Sunteți pe pagina 1din 5

TEHNOLOGIE 1 

                                                     
1. Interzicerea legării directe a conductelor de apă potabilă cu cele de apă nepotabilă, chiar dacă sunt 
separate prin robinete, este: 

a. condiţie de siguranţă în funcţionare 
b. condiţie de execuţie 
c. condiţie pentru asigurare unei bune exploatări 
 
2.  Curăţirea  manuală  a  schimbătoarelor  de  căldură  cu  plăci,  se  face  după  demontarea  schimbătorului 
folosind: 

a. jet de apă la presiune ridicată şi perii de sârmă 
b. jet de acid nitric (concentraţie 4‐5%) şi perii de sârmă 
c. jet de apă la presiune ridicată şi perii din materiale plastice 
  

    3.   Un ventilator la care diferenţa între presiunea totală medie la refulare şi presiunea totală medie de 
aspiraţie este 300 ≤ Pt < 1000 mmH2O se numeşte: 

a. ventilator de presiunea foarte înaltă 
b. ventilator de presiune înaltă 
c. ventilator de presiune medie 
 
      4.   Raza minima  de curbură, în cazul încălzirii la rece se calculează cu formula: 

a. Rmin = 20 K + 0,5 D 
b. Rmin = 15 s + 0,35 D 
c. Rmin = 20 s + 0,5 D 
 
5..Ciclonul cu grad mediu de desprafuire este un separator de praf ce functioneaza cu : 

          a.praf fin 

          b.praf grosier 

          c praf superfin 

6. Proba de presiune pentru serpentina boilerelor este: 

a. egală cu presiunea de lucru plus 0,5 bar, dar nu mai mică de 4 bar în cazul circuitelor pentru 
apă 
b. egală cu 4 bar la circuite pentru abur de joasă presiune 
c. egală cu presiunea de lucru plus 3 bar, la circuite pentru abur de joasă presiune 
 
7.  Un  ventilator  al  cărui  rotor,  privit  dinspre  aspiraţie,  se  învârteşte  în  sensul  acelor  de  ceasornic  se 
numeşte: 

a. ventilator cu sens radial 
b. ventilator cu sens invers 
c. ventilator cu sens direct 
 

 8. Bateriile montate în tubulatura de aer se racordează la canale astfel: 

a. în aval de baterie printr‐un confuzor cu unghiul la vârf mai mic de 45o 
b. în amonte de baterie printr‐un confuzor cu unghiul la vârf mai mic de 30o 
c. în amonte de baterie printr‐un difuzor cu unghiul la vârf mai mic de 45o 
 

    9.   La instalaţiile de încălzire, dispozitivele de fixare de tipul „suporţi simpli pentru conducte” 
se utilizează pentru conducte cu diametrul mai mare de: 

a. ½” 
b. 2” 
c. ¼” 
 
 
10. Dacă bateria se  montează  imediat  după  un  ventilator centrifugal, racordarea la  gura  de refulare a 
ventilatorului se va face: 

a. printr‐un difuzor asimetric cu un unghi la vârf de maxim 30o 
b. printr‐un difuzor asimetric cu un unghi la vârf de maximum 15o 
c. printr‐un difuzor simetric cu un unghi la vârf de maximum 45o 
 
  11.  În cazul registrelor din ţeavă  care au lungimi cuprinse între 1,00 şi 1,50 m se si care se fixeaza cu 
console si sustinatori se utilizeaza: 

a. 2 console şi 1 susţinător 
b. 2 console şi 2 susţinători 
c. 3 console şi 2 susţinători 
 
12. Cazanele de abur de presiune înaltă vor avea culoarul din faţa lor  cu lăţimea de peste: 

a. 2 m 
b. 3 m 
c. 4 m 
 
13. Care este procentul maxim admisibil de P si S in oteluri carbon de calitate : 

             a.0,055% 

             b.0,040% 

             c.0,020% 
 
     14 .  Se considera oteluri mediu aliate acele oteluri in care cel putin unul din elementele de aliere este 
intr‐o concentratie mai mare decit limita superioara admisa la otelurile slab aliate, iar suma elemntelor 
de aliere este: 

                 a. intre 2‐5% 

                b. intre 5‐10% 

                c. intre 10‐15% 

   15  .Distanata libera de la frontul cazanelor de apa calda cu temperatura pina la 1150 C utilizind 
combustibili lichizi este egala cu : 

                     a.  lungimea cazanului plus 0,5 m 

                      b. 1,5 m la cazane ce au suprafata de incalzire pina la 10 m2 

                      d.  2,5 m la cazane ce au suprafata de incalzire peste la 90  m2 

TEHNOLOGIE 2 
   

1. Proba de presiune a circuitelor frigorifice se face: 

a. la o presiune 6‐10 bar 
b. la presiunea maximă normală, specifică agentului folosit plus 6 bar 
c. la presiunea maximă normală, specifică agentului folosit plus 10 bar 
 

 2.Care din urmatoarele gaze nu sint utilizate ca gaze combustibile in instalatii pentru constructii : 

            a.gazul de gazogen 

           b.gazul de cocserie 

            c.acetilena           

   

 
3.Flansele rotunde filetate cu guler se executa in urmatoarele variante: 

           a.pentru Pn =10 daN/ cm² 

           b.pentru Pn =25 daN/ cm² 

           c. pentru Pn =40 daN/ cm² 

   

4. Flansele ovale pot fi: 

            a.plate pentru sudare 

            b. cu inel sudat 

            c.cu git pentru sudare 

5.La retele de gaze izolatia cu bitum poate fi : 

            a.normala –  8 mm grosime 
 
            b.intarita   – 10 mm grosime  
 
            c.speciala –  12 mm grosime 
 

6 . Supapele de siguranta de cursa mare au cursa organului de inchidere  

a. (0,10‐0.15) D scaun 
 
b. (0,15‐0.25) D scaun 
 
c. (0,25‐0.35) D scaun 
 
 
 
 
  7.La instalatii frigorifice ce functioneaza cu freoni problema circulatiei uleiului se pune : 

               a.pe conductele unde circula agentii frigorifici lichizi 

               b. pe conductele unde circula agentii frigorifici complet miscibili cu uleiul 

               c. pe conductele unde circula  vapori de agent frigorific 

   8.La  care  dintre  armaturi  etanseitatea  este  asigurata  cu  ajutorul  a  doua  suprafete  inelare  oblice  si  a 
elementului de inchidere : 

      a.robinet cu ventil pentru presiuni inalte (700‐1000atm) 

      b.robinet din plumb antimonic( 1 atm) 
      c.robinet cu  sertar 

  9. Clemele de legatura de derivatie se simbolizeaza : 

           a. CLR 

          b. CLD 

           c. CLPD 

  10 La instalatii cu compresie mecanica de vapori ce utilizeza freoni, pe conductele de aspiratie verticale 
vapori la compresor se recomanda ca viteza vaporilor sa nu scada sub : 

a. 0.6 m/s 
b. 1,2 m/s 
c. 5,0 m/s 
 
 11.  Prizele de pamint verticale au partea superioara montata la o adincime: 
 
             a. 0,8 – 1,00 m 
             b. 0,6 – 0,8 m 
             c. 0,4 ‐  0,6m 
 

      12. La instaltii ce utilizeza supape de siguranta, daca temperatura fluidelor de lucru depaseste 150°C 
se folosesc : 

                 a. lanterne de racire cu apa 

                 b. lanterne de racire amoniac 

                 c. lanterne de racire cu freoni 

       13.Tuburile izolante usor protejate din PVC flexibile se simbolizeaza : 
 
a. IPFY 
b. IPER 
c. IPY 
 
       14. Izolarea cu materiale plastice prezinta urmatoarele avantaje: 
 
a. higroscopicitate redusa 
b. hidrofobicitate redusa 
c. stratul izolant poate fi adaptat la orice forma