiunii conductoarelor
c. apariția scurtcircuitelor

33. Pentru verificarea sectiunii unui circuit de alimentare al unui motor se calculează:
a. densitatea de curent la pornire
b. intensitatea de curent in regim normal
c. pierderea de tensiune la pornire

34. Dispozitivele de captare a trăsnetului sunt:


a. tije, conductoare, plase
b. tije, spire, condensatoare
c. tije, bujii, conductoare

35. Rezistența electrică a prizei de pământ a unei clădiri trebuie să se încadreze într-o valoare:
a. minimă
b. maximă
c. aleasă de proiectant

36. Curentul de scurtcircuit este cu atât mai mic cu cât punctul de defect este:
a. mai aproape de sursă
b. mai departe de sursă
c. mai detectabil

TEMATICA

- Sisteme de iluminat interior (surse, corpuri, dimensionare).


- Aparate electrice
- Rețele electrice
- Instalații electrice
- Scheme generale şi secundare de distribuţie.
- Dimensionarea elementelor unei instalații electrice.